สรุป ฮีบรู 4

ภาพรวม

  • ฮีบรู บทที่ 4 หากไม่ยึดมั่นในความเชื่อ เหมือนอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า อาจจะเป็นเหมือนพหกเขาที่ไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักที่พระเจ้าทรงสัญญาและทรงเตรียมเอาไว้ให้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 4

ในเมื่อมีพระ​สัญ​ญา​ ​ว่า​ จะ​ให้​เรา​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​ของ​พระ​องค์
ดังนั้น​เราต้อง​ระมัด​ระวัง ที่จะพลาดไป​ไม่​ถึงที่นั่น

มีบางคนได้​รับ​ข่าว​อัน​ประ​เสริฐ​เช่น​เดียว​กับ​พวก​เรา
แต่​ข่าว​​นั้น ​ไม่​เป็น​ประ​โยชน์​แก่​เพวกเขา เพราะ​พวก​เขา​ไม่​เชื่อ

ส่วน​พวก​เรา​ ผู้​ที่​เชื่อ​แล้ว​ ก็​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก

พระเจ้า​ทรง​กำ​หนด​​วัน​หนึ่งไว้ ​คือ “วัน​นี้” ​ว่า
“วัน​นี้​ถ้า​ท่าน​ ได้​ยิน​พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​องค์  อย่า​ให้​จิต​ใจ​ของ​ท่าน​ดื้อ​รั้น” 

​คน​ใด​ที่​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​ของ​พระ​องค์​แล้ว
ก็​ได้​หยุด​พัก​จาก​งาน​ของ​ตน​เอง
เหมือน​อย่าง​ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​หยุด​พัก​จาก​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์

ขอ​ให้​เรา​พยา​ยาม​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​นั้น
โดยไม่​พลาด​ไป​ทำ​ตาม​ คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​เหล่า​นั้น

พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น ​มี​ชีวิต​และ​ทรง​พลา​นุ​ภาพ​ อยู่​เสมอ
ไม่​มี​สิ่ง​ทรง​สร้าง​ใด​ใด​ถูก​ปิด​ซ่อน​ไว้​จาก​พระ​องค์

​ให้​เรา​ยึด​มั่น​ใน​หลัก​ความ​เชื่อ​ในข่าวประเสริฐ
พระเยซูคริสต์ทรงเป็น มหา​ปุโร​หิต​ที่​​เห็น​ใจ​ใน​ความ​อ่อน​แอ​ของ​เรา
​ให้​เรา​เข้า​มา​ถึง​พระ​ที่​นั่ง​แห่ง​พระ​คุณ​ด้วย​ความ​กล้า
เพื่อ​เรา​จะ​ได้​รับ​พระ​เมต​ตา
และ​จะ​พบ​พระ​คุณ​ที่​ช่วย​เรา​ ใน​ยาม​ต้อง​การ

1. พระเจ้าบอกว่า วันนี้ เมื่อได้ยินพระสุรเสียงอย่าให้ดื้อรั้น แล้วจะได้เขาสู่การหยุดพัก
แสดงว่า วันนี้ การหยุดพักที่แท้จริงยังมาไม่ถึง
วันนี้ จึงไม่ใช่วันแห่งการหยุดพักอย่างสมบูรณ์
แต่วันนี้ เป็นวันแห่งการไม่ดื้อรั้น เชื่อและยึดมั่นในความเชื่อในข่าวประเสริฐ

2. พระเยซูทรงเข้าใจความอ่อนแอของเรา
คนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวเราเอง อาจจะไม่เข้าใจตัวเรา
แต่พระเยซูทรงเข้าใจ แล้วพร้อมที่จะประทายพระคุณ และการให้แก่เรา
อย่าให้เรากลัวที่จะเข้ามาใกล้พระองค์
ยิ่งอ่อนแอ ยิ่งต้องรีบเข้ามาใกล้ สารภาพยาป รับการอภัย
รับการช่วยเหลือจากพระองค์ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 4 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2S4v9Ve

คำคม

“ จงยึดความเชื่อในข่าวประเสริฐไว้ให้มั่น เพื่อจะได้เข้าสู่การหยุดพักที่แท้จริง ”