สรุป ฮีบรู 3

ภาพรวม

  • ฮีบรู บทที่ 3 โมเสสนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ แต่พวกเขาบางคนไม่เชื่อฟังจึงไม่ได้เข้าในแผ่นดินพระสัญญา พระเยซูทรงเป็นใหญ่กว่าโมเสส คนที่ไม่เชื่อวางใจในพระองค์ ก็จะไม่ได้รับความรอด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 3

พระ​เยซู​ผู้​ที่​พระเจ้า​ทรง​ใช้​มา ​ผู้​เป็น​มหา​ปุโร​หิต​ที่​เราเชื่อ
พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​พระ​เจ้า​ เหมือน​อย่าง​ที่​โม​เสส​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​พระ​เจ้า
แต่​​พระ​เยซู​​ทรง​​ได้​รับ​พระ​เกียรติ​มาก​กว่า​โม​เสส
เพราะผู้​สร้าง​บ้าน ​ย่อม​มี​เกียรติ​ยิ่ง​กว่า​ตัว​บ้าน

โม​เสส​ ​ซื่อ​สัตย์ ​ใน​ฐานะ​ผู้​รับใช้
แต่​พระ​คริสต์ ​ทรง​ซื่อ​สัตย์​ ใน​ฐานะ​พระ​บุตร

ตาม​ที่​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ ตรัส​ว่า
“วัน​นี้​ถ้า​ท่าน ได้​ยิน​พระ​สุร​เสียง 
อย่า​ให้​จิต​ใจ ​ดื้อ​รั้น​เหมือน ​การ​กบฏ​ ​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร”

จง​ระวัง​ให้​ดี เพื่อ​จะ​ไม่​มี​ใคร​มี​ใจ​ชั่ว​และ​ไม่​เชื่อ ​หลง​ไป​จาก​พระ​เจ้า​
แต่​จง​หนุน​ใจ​กัน​และ​กัน​ทุก​วัน
เพื่อ​จะ​ไม่​มี​ใคร​ มี​ใจ​ดื้อรั้น​ไป เพราะ​การ​ล่อ​ลวง​ของ​บาป

เพราะ​เรา​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์
ถ้าเพียง​แต่​ เราจะยึด​ความ​เชื่อไว้​ให้​มั่น​คง ​จน​ถึง​ที่​สุด

คนเหล่านั้นที่โมเสสนำออกจากอียิปต์
มีบางคนที่ไม่เชื่อฟัง
พระเจ้า​ทรง​พระ​พิโรธ​พวกเขา ตลอด​สี่​สิบ​ปี​
และ​ทรง​ปฏิ​ญาณ​ว่า พวกเขา​จะ​ไม่​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​ของ​พระ​องค์

​พวก​เขา​ไม่​สา​มารถ​เข้า​ไป​ได้​นั้น​
ก็​เพราะ​พวก​เขา​ขาด​ความ​เชื่อ

1. วันนี้ เมื่อเราได้รับการเตือนจากเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ภายในจิตในของเรา
อย่าให้เราดื้อรั้น แต่ถ่อมใจลง ยอมเชื่อฟัง
พระองค์ทรงเตือนเราด้วยความหวังดี
ไม่ปรารถนาให้เราต้องพบกับความยุ่งยากมากมายในชีวิต

2. ​เราได้รับความรอดและ​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์ โดยทางความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
ดังนั้นการยึด​ความ​เชื่อไว้​ให้​มั่น​คง ​จน​ถึง​ที่​สุดปลายชีวิตของเรา
จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อไม่ให้เราสูญเสียสิ่งที่ควรจะได้รับนั้น

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 3 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2GWfsJx

คำคม

“ จง​หนุน​ใจ​กัน​ ​ทุก​วัน เพื่อ​จะ​ไม่​มี​ใคร​ มี​ใจ​ดื้อรั้น​ไป เพราะ​การ​ล่อ​ลวง​ของ​บาป ”