สรุป อิสยาห์ 66

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 66 พระเจ้าจะนำสวัสดิภาพและการปลอบโยนมาสู่ผู้ยำเกรงพระองค์ และจะนำการลงโทษมาสู่ผู้ที่กบฏต่อพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 66

พระเจ้าตรัส ​ว่า
สิ่งที่พระเจ้าปรารถนา ไม่ใช่สิ่งใดๆที่มนุษย์สร้าง เพราะพระองค์ทรงสร้างได้ดีกว่ามากนัก
แต่พระองค์​มองหา
– ​ผู้​ถ่อมใจ​
– ​สำ​นึก​ผิด​ใน​วิญญาณ​จิต
– ผู้​ตัว​สั่น​เพราะ​ถ้อย​คำ​ของพระเจ้า

ส่วน​คนเหล่านั้นที่ทำพิธีกรรม อย่างไม่ยำเกรงพระเจ้า
ทำตามใจปรารถนาของตนเอง โดยไม่สนใจว่า พระเจ้าสั่งว่าอย่างไร
แต่กลับ​ยินดี​ใน​สิ่ง​ที่พระเจ้าทรง​สะอิด​สะเอียน​

พวกเขาจึงพบกับความ​ทุกข์​ใจ​
และพบกับ​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​กลัว
เพราะ​ว่า​เมื่อพระเจ้า​ร้อง​เรียก พวกเขาไม่​ตอบ
เมื่อพระเจ้าพูด พวกเขา​ไม่​ฟัง
แต่​พวก​เขา​ได้​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ และ​เลือกทำ​สิ่ง​ที่​พระเจ้าไม่พอพระทัย

สำหรับคนที่ยำเกรงพระ​วจนะ​ของ​พระเจ้า
พี่​น้อง​ของ​พวกเขาเกลียด​ชัง​พวกเขา เพราะ​เหตุพวกเขายำเกรงพระเจ้า
พวกพี่น้องเหล่านั้น​จะ​ได้​รับ​ความ​อับ​อาย

พระเจ้ากำ​ลัง​ให้​การ​ตอบ​แทน​ต่อ​ศัตรู​ของ​พระ​องค์
จง​เปรม​ปรีดิ์​กับ​เย​รู​ซา​เล็ม เพราะพวกเขา​จะ​ได้​รับ​การ​เลี้ยงดู​และการ​ปลอบโยน​
พระเจ้าจะ​นำ​สวัสดิ​ภาพ​มา​ถึงเยรูซาเล็ม
และ​คน​จะ​รู้​กัน​ว่า​ พระ​หัตถ์​ของ​พระเจ้า​อยู่​กับ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์
และ​พระ​องค์​กริ้ว​ต่อ​ศัตรู​ของ​พระ​องค์

พระเจ้าจะ​เสด็จ​มา​ด้วย​ไฟ เพื่อ​สำแดง​พระพิโรธ​ของ​พระ​องค์​อย่าง​เกรี้ยว​กราด
เพราะว่า​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​พิพาก​ษา​ด้วย​ไฟ เหนือ​มนุษย์​ทั้ง​หมด

พระเจ้าทรงรู้การ​กระ​ทำ​และ​ความ​คิด​ของ​มนุษย์
พระเจ้า​จะ​มา​เพื่อ​รวบ​รวม​ทุก​ประ​ชา​ชาติ​และ​ทุก​ภา​ษา มาพบ​สง่า​ราศี​ของ​พระเจ้า
แล้ว​พวก​เขา​จะ​ประ​กาศ​สง่า​ราศี​ของพระเจ้า​ใน​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
และพวกเขาจะมา​ยัง​​พระ​นิเวศ​ของพระเจ้า
และบาง​คน​ใน​พวก​เขา​จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้า

พระเจ้าจะสร้าง​สวรรค์​ใหม่ และ​แผ่น​ดิน​โลก​ใหม่
และพวกเขาจะอยู่ที่นั่นตลอดไป
มนุษย์​ทั้ง​หมด​จะ​มา​นมัส​การพระเจ้า
และ​พวก​เขา​จะ​ออก​ไป​มอง​ดู​​พวก​คน​ที่​กบฏ​ต่อ​พระเจ้า
ซึ่งหนอน​ที่​กัด​คน​เหล่า​นี้​จะ​ไม่​ตาย​ไป ไฟ​ที่​เผา​พวก​เขา​จะ​ไม่​ดับ
และ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​ที่​น่า​สะอิด​สะเอียน​ของ​มนุษย์​ทั้ง​สิ้น

1. ผู้ที่พระเจ้ากำลังมองหา ไม่ใช่คนดี แต่เป็นคนบาปที่​ถ่อมใจ​ลง ​สำ​นึก​ผิด​ใน​วิญญาณ​จิต และเกรงกลัวในคำเตือนจากพระวจนะของพระเจ้า

วันนี้ ไม่ว่าเราจะผิดพลาดพลั้งบาปมากสักเพียงใด
สิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่งก็คือ
ถ่อมใจลง สารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าอย่างจริงใจ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้รับการอภัยจากพระเจ้า
ท่าทีเช่นนี้ พระเจ้าจะไม่ทรงดูถูกหรือซ้ำเติม
แต่จะประทานพระเมตตาและการอภัยอย่างสมบูรณ์ให้แก่เรา

2. การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ หากขาดความยำเกรงพระเจ้า
ส่วนคนเหล่านั้นที่ยำเกรงพระเจ้า ถึงแม้คนอื่นจะรังเกียจพวกเขา
แต่พวกเขาจะได้รับเกียรติจากพระเจ้า

3. เพราะพระเจ้าทรงรู้การ​กระ​ทำ​และ​ความ​คิด​ของ​มนุษย์
ดังนั้นการตัดสินและการเลือกของพระเจ้านั้น ทรงยุติธรรมเสมอ

คำคม

“ พระพร และ การพิพากษา กำลังจะมาถึงแล้ว จงเลือกอยู่ฝ่ายได้รับพระพรเถิด ”