สรุป ฮีบรู 8

ภาพรวม

  • ฮีบรู บทที่ 8 การถวายเครื่องบูชา และภารกิจต่างๆที่ปุโรหิตทำในพลับพลาบนโลกนี้ เป็นเงาของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสวรรค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 8

เรา​มี​มหา​ปุโร​หิต​ ผู้​ประ​ทับ​เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า​ใน​สวรรค์
เป็น​ผู้​ปฏิ​บัติ​กิจ​ ใน​พลับพลาแท้ ​ที่​พระเจ้า​ทรง​ตั้ง​ไว้

เหล่าปุโร​หิตในโลกนี้ ​ปฏิ​บัติ​กิจ​ใน​พลับ​พลา ที่​เป็น​แต่​แบบ​จำ​ลอง ​และเป็น​เงา​ของ​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์
แต่​​พระ​เยซู ทรง​ได้​รับ​พันธ​กิจ​ ที่​สูงส่ง​กว่า​ของ​พวก​เขา
ทรง​เป็น​คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​อัน​ประ​เสริฐ​กว่า

พระเจ้าตรัส​ว่า
​นี่แน่ะ วัน​เวลา​จะ​มา​ถึง เมื่อ​พระเจ้า​จะ​ทำ​พันธ​สัญ​ญา​ใหม่ ​กับ​ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล
ที่​ไม่​เหมือน​กับ​พันธ​สัญ​ญา​ ซึ่งพระเจ้า​เคย​ทำ​กับ​บรรพ​บุรุษ​ของพวกเขา
แต่พวก​เขา​ไม่​ได้​ดำ​รง​อยู่​ใน​พันธ​สัญ​ญานั้น

พระเจ้าจะทรงทำพันธ​สัญ​ญา​ใหม่
โดยพระเจ้า ​จะ​บรร​จุ​ธรรม​บัญ​ญัติไว้​ใน​จิต​ใจ​ของ​พวก​เขา
พระองค์​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​พวก​เขา
และ​พวก​เขา​จะ​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​เรา
พวกเขาทุก​คน​จะ​รู้​จัก​พระเจ้า ตั้ง​แต่​คน​ต่ำ​ต้อย​ที่​สุด​ จน​ถึง​คน​ใหญ่​โต​ที่​สุด
พระเจ้าจะ​เมต​ตา​ต่อ​การ​อธรรม​ของ​พวก​เขา
และ​จะ​ไม่​จด​จำ​บรร​ดา​บาป​ของพวก​เขา​ไว้​เลย” 

1. พระเยซูทรงเป็นคนกลางสำหรับมนุษย์ผู้เป็นคนบาป กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์
ในพลับพลาในสวรรค์ พระเยซูทรงถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อเรา
และทรงอธิษฐานเพื่อเรา

เราผู้อยู่บนโลกจึงกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ และสามารถเข้าเฝ้าพระบิดาได้โดยทางพระเยซูคริสต์

2. ในพันธ​สัญ​ญา​ใหม่ ซึ่งมาถึงเราในปัจจุบันนี้
พระเจ้าได้​บรร​จุ​ธรรม​บัญ​ญัติไว้​ใน​จิต​ใจ​ของ​เรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเจ้าได้ทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของเรา โดยทางพระเยซูคริสต์
และเราทั้งหลายจึงสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ รู้จักกับพระเจ้าได้
ไม่ว่าเราจะเป็นคนเล็กน้อยสักเพียงใด หรือบาปมากสักเพียงใดก็ตาม

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 8 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/38jxLEu

คำคม

“ พระเจ้าทรงเมต​ตา​ต่อ​การ​อธรรม​ของ​เราแล้ว พระองค์​ไม่​จด​จำ​​บาป​ของเรา​ไว้​เลย ”