สรุป อิสยาห์ 64

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 64 คนอิสราเอลอธิษฐานขอพระเจ้าทรงอภัยบาปให้แก่พวกเขา และขอทรงช่วยพวกเขาจากความทุกข์ยากทั้งสิ้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 64 เป็นคำอธิษฐานแสดงการกลับใจ เนื้อหาต่อเนื่องจากท้ายบทที่ 63

ขอ​พระเจ้าเสด็จมา เพื่อ​ให้​ศัตรู​ของ​พระ​องค์​รู้​จัก​พระ​นาม​พระ​องค์
เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ทำ​สิ่ง​น่า​กลัว​ที่​พวก​ข้า​พระ​องค์​คาด​ไม่​ถึง

ตั้ง​แต่​โบราณ​มา พระเจ้า​ทรง​ทำ​การอัศจรรย์​เพื่อ​ผู้​รอ​คอย​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ช่วยพวก​ที่​ระลึก​ถึง​พระ​องค์ ​ใน​ทาง​ของ​พระ​องค์
แต่​พระ​องค์​กริ้วเพราะพวกข้า​พระ​องค์​ทำ​บาป และอยู่​ใน​บาป​เป็น​เวลา​นาน

ความ​ชอบ​ธรรม​ทั้ง​หมด​ของ​พวกข้า​พระ​องค์​เหมือน​เสื้อ​ผ้า​สก​ปรก
บาปทำให้ข้า​พระ​องค์​ทุก​คน​เหี่ยว​ลง​เหมือน​ใบ​ไม้
ไม่​มี​ใคร​ร้อง​ทูล​ต่อ​​พระ​องค์ หรือ​เร้า​ตัว​เอง​ให้​ยึด​พระ​องค์​ไว้
พวก​ข้า​พระ​องค์​ละลาย​ไป​ด้วย​อำ​นาจ​ความ​บาป

บัดนี้​พระ​องค์​ยัง​เป็น​พระ​บิดา​ของ​พวก​ข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​เป็น​ดิน​เหนียว และ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ช่าง​ปั้น
ข้า​พระ​องค์​ทุก​คน​เป็น​ผลงาน​ของพระ​องค์

ขอ​อย่า​กริ้ว​อย่าง​รุน​แรง​ และ​อย่า​ทรง​จด​จำ​ความ​ผิด​บาป​ไว้​เป็น​นิตย์
ข้า​พระ​องค์​ทุก​คน​เป็น​ชน​ชาติ​ของ​พระ​องค์

เมือง​บริ​สุทธิ์​​ของ​พระ​องค์​กลาย​เป็น​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
นิเวศ​บริ​สุทธิ์​และ​งดงาม​ กลาย​เป็น​ที่​ถูก​ไฟ​เผา​เสีย​แล้ว
และ​สิ่ง​มี​ค่า​ทั้งหมด​ของ​พวก​ข้า​พระ​องค์​กลาย​เป็น​สิ่ง​ที่​ถูก​ทำ​ลาย

ขอพระ​องค์​อย่า​ทรง​เงียบ​อยู่
ขอเสด็จมาช่วยข้าพระองค์เถิด

1. พระเจ้า​ทรง​ทำ​การอัศจรรย์​เพื่อ​ผู้​รอ​คอย​พระ​องค์
คนที่วางใจในพระเจ้า และรอคอยพระองค์อย่างวางใจ
จะไม่ผิดหวัง พวกเขาจะได้รับการช่วยกู้อย่างแน่นอน

2. ความ​ชอบ​ธรรมของ​มนุษย์​เหมือน​​ผ้า​ขี้ริ้ว ในสายพระเนตรของพระเจ้า
แต่บาปกลับมากมายท่วมท้น พวกเขาจึงถูกทำลาย​ไป​ด้วย​อำ​นาจ​ความ​บาป

พระเจ้าประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่มนุษย์
โดยทางความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
เมื่อเราได้รับความชอบธรรมนั้นแล้ว
เราจึงรอดพ้นอิทธิพลการทำลายล้างของบาป
แล้วพบกับชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพร

3 เรา​เป็น​เหมือนดิน​เหนียว และ​พระเจ้าทรง​เป็น​ช่าง​ปั้น
เราทุก​คน​เป็น​ผลงาน​ของพระ​องค์
พระองค์จะปั้นเราอย่างไร ไม่ใช่เรื่องของเราเลย สุดแล้วแต่พระองค์
และพระองค์จะปั้นคนอื่นๆรอบข้างเราอย่างไร ไม่ใช่เรื่องของเราเช่นกัน สุดแล้วแต่พระองค์

คำคม

“ ผู้ที่รอคอยพระเจ้า จะไม่ผิดหวัง ”