สรุป อิสยาห์ 58

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 58 พระเจ้าบอกอิสราเอลให้รู้ว่า การที่เขาเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า สำคัญสิ่งกว่าการทำพิธีกรรมต่างๆของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 58

พระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอล ว่า

พวกเขาเต็มไปด้วย​การ​ทร​ยศ​และการ​บาป​
แต่​เขา​ยังทำเป็น​แสวงหา​พระเจ้า​ทุก​วัน
ราว​กับ​ว่าพวก​เขา​เป็นผู้​ที่​ทำ​ความ​ชอบ​ธรรม
และ​ยินดี​จะ​เข้า​ใกล้​พระ​เจ้า

พระเจ้า​ไม่​ตอบคำอธิษฐานของพวกเขา
แม้พวกเขาจะอดอาหาร และทำตัวเหมือนถ่อม​ตัว​ลง
เพราะใน​วัน​ที่​พวกเขา​อด​อา​หาร​นั้น พวกเขา
– ​ทำ​ตาม​ใจ​ตนเอง
– ​บีบ​บัง​คับ​คนอื่น
– วิวาท​และ​ต่อ​สู้

แม้ว่าพวกเขาจะ​
– ทำเป็น​ถ่อม​ตัว​เอง​ลง​
– ​ก้ม​ศีรษะ​ลง​
– ปู​ผ้า​กระ​สอบ​
– นั่งบนขี้เถ้า​
แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าโปรดปราน

พระเจ้าปรารถนาให้การ​อด​อา​หาร เป็นการ​
– ช่วยคนจากความไม่ยุติธรรม
– ลดภาระของผู้ที่ทำงานหนัก
– ปลด​ปล่อย​ผู้​ถูก​บีบ​บัง​คับ​ให้​เป็น​อิสระ
– ​หยุดการกดขี่ข่มเหงทั้งหลาย
– แบ่ง​อา​หาร​ของ​เจ้า​กับ​คน​หิว
– ช่วยคน​ไร้​บ้านให้มีที่พัก
– ให้เสื้อผ้าแก่​คน​เปลือย​กาย
– ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติพี่น้องที่เดือดร้อน
– เลิกพูดคำพูดชั่วร้าย
– ช่วยเหลือ​ผู้​หิวโหย อย่างเต็มที่
– ช่วยเหลือ​ผู้​​สิ้นหวัง หดหู่ใจ

ซึ่งคนที่ทำเช่นนั้น
– ชีวิตจะสดใสเหมือน​รุ่งอรุณ
– ความเจ็บป่วยจะได้รับการ​รัก​ษา​อย่าง​รวด​เร็ว
– ชีวิตจะเต็มด้วยพระพรของคน​ชอบ​ธรรม​และพระ​สิริ​ของ​พระเจ้า
– พระเจ้าจะ​ทรงตอบคำอธิษฐานของเขา
– ความ​มืด​มืดของชีวิต​จะกลาย​เป็น​เหมือน​เที่ยง​วัน
– มีพระเจ้านำชีวิตอย่าง​ต่อ​เนื่อง
– ​ท่ามกลางความยากลำบาก ก็ยังได้พบสิ่งดี
– สุขภาพแข็งแรง
– มีความสุขไม่หยุดหย่อน
– ส่วนของชีวิตที่เคยเสียหาย​จะ​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​ใหม่
– ​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ผู้นำการฟื้นฟูมาสู่ผู้คนมากมาย

และถ้าที่ยำเกรงพระเจ้า ด้วยการรักษา​วัน​สะ​บา​โต
ให้วันนั้นเป็น วัน​ปีติ​ยินดี
ให้เกียรติวันนั้นว่า เป็น วัน​บริ​สุทธิ์​ของ​พระเจ้า
ไม่​ทำ​ตาม​ความพอใจ​ของ​ตนเอง หรือ​พูด​แต่​เรื่อง​ไร้​สาระ

แล้ว​เขา​จะพบกับความ​ปีติ​ยินดี ความปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ์ และ​มีเกียรติ

1. พระเจ้าพอพระทัยในความยำเกรงพระเจ้าที่สะท้อนออกมาเป็นการเชื่อฟังพระองค์
มากกว่าพิธีกรรมที่ทำถวายแด่พระเจ้า

กิจกรรมทางศาสนาที่ดูเหมือนเป็นกิจกรรมฝ่ายวิญญาณ
ที่ปราศจากความยำเกรงพระเจ้าอย่างจริงใจ
กิจกรรมเหล่านั้นล้วนไร้ค่า ไร้ความหมาย ในสายพระเนตรของพระเจ้า

2. สิ่งที่พระเจ้าชอบให้ประชากรของพระเจ้าทำ คือ
การช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อ่อนแอกว่าเรา

จงมองหาคนเหล่านั้นที่อ่อนแอกว่าเรา ไม่ว่าทางร่างกาย จิตใจ หรือจิตวิญญาณ
เมื่อพบแล้วจงยื่นมือออกไปช่วยพวกเขาเถิด
เพราะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย

3. พระเจ้าทรงตั้งวันสะบาโต เมื่อเราให้เกียรติวันสะบาโต จึงเป็นการให้เกียรติพระเจ้า
เมื่อพระเจ้าตั้งผู้ใด หรือสิ่งใด
การที่เราให้เกียรตินั้น หรือสิ่งนั้น ก็เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คำคม

“ ผู้ที่พระเจ้าพอพระทัย ความมืดของเขาจะกลายเป็นความสว่างเหมือนเที่ยงวัน ”