สรุป เนหะมีย์ 10

ภาพรวม

  • ผู้นำและประชาชนอิสราเอลได้ปฏิญาณต่อพระเจ้า ที่จะทำตามพระบัญญัติของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เนหะมีย์ บทที่ 10 เมื่อคนอิสราเอลได้มาประชุมกันอดอาหารและสารภาพบาปต่อพระเจ้า และทำพันธสัญญากับพระองค์ ที่จะทำตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า

แล้วบรรดาผู้นำจำนวน 84 คนจึงประทับตราของพวกเขาเพื่อทำพันธสัญญากับพระเจ้า

บรรดาปุโรหิต คน​เลวี คน​เฝ้า​ประตู นัก​ร้อง บ่าว​ไพร่​ประจำ​พระ​วิหาร และประชาชน
​ได้​แยก​ตัว​ออก​จาก​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย มา​ถือ​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า
ทั้ง​ภรรยา​ ​บุตร​ชาย​​หญิง​ของพวก​เขา

พวกเขา​ปฏิ​ญาณ​ที่​จะ​ดำเนิน​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า โดย
– จะไม่แต่งงานกับคนต่างชาติ
– จะไม่​ซื้อของ​ ​ใน​วัน​สะบาโต​หรือ​ใน​วัน​บริ​สุทธิ์
– ​จะไม่​เก็บ​ผล​ของ​ปี​ที่​ 7 และ​ไม่​เก็บ​หนี้​สิน​ทุก​อย่าง
– จะให้​เสีย​เงิน​คน​ละ 5 กรัม เพื่อ​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​
– ​จะ​นำ​ผล​แรก​ทั้ง​สิ้นแห่ง​ที่​ดิน มาถวายพระเจ้า​ทุก​ปี
– ​จะ​นำ​บุตร​ชาย​หัว​ปี และ​สัตว์​หัว​ปี มา​ถวายแด่พระเจ้า
– จะ​นำ​ทศางค์(สิบลด)​ ​มา​ให้​คน​เลวี
– ​จะ​ไม่​เพิก​เฉย​ต่อ​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า​

1. เมื่อคนอิสราเอลกลับใจ สิ่งที่พวกเขาทำหลังจากนั้นคือ
การตั้งใจที่จะทำตามพระคำของพระเจ้า
ซึ่งดูเหมือนว่าความตั้งใจเหล่านั้น จะทำให้พวกเขาต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไป
ถึงกระนั้นพวกเขาก็เต็มใจที่จะทำเช่นนั้น

การกลับใจที่แท้จริง จะนำมาซึ่งการเต็มใจจ่ายราคาแห่งการกลับใจนั้น

2. คนอิสราเอลตั้งใจจะไม่ซื้อที่คนต่างชาตินำมาขายในวันสะบาโตหรือวันอื่นๆที่เป็นวันบริสุทธิ์

เมื่อเราตั้งใจทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
คนอื่นๆรอบข้างอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเรา หรือสนับสนุนเรา
แต่นั่นก็ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้าง ที่เราจะไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้

คำคม

“ เมื่อเชื่อฟังพระเจ้า ดูเหมือนเสีย แต่จะได้ ”