สรุป อิสยาห์ 57

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงตำหนิคนที่บูชารูปเคารพที่ชั่วร้ายของคานาอัน และทรงสัญญาว่าจะทรงช่วยพวกเขาให้กลับเริ่มต้นใหม่โดยพระคุณของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 57

พระเจ้าตรัสว่า
คน​ชอบ​ธรรม​ตาย​จาก​ไป โดย​ไม่​มี​ใคร​เข้า​ใจ
เพราะ​พวกเขาถูก​เอา​ไป​เสีย​ก่อน​ภัย​พิ​บัติจะมา
​​​​เขา​เข้า​ไป​ใน​สันติ​สุข เข้าสู่การพัก​สงบ​

แต่​พวกคนของ​แม่​มด คน​ล่วง​ประ​เวณี​ ผู้​เร่า​ร้อน​ด้วย​รา​คะ​
ผู้​ฆ่า​ลูก​ทั้ง​หลาย​ของ​ตน เพื่อบูชายันต์แก่รูปเคารพ

พระเจ้า​จะไม่​ยอม​ผ่อน​ปรน​ใน​เรื่อง​เหล่า​นี้​
พวกเขา​ละ​ทิ้ง​พระเจ้า
เดิน​ทาง​ไปไกล​พร้อม​กับเครื่องบูชา
พวกเขายอม​เหน็ด​เหนื่อย​ ​เดิน​ทาง​มาก​มาย
ไม่ยอมหมด​หวัง ต้องไปหารูปเคารพเหล่านั้นให้ได้

พวกเขา​ไม่​ระลึก​ถึง​และไม่​เอา​ใจ​ใส่​พระเจ้า
เพราะพระเจ้าเงียบ​อยู่​เป็น​เวลา​นาน พวกเขาจึงไม่เกรงกลัวพระเจ้า

​การ​กระ​ทำ​ของ​พวกเขาชั่วร้าย
​รูปเคารพ​ที่​พวกเขาสะสม​ไว้​ ก็​ช่วย​พวกเขาไม่ได้
แต่​ผู้​ลี้​ภัย​ในพระเจ้าจะ​ได้​ครอบ​ครอง​แผ่น​ดิน

พระเจ้าตรัสพระสัญญาว่า

จง​ตระเตรียม​ทาง เพราะองค์​ผู้​สูง​เด่น​ ผู้​ทรง​ดำ​รง​อยู่​นิรันดร์
จะ​อยู่​กับ​ผู้​สำ​นึก​ผิด​และ​มี​วิญญาณ​จิต​ที่​ถ่อม
เพื่อ​ฟื้น​ฟู​วิญญาณ​จิต​ของพวกเขา

แม้ว่าพระเจ้าโกรธ​เนื่องด้วย​บาป​ของ​เขา
จึงทรงตี​เขา และซ่อนพระพักตร์ด้วย​ความ​โกรธ
แต่​เขา​ยัง​เดิน​กลับ​ไป​ยัง​วิถี​ของ​ใจ​เขา​เอง

ถึงกระนั้นพระเจ้า​จะ​รัก​ษา​เขา​ให้​หาย
จะ​นำการ​ฟื้น​ชูใจ​ให้​แก่​เขา
พระเจ้าจะทรงสันติ​ภาพ​แก่​คน​ไกล​และ​แก่​คน​ใกล้
และ​เรา​จะ​รัก​ษา​เขา​ให้​หาย

แต่​จะไม่​มี​สันติ​สุข​แก่​คน​อธรรม

1. การที่คนชอบธรรมบางคนจากโลกนี้ไปเร็วกว่าที่คาดไว้
เป็นเพราะพระเจ้าทรงเห็นว่าภารกิจของเขาสำเร็จแล้ว
พระองค์ประสงค์ให้เขา เข้าสู่การพักสงบ
เพื่อจะหลีกพ้นจากภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงคนทั้งหลาย

2. คนอิสราเอลทำสิ่งชั่วร้าย เอาลูกของตนเผาบูชารูปเคารพ
และมีการล่วงประเวณีถวายรูปเคารพอีกด้วย
พระเจ้าจึงตีสอนเขาและไม่ตอบคำอธิษฐานของพวกเขา
แต่​พวกเขา​ยัง​ไม่ยอมกลับใจ

สิ่งที่พระเจ้าทำต่อจากนั้น คือ
พระองค์เสด็จมาช่วยพวกเขา ประทานความชอบธรรมให้แก่พวกเขา โดยทางพระเยซูคริสต์
เพื่อพวกเขาจะได้รับการฟื้นฟูจิตวิญญาณและ​ได้รับรัก​ษา​เขา​ให้​หาย

ที่ผ่านมา แม้ว่าเราจะเดินในความผิดบาปร้ายสักเพียงใด
พระเมตตาของพระเจ้ายังคงมีสำหรับเรา
เรียกให้เรากลับใจใหม่ โดยมาหาพระเยซู
แล้วพระองค์จะช่วยเรา เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราด้วยพระองค์เอง

วันนี้ ให้เรากลับมาหาพระเจ้า อย่างจริงใจและรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์เถิด

3. ไม่​มี​สันติ​สุข​แก่​คน​อธรรม
พระพรของพระเจ้าไม่ได้สำหรับทุกคน
แต่สำหรับคน ที่รู้ตัวว่าตนไม่ชอบธรรม แล้วเข้ามารับความชอบธรรมจากพระเยซูคริสต์
กลายเป็นคนชอบธรรม ผู้ได้รับพระเมตตา
ส่วนคนเหล่านั้นที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์
ก็ยังเป็นคนอธรรมต่อไป และจะไม่มีวันพบสันติสุขในพระเจ้าได้เลย

วันนี้ เราต้องการให้พระเยซูช่วยเรา หรือจะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยกำลังของตนเอง ตามใจปรารถนาของตนเอง?

คำคม

“ พระเมตตาของพระเจ้า มีมากพอสำหรับทุกคนที่สำนึกผิด และถ่อมใจลง ”