สรุป อิสยาห์ 63

ภาพรวม

  • อิสยาห์พยากรณ์ถึงการพิพากษาและการไถ่ของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 63

อิสยาห์พยากรณ์ ว่า
พระเจ้าจะประ​กาศ​ความ​ชอบ​ธรรม และ​มี​อานุ​ภาพของพระองค์
ด้วยการพิพากษา​เอ​โดม ด้วยความพิโรธ ​เหมือน​ของ​คน​ย่ำ​องุ่นใน​บ่อ​ย่ำ​องุ่น
เพราะ​วัน​แห่ง​การ​แก้​แค้น และ​ปี​แห่ง​การ​ไถ่​ของพระเจ้า ได้​มา​ถึง
พระเจ้าจะทรงเหยียบ​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ลง​ด้วยความ​พิโรธ​ของ​พระเจ้า

แล้วประชากรของพระเจ้า จะคิด​ถึง​ความ​รัก​มั่น​คง และ​กิจ​การ​อัน​น่า​สรร​เสริญ​ของ​พระองค์
ที่พระองค์กระทำสิ่งดีใหญ่ยิ่งและประทานสิ่งดีมากมาย ให้แก่พวกเขา
ตาม​พระ​กรุณา และ​ตาม​ความ​รัก​มั่น​คง​ ของ​พระ​องค์

พระ​องค์​เป็น​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​พวก​เขา
พระ​องค์​ทุกข์​พระ​ทัย​ใน​ความ​ทุกข์​ทั้ง​หมด​ของพวก​เขา
แล้ว​ทรงส่งทูต​สวรรค์มา​ช่วย​พวก​เขา
พระ​องค์​ทรง​ไถ่​เขา​ ด้วย​ความ​รัก​และ​ความ​สง​สาร​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ยก​พวก​เขา​ขึ้น​

แต่พวก​เขา​ได้​กบฏ และ​ทำ​ให้​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์​เสีย​พระ​ทัย
ดังนั้นพระ​องค์​จึงทรง​ลงโทษพวก​เขา​
แล้ว​พวกเขาก็​ระลึก​ถึง​
– การที่พระองค์ทรง​นำ​พวก​เขาผ่าน​ทะเลแดง
– การที่พระองค์ทรงทำผ่าน​มือ​ของ​โม​เสส
– การที่พระองค์ทรงนำพวกเขา​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร เขา​ทั้ง​หลาย​ไม่​ได้​สะดุด

แล้วพวกเขาจะอธิษฐาน ว่า
ขอ​ทรง​สงสาร​และทรง​กรุณา​ข้า​พระ​องค์
เพราะว่า​พระ​องค์​เป็น​พระ​บิดา​ของ​พวก​ข้า​พระ​องค์
แม้คนอื่น​ไม่​รู้​จัก​พวก​ข้า​พระ​องค์
แต่พระองค์ทรงเป็น​ผู้​ไถ่​ของ​ข้า​พระ​องค์ตั้ง​แต่​โบราณ
ขอ​พระ​องค์​ทรง​กลับ​มา​เพื่อ​เห็น​แก่​มร​ดก​ของ​พระ​องค์
บัดนี้ศัตรู​ได้เหยียบ​ย่ำ​สถาน​นมัส​การ​ของ​พระ​องค์
เป็น​เวลา​นาน​ที่​พวก​ข้า​พระ​องค์ ​เป็น​เหมือน​ผู้​ที่​ไม่ได้เป็นประชากรของพระองค์

1. เมื่อวันของพระเจ้ามาถึงจะเป็นวันแห่งการไถ่ผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์
และเป็นวันแห่งการพิพากษาสำหรับคนบาป
มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นคนบาป
ให้เรารีบนำคนทั้งหลาย ย้ายมาสู่ฝั่งที่จะได้รับการไถ่
ก่อนที่วันแห่งพระเจ้าจะมาถึงเถิด

2. พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วย​พระ​กรุณา และ​ความ​รัก​มั่น​คง​
พระ​องค์​ทุกข์​ใจ ใน​ความ​ทุกข์​ทั้ง​หมด​ของประชากรของพระองค์ ผู้ที่พระองค์ทรงรัก

ในยามที่เราต้องพบกับความทุกข์ เพราะบาปแห่งการไม่เชื่อฟังของเรา
พระเจ้าไม่ได้กำลังชอบใจ หรือพออกพอใจ
แต่พระองค์กำลังเสียใจ และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เรากลับใจใหม่
เพื่อกลับสู่ชีวิตที่เต็มด้วยพระพรอีกครั้ง

3. เมื่อเราเดินหลงออกจากทางของพระเจ้า
จงระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแก่เราในอดีตที่ผ่านมา
และรับรู้ว่าแม้คนอื่นจะลืมเรา ไม่สนใจเรา
แต่พระเจ้ายังคงรักและห่วงใย
พร้อมที่จะต้อนรับเรากลับสู่อ้อมกอดของพระองค์อยู่เสมอ

คำคม

“ พระเจ้าทรงเสียพระทัย เมื่อประชากรของพระองค์ต้องพบความทุกข์เพราะไม่ยอมกลับใจ ”