สรุป อิสยาห์ 60

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 60 พระเจ้าทรงสัญญากับประชากรของพระเจ้าว่า พวกเขาจะได้รับความรอดและความชอบธรรม โดยการกระทำของพระองค์เอง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 60

พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ ว่า
จง​ลุก​ขึ้น ฉาย​แสง เพราะ​ว่า​ความ​สว่าง​ของพวกเขา
และ​พระ​สิริ​ของ​พระเจ้ามาถึงพวกเขาแล้ว

แม้ว่าแผ่น​ดิน​โลกจะถูกปกคลุมด้วยความ​มืด​ทึบ​
แต่​พระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์
และ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​จะ​มา​ยัง​ความ​สว่าง​ของพวกเขา
บุตร​ชายหญิงของพวกเขา​จะ​ถูกนำมา​จาก​แดน​ไกล

แล้วพวกเขาจะ​ปลาบปลื้ม ​ตื่น​เต้น​และ​เปรม​ปรีดิ์
และ​คนทั้งหลายจะ​ประกาศ​ถึง​ความ​น่า​สรร​เสริญ​ของพระเจ้า
และ​นิเวศ​ของพระเจ้า​จะ​รุ่ง​เรือง
พวก​คน​ต่าง​ด้าว และ​พระ​รา​ชา​ของ​เขา​จะ​ปรน​นิบัติประชากรของพระเจ้า
เพราะพระองค์ทรง​กรุณา​พวกเขา​ด้วย​ความ​โปรด​ปราน​

บรรดา​ประ​ตู​เมือง​ของพวกเขา​จะ​เปิด​อยู่​เสมอ
เพื่อ​คน​จะ​นำ​ความ​มั่ง​คั่ง​ของ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​มาเข้ามา
เพื่อ​จะ​ทำ​ให้​บริเวณ​สถาน​นมัส​การ​พระเจ้างด​งาม
คนที่เคยบีบบังคับ และ​ดู​หมิ่น​พวกเขา จะ​กราบ​ลงที่​ฝ่า​เท้า​ของ​พวก​เขา​
พระเจ้าจะ​ทำ​ให้พวกเขาโอ่​อ่า​ตระ​การ​เป็น​นิตย์ เป็น​ความ​ชื่น​บาน​ทุก​ชั่ว​ชาติ​พันธุ์

และ​พวกเขา​จะ​รู้​ว่า​ พระเจ้ารงเป็นผู้​ช่วย​ให้​รอดและ​ผู้​ไถ่​ของ​พวกเขา
พระเจ้าจะทำให้เพวกเขามี​สันติ​ภาพ และ​ความ​ชอบ​ธรรม

แล้วพวกเขาจะ​ไม่​มี​ความ​รุนแรง​ใน​แผ่น​ดิน​ของพวกเขาอีก
พวกเขาจะพบ​ความ​รอด และเต็มไปด้วยการ​สรร​เสริญ
พระสิริของพระเจ้า​จะ​ทรง​เป็น​ความ​สว่าง​ของพวกเขา​เป็น​นิตย์
และ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เป็น​ศักดิ์​ศรี​ของ​พวกเขา
วัน​ไว้​ทุกข์​ของ​เจ้า​จะ​สิ้น​สุด​ลง
พวกเขาจะ​ชอบ​ธรรม จะ​ได้แผ่นดินเป็นมรดก​เป็น​นิตย์
​สง่า​ราศี​ของ​พระเจ้าจะถูกสำแดงออกท่ามกลางพวกเขา
ผู้​เล็ก​น้อย​ที่​สุด​จะ​กลาย​เป็น​ประ​ชา​ชาติ​อัน​มี​อานุ​ภาพ
ถึง​เวลา​นั้น พระเจ้าจะ​เร่ง​ให้​เกิด​ขึ้น

1. เมื่อพระสิริของพระเจ้ามาถึงประชากรของพระองค์ โดยทางพระเยซูคริสต์
พวกเขาจะลุกขึ้นส่องสว่างแก่คนทั้งปวงในท่ามกลางความมืดมิด
พระเยซูจะนำบุตรชายหญิงของพระเจ้า มาจากสุดปลายแผ่นดินโลก
เข้ามาสู่สถานนมัสการพระเจ้า

พระเจ้าจะทรง​กรุณา​พวกเขา​ด้วย​ความ​โปรด​ปราน​
พวกเขาจะมีชัยต่อบาปและมารซาตาน ที่เคยบีบบังคับ​พวกเขา
พวกเขาจะเต็มไปด้วย​ความ​ชื่น​บาน​ตลอดไป

พระเยซูพระผู้​ช่วย​ให้​รอดและ​ผู้​ไถ่​ของ​พวกเขา
จะทำให้พวกเขามี​สันติ​สุข และได้รับ​ความ​ชอบ​ธรรมของพระองค์

ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงผู้เล็กน้อยคนหนึ่งในโลกนี้
แต่ในที่สุดเขาจะได้รับเกียรติและศักดิ์ศรียิ่งใหญ่จากพระเจ้า

นี่คือ ข่าวประเสริฐ ที่ประกาศไว้ล่วงหน้า กว่า 600 ปี ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาบังเกิด

2. พระเจ้าทรงสัญญาว่า เมื่อถึงเวลากำหนดของพระองค์
พระองค์จะเร่งให้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตั้งแต่พระเยซูคริสต์เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้
ข่าวประเสริฐนี้ก็ถูกแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
เวลานี้เราใกล้วันที่พระสัญญาทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์เข้าไปทุกทีแล้ว
ถ้าเราสังเกตดูให้ดี เวลานี้ทุกอย่าง(รวมทั้งเวลาด้วย)กำลังวิ่งอย่างรวดเร็ว
ยิ่งทำให้เรามั่นใจได้เลยว่า
วันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานั้นใกล้เต็มทีแล้ว

คำคม

“ บัดนี้พระเจ้าเร่งเวลาแล้ว เรายังคิดจะค่อยๆเดินช้าๆต่อไปอีกนานเท่าใด? ”