สรุป ฮีบรู 6

ภาพรวม

  • ฮีบรู บทที่ 6 คนที่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้ว แต่ยังหันกลับมาดูหมิ่นพระเยซูคริสต์ ก็หมดโอกาสที่จะกลับใจ ส่วนคนที่ยึด​ความ​หวัง​ในพระเยซูไว้มั่น คงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 6

ให้​เรา​ผ่าน​หลัก​คำ​สอน​เบื้อง​ต้น ​เกี่ยว​กับ​พระ​คริสต์ ไป​สู่​ความ​เป็น​ผู้​ใหญ่
​ไม่ต้องคอย​วาง​ราก​ฐาน เรื่องพื้นฐาน​ซ้ำ​อีก อยู่เรื่อยๆ

คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​รับ​ความ​สว่างแล้ว
และ​ได้​ลิ้ม​รส​ประสบการณ์กับ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า และ​ฤทธิ์​เดช แล้ว

แต่ก๋ยังหลงไป ก็​เหลือ​วิสัย​ที่​จะ​นำ​พวก​เขา​มา​สู่​การ​กลับ​ใจ​อีก​ได้
เพราะ​พวก​เขา​เอง​ได้​ตรึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​อีก
และ​ได้​ประ​จาน​พระ​องค์​ให้​อับ​อาย​ต่อ​สา​ธารณ​ชน

แต่สำหรับผู้รับจดหมายนี้ พวกเขาย่อมไม่เป็นเช่นนั้น
พระ​เจ้า​ไม่​ทรง​อธรรม ​ที่​จะ​ทรง​ลืม​การ​งาน​และ​ความ​รัก​
ที่​พวกเขาแสดง​ออกเป็น​การ​ปรน​นิบัติ​พวก​ธรร​มิก​ชน​นั้น

อย่าเป็น​คน​เฉื่อย​ช้า แต่​ให้​เลียน​แบบ​คน​เหล่า​นั้น ​
ที่​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ​และ​ความ​อด​ทน
จึง​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​ เป็น​มร​ดก

​พระ​เจ้า​ทรง​สัญ​ญา​กับ​อับ​รา​ฮัม
เมื่อ​อับ​รา​ฮัม​ได้​อดทน​คอย​แล้ว เขา​ก็​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​นั้น

เพราะ​พระ​เจ้า​ตรัส​มุสา​ไม่​ได้
สิ่งที่ทรงสัญญาไว้ พระองค์จะทำแน่นอน

เรา​ผู้​ยึด​ความ​หวัง​ไว้ จะ​ได้​รับ​การ​ชู​ใจ​อย่าง​มาก​มาย
ความ​หวัง​ที่​เรา​ยึด​นั้น ​เป็น​เสมือน​สมอ​ที่​แน่​นอน​และ​มั่น​คง​ของ​จิต​ใจ

1. การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณ
เกิดขึ้น เมื่อเราได้ทำตามสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้จากพระคำของพระเจ้า

เราควรคอยพิจารณาตนเองอยู่เสมอว่า วันนี้เราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ้างหรือยัง?

2. ​การยึด​ความ​หวังในพระเยซูคริสต์​ไว้ให้มั่น จะทำให้​ได้​รับ​การ​ชู​ใจ​อย่าง​มาก​มาย
เหมือนเรือที่ ทอดสมอไว้ ไม่ถูกซัดลอยไปตามคลื่นลม
ชีวิตของเราก็จะมั่นคง ในทางของพระเจ้าจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 6 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/39rb1CN

คำคม

“​ ผู้ที่อดทน​คอยพระเจ้า​ จะได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​นั้น “