สรุป ฮีบรู 5

ภาพรวม

  • ฮีบรู บทที่ 5 พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตสำหรับผู้เชื่อ ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 5

มหา​ปุโร​หิต​ เลือก​มา​จาก​มนุษย์ ​ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้า
ทำ​หน้า​ที่​แทน​มนุษย์ ใน​ถวายเครื่องบูชา
ท่าน​ปฏิ​บัติ​อย่าง​นุ่ม​นวล ​ต่อ​คน​ที่​รู้​เท่า​ไม่​ถึง​การณ์​ และ​ที่​หลง​ผิด
เพราะ​ท่าน​เอง​ก็​มี​ความ​อ่อน​แอ

พระ​เจ้าทรงแต่งตั้งพระ​คริสต์ ให้​เป็น​ปุโร​หิต​ชั่ว​นิรันดร์  ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​เมล​คี​เซ​เดค

ใน​ระหว่าง​ที่​พระ​คริสต์​ประ​ทับ​ใน​โลก
พระ​องค์​ทรง​ถวาย​คำ​อธิษ​ฐาน และ​คำ​ร้อง​ขอ​ ด้วย​เสียง​ดัง​และ​น้ำ​พระ​เนตร​ไหล
และ​พระ​เจ้า​ทรง​สดับ​เนื่อง​จาก​ความ​ยำ​เกรง​ของ​พระ​คริสต์
พระเยซู​ทรง​เรียน​รู้​ที่​จะ​เชื่อ​ฟัง ​โดย​การ​ทน​ทุกข์​ต่างๆ

พระ​เยซู​จึง​ทรง​เป็น​แหล่ง​กำ​เนิด​แห่ง​ความ​รอด​นิรันดร์ ​สำ​หรับ​ทุก​คน​ ที่​เชื่อ​ฟัง​พระ​องค์

1. พระเยซูมารับสภาพมนุษย์ ผู้อ่อนแอ
เพื่อจะเป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้อ่อนแอ
พระเยซูทรงร้องทูลต่อพระบิดาเพื่อเรา

2. พระเยซู​ทรง​เรียน​รู้​ที่​จะ​เชื่อ​ฟังพระบิดา ท่ามกลาง​การ​ทน​ทุกข์​ต่างๆ
พระ​เยซู​จึง​ทรง​เป็น​แหล่ง​กำ​เนิด​แห่ง​ความ​รอด​นิรันดร์ ​สำ​หรับ​ทุก​คน​ ที่​เชื่อ​ฟัง​พระ​องค์
ตามที่พระเยซูได้วางแบบอย่างเอาไว้

วันนี้ ในท่ามกลางการทนทุกข์ยากลำบาก ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้
เป็นโอกาสอันดีที่เราจะเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้า

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 5 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/39k93Ec

คำคม

“ พระเยซูทรงปฏิ​บัติ​ อย่าง​นุ่ม​นวล ต่อคนที่หลงผิดพลาดไป ”