สรุป ฮีบรู 1

ภาพรวม

  • พระธรรมฮีบรู เราไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เขียน ผู้เขียนเขียนเพื่อเรียกให้ผู้ที่หลงไปจากความเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ กลับมาหาพระองค์อีกครั้ง
  • ฮีบรู บทที่ 1 พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า เป็นใหญ่กว่าทูตสวรรค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 1

นาน​มา​แล้ว ​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​บรรพ​บุรุษ​ของ​อิสราเอล ​หลาย​วิธี​
แต่​ใน​วาระ​สุด​ท้าย​นี้​ พระ​องค์​ตรัส​กับ​เรา​ทาง​พระ​บุตร
ผู้ทรง​มี​แก่น​แท้​เดียว​กับ​พระ​เจ้า
พระบุตร​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​พวก​ทูต​สวรรค์​มาก​นัก

พระเจ้าทรงเรียกพระบุตรว่า เป็น​บุตร​ของพระองค์
​ทูต​สวรรค์​ทั้ง​หมด​ของ​พระ​เจ้า​ ก็กราบ​นมัส​การ​พระ​บุตร

​ทูต​สวรรค์เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของพระเจ้า
​ส่วน​พระ​บุตร​นั้น ทรง​เจิม​พระ​องค์​ไว้ บนบัลลังก์ของพระองค์
​ปี​เดือน​ของ​พระ​องค์​จะ​ไม่​มี​วัน​สิ้นสุด

ทูต​สวรรค์​ทั้ง​ปวง​เป็น​เพียง​วิญ​ญาณ​ที่​รับ​ใช้​พระ​เจ้า
ที่​ทรง​ส่ง​ไป​ปรนนิ​บัติ​บรร​ดา​คน​ที่​ จะ​ได้​รับ​ความ​รอด​

1. คนอิสราเอลนับถือและยำเกรง ทูตสวรรค์ แต่พระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์มากมายนัก
ดังนั้นพวกเขาสมควรที่จะเคารพและยำเกรงพระเยซู อย่างที่สุด

ถ้าเรารู้ว่ามีทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์ คอยปกป้องดูแลเราอยู่ตลอดเวลา
เราคงลดความกลัว ความวิตกกังวลลงไปมาก
แต่บัดนี้พระเยซูคริสต์ทรงสถิตกับเราตลอดเวลา
เราจึงไม่ต้องหวาดกลัวสิ่งใดแล้วครับ

2. พระบิดาทรงเจิมพระบุตรไว้บนบัลลังก์ เหนือเหล่าทูตสวรรค์ทั้งสิ้น
และอีกไม่นาน เราก็จะได้นั่งครอบครองร่วมกับพระบุตร
ช่างเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่
จนไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้ สามารถเทียบเทียมได้

ดังนั้นเราไม่ควรอยู่เพื่อของไร้ค่าในโลกนี้
แต่อยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงประทานเกียรติอย่างสูงสุดแก่เรา

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 1 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/31pJdeW

คำคม

“ พระเจ้าทรงตรัสกับเราผ่านทางพระบุตร
ยิ่งเราสนิทสนมกับพระเยซูคริสต์มากเท่าใด เราก็เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น ”