สรุป อิสยาห์ 62

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 62 พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอวยพระพรแก่เยรูซาเล็ม ให้กลายเป็นพระพรแก่ชนชาติทั้งหลาย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 62

พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเยรูซาเล็ม ว่า

ความ​ชอบ​ธรรมและ​ความ​รอด ​ของ​นคร​นี้ ​จะแพร่​ออก​ไป​ ให้บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​ได้​เห็น
นครนี้​จะ​เป็น​มง​กุฎ​งาม​ใน​พระ​หัตถ์​พระเจ้า
นครนี้​จะ​ไม่​ถูก​เรียก​ว่า ผู้​ถูก​ทอด​ทิ้ง อีก​ต่อ​ไป
แต่​จะ​ถูกเรียก​ว่า ​ผู้เต็มไปด้วยความ​ปีติ​ยินดี​ และไม่ถูกทอดทิ้ง
พระเจ้า​จะ​สถา​ปนานครนี้ไว้ และ​ทำให้​​เป็น​ที่​สรร​เสริญ​ใน​แผ่น​ดิน​โลก
พระเจ้าทรง​ปฏิ​ญาณ​ ว่า
ศัตรู​จะไม่เข้ามายึดครองสิ่งที่พวกเขาได้ทำอีก
​พวก​เขาจะเก็บเกี่ยว​มัน และ​จะ​ได้​กินมัน
แล้ว​สรร​เสริญ​พระเจ้า ใน​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์​ของพระองค์

จง​จัด​เตรียม​ทาง​ไว้​ให้​ชน​ชาติ​ของพระเจ้า
พระเจ้า​ทรง​ประ​กาศ ว่า
ความ​รอด​ของพวกเขามา​แล้ว
ราง​วัล​และ​ค่า​ตอบ​แทน​ของ​พระ​องค์ ​ก็​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์แล้ว
พวกเขาจะถูกเรียกว่า ​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์ ผู้​รับ​การ​ไถ่​ไว้​ ผู้ถูก​เสาะหา​มา ผู้ที่​ไม่​ได้​ถูก​ทอด​ทิ้ง

1. พระเจ้าทรงสัญญากับประชากรของพระเจ้า ซึ่งสัญญานั้น สำหรับพวกเราผู้เป็นประชากรของพระองค์
เราจะไม่มีวันถูกทอดทิ้ง เราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี
พระเจ้าจะประทานความรอดให้แก่เรา
และได้ทรงเตรียมรางวัลที่จะทรงประทานแก่เราเอาไว้แล้ว
!!! ตื่นเต้น !!!!

2. จากเมืองที่ถูกทอดทิ้ง เมื่อพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียน
กลายเป็นเมืองที่เป็นมงกุฏงามล้ำค่า และเป็นพระพรแก่บรรดาประชาขาติ

ชีวิตของเราก็เช่นกัน ตอนที่ไม่มีพระเจ้าอาจจะถูกทอดทิ้ง อย่างไร้ค่า
บัดนี้เรารู้จักพระเจ้าแล้ว พระองค์เสด็จมาสถิตกับเราแล้ว

เราไม่ต้องอยู่อย่างไร้ค่า ไร้ความหมายอีกต่อไป
เรามีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า
และพระองค์ะทรงใช้เราให้เป็นพระพรแก่ผู้คนมากมายรอบข้างเรา

คำคม

“ พระเจ้าทรงเตรียมรางวัล สำหรับเราเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ”