สรุป ฮีบรู 13

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 13 เราควรถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยการยอมรับเชื่อพระเยซู และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 13

จง​ให้​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง​ มี​อยู่​ต่อ​กัน​เสมอ​ไป
อย่า​ละ​เลย​ที่​จะ​ต้อน​รับ​แขก​แปลก​หน้า
จง​ระ​ลึก​ถึง​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ถูก​คุม​ขัง​อยู่
จง​ให้​การ​สม​รส ​เป็น​ที่​นับ​ถือ​ และ​​ปราศ​จาก​มลทิน
อย่า​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงิน
จง​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่ เพราะพระเจ้าจะ​ไม่​ละ​หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน​เลย

จง​ระลึก​ถึง​บรร​ดา​ผู้นำ ผู้​กล่าว​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า ​กับ​พวก​ท่าน
จง​พิจาร​ณา​ดู​ผล​บั้น​ปลาย​ชีวิต​ของ​พวก​เขา แล้ว​จง​เลียน​แบบ​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​เขา

พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​เหมือน​เดิม​ ทั้ง​วาน​นี้ และ​วัน​นี้ และ​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์

อย่า​หลง​ไป​ตาม​คำ​สอน​แปลกๆ
เป็น​การ​ดี​ที่​จะ​ให้​ใจ​เข้ม​แข็ง​โดย​พระ​คุณ ไม่​ใช่​โดย​กฎ​เกณฑ์​เรื่อง​อา​หาร

พระ​เยซู​ ​ได้​ทรง​ทนทุกข์​ภาย​นอก​ประตู​นคร
เพื่อ​ทรง​ชำระ​ประ​ชา​ชน​ให้​บริ​สุทธิ์ ​ด้วย​พระ​โลหิต​ของ​พระ​องค์

ดังนั้น ให้​เรา​ออก​ไป​หา​พระ​องค์​ภาย​นอก​ค่าย​นั้น
โดย​แบก​รับ​คำ​ดู​หมิ่น​เหยียด​หยาม ​ที่​พระ​องค์​ทรง​ทน
เพราะเรา​แสวง​หา​นคร​ที่​จะ​มา​ใน​ภาย​หน้า

ให้​เรา​ถวาย​คำ​สรร​เสริญ ​เป็น​เครื่อง​บูชา​แด่​พระ​เจ้า คือ
​ยอม​รับ​เชื่อ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

อย่า​ละ​เลย​ที่​จะ​ทำ​ความ​ดี และ​แบ่ง​ปัน​ข้าว​ของ​ซึ่ง​กัน​และ​กัน
เพราะ​เครื่อง​บูชา​อย่าง​นั้น​ เป็น​ที่​พอ​พระทัย​พระ​เจ้า

จง​นบ​นอบ​เชื่อ​ฟัง​บรรดา​ผู้นำ​ ผู้​ดู​แล​รักษา​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ท่าน​อยู่​
จง​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​ผู้รับใช้พระเจ้า

ขอพระเจ้าทรง​ให้​ท่าน​เพียบ​พร้อม​ด้วย​สิ่ง​ดี​ทุก​อย่าง
เพื่อ​ที่​จะ​ทำ​ตาม​พระทัย​ของ​พระ​องค์​ ให้​เกิด​ผล​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัยพระเจ้า

1. เพราะพระเจ้าจะ​ไม่​ละ​หรือ​ทอด​ทิ้ง​เรา​เลย
ดังนั้น ให้เรา​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​พระเจ้าประทานให้เรา​มี​อยู่ในวันนี้
สิ่งที่ยังขาดอยู่นั้น พระเจ้าจะประทานให้อย่างเพียงพอแน่นอน

2. เราควรระลึกถึง อธิษฐานเผื่อ ​บรร​ดา​ผู้นำ ผู้​กล่าว​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า ​กับ​เรา
และควร​พิจาร​ณา ​ดู​ผล​บั้น​ปลาย​ชีวิต​ของ​พวก​เขา
ไม่ใช่ ดูแค่ผิวเผิน ภายนอก ไม่กี่วัน
แล้วคนใดที่ เราเห็นว่า ผลชีวิตของเขา น่าจะเลียนแบบ
ก็​จง​เลียน​แบบ​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​เขา

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 13 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2vA1rPc

คำคม

“ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เรา ทำตามน้ำพระทัยและเกิดผลเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ”

สรุป ฮีบรู 12

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 12 ให้เรายึดพระเยซู เป็นแบบอย่างในการเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นจะนำประโยชน์และพระพรมาสู่ชีวิตของเรา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 12

​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​ทุก​อย่าง​ที่​ ถ่วง​อยู่ และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น
​ให้​เรา​ยังคง​วิ่ง​แข่ง ​ด้วย​ความ​ทร​หด​อด​ทน
โดย​จับ​ตา​มอง​ที่​พระ​เยซู​ ผู้​เบิก​ทาง​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​สม​บูรณ์

พระเยซู​ทรง​สู้​ทน​ต่อ​กาง​เขน เพื่อ​ความ​ยินดี​
ทรง​ถือ​ว่า​ความ​อับ​อาย​นั้น​ไม่​เป็น​สิ่ง​สำ​คัญ
ในที่สุด​พระ​องค์​ ทรงประ​ทับ​เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า

ให้เราคิด​ถึง สิ่งที่​พระ​องค์​ทรงกระทำ
เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​อ่อน​ล้า​และ​ไม่​ท้อ​ใจ

ใน​การ​ต่อ​สู้​กับ​บาป​นั้น เรา​ยัง​ไม่​ได้​สู้​จน​ถึง​กับ​ต้อง​หลั่ง​เลือด​เลย

อย่า​ละเลย และ​อย่า​ท้อใจ ​ต่อ​การตี​สอน​ของพระเจ้า
พระองค์​ทรง​ตี​สอน บุตรที่​พระ​องค์​ทรง​รัก

จง​สู้​ทน​ต่อการตีสอนเถอะ
บิดา​ที่​เป็น​มนุษย์​ ตี​สอน​เรา​ เพียง​ชั่ว​เวลา​เล็ก​น้อย ​ตาม​ความ​เห็น​ชอบ​ของตน
แต่​พระ​องค์​ทรง​ตี​สอน เพื่อ​เรา​จะมี​ส่วน​ใน​ความ​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์

การ​ตี​สอน​ทุก​อย่าง น่า​เศร้า​ใจ แต่​ภาย​หลัง​ก็​ก่อ​ให้​เกิด​ สันติ​สุข​และ​ความ​ชอบ​ธรรม
แก่​​คน​ที่​ถูก​ฝึก​ฝน​โดย​การ​ตี​สอน​นั้น

ดัง​นั้น​จง​เสริม​กำ​ลัง​มือ​ที่​อ่อน​แรง และ​เข่า​ที่​อ่อน​ล้า
และ​จง​ทำ​หน​ทาง​ให้​ตรง เพื่อ​​ขา​ที่​เขยก​นั้น​จะ​ได้​ไม่​เคล็ด แต่​จะ​หาย​เป็น​ปกติ

จง​มุ่ง​มั่น​ ที่​จะ​ได้​อยู่​อย่าง​สงบ​สุข​กับ​ทุก​คน​ และ​ที่​จะ​ได้​ความ​บริ​สุทธิ์
อย่า​ให้​ใคร​ ขาด​จาก​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า
​อย่า​ให้​มี​ราก​ขม​ขื่น งอก​ขึ้น​มา ก่อ​ความ​ยุ่ง​ยาก​ให้​ และ​ทำ​ให้​หลาย​คน​เป็น​มล​ทิน
อย่าเป็น​คน​ที่​ประ​พฤติ​ผิด​ทาง​เพศ หรือ​เป็น​คน​ไม่​นับ​ถือ​พระ​เจ้า

เรา​ไม่​ได้​มา​ถึง​ภูเขา​ซีนาย ที่พระเจ้าสำแดงพระองค์ ​น่า​กลัว​จริงๆ
จน​โม​เสส​เอง​ก็​กล่าว​ว่า “ข้าพ​เจ้า​กลัว​จน​ตัว​สั่น” 

แต่เรา​มา​ถึง​ภูเขา​ศิโยน ​
และมา​ถึง ​ที่​ชุม​นุม​รื่นเริง​ของ​ทูต​สวรรค์​ มาก​มาย​
และ​มา​ถึง​ คริสต​จักร​ของ​บรร​ดา​บุตร​ ​ผู้​มี​ชื่อ​จา​รึก​ไว้​ใน​สวรรค์​แล้ว
และ​มา​ถึง​ พระ​เจ้า​ ผู้​ทรง​พิพาก​ษา​ทุก​คน
และ​มา​ถึง​ จิต​วิญ​ญาณ​ของ​คน​ชอบ​ธรรม ​ซึ่ง​ถึง​ความ​สม​บูรณ์​แล้ว
และ​มา​ถึง ​พระ​เยซู​ คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​ใหม่
และ​มา​ถึง​ พระ​โลหิต​ ประ​พรม​

อย่า​ปฏิ​เสธ​พระ​องค์ ​ผู้​ตรัส​อยู่​นั้น
เพราะ​ถ้าคน​เหล่า​นั้น​ ไม่​พ้น​โทษ ​เพราะ​ปฏิ​เสธ​พระ​องค์ ​ผู้​ทรง​เตือน​บน​โลก
พวก​เรา​ผู้​เมิน​หน้า​จาก​พระ​องค์​ ผู้​ทรง​เตือน​จาก​สวรรค์ ก็​จะ​ไม่​พ้น​โทษ​มาก​กว่า​นั้น​อีก

​เมื่อ​เรา​ได้​รับ​อาณา​จักร​ที่​ไม่​สั่น​สะ​เทือน​แล้ว ก็​ให้​เรา​มี​ใจ​ขอบ​พระ​คุณ
​นมัส​การ​อย่าง​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า
ด้วย​ความ​เคารพ​และ​ด้วย​ความ​ยำ​เกรง

1. การดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ต้องมีความทรหดอดทน
ความยากลำบากนั้นอาจเกิดจากการข่มเหงของผู้ต่อต้าน
หรือจากการตีสอนของพระเจ้า
ไม่ว่าเกิดจากอะไร หากเราสู้ทนถึงที่สุด จะกลายเป็นผลดีต่อเราเสมอ

ดังนั้นในวันนี้ ให้เราช่วยๆกัน
ไม่ว่าพี่น้องของเรากำลังทุกข์ยากเพราะสาเหตุใดก็ตาม
ให้หนุนใจกัน เสริมกำลังกัน ให้ทุกคนสามารถขืนหยัดฝ่าฟันเหตุการณ์นี้ไปให้ได้
เพื่อจะได้รับพระพรที่เตรียมเอาไว้ข้างหน้า

2. วันนี้เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ได้มาถึง
พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นคนกลางของเราแล้ว
และได้รับการประพรมโดยพระโลหิตของพระองค์แล้ว
ได้กลายเป็นผู้ชอบธรรม เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว

​ให้​เรา ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า ด้วย​ความ​รัก เคารพ​และ​ ความ​ยำ​เกรง พระองค์เถิด

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 12 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2u40kHa

คำคม

“ อย่า​ปฏิ​เสธพระเจ้า ​ผู้​กำลังตรัส​กับคุณอยู่​นั้น ”

สรุป ฮีบรู 11

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 11 ความเชื่อ มั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็น ผู้มีความเชื่อในพระสัญญา แม้ว่าวันนี้จะมองไม่เห็นสิ่งนั้น แต่ก็ยังมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 11

ความ​เชื่อ​ คือ​ ความ​มั่น​ใจ​ ใน​สิ่ง​ที่​หวัง​ไว้
ความเชื่อ เป็น ​ความ​แน่​ใจ ​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น

โดย​ความ​เชื่อ​
– ​คน​สมัย​ก่อน​ จึง​ได้​รับ​การ​รับ​รอง​จาก​พระ​เจ้า
– เรา​จึง​เข้า​ใจ​ว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​จักร​วาล ด้วย​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์
>> ​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น ​จึง​เป็น​สิ่ง​ที่​เกิด​จาก ​สิ่ง​ที่​ไม่​ปรา​กฏ​ให้​เห็น

– อาเบล​ จึง​นำ​เครื่อง​บูชา​ที่​ดี​กว่า​ของ​คา​อิน​มา​ถวาย​
– อาเบล ได้​รับ​การ​รับ​รอง​ว่า​ เป็น​คน​ชอบ​ธรรม
– อาเบล ​ยัง​พูด​อยู่ แม้​ว่า​ตาย​ไป​แล้ว

– เอ​โนค​ ​ได้​รับ​การ​รับ​รอง​ ​ว่า​เป็น​ที่​พอ​พระทัย​ของ​พระ​เจ้า จึง​ถูก​รับ​ขึ้น​ไป ​เพื่อ​ไม่​ให้​พบ​กับ​ความ​ตาย
>> ซึ่งจะเป็น​ที่​พอ​พระทัยได้ ต้องมีความ​เชื่อ​

– ​โน​อาห์ ​ได้​ยำเกรง ต่อ​คำ​เตือน ถึงสิ่ง​ที่​ยัง​มอง​ไม่​เห็น จึงได้ต่อ​เรือ​ใหญ่ เพื่อ​ช่วย​ครอบ​ครัว​ของ​ตน​ให้​ปลอด​ภัย
– โนอาห์ จึง​กล่าว​โทษ​ชาว​โลก ผู้ไม่มีความเชื่อ
– โนอาห์ กลาย​เป็น​ทา​ยาท​แห่ง​ความ​ชอบ​ธรรม​

– ​อับ​รา​ฮัม ​ได้​เชื่อฟัง​การ​ทรง​เรียก​ และ​เดิน​ทาง​ออก​ไป รับมรดก ​โดย​ไม่​รู้​ว่า​จะ​ไป​ที่​ไหน
– ​อับ​รา​ฮัม ได้​อาศัย​ใน​แผ่น​ดิน​แห่ง​พระ​สัญ​ญา​เหมือน​เป็น​คน​ต่าง​ด้าว ​เฝ้า​คอย​นคร​ที่​​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ผู้​สร้าง
– อับ​รา​ฮัม ​ได้​รับ​พลัง​ที่​จะ​มี​บุตร แม้​ท่าน​ชรา​มาก​แล้ว และ​ภรรยา​ก็​เป็น​หมัน จนเขา​มี​ผู้​สืบ​เชื้อ​สาย​เกิด​มา​มาก​มาย​

คน​เหล่า​นี้​ทั้ง​หมด​ตาย ​ใน​ขณะ​ที่​ยัง​มี​ความ​เชื่อ​อยู่
และ​ยัง​ไม่​ได้​รับ​สิ่ง​ต่างๆ ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้
แต่​พวก​เขา ​ก็​สัง​เกต​เห็น​แต่​ไกล​ และ​รอ​รับ​ด้วย​ใจ​ยินดี
และ​ยอม​รับ​ว่า​ พวก​เขา​เป็น​คน​แปลก​ถิ่น​ที่​ท่อง​เที่ยว​ไป​ใน​โลก
พวก​เขา​ปรารถ​นา​ บ้าน​เมือง​ที่​ประ​เสริฐ​ กว่า​นั้น ​คือ​ เมือง​สวรรค์
ดังนั้น พระ​เจ้า​จึง ​เรียก​พระองค์ว่า ​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​พวก​เขา

โดย​ความ​เชื่อ
– อับ​รา​ฮัม​ ได้​ถวาย​อิส​อัค​เป็น​เครื่อง​บูชา เพราะเชื่อ​ว่า​ พระ​เจ้า​ทรง​สา​มารถ​ทำ​ให้​คน​ตาย​เป็น​ขึ้น​มา​ได้

– อิส​อัค​ จึง​อวย​พร​ยา​โคบ​และ​เอซาว สำ​หรับ​เหตุ​การณ์​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​ภาย​หน้า

– ยา​โคบ​ ใกล้​จะ​ตาย จึง​อวย​พร​บุตร​แต่​ละ​คน​ของ​โย​เซฟ

– ​โยเซฟ​กำ​ลัง​จะ​ตาย จึง​กล่าว​ถึง ​การ​อพยพ​ของ​คน​อิส​รา​เอล และ​สั่ง​เสีย​เรื่อง​กระ​ดูก​ของเขา

– บิดา​มารดา​ของโม​เสส​ ​จึง​ไม่​ได้​กลัว​คำ​สั่ง​ของ​กษัตริย์​เลย แต่ได้ซ่อน​โมเสส​ไว้​ถึง​สาม​เดือน

– ​โม​เสส​ ​ไม่​ยอม​ให้​ใคร​เรียก​เขา​ว่า เป็น​บุตร​ของ​ธิดา​กษัตริย์​ฟาโรห์
– โมเสส ​เลือก​การ​ร่วม​ทุกข์​กับ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​เจ้า ​แทน​การ​เริง​สำ​ราญ​ชั่ว​คราว​ใน​บาป
– โมเสส ​จึง​ออก​จาก​อียิปต์ โดย​ไม่​ได้​เกรง​กลัว​ความ​กริ้ว​ของ​กษัตริย์
– โมเสส ถือ​ปัส​กา​และ​พิธี​ประ​พรม​เลือด เพื่อ​ช่วย​บุตร​หัวปี​ของ​คน​อิส​รา​เอล

– พวก​อิส​รา​เอล​ จึง​เดิน​ข้าม​ทะเล​แดง​เหมือน​ ​เดิน​บน​ดิน​แห้ง

– กำ​แพง​เมือง​เยรี​โค​พัง​ลง เมื่อ​คน​อิส​รา​เอล ​เดิน​รอบ​กำ​แพง​ครบ​ 7 ​วัน

– ราหับ​หญิง​โส​เภ​ณี​ จึง​ไม่​ได้​พินาศ​ไป​พร้อม​กับ​พวก​ที่​ไม่​เชื่อฟัง

ผู้นำและ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ทั้ง​หลาย ได้อาศัยความ​เชื่อ​ ทำสิ่งต่างๆมากมาย
และบางคนก็พบกับความทุกข์ยากมากมาย
แต่ก็ไม่ยอมละทิ้งความเขื่อ

แม้​คน​เหล่า​นี้​ทุก​คน ​ได้​รับ​การ​รับรอง​ เพราะ​ความ​เชื่อ
แต่​พวก​เขา​ก็​ยัง​ไม่​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้
เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​จัด​เตรียม​สิ่ง​ที่​ประ​เสริฐ​ยิ่ง​กว่า​นั้น​ไว้​สำ​หรับ​พวก​เรา

1. ความเชื่อแท้ จะสะท้อนออกมาเป็นความมั่นใจ อย่างไม่ขึ้นกับสถานการณ์แวดล้อม
และโดยความมั่นใจแท้นั้น จะทำไปสู่การกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อเสมอ

และทุกคนที่มีความเชื่อแท้ในพระสัญญาของพระเจ้า
จะได้รับตามพระสัญญาอย่างแน่นอน

2. คนที่มีความเชื่อ จะมองเห็นโลกนี้ ในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น
พวกเขาจะเห็นได้ว่า สารพัดในโลก ล้วนแต่เป็นสิ่งชั่วคราว
สิ่งเหล่านั้น ไม่คู่ควรให้พวกเขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อไขว่คว้ามัน
แต่พวกเขาสมควร ทุ่มเทหมดทั้งชีวิต เพื่อสิ่งถาวรในสวรรค์
ซึ่งพวกเขามองเห็นได้อย่างชัดเจน ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 11 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2uN9B6F

คำคม

“ ความเชื่อ ทำให้เรารอรับสิ่งที่กำลังจะได้รับ ด้วยใจยินดี ”

สรุป ฮีบรู 10

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 10 พระเยซูถวายชีวิตของพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเรา เพียงครั้งเดียว ก็มีผลทำให้เราได้รับการไถ่พ้นบาปชั่วนิรันดร์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 10

​ธรรม​บัญ​ญัติ​เป็น​เพียง​เงา​ของ​สิ่ง​ประ​เสริฐ​
จึง​ไม่​สา​มารถ​ทำ​ให้การถวายเครื่องบูชา ถึง​ความ​สม​บูรณ์​ได้
พวกเขาจึงยังคง​​รู้สึก​ว่า​มี​บาป อยู่

เมื่อ​พระ​คริสต์​เสด็จ​เข้า​มา​ใน​โลก
พระ​องค์​ตรัส​ว่า
“​พระ​องค์​ทรง​จัด​เตรียม​กาย​สำ​หรับ​ข้า​พระ​องค์  
เป็นเครื่อง​เผา​บูชา​และ​เครื่อง​บูชา​ลบ​บาป​นั้น
ข้า​พระ​องค์​มา​แล้ว เพื่อ​จะ​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์’ 

พระเยซูทรง​ยกเลิก​ระบบ​เดิม​นั้น​เสีย​ เพื่อ​จะ​ทรง​ตั้ง​ระบบ​ใหม่
เรา​จึง​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​บริสุทธิ์ โดย​การ​ถวาย ​พระ​กาย​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​
ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ ซึ่งทำให้เรา​ถึง​ความ​สม​บูรณ์​ตลอด​ไป

และ​พระ​วิญ​ญาณ​บริสุทธิ์​ก็​ทรง​เป็น​พยาน​แก่​เรา​ด้วย คือ
พระองค์ทรง​บรร​จุ​ธรรม​บัญ​ญัติ ไว้​ใน​ใจของ​เรา
เป็นสิ่งยืนยันว่า
พระเจ้า​จะ​ไม่​จด​จำ บาป​ และการ​อธรรม​ของ​เรา​อีก​ต่อไป

ดังนั้นให้​เรา​มี​ใจ​กล้า​ ที่​จะ​เข้า​ไป​ใน​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์ ​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เยซู
ตาม​ทาง​ใหม่​และ​เป็น​ทาง​ที่​มี​ชีวิต
ซึ่งพระเยซูทรง​เปิด​ให้​เรา ​ผ่าน​เข้า​ไป​ ทาง​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์

พระเยซูทรง​ปุโร​หิต​​ของเรา​แล้ว
ให้​เรา ​เข้า​ไป​ใกล้​
– ด้วย​ใจ​จริง
– ด้วย​ความ​ไว้​ใจ​เต็ม​ที่
– ด้วยใจ​ที่​ได้​รับ​การ​ประ​พรม ​ให้​พ้น​จาก​มโน​ธรรม​ที่​ไม่​ดี
– ด้วย​กาย​ที่​ล้าง​ชำระ​ ด้วย​น้ำ​สะอาด

​ให้​เรา ​ยัง​คง​ยึดมั่น​ ใน​ความ​หวัง​​นั้น ​โดย​ไม่​หวั่นไหว
พระเจ้า ผู้​ประ​ทาน​พระ​สัญ​ญา​นั้น​ ทรง​ซื่อ​สัตย์

ให้​เรา​ พิจาร​ณา​ดู​เพื่อ​จะ​ปลุก​ใจ​กัน​และ​กัน​ ให้​มี​ความ​รัก​และ​ทำ​ความ​ดี
ให้เรา ​หนุน​ใจ​กัน​ให้​มาก​ยิ่ง​ขึ้น
เพราะ​พวก​ท่าน​ก็​รู้​อยู่​ว่า​วัน​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว

เพราะ​ถ้า​เรา​ยัง​จง​ใจ​ทำ​บาป​อยู่​เรื่อยๆ หลัง​จาก​ได้​รับ​​รู้​เรื่อง​ความ​จริง​แล้ว
ก็​จะ​ไม่มี​เครื่อง​บูชา​ลบ​บาป​เหลือ​อยู่​เลย
​จะ​มีแต่​ความ​หวาดกลัว​ ใน​การ​รอ​คอย​การ​พิพาก​ษา ​และ​ไฟ​อัน​ร้ายแรง

​คน​ที่​เหยียบ​ย่ำ​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า
และ​ถือ​ว่า​พระ​โลหิต​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา ​เป็น​มล​ทิน
และ​ดู​หมิ่น​พระ​วิญ​ญาณ​แห่ง​พระ​คุณ
สม​ควร​จะ​ถูก​ลง​โทษ​หนัก สัก​เท่า​ใด

การ​ตก​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า ​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​นั้น
​เป็น​สิ่ง​ที่​น่า​หวาด​กลัว

​จง​ระลึก เมื่อท่าน​ได้​รับ​ความ​สว่าง​แล้ว
ได้​สู้​ทน​ต่อ​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ อย่าง​ใหญ่​หลวง
ถูก​ประ​จาน​ให้​อับ​อาย​ขาย​หน้า​ ​ถูก​ข่ม​เหง และถูก​คน​ปล้น​ชิง​เอา​ทรัพย์​สิ่ง​ของ​ไป
ท่าน​ก็​ยอมด้วย​ใจ​ยินดี

อย่า​ละ​ทิ้ง​ความ​ไว้​วางใจ​ของ​ท่าน อัน​จะ​นำ​มา​ซึ่ง​บำ​เหน็จ​ยิ่ง​ใหญ่
ท่าน​จำเป็น​ต้อง​มี​ความ​ทร​หด​อด​ทน เพื่อ​ท่าน​จะ​สา​มารถ​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​ได้
แล้ว​ท่าน​ก็​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​นั้น

​อีก​ เพียง​ไม่​นาน พระเยซูคริสต์ก็​จะ​เสด็จ​มา ​และ​จะ​ไม่​ทรง​ชัก​ช้า

แต่​คน​ชอบ​ธรรม​​นั้น​ จะ​ดำ​รง​ชีวิต​อยู่​ด้วย​ความ​เชื่อ
ถ้า​เขา​หัน​กลับ พระองค์จะ​ไม่​มี​ความ​พอ​ใจ​ใน​คน​นั้น​เลย

1. พระเยซูทรง​ยกเลิก​ระบบ​เดิม การถวายเครื่องบูชาไถ่บาปแบบเดิม
แล้ว​ทรง​ตั้ง​ระบบ​ใหม่ คือ การได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​บริสุทธิ์ โดย​การ​ถวายชีวิตของพระองค์ ครั้ง​เดียว​
แล้วทำให้ผู้เชื่อวางใจในพระองค์ ​ถึง​ความ​สม​บูรณ์​ตลอด​ไป

ซึ่งคนที่ได้รับการไถ่แล้วนั้น จะมีหลักฐานคือ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะจารึกพระธรรมไว้ในใจของเขา
เขาจะรู้และแยกแยะได้ว่า พระเจ้าปรารถนาให้เขาทำอะไร
และเขาจะปรารถนาทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย โดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

วันนี้ เรามีหลักฐานแห่งการได้รับการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แล้วหรือยัง?

2. สิ่งสำคัญสำหรับ ผู้ที่ได้รับการไถ่แล้ว คือ
ยึดมั่นใน​ความ​ไว้​วางใจ​ในพระเยซูคริสต์ ไว้ คลอดไป
เพราะนั่น​จะ​นำบำ​เหน็จ​ยิ่ง​ใหญ่ มาสู่เรา
การจะ​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​ได้
แล้ว​​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​นั้น
​จำเป็น​ต้อง​มี​ความ​ทร​หด​อด​ทน

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ให้เรายึดมั่นในความเชื่อไว้จนถึงที่สุด

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 10 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2vuw7Bv

คำคม

“ ​วัน​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว จงตื่นตัว และเฝ้าระวังอยู่เถิด ”

สรุป ฮีบรู 9

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 9 พระเยซูคริสต์​ ทรง​เป็น​คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​ใหม่ เพื่อ​ทำให้​คนที่​วางใจในพระ​องค์​ ได้​รับ​มร​ดก​นิรันดร์​ตาม​พระ​สัญ​ญา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 9

ตามพันธ​สัญ​ญา​เดิม​นั้น​ ​มี​กฎ​เกณฑ์​ต่างๆ สำ​หรับ​ศาสน​พิธี​
มีทั้ง​พลับ​พลา​ ​คัน​ประ​ทีป โต๊ะ และ​ขนม​ปัง​เฉพาะ​พระ​พักตร์ ในห้อง วิ​สุทธิ​สถาน
และ​ข้าง​หลัง​ม่าน มี​ห้อง​อภิ​สุทธิ​สถาน
ที่​มี​แท่น​​เผา​เครื่อง​หอม และ​มี​หีบ​พันธ​สัญ​ญา ซี่งภาย​ใน​ มี​โถ​ทอง​คำ​บรรจุ​มานา ​ไม้​เท้า​ของ​อา​โรน​ และ​​แผ่น​ศิลา​จา​รึก​พันธ​สัญ​ญา

พวก​ปุโร​หิต ​ก็​เข้า​ไปประ​กอบ​ศาสน​พิธี ​ใน​ห้อง​ชั้น​นอก​นั้น
แต่​ใน​ห้อง​ที่​สอง​ ​มี​มหา​ปุโร​หิต​ผู้​เดียว​เท่า​นั้น​ ที่​เข้า​ไป​ได้​ปี​ละ​ครั้ง
และ​ต้อง​นำ​เลือด​เข้า​ไป​ถวาย​เพื่อ​ตัว​เอง และ​เพื่อ​บาป​ที่​ประ​ชา​ชน

ทาง​ที่​นำ​เข้า​สู่​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์​นั้น​ยัง​ไม่​เปิด ตราบ​ใด​ที่​ห้อง​ชั้น​นอก​นั้น​ตั้ง​อยู่
เพราะ​กฎ​เกณฑ์​ต่างๆ ทาง​กาย ​เกี่ยว​กับ​ชีวิต​ภาย​นอก

แต่​เมื่อ​พระ​คริสต์​เสด็จ​มา ​ใน​ฐานะ​มหา​ปุโร​หิต​
พระ​องค์​​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ
และ​ทรง​นำ​พระ​โลหิต​ของ​พระ​องค์​เอง​เข้า​ไป จึง​ได้​มา​ซึ่ง​การ​ไถ่​บาป​ชั่ว​นิรันดร์

ถ้า​เลือด​แพะ​และ​เลือด​วัว ที่​ประ​พรม​ลง​บน​คน​ที่​มี​มล​ทิน สา​มารถ​ชำระ​เนื้อ​ตัว​ให้​บริ​สุทธิ์​ได้
​ยิ่ง​กว่า​นั้น​สัก​เท่า​ใด พระ​โล​หิต​ของ​พระ​คริสต์ ก็​จะ​ทรง​ชำระ​มโน​ธรรม​ของ​เรา
​จาก​การ​ประ​พฤติ​ที่​เปล่า​ประ​โยชน์ เพื่อ​เรา​จะ​ปรน​นิบัติ​พระ​เจ้า​

พระ​คริสต์​ ทรง​เป็น​คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​ใหม่
เพื่อ​ให้​คนที่​พระ​องค์​ทรง​เรียก​มา​ ได้​รับ​มร​ดก​นิรันดร์​ตาม​พระ​สัญ​ญา
เพราะ​ความ​ตาย​ที่​เกิด​ขึ้น​นั้น​ ไถ่​พวก​เขา​ให้​พ้น​จาก​การ​ล่วง​ละเมิด ​ที่​เกิด​ภาย​ใต้​พันธ​สัญญาเดิม​แล้ว

​พันธ​สัญ​ญา​เดิม​ก็​ทรง​ตั้ง​ขึ้น​ โดย​ใช้​ เลือด​วัว​ เลือด​แพะ​ กับ​น้ำ
มา​ประ​พรม​หนังสือ​ม้วน​นั้น ​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​ปวง และ​พลับ​พลา​กับ​เครื่อง​ใช้​ทุก​ชนิด​
เพราะถ้า​ไม่​มี​โล​หิต​ไหล​ออก​แล้ว ก็​จะ​ไม่​มี​การ​ยก​โทษ​บาป​เลย

ส่วน ​ของ​จริง​ จาก​สวรรค์​นั้น ​ต้อง​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​ ด้วย​เครื่อง​บูชา​อัน​ประ​เสริฐ​กว่า​นั้น
คือพระโลหิตของพระองค์เอง
เพื่อ​กำ​จัด​บาป​ให้​หมด​สิ้น​ไป

พระ​คริสต์​ ทรง​ถวาย​พระ​องค์​เอง​ เป็น​เครื่อง​บูชา​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ
เพื่อ​จะ​ได้​ทรง​แบก​บาป​ของ​คน​จำ​นวน​มาก​ไว้
แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​ปรา​กฏ​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง ​เพื่อ​นำ​ความ​รอด​มา​ให้​​ผู้​ที่​รอ​คอย​พระ​องค์​ ด้วย​ใจ​จด​จ่อ

1. ม่านในพระวิหารกั้นระหว่างห้องที่มีหีบพันธสัญญา กับห้องชั้นนอกที่ไม่มีหีบพันธสัญญา
เมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขน ม่านในพระวิหารก็ขาดออก
จึงไม่มีห้องชั้นนอกอีกต่อไป
กฏเกณฑ์ตามพันธสัญญาเดิม จึงถูกนำออกไป
เข้าสู่กฏเกณฑ์ตามพันธสัญญาใหม่ โดยทางพระเยซูคริสต์

2. โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป
ได้ทรงกำ​จัด​บาป​ให้​หมด​สิ้น​ไป จากเรา ผู้เชื่อวางใจในพระองค์
เรา ผู้ได้รับการประพรมโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ จึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 9 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2OPQGit

คำคม

“ โดยพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เราจึงรอดพ้นบาปแล้ว ”

สรุป ฮีบรู 8

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 8 การถวายเครื่องบูชา และภารกิจต่างๆที่ปุโรหิตทำในพลับพลาบนโลกนี้ เป็นเงาของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสวรรค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 8

เรา​มี​มหา​ปุโร​หิต​ ผู้​ประ​ทับ​เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า​ใน​สวรรค์
เป็น​ผู้​ปฏิ​บัติ​กิจ​ ใน​พลับพลาแท้ ​ที่​พระเจ้า​ทรง​ตั้ง​ไว้

เหล่าปุโร​หิตในโลกนี้ ​ปฏิ​บัติ​กิจ​ใน​พลับ​พลา ที่​เป็น​แต่​แบบ​จำ​ลอง ​และเป็น​เงา​ของ​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์
แต่​​พระ​เยซู ทรง​ได้​รับ​พันธ​กิจ​ ที่​สูงส่ง​กว่า​ของ​พวก​เขา
ทรง​เป็น​คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​อัน​ประ​เสริฐ​กว่า

พระเจ้าตรัส​ว่า
​นี่แน่ะ วัน​เวลา​จะ​มา​ถึง เมื่อ​พระเจ้า​จะ​ทำ​พันธ​สัญ​ญา​ใหม่ ​กับ​ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล
ที่​ไม่​เหมือน​กับ​พันธ​สัญ​ญา​ ซึ่งพระเจ้า​เคย​ทำ​กับ​บรรพ​บุรุษ​ของพวกเขา
แต่พวก​เขา​ไม่​ได้​ดำ​รง​อยู่​ใน​พันธ​สัญ​ญานั้น

พระเจ้าจะทรงทำพันธ​สัญ​ญา​ใหม่
โดยพระเจ้า ​จะ​บรร​จุ​ธรรม​บัญ​ญัติไว้​ใน​จิต​ใจ​ของ​พวก​เขา
พระองค์​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​พวก​เขา
และ​พวก​เขา​จะ​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​เรา
พวกเขาทุก​คน​จะ​รู้​จัก​พระเจ้า ตั้ง​แต่​คน​ต่ำ​ต้อย​ที่​สุด​ จน​ถึง​คน​ใหญ่​โต​ที่​สุด
พระเจ้าจะ​เมต​ตา​ต่อ​การ​อธรรม​ของ​พวก​เขา
และ​จะ​ไม่​จด​จำ​บรร​ดา​บาป​ของพวก​เขา​ไว้​เลย” 

1. พระเยซูทรงเป็นคนกลางสำหรับมนุษย์ผู้เป็นคนบาป กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์
ในพลับพลาในสวรรค์ พระเยซูทรงถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อเรา
และทรงอธิษฐานเพื่อเรา

เราผู้อยู่บนโลกจึงกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ และสามารถเข้าเฝ้าพระบิดาได้โดยทางพระเยซูคริสต์

2. ในพันธ​สัญ​ญา​ใหม่ ซึ่งมาถึงเราในปัจจุบันนี้
พระเจ้าได้​บรร​จุ​ธรรม​บัญ​ญัติไว้​ใน​จิต​ใจ​ของ​เรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเจ้าได้ทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของเรา โดยทางพระเยซูคริสต์
และเราทั้งหลายจึงสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ รู้จักกับพระเจ้าได้
ไม่ว่าเราจะเป็นคนเล็กน้อยสักเพียงใด หรือบาปมากสักเพียงใดก็ตาม

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 8 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/38jxLEu

คำคม

“ พระเจ้าทรงเมต​ตา​ต่อ​การ​อธรรม​ของ​เราแล้ว พระองค์​ไม่​จด​จำ​​บาป​ของเรา​ไว้​เลย ”

สรุป ฮีบรู 7

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 7 เชื้อสายเลวีเป็นปุโรหิตตามธรรมบัญญัติ อับราฮัมถวายสิบลดให้เมคลีเซเดค เลวีอยู่ในสายเลือดของอับราฮัม ดังนั้นพระเยซู ผู้เป็นมหาปุโรหิต ตามแบบอย่างเมคลีเซเดค จึงเป็นใหญ่กว่าปุโรหิตตามธรรมบัญญัติ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 7

เมล​คี​เซ​เดค เป็น กษัตริย์​เมือง​ซาเลม เป็นปุโร​หิต​ของ​พระ​เจ้า​
มา​พบ​อับ​รา​ฮัม​ ขณะ​ที่​อับ​รา​ฮัม​กำ​ลัง​กลับ​มา​จาก​การ​รบ​ชนะ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย
ท่าน​ได้​อวย​พร​อับ​รา​ฮัม
อับ​รา​ฮัม ก็​ถวายสิบลด แก่​เมล​คี​เซ​เดค

“เมล​คี​เซ​เดค” แปล​ว่า กษัตริย์​แห่ง​ความ​ชอบ​ธรรม
และท่าน​เป็นกษัตริย์​เมืองสันติ​สุข

ท่านเป็น​เหมือน​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ดำ​รง​อยู่​เป็น​ปุโร​หิต​ตลอด​ไป

ตามธรรมบัญญัตินั้น เชื้อ​สาย​ของ​เลวี ​เท่านั้น จึงได้​รับ​ตำ​แหน่ง​ปุโร​หิต​
และรับสิบลด​จาก​ประ​ชา​ชน​

แต่​เมล​คี​เซ​เดค​ ได้​รับสิบลด​จาก​อับ​รา​ฮัม
และ​อวย​พร​แก่​อับ​รา​ฮัม​ ผู้​ได้​รับ​พระ​สัญ​ญา
​ผู้ใหญ่​เป็น​ผู้​ให้​พรแก่ผู้น้อย

นั่นก็คือ เลวี เอง ​ก็​ได้​ถวาย​สิบลด​ทาง​อับ​รา​ฮัม
เพราะ​ว่า​อยู่​ใน​สาย​เลือด​ของ​​อับ​รา​ฮัม

พระเยซู ก็ไม่ได้​เชื้อ​สาย​มา​จาก​เผ่าเลวี แต่เป็นเผ่า​ยูดาห์
นั่นคือ ​มี​ปุโร​หิต​อีก​ ผู้​หนึ่ง​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​เมล​คี​เซ​เดค ​เกิด​ขึ้น
ซึ่งไม่ได้เป็นเผ่าเลวีตามธรรมบัญญัติของโมเสส

พระเยซูทรงเป็น​ปุโร​หิต ที่ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​ โดย​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​ชีวิต​ อัน​ไม่​สา​มารถ​จะ​ทำ​ลาย​ได้
พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ให้​ความ​หวัง​ที่​ดี​กว่าธรรมบัญญัติ แก่เรา โดยทางปุโรหิตผู้นี้
โดยพระองค์ เรา​จึง​เข้า​ใกล้​พระ​เจ้า​ได้

พระเจ้าทรง​ปฏิ​ญาณแล้ว และ​จะ​ไม่​ทรง​เปลี่ยน​พระ​ทัย
พระเยซู ​จะ​เป็น​ปุโร​หิต​ชั่ว​นิรันดร์
เพราะ​พระ​องค์​ ทรง​ดำ​รง​พระ​ชนม์​อยู่​ชั่ว​นิรันดร์

พระ​องค์​จึง​ทรง​​ทูล​ขอ​เผื่อ​เรา ตลอดไป
พระ​เยซู​ไม่​ต้อง​นำ​เครื่อง​บูชา​มา​ทุกๆ วัน
ทรง​ถวาย​พระองค์เองเป็น เครื่อง​บูชา​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ

1. พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ชอบธรรม กษัตริย์แห่งสันติสุข
เราผู้เป็นประชากรของพระองค์ จึงได้รับความชอบธรรม และมีสันติสุข

ให้เรายึดมั่นในพระองค์ และให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราตลอดไป

2. พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นปุโรหิตนิรันดร์สำหรับเรา
พระองค์ทรงทูลขอเพื่อเรา และ ทรงไถ่บาปของเรา ชั่วนิรันดร์
เราผู้ที่อยู่ในพระองค์จึงได้รับพระเมตตา และได้การอภัย ตลอดไป

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 7 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2OHMQrQ

คำคม

“ พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นกษัตริย์และปุโรหิตของเรา ตลอดไป ”

สรุป ฮีบรู 6

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 6 คนที่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้ว แต่ยังหันกลับมาดูหมิ่นพระเยซูคริสต์ ก็หมดโอกาสที่จะกลับใจ ส่วนคนที่ยึด​ความ​หวัง​ในพระเยซูไว้มั่น คงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 6

ให้​เรา​ผ่าน​หลัก​คำ​สอน​เบื้อง​ต้น ​เกี่ยว​กับ​พระ​คริสต์ ไป​สู่​ความ​เป็น​ผู้​ใหญ่
​ไม่ต้องคอย​วาง​ราก​ฐาน เรื่องพื้นฐาน​ซ้ำ​อีก อยู่เรื่อยๆ

คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​รับ​ความ​สว่างแล้ว
และ​ได้​ลิ้ม​รส​ประสบการณ์กับ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า และ​ฤทธิ์​เดช แล้ว

แต่ก๋ยังหลงไป ก็​เหลือ​วิสัย​ที่​จะ​นำ​พวก​เขา​มา​สู่​การ​กลับ​ใจ​อีก​ได้
เพราะ​พวก​เขา​เอง​ได้​ตรึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​อีก
และ​ได้​ประ​จาน​พระ​องค์​ให้​อับ​อาย​ต่อ​สา​ธารณ​ชน

แต่สำหรับผู้รับจดหมายนี้ พวกเขาย่อมไม่เป็นเช่นนั้น
พระ​เจ้า​ไม่​ทรง​อธรรม ​ที่​จะ​ทรง​ลืม​การ​งาน​และ​ความ​รัก​
ที่​พวกเขาแสดง​ออกเป็น​การ​ปรน​นิบัติ​พวก​ธรร​มิก​ชน​นั้น

อย่าเป็น​คน​เฉื่อย​ช้า แต่​ให้​เลียน​แบบ​คน​เหล่า​นั้น ​
ที่​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ​และ​ความ​อด​ทน
จึง​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​ เป็น​มร​ดก

​พระ​เจ้า​ทรง​สัญ​ญา​กับ​อับ​รา​ฮัม
เมื่อ​อับ​รา​ฮัม​ได้​อดทน​คอย​แล้ว เขา​ก็​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​นั้น

เพราะ​พระ​เจ้า​ตรัส​มุสา​ไม่​ได้
สิ่งที่ทรงสัญญาไว้ พระองค์จะทำแน่นอน

เรา​ผู้​ยึด​ความ​หวัง​ไว้ จะ​ได้​รับ​การ​ชู​ใจ​อย่าง​มาก​มาย
ความ​หวัง​ที่​เรา​ยึด​นั้น ​เป็น​เสมือน​สมอ​ที่​แน่​นอน​และ​มั่น​คง​ของ​จิต​ใจ

1. การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณ
เกิดขึ้น เมื่อเราได้ทำตามสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้จากพระคำของพระเจ้า

เราควรคอยพิจารณาตนเองอยู่เสมอว่า วันนี้เราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ้างหรือยัง?

2. ​การยึด​ความ​หวังในพระเยซูคริสต์​ไว้ให้มั่น จะทำให้​ได้​รับ​การ​ชู​ใจ​อย่าง​มาก​มาย
เหมือนเรือที่ ทอดสมอไว้ ไม่ถูกซัดลอยไปตามคลื่นลม
ชีวิตของเราก็จะมั่นคง ในทางของพระเจ้าจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 6 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/39rb1CN

คำคม

“​ ผู้ที่อดทน​คอยพระเจ้า​ จะได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​นั้น “

สรุป ฮีบรู 5

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 5 พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตสำหรับผู้เชื่อ ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 5

มหา​ปุโร​หิต​ เลือก​มา​จาก​มนุษย์ ​ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้า
ทำ​หน้า​ที่​แทน​มนุษย์ ใน​ถวายเครื่องบูชา
ท่าน​ปฏิ​บัติ​อย่าง​นุ่ม​นวล ​ต่อ​คน​ที่​รู้​เท่า​ไม่​ถึง​การณ์​ และ​ที่​หลง​ผิด
เพราะ​ท่าน​เอง​ก็​มี​ความ​อ่อน​แอ

พระ​เจ้าทรงแต่งตั้งพระ​คริสต์ ให้​เป็น​ปุโร​หิต​ชั่ว​นิรันดร์  ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​เมล​คี​เซ​เดค

ใน​ระหว่าง​ที่​พระ​คริสต์​ประ​ทับ​ใน​โลก
พระ​องค์​ทรง​ถวาย​คำ​อธิษ​ฐาน และ​คำ​ร้อง​ขอ​ ด้วย​เสียง​ดัง​และ​น้ำ​พระ​เนตร​ไหล
และ​พระ​เจ้า​ทรง​สดับ​เนื่อง​จาก​ความ​ยำ​เกรง​ของ​พระ​คริสต์
พระเยซู​ทรง​เรียน​รู้​ที่​จะ​เชื่อ​ฟัง ​โดย​การ​ทน​ทุกข์​ต่างๆ

พระ​เยซู​จึง​ทรง​เป็น​แหล่ง​กำ​เนิด​แห่ง​ความ​รอด​นิรันดร์ ​สำ​หรับ​ทุก​คน​ ที่​เชื่อ​ฟัง​พระ​องค์

1. พระเยซูมารับสภาพมนุษย์ ผู้อ่อนแอ
เพื่อจะเป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้อ่อนแอ
พระเยซูทรงร้องทูลต่อพระบิดาเพื่อเรา

2. พระเยซู​ทรง​เรียน​รู้​ที่​จะ​เชื่อ​ฟังพระบิดา ท่ามกลาง​การ​ทน​ทุกข์​ต่างๆ
พระ​เยซู​จึง​ทรง​เป็น​แหล่ง​กำ​เนิด​แห่ง​ความ​รอด​นิรันดร์ ​สำ​หรับ​ทุก​คน​ ที่​เชื่อ​ฟัง​พระ​องค์
ตามที่พระเยซูได้วางแบบอย่างเอาไว้

วันนี้ ในท่ามกลางการทนทุกข์ยากลำบาก ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้
เป็นโอกาสอันดีที่เราจะเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้า

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 5 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/39k93Ec

คำคม

“ พระเยซูทรงปฏิ​บัติ​ อย่าง​นุ่ม​นวล ต่อคนที่หลงผิดพลาดไป ”

สรุป ฮีบรู 4

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 4 หากไม่ยึดมั่นในความเชื่อ เหมือนอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า อาจจะเป็นเหมือนพหกเขาที่ไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักที่พระเจ้าทรงสัญญาและทรงเตรียมเอาไว้ให้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 4

ในเมื่อมีพระ​สัญ​ญา​ ​ว่า​ จะ​ให้​เรา​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​ของ​พระ​องค์
ดังนั้น​เราต้อง​ระมัด​ระวัง ที่จะพลาดไป​ไม่​ถึงที่นั่น

มีบางคนได้​รับ​ข่าว​อัน​ประ​เสริฐ​เช่น​เดียว​กับ​พวก​เรา
แต่​ข่าว​​นั้น ​ไม่​เป็น​ประ​โยชน์​แก่​เพวกเขา เพราะ​พวก​เขา​ไม่​เชื่อ

ส่วน​พวก​เรา​ ผู้​ที่​เชื่อ​แล้ว​ ก็​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก

พระเจ้า​ทรง​กำ​หนด​​วัน​หนึ่งไว้ ​คือ “วัน​นี้” ​ว่า
“วัน​นี้​ถ้า​ท่าน​ ได้​ยิน​พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​องค์  อย่า​ให้​จิต​ใจ​ของ​ท่าน​ดื้อ​รั้น” 

​คน​ใด​ที่​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​ของ​พระ​องค์​แล้ว
ก็​ได้​หยุด​พัก​จาก​งาน​ของ​ตน​เอง
เหมือน​อย่าง​ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​หยุด​พัก​จาก​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์

ขอ​ให้​เรา​พยา​ยาม​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​นั้น
โดยไม่​พลาด​ไป​ทำ​ตาม​ คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​เหล่า​นั้น

พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น ​มี​ชีวิต​และ​ทรง​พลา​นุ​ภาพ​ อยู่​เสมอ
ไม่​มี​สิ่ง​ทรง​สร้าง​ใด​ใด​ถูก​ปิด​ซ่อน​ไว้​จาก​พระ​องค์

​ให้​เรา​ยึด​มั่น​ใน​หลัก​ความ​เชื่อ​ในข่าวประเสริฐ
พระเยซูคริสต์ทรงเป็น มหา​ปุโร​หิต​ที่​​เห็น​ใจ​ใน​ความ​อ่อน​แอ​ของ​เรา
​ให้​เรา​เข้า​มา​ถึง​พระ​ที่​นั่ง​แห่ง​พระ​คุณ​ด้วย​ความ​กล้า
เพื่อ​เรา​จะ​ได้​รับ​พระ​เมต​ตา
และ​จะ​พบ​พระ​คุณ​ที่​ช่วย​เรา​ ใน​ยาม​ต้อง​การ

1. พระเจ้าบอกว่า วันนี้ เมื่อได้ยินพระสุรเสียงอย่าให้ดื้อรั้น แล้วจะได้เขาสู่การหยุดพัก
แสดงว่า วันนี้ การหยุดพักที่แท้จริงยังมาไม่ถึง
วันนี้ จึงไม่ใช่วันแห่งการหยุดพักอย่างสมบูรณ์
แต่วันนี้ เป็นวันแห่งการไม่ดื้อรั้น เชื่อและยึดมั่นในความเชื่อในข่าวประเสริฐ

2. พระเยซูทรงเข้าใจความอ่อนแอของเรา
คนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวเราเอง อาจจะไม่เข้าใจตัวเรา
แต่พระเยซูทรงเข้าใจ แล้วพร้อมที่จะประทายพระคุณ และการให้แก่เรา
อย่าให้เรากลัวที่จะเข้ามาใกล้พระองค์
ยิ่งอ่อนแอ ยิ่งต้องรีบเข้ามาใกล้ สารภาพยาป รับการอภัย
รับการช่วยเหลือจากพระองค์ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 4 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2S4v9Ve

คำคม

“ จงยึดความเชื่อในข่าวประเสริฐไว้ให้มั่น เพื่อจะได้เข้าสู่การหยุดพักที่แท้จริง ”

สรุป ฮีบรู 3

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 3 โมเสสนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ แต่พวกเขาบางคนไม่เชื่อฟังจึงไม่ได้เข้าในแผ่นดินพระสัญญา พระเยซูทรงเป็นใหญ่กว่าโมเสส คนที่ไม่เชื่อวางใจในพระองค์ ก็จะไม่ได้รับความรอด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 3

พระ​เยซู​ผู้​ที่​พระเจ้า​ทรง​ใช้​มา ​ผู้​เป็น​มหา​ปุโร​หิต​ที่​เราเชื่อ
พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​พระ​เจ้า​ เหมือน​อย่าง​ที่​โม​เสส​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​พระ​เจ้า
แต่​​พระ​เยซู​​ทรง​​ได้​รับ​พระ​เกียรติ​มาก​กว่า​โม​เสส
เพราะผู้​สร้าง​บ้าน ​ย่อม​มี​เกียรติ​ยิ่ง​กว่า​ตัว​บ้าน

โม​เสส​ ​ซื่อ​สัตย์ ​ใน​ฐานะ​ผู้​รับใช้
แต่​พระ​คริสต์ ​ทรง​ซื่อ​สัตย์​ ใน​ฐานะ​พระ​บุตร

ตาม​ที่​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ ตรัส​ว่า
“วัน​นี้​ถ้า​ท่าน ได้​ยิน​พระ​สุร​เสียง 
อย่า​ให้​จิต​ใจ ​ดื้อ​รั้น​เหมือน ​การ​กบฏ​ ​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร”

จง​ระวัง​ให้​ดี เพื่อ​จะ​ไม่​มี​ใคร​มี​ใจ​ชั่ว​และ​ไม่​เชื่อ ​หลง​ไป​จาก​พระ​เจ้า​
แต่​จง​หนุน​ใจ​กัน​และ​กัน​ทุก​วัน
เพื่อ​จะ​ไม่​มี​ใคร​ มี​ใจ​ดื้อรั้น​ไป เพราะ​การ​ล่อ​ลวง​ของ​บาป

เพราะ​เรา​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์
ถ้าเพียง​แต่​ เราจะยึด​ความ​เชื่อไว้​ให้​มั่น​คง ​จน​ถึง​ที่​สุด

คนเหล่านั้นที่โมเสสนำออกจากอียิปต์
มีบางคนที่ไม่เชื่อฟัง
พระเจ้า​ทรง​พระ​พิโรธ​พวกเขา ตลอด​สี่​สิบ​ปี​
และ​ทรง​ปฏิ​ญาณ​ว่า พวกเขา​จะ​ไม่​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​ของ​พระ​องค์

​พวก​เขา​ไม่​สา​มารถ​เข้า​ไป​ได้​นั้น​
ก็​เพราะ​พวก​เขา​ขาด​ความ​เชื่อ

1. วันนี้ เมื่อเราได้รับการเตือนจากเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ภายในจิตในของเรา
อย่าให้เราดื้อรั้น แต่ถ่อมใจลง ยอมเชื่อฟัง
พระองค์ทรงเตือนเราด้วยความหวังดี
ไม่ปรารถนาให้เราต้องพบกับความยุ่งยากมากมายในชีวิต

2. ​เราได้รับความรอดและ​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์ โดยทางความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
ดังนั้นการยึด​ความ​เชื่อไว้​ให้​มั่น​คง ​จน​ถึง​ที่​สุดปลายชีวิตของเรา
จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อไม่ให้เราสูญเสียสิ่งที่ควรจะได้รับนั้น

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 3 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2GWfsJx

คำคม

“ จง​หนุน​ใจ​กัน​ ​ทุก​วัน เพื่อ​จะ​ไม่​มี​ใคร​ มี​ใจ​ดื้อรั้น​ไป เพราะ​การ​ล่อ​ลวง​ของ​บาป ”

สรุป ฮีบรู 2

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 2 พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นใหญ่กว่าเหล่าทูตสวรรค์ มาบังเกิดเป็นมนุษย์ สภาพที่ต่ำกว่าทูตสวรรค์ ก็เพื่อช่วยมนุษย์ ให้ได้เข้าส่วนในศักดิ์ศรีของพระองค์ที่สูงส่งกว่าเหล่าทูตสววรค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 2

เรา​จะ​ต้อง​เอา​ใจ​ใส่​ ​ข่าวประเสริฐ ที่​ได้ยินมา​ให้​มาก​ขึ้น​อีก
เพื่อ​จะ​ไม่​ห่าง​ไกล​ไป​จาก​ข่าวประเสริฐนั้น

เพราะ​หากสิ่งที่​ทูต​สวรรค์​กล่าว​ไว้​นั้น ​ปรา​กฏ​เป็น​ความ​จริง
และคนที่ไม่​เชื่อ​ฟัง​ ก็ได้​รับ​โทษ​ตาม​ที่​ควร​แล้ว

สิ่งที่พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า นำมาประกาศ คือ ​ความ​รอด​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​
เรายิ่งต้องเชื่อและเชื่อฟังมากยิ่งกว่าสักพียงใด

พระเจ้าทรง​ทำ​ให้​บุตรมนุษย์ ​ต่ำ​กว่า​เหล่า​ทูต​สวรรค์​ เพียง​ชั่ว​ระยะ​หนึ่ง
และ​พระ​องค์​ทรง​สวม​มงกุฎ​แห่ง​ศักดิ์ศรี​และ​เกียรติ​ให้​แก่​บุตรมนุษย์
และ​ทรง​ทำ​ให้​ทุก​สิ่ง​อยู่​ใต้​ฝ่า​เท้า​ของ​บุตรมนุษย์
พระเยซูทรงสิ้น​พระ​ชนม์​ ด้วย​ความ​ทุกข์​ทร​มาน เพื่อ​ทุก​คน
เพื่อพระ​เจ้า​จะทรง​นำ​บุตร​จำ​นวน​มาก​ไป​สู่​ศักดิ์​ศรี​นั้น

ทั้ง​ผู้​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​ และ​ คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​รับ​การ​ชำระ ​มี​พระ​บิดา​องค์​เดียว​กัน
พระ​เยซู​จึง​ไม่​ทรง​ละอาย​ที่​จะ​เรียก​พวกเขา​ว่า ​พี่​น้อง

บุตร​ทั้ง​หลาย​ มี​เลือด​และ​เนื้อ​ ​อย่าง​ไร
พระเยซู​ก็​ทรง​มี​ส่วน​เช่น​นั้น​ด้วย ​อย่าง​นั้น
เพื่อ​โดย​ทาง​ความ​ตาย​นั้น พระเยซูจะ​ทรง​ทำ​ลาย​มาร​ ผู้​มี​อำ​นาจ​แห่ง​ความ​ตาย
และ​จะ​ทรง​ปลด​ปล่อย คน​เหล่า​นั้น​ที่​ตก​เป็น​ทาส​ มา​ตลอด​ชีวิต ​เนื่อง​จาก​ความ​กลัว​ตาย

พระ​องค์​​ต้อง​เป็น​เหมือน​กับ​พี่​น้อง​ทุก​อย่าง
เพื่อ​จะได้​เป็น​มหา​ปุโร​หิต ใน​การ​กระ​ทำ​กิจ​ต่อ​พระ​เจ้า ​เพื่อ​ลบ​ล้าง​บาป​ของ​พวกเขา

พระ​องค์​เอง​ได้​ทรง​ทน​ทุกข์​ และ​ถูก​ทด​ลอง
พระ​องค์​จึง​ทรง​สา​มารถ​ ช่วย​ผู้​ที่​ถูก​ทด​ลอง​ได้

1. สิ่งที่พระเยซูคริสต์นำมา คือ ​ความ​รอด​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​
เป็นของขวัญจากสวรรค์ ที่พระเจ้าเป็นผู้กระทำด้วยพระเองทั้งหมด
มนุษย์ก็เพียงแต่ ยื่นมืออกไปรับ ด้วยความเชื่อเท่านั้น
ก็จะได้รับความรอดอันยิ่งใหญ่นี้

2. พระเยซูได้​ทรง​ทน​ทุกข์​ และ​ถูก​ทด​ลอง เพื่อพระ​องค์​จึง​ทรง​สา​มารถ​ ช่วย​ผู้​ที่​ถูก​ทด​ลอง​ได้
พระองค์มาอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ เหมือนกับเรา เพื่อจะสามารถเป็นตัวแทนของเราได้อย่างสมบูรณ์

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 2 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/395KDhi

คำคม

“ พระเยซูทรงสิ้น​พระ​ชนม์​ ด้วย​ความ​ทุกข์​ทร​มาน เพื่อ​เราทุก​คน ”

สรุป ฮีบรู 1

ภาพรวม

 • พระธรรมฮีบรู เราไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เขียน ผู้เขียนเขียนเพื่อเรียกให้ผู้ที่หลงไปจากความเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ กลับมาหาพระองค์อีกครั้ง
 • ฮีบรู บทที่ 1 พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า เป็นใหญ่กว่าทูตสวรรค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 1

นาน​มา​แล้ว ​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​บรรพ​บุรุษ​ของ​อิสราเอล ​หลาย​วิธี​
แต่​ใน​วาระ​สุด​ท้าย​นี้​ พระ​องค์​ตรัส​กับ​เรา​ทาง​พระ​บุตร
ผู้ทรง​มี​แก่น​แท้​เดียว​กับ​พระ​เจ้า
พระบุตร​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​พวก​ทูต​สวรรค์​มาก​นัก

พระเจ้าทรงเรียกพระบุตรว่า เป็น​บุตร​ของพระองค์
​ทูต​สวรรค์​ทั้ง​หมด​ของ​พระ​เจ้า​ ก็กราบ​นมัส​การ​พระ​บุตร

​ทูต​สวรรค์เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของพระเจ้า
​ส่วน​พระ​บุตร​นั้น ทรง​เจิม​พระ​องค์​ไว้ บนบัลลังก์ของพระองค์
​ปี​เดือน​ของ​พระ​องค์​จะ​ไม่​มี​วัน​สิ้นสุด

ทูต​สวรรค์​ทั้ง​ปวง​เป็น​เพียง​วิญ​ญาณ​ที่​รับ​ใช้​พระ​เจ้า
ที่​ทรง​ส่ง​ไป​ปรนนิ​บัติ​บรร​ดา​คน​ที่​ จะ​ได้​รับ​ความ​รอด​

1. คนอิสราเอลนับถือและยำเกรง ทูตสวรรค์ แต่พระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์มากมายนัก
ดังนั้นพวกเขาสมควรที่จะเคารพและยำเกรงพระเยซู อย่างที่สุด

ถ้าเรารู้ว่ามีทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์ คอยปกป้องดูแลเราอยู่ตลอดเวลา
เราคงลดความกลัว ความวิตกกังวลลงไปมาก
แต่บัดนี้พระเยซูคริสต์ทรงสถิตกับเราตลอดเวลา
เราจึงไม่ต้องหวาดกลัวสิ่งใดแล้วครับ

2. พระบิดาทรงเจิมพระบุตรไว้บนบัลลังก์ เหนือเหล่าทูตสวรรค์ทั้งสิ้น
และอีกไม่นาน เราก็จะได้นั่งครอบครองร่วมกับพระบุตร
ช่างเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่
จนไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้ สามารถเทียบเทียมได้

ดังนั้นเราไม่ควรอยู่เพื่อของไร้ค่าในโลกนี้
แต่อยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงประทานเกียรติอย่างสูงสุดแก่เรา

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 1 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/31pJdeW

คำคม

“ พระเจ้าทรงตรัสกับเราผ่านทางพระบุตร
ยิ่งเราสนิทสนมกับพระเยซูคริสต์มากเท่าใด เราก็เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น ”