สรุป เนหะมีย์ 3

ภาพรวม

  • คนอิสราเอลที่อยู่ในเยรูซาเล็มและบริเวณโดยรอบ ได้ร่วมกับเนหะมีย์ซ่อมแซมและสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เนหะมีย์ บทที่ 3 เมื่อเนหะมีย์ทูลขอพระราชาแห่งเปอร์เซีย เพื่อจะกลับมาซ่อม สร้าง เมืองและกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ เมื่อพระราชาทรงอนุญาตแล้ว เขาก็มาเชิญชวนคนอิสราเอลที่เยรูซาเล็มให้ร่วมกันสร้างกำแพง ซึ่งเขาก็ได้รับการตอบรับอย่างดี

แล้ว​เอ​ลี​ยา​ชีบ​มหา​ปุโร​หิต​ ​กับ​พี่​น้องซึ่ง​เป็น​ปุโร​หิต ก็ลงมือ​สร้าง​ประตู​แกะ
และ​ได้​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​และ​ได้​ตั้ง​บาน​ประตู
​ทำ​พิธี​ชำระ​กำแพง​ให้​บริ​สุทธิ์ ​ไป​จน​ถึง​หอ​คอย​ฮา​นัน​เอล

และ​คนอื่นๆก็ร่วมกันสร้างและซ่อมแซมกำแพง ถัด​ๆกันไป แบ่งเป็นกลุ่มๆได้แก่
1. คน​เย​รี​โค​
2. ศักเกอร์ และ​บุตร​หลาน​ของ​หัส​เส​นา​อาห์
3. เม​เร​โมท​
4. เมชุล​ลาม
5. ศาโดก​บุตร​บา​อา​นา​
6. ชาว​เท​โค​อา แต่​พวก​ขุน​นาง​ของ​เขา​ไม่​เต็ม​ใจ​ทำ​งาน​นี้
7. โย​ยา​ดา​ และ​เมชุล​ลาม
8. เม​ลา​ติ​ยาห์​ชาว​กิเบโอน​และ​ยา​โดน​ชาว​เม​โร​โนท รวมทั้งคน​เมือง​กิเบโอน​และ​เมือง​มิส​ปาห์ ซึ่ง​อยู่​ใต้​การ​ปก​ครอง​ของ​เจ้า​เมือง​ฟาก​ตะวัน​ตก​ของ​แม่​น้ำ​ยูเฟรติส
9. อุส​ซี​เอล​ และ​พวก​ช่าง​ทอง​
10. ฮานันยาห์​ คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ผู้​ปรุง​เครื่อง​หอม
11. เรไฟยาห์​ ผู้​ปก​ครอง​แขวง​ครึ่ง​หนึ่ง​ของ​เยรู​ซาเล็ม
12. เย​ดา​ยาห์
13. ฮัทธัช​
14. มัลคิ​ยาห์​ และ​หัส​ชูบ
15. ชัล​ลูม​บุตร​ฮัล​โล​เหช ผู้​ปก​ครอง​แขวง​ครึ่ง​หนึ่ง​ของ​เยรู​ซา​เล็ม​ และ​พวก​บุตร​หญิง​ของ​เขา
16. ฮานูน​และ​ชาว​เมือง​ศา​โน​อาห์​
17. มัล​คิ​ยาห์​บุตร​เรคาบ ผู้​ปก​ครอง​แขวง​เบธ​ฮัค​เค​เรม
18. ชัล​ลูม​บุตร​คล​โฮ​เซห์ ผู้​ปก​ครอง​แขวง​มิส​ปาห์​
19. เนหะมีย์​บุตร​อัส​บูก ผู้​ปก​ครอง​แขวง​เบธซูร์​ครึ่ง​หนึ่ง
20. คน​เลวี​ ซึ่งนำโดย เรฮูม​บุตร​บานี
21. ฮา​ชา​นิ​ยาห์ ผู้​ปก​ครอง​แขวง​เค​อี​ลาห์​ครึ่ง​หนึ่ง​
22. ​บินนุย​ ผู้​ปก​ครอง​แขวง​เค​อี​ลาห์​ครึ่ง​หนึ่ง
23. เอ​เซอร์ ​บุตร​เย​ชูอา ผู้​ปก​ครอง​เมือง​มิส​ปาห์
24. บา​รุค​บุตร​ศับ​บัย​ได้​ซ่อม​แซม​อย่างกระตือรือร้น ตั้ง​แต่​หัว​มุม​กำแพง​จน​ถึง​ประตู​บ้าน​ของ​เอลี​ยา​ชีบ​มหา​ปุโร​หิต
25. เมเรโมท ซ่อมแซม​ตั้ง​แต่​ประตู​บ้าน​ของ​เอลี​ยา​ชีบ​ถึง​ท้าย​บ้าน​ของ​เอลียาชีบ
28. บรรดา​ปุโร​หิต​ผู้​ที่​อยู่​รอบๆเยรูซาเล็ม
29. เบนยามิน และ​หัส​ชูบ​ ​ซ่อม​แซม​ตรงข้าม​กับ​บ้าน​ของ​พวก​เขา
30. ​อา​ซา​ริ​ยาห์ ​ซ่อม​แซม​ข้าง​บ้าน​ของ​เขา​เอง
31. บินนุย​
32. ปาลาล
33. เป​ดา​ยาห์ และ​บ่าว​ไพร่​ประจำ​พระ​วิหาร​ซึ่ง​อยู่​ที่​โอเฟล
34. ชาว​เท​โค​อา
35. บรรดา​ปุโร​หิต ต่าง​ก็​ซ่อม​ที่​ตรงข้าม​กับ​บ้าน​ของ​ตน
36. ศาโดก​บุตร​อิมเมอร์ ได้​ซ่อม​แซม​ที่​ตรงข้าม​กับ​บ้าน​ของ​เขา
37. เช​ไม​อาห์ คน​เฝ้า​ประตู​ตะวัน​ออก​
38. ฮา​นัน​ยาห์​บุตร​เช​เล​มิ​ยาห์ และ​ฮา​นูน​
39. เม​ชุล​ลาม​ ​ได้​ซ่อม​แซม​ตรงข้าม​กับ​ห้อง​ของ​เขา
40. มัล​คิ​ยาห์​ช่าง​ทอง
41. บรรดา​ช่าง​ทอง​และ​พ่อ​ค้า

1. การเริ่มต้นซ่อมสร้างกำแพงเยรูซาเล็ม เริ่มจากมหาปุโรหิตเป็นแบบอย่าง
แล้วคนอีก 41 กลุ่ม ก็ทำตาม
มหาปุโรหิตเริ่มซ่อมแซมที่ประตูแกะ ซึ่งอยู่ใกล้สระเบธซาธา
(ยน. 5:2 ที่​ริม​ประตู​แกะ​ใน​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​มี​สระ​น้ำ ภา​ษา​ฮีบรู​เรียก​สระ​นั้น​ว่า เบธ​ซา​ธา ที่​นั่น​มี​ศา​ลา​ห้า​หลัง)
เป็นประตูที่คนจะนำแกะที่จะถวายเป็นเครื่องบูชาผ่านเข้ามาทางนี้

ผู้นำต้องเป็นผู้เริ่มต้นในการลงมือทำให้เป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะผู้นำฝ่ายวิญญาณ
และต้องเริ่มต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ตนทำ
ในที่นี้ประตูแกะเกี่ยวข้องกับงานรับใช้ของมหาปุโรหิตที่สุด
เขาจึงเริ่มต้นที่นั่น ไม่ได้เริ่มที่หน้าบ้านของตนเอง

แต่ขณะเดียวกันปรากฏว่า ใน นหม.3:20 บา​รุค​บุตร​ศับ​บัย​ได้​ซ่อม​แซมกำแพง​ บริเวณบ้าน​ของ​เอลี​ยา​ชีบ​มหา​ปุโร​หิต อย่างกระตือรือร้น

เมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำ
พระเจ้าจะดูแลส่วนที่เป็นของเราอย่างดีที่สุด ทั้งทรัพย์สินและครอบครัว

2. กลุ่มคนที่ร่วมกันซ่อมสร้างกำแพงในครั้งนี้ มีหลากหลายฐานะ
ตั้งแต่ ผู้​ปก​ครอง​แขวง​ , ปุโรหิต , คนเลวี , ชาวบ้านธรรมดา จนถึงบ่าว​ไพร่​ประจำ​พระ​วิหาร​
บางคนเป็นพวก​ช่าง​ทอง​ บางคนเป็น​ผู้​ปรุง​เครื่อง​หอม(นหม. 3:8) ซึ่งไม่น่าจะถนัดงานก่อสร้าง โดยเฉพาะสร้างกำแพง
แต่ทุกคนก็ร่วมกันสร้าง

การฟื้นฟูที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้นำยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญญาณเท่านั้น
แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะทำเท่าที่เราจะสามารถทำได้
แม้เราไม่ถนัดก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่ทำตามพระมหาบัญชาที่พระเยซูคริสต์ทรงสั่งไว้

ขอเพียงเราสัตย์ซื่อในส่วนที่เราทำได้
ในไม่ช้าพระเจ้าจะเป็นผู้กระทำให้สิ่งที่เราทำลงไปนั้นเกิดผลสำเร็จอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้า

3. ชาว​เท​โค​อา ได้ซ่อมแซมกำแพงถึง 2 ช่วง (นหม. 3:5 , 3:27) ทั้งที่พวกชนชั้นสูงของพวกเขา ไม่ได้ร่วมมือกับพวกเขาด้วย
พวกเขาน่าจะ ซ่อมแซมกำแพงช่วงแรก ใน นหม. 3:5 เสร็จ แล้วไปช่วยซ่อมแซมอีกส่วนใน 3:27
ซึ่งแสดงให้เห็นความกระตือรือร้นอย่างยิ่งของพวกเขา

ในการรับใช้พระเจ้า ถึงแม้ว่าคนอื่นที่สมควรจะกระตือรือร้นกลับไม่กระตือรือร้น
ก็ไม่ควรจะนำมาเป็นเหตุผลที่เราจะไม่กระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า

คำคม

“ เราแต่ละคน มีภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้ เพื่อนำการฟื้นฟูมาสู่แผ่นดิน ”