สรุป ฮักกัย 1

ภาพรวม

  • พระธรรมฮักกัย พระเจ้าทรงเรียกให้ประชาชนที่กลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลน หันกลับมาสร้างพระวิหารอีกครั้ง
  • ฮักกัย บทที่ 1 พระเจ้าบอกให้คนอิสราเอลรู้ว่า เหตุที่พวกเขาไม่เกิดผลเพราะละเลยพระนิเวศของพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาจึงลงมือสร้างพระนิเวศอีกครั้ง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮักกัย บทที่ 1

ณ วัน​ที่ 1 เดือน​ที่ 6 ปี​ที่ 2 แห่ง​รัช​กาล​พระ​รา​ชา​ดา​ริ​อัส (520 ก่อน ค.ศ.)

พระเจ้าทรงใช้ฮัก​กัย ไปพูดกับ ​เศ​รุบ​บา​เบล ผู้​ว่า​ราช​การ​แคว้น​ยู​ดาห์ และ​ถึง​มหา​ปุ​โร​หิต​โย​ชู​วา​บุตร​เย​โฮ​ซา​ดัก​ ว่า

เพราะประ​ชา​ชน กล่าว​ว่า ‘ยัง​ไม่​ถึง​เว​ลา​ที่​จะ​สร้าง​พระ​นิเวศ​ของพระเจ้า’
ทั้งที่พวกเขาเอง​อา​ศัย​อยู่​ใน​บ้าน​ที่​มี​ไม้​บุ
แต่​กลับปล่อยให้พระ​นิเวศ​ถูก​ทิ้ง​ให้​พัง​ทลาย​

ดังนั้นพวกเขาจึงหว่าน​มาก แต่​เก็บ​เกี่ยว​น้อย
​รับ​ประ​ทาน แต่​ไม่​เคย​อิ่ม
​ดื่ม แต่​ก็​ไม่​หยุด​กระ​หาย
​นุ่ง​ห่ม แต่​ก็​ไม่​อบ​อุ่น
คน​ที่​ได้​ค่า​จ้าง ก็​หมดไปอย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้ จง​ให้คนอิสราเอลขึ้น​ไป​บน​เนิน​เขา​และ​นำ​ไม้​มา​สร้าง​พระ​นิเวศ
แล้วพระเจ้า​จะ​มี​ความ​พอใจ​ใน​พระ​นิเวศ​นั้น และ​พระเจ้า​จะ​ได้​รับ​เกียรติ

ขณะนี้เหตุที่พวกเขาคาด​หวัง​มาก แต่กลับ​ได้​น้อย
แผ่นดินก็แห้งแล้ง
การทำมาหากินต่างๆก็ไม่เกิดผล
ก็​เพราะ​พวกเขาต่าง​ก็​ยุ่ง​อยู่​กับ​เรื่อง​บ้าน​ของ​ตัว​เอง
แล้วปล่อยให้นิเวศ​ของพระเจ้า​พัง​ทลาย​อยู่

แล้ว​เศ​รุบ​บา​เบล​และ​มหา​ปุ​โร​หิต​โย​ชู​วา​ พร้อม​กับ​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​ ได้​เชื่อ​ฟังพระเจ้า
ที่ได้ตรัสผ่านฮักกัย เพราะ​ว่า​พระเจ้า​ทรง​ใช้​ท่าน​มา
และ​ประ​ชา​ชน​ก็​เกรง​กลัว​เฉพาะ​พระพักตร์​พระเจ้า

แล้ว​ฮัก​กัย ก็บอกพวกเขา ว่า พระเจ้าทรง​อยู่​กับ​พวกเขา

พระเจ้าทรง​เร้า​วิญ​ญาณ​จิต​ของ​เศ​รุบ​บา​เบล​ ​มหา​ปุ​โร​หิต​โย​ชู​วา​ และ​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​
พวกเขาก็มา​สร้าง​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า
ณ วัน​ที่ 24 ของ​เดือน​นั้น

1. เมื่อเรามัวสนใจแต่เรื่องของตนเอง จนละเลยเรื่องของพระเจ้า
นั่นจะเป็นเหตุให้ชีวิตของเราขาดพระพรจากพระเจ้า
และเมื่อขาดการอวยพรจากพระเจ้า ทุกสิ่งที่ทำนั้นจึงไม่ได้เกิดผลอย่างที่ควรจะเป็น

2. เมื่อพระเจ้า​ทรง​ใช้ฮักกัย​มา และพระองค์ทรงทำงานในจิตใจของผู้นำและประชาชนอิสราเอล
ดังนั้น พวกเขาจึงตอบสนองคำพูดของฮักกัย อย่างกระตือรือร้น

ในเรื่องนี้ไม่เหมือนกับผู้เผยพระวจนะหลายต่อหลายคน
ที่พระเจ้าทรงใช้พวกเขามาเช่นกัน
แต่คนอิสราเอลไม่เชื่อฟังพวกเขา

แสดงว่าการเกิดผลของการรับใช้พระเจ้านั้น
ขึ้นอยู่กับพระเจ้า ไม่เกี่ยวข้องกับความเก่งของผู้ปรนนิบัติรับใช้
สิ่งที่สำคัญในการรับใช้ จึงไม่ใช่การเกิดผล
แต่เป็นการสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้ให้เราทำ

คำคม

“ การละเลยความสัมพันธ์กับพระเจ้า ไปแสวงหาสิ่งต่างๆ
จะสูญเสียทั้งความสัมพันธ์กับพระเจ้าและสิ่งต่างๆเหล่านั้น ”