สรุป ฮักกัย 2

ภาพรวม

  • ฮักกัย บทที่ 2 พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะนำพระพรมาเหนือพระวิหารหลังใหม่ และเหนือเชื้อสายของเศรุบบาเบล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮักกัย บทที่ 2

ณ วัน​ที่ 21 เดือน​ที่ 7 ปี​ที่ 2 แห่ง​รัช​กาล​พระ​รา​ชา​ดา​ริ​อัส (520 ก่อน ค.ศ.)
พระเจ้าตรัส ​ทางฮัก​กัย ว่า

​เศ​รุบ​บา​เบล​ ผู้​ว่า​ราช​การ​แคว้น​ยู​ดาห์ และ ​มหา​ปุโร​หิต​โย​ชู​วา และ​ประ​ชา​ชน​ที่​เหลือ​อยู่
มี​ใคร​บ้าง​ ที่​เคย​เห็น​พระ​นิเวศ​นี้​ ประ​กอบ​ด้วย​ศักดิ์​ศรี​เมื่อ​ครั้ง​ก่อน?
บัด​นี้​มอง​ดู​แล้ว​เหมือน​ไม่​มี​อะไร​เลย​ใช่​ไหม?

แต่​บัด​นี้ จง​เข้ม​แข็ง​เถิด จง​ทำ​งาน​เถิด เพราะพระเจ้าอยู่​กับพวกเจ้า
ตาม​คำ​สัญ​ญา​ที่​พระเจ้า​ได้​ทำ​ไว้​กับ​พวก​เจ้า เมื่อพวกเจ้า​ออก​จาก​อียิปต์
อย่า​กลัว​เลย

อีก​ไม่​นาน พระเจ้าจะ​เขย่า​ท้อง​ฟ้า​และ​โลก ทะเล​และ​แผ่น​ดิน​แห้ง​อีก​ครั้ง​หนึ่ง
พระเจ้าจะ​บรรจุ​นิเวศ​นี้​ให้​เต็ม​ด้วย​ศักดิ์​ศรี
และจะนำ​ทรัพย์​สม​บัติ​ของ​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หมด​เข้า​มา

ศักดิ์​ศรี​ของ​พระ​นิเวศ​หลัง​นี้​ จะ​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​หลัง​ก่อน
พระเจ้าจะ​ให้​สัน​ติสุข แก่สถานที่นี้

ณ วัน​ที่ 24 เดือน​ที่ 9 ใน​ปีเดียวกัน
พระเจ้าให้ฮักกัย ​ถาม​บรร​ดา​ปุโร​หิต​ ​ว่า
ถ้า​เนื้อ​บริ​สุทธิ์ ไป​แตะ​ต้องสิ่งอื่นใดๆ สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​บริ​สุทธิ์​ไป​ด้วย​หรือ​ไม่?’
พวกปุโร​หิต​ตอบ​ว่า “ไม่”
แล้วถ้า​คนที่​เป็น​มล​ทิน แล้ว​มา​แตะ​ต้อง​สิ่ง​เหล่า​นี้ สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​เป็น​มล​ทิน​ไป​ด้วย​หรือ​ไม่?”
พวกปุโร​หิต​ตอบ​ว่า “เป็น​มล​ทิน​ด้วย”

ใน​สาย​ตา​ของ​พระเจ้า ชน​ชาติ​นี้​ก็​เป็น​อย่าง​นั้น
ทุกสิ่ง​ที่​พวก​เขา​ถวาย​บูชา​ที่​นั่น ก็​เป็น​มล​ทิน

แต่​บัด​นี้ ให้​พิจาร​ณา​ดู​ ก่อน​ที่​พวกเขาจะเริ่มสร้าง​พระ​วิหาร​อีกครั้ง
พวกเขาทำอะไรก็ไม่เกิดผลดี
แต่ตั้ง​แต่​วัน​นี้​เป็น​ต้น​ไป จง​พิจาร​ณา​ดู​เถิด
ยังมีพืชพรรณที่​ไม่​เกิด​ผล​อยู่อีกหรือไม่?
ตั้ง​แต่​วัน​นี้​เป็น​ต้น​ไป พระเจ้า​จะ​อวย​พร​เพวกเขา

ใน​วัน​ที่ 24 ของ​เดือน​นั้น พระเจ้าตรัสกับ​เศ​รุบ​บา​เบล​ ผ่าน​ฮัก​กัย​ ​​ว่า
พระเจ้า​กำ​ลัง​จะ​เขย่า​ท้อง​ฟ้า​และ​แผ่น​ดิน​โลก
พระเจ้ากำ​ลัง​จะ​คว่ำ​บัล​ลังก์​ของ​บรร​ดา​ราช​อา​ณา​จักร
ทุก​คน​จะ​ต้อง​ล้ม​ลง​ด้วย​ดาบ​พวก​พ้อง​ของ​เขา​เอง
ใน​วัน​นั้น เศ​รุบ​บา​เบล​บุตร​เช​อัล​ทิ​เอล ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา​ จะ​เป็น​เหมือน​แหวน​ตรา
เพราะพระเจ้า​ได้​เลือก​สรร​เจ้า​แล้ว

1. พระเจ้าทำตาม​คำ​สัญ​ญา​ที่เคยให้ไว้กับอิสราเอลเมื่อ 1,000 กว่าปีก่อน ตั้งแต่พวกเขา​ออก​จาก​อียิปต์
ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาผิดสัญญากับพระเจ้ามาโดยตลอด
บัดนี้พวกที่เหลืออยู่กำลังทำตามคำสัญญา ที่จะแสวงหาพระเจ้าก่อน ที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า
แล้วพระเจ้าก็ทรงอวยพระพรพวกเขา ตามที่เคยสัญญาไว้นั้น

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด พระเจ้ายังคงพร้อมที่จะรักษาสัญญาเสมอ
เพียงแต่ที่ผ่านมา เราอาจจะไม่ทำตามข้อตกลงในสัญญานั้น
มัวแต่แสวงหาสิ่งอื่น แทนที่จะแสวงหาพระเจ้า
หากวันนี้เรากลับใจใหม่ พระเจ้าก็ทรงพร้อมที่จะอวยพระพรในทุกสิ่งที่เราทำ

2. ที่ผ่านมาคนอิสราเอลทำตัวเป็นมลทิน ด้วยบาปของตน
ดังนั้นทุกสิ่งที่เขากระทำ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมใดๆ ก็ล้วนแต่เป็นมลทิน
ไม่คู่ควรที่พระเจ้าจะรับไว้

แต่โดยพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงชำระเราให้พ้นมลทินบาป
ดังนั้นคำอธิษฐานของเรา และการการทำของเราที่ทำถวายแด่พระเจ้า
จึงเป็นที่ยอมรับสำหรับพระเจ้า
และพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของเรา และทรงอวยพระพรแก่เรา

3. พระเจ้าทรงสัญญาว่า ในวันแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้า
พระองค์ได้ทรงเลือกสรร เศรุบบาเบล เพื่อเป็นแหวนตราแห่งสิทธิอำนาจของพระองค์

ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวเศรุบบาเบลเอง
แต่หมายถึงพระมาซีฮาที่เป็นเชื้อสายของเศรุบบาเบล
นั่นก็คือ พระคริสต์นั่นเอง

คำคม

“ จง​เข้ม​แข็ง​เถิด และทำ​งาน​เถิด พระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเรา จะทำให้เกิดผลเอง ”

สรุป ฮักกัย 1

ภาพรวม

  • พระธรรมฮักกัย พระเจ้าทรงเรียกให้ประชาชนที่กลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลน หันกลับมาสร้างพระวิหารอีกครั้ง
  • ฮักกัย บทที่ 1 พระเจ้าบอกให้คนอิสราเอลรู้ว่า เหตุที่พวกเขาไม่เกิดผลเพราะละเลยพระนิเวศของพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาจึงลงมือสร้างพระนิเวศอีกครั้ง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮักกัย บทที่ 1

ณ วัน​ที่ 1 เดือน​ที่ 6 ปี​ที่ 2 แห่ง​รัช​กาล​พระ​รา​ชา​ดา​ริ​อัส (520 ก่อน ค.ศ.)

พระเจ้าทรงใช้ฮัก​กัย ไปพูดกับ ​เศ​รุบ​บา​เบล ผู้​ว่า​ราช​การ​แคว้น​ยู​ดาห์ และ​ถึง​มหา​ปุ​โร​หิต​โย​ชู​วา​บุตร​เย​โฮ​ซา​ดัก​ ว่า

เพราะประ​ชา​ชน กล่าว​ว่า ‘ยัง​ไม่​ถึง​เว​ลา​ที่​จะ​สร้าง​พระ​นิเวศ​ของพระเจ้า’
ทั้งที่พวกเขาเอง​อา​ศัย​อยู่​ใน​บ้าน​ที่​มี​ไม้​บุ
แต่​กลับปล่อยให้พระ​นิเวศ​ถูก​ทิ้ง​ให้​พัง​ทลาย​

ดังนั้นพวกเขาจึงหว่าน​มาก แต่​เก็บ​เกี่ยว​น้อย
​รับ​ประ​ทาน แต่​ไม่​เคย​อิ่ม
​ดื่ม แต่​ก็​ไม่​หยุด​กระ​หาย
​นุ่ง​ห่ม แต่​ก็​ไม่​อบ​อุ่น
คน​ที่​ได้​ค่า​จ้าง ก็​หมดไปอย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้ จง​ให้คนอิสราเอลขึ้น​ไป​บน​เนิน​เขา​และ​นำ​ไม้​มา​สร้าง​พระ​นิเวศ
แล้วพระเจ้า​จะ​มี​ความ​พอใจ​ใน​พระ​นิเวศ​นั้น และ​พระเจ้า​จะ​ได้​รับ​เกียรติ

ขณะนี้เหตุที่พวกเขาคาด​หวัง​มาก แต่กลับ​ได้​น้อย
แผ่นดินก็แห้งแล้ง
การทำมาหากินต่างๆก็ไม่เกิดผล
ก็​เพราะ​พวกเขาต่าง​ก็​ยุ่ง​อยู่​กับ​เรื่อง​บ้าน​ของ​ตัว​เอง
แล้วปล่อยให้นิเวศ​ของพระเจ้า​พัง​ทลาย​อยู่

แล้ว​เศ​รุบ​บา​เบล​และ​มหา​ปุ​โร​หิต​โย​ชู​วา​ พร้อม​กับ​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​ ได้​เชื่อ​ฟังพระเจ้า
ที่ได้ตรัสผ่านฮักกัย เพราะ​ว่า​พระเจ้า​ทรง​ใช้​ท่าน​มา
และ​ประ​ชา​ชน​ก็​เกรง​กลัว​เฉพาะ​พระพักตร์​พระเจ้า

แล้ว​ฮัก​กัย ก็บอกพวกเขา ว่า พระเจ้าทรง​อยู่​กับ​พวกเขา

พระเจ้าทรง​เร้า​วิญ​ญาณ​จิต​ของ​เศ​รุบ​บา​เบล​ ​มหา​ปุ​โร​หิต​โย​ชู​วา​ และ​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​
พวกเขาก็มา​สร้าง​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า
ณ วัน​ที่ 24 ของ​เดือน​นั้น

1. เมื่อเรามัวสนใจแต่เรื่องของตนเอง จนละเลยเรื่องของพระเจ้า
นั่นจะเป็นเหตุให้ชีวิตของเราขาดพระพรจากพระเจ้า
และเมื่อขาดการอวยพรจากพระเจ้า ทุกสิ่งที่ทำนั้นจึงไม่ได้เกิดผลอย่างที่ควรจะเป็น

2. เมื่อพระเจ้า​ทรง​ใช้ฮักกัย​มา และพระองค์ทรงทำงานในจิตใจของผู้นำและประชาชนอิสราเอล
ดังนั้น พวกเขาจึงตอบสนองคำพูดของฮักกัย อย่างกระตือรือร้น

ในเรื่องนี้ไม่เหมือนกับผู้เผยพระวจนะหลายต่อหลายคน
ที่พระเจ้าทรงใช้พวกเขามาเช่นกัน
แต่คนอิสราเอลไม่เชื่อฟังพวกเขา

แสดงว่าการเกิดผลของการรับใช้พระเจ้านั้น
ขึ้นอยู่กับพระเจ้า ไม่เกี่ยวข้องกับความเก่งของผู้ปรนนิบัติรับใช้
สิ่งที่สำคัญในการรับใช้ จึงไม่ใช่การเกิดผล
แต่เป็นการสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้ให้เราทำ

คำคม

“ การละเลยความสัมพันธ์กับพระเจ้า ไปแสวงหาสิ่งต่างๆ
จะสูญเสียทั้งความสัมพันธ์กับพระเจ้าและสิ่งต่างๆเหล่านั้น ”