สรุป เนหะมีย์ 13

ภาพรวม

  • หลังจากการสร้างกำแพงและถวายกำแพงเยรูซาเล็มเสร็จแล้ว เนหะมีย์ได้จัดการกับการกระทำต่างๆของคนอิสราเอลที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า ให้กลับมาถูกต้อง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เนหะมีย์ บทที่ 13 เมื่อคนอิสราเอลร่วมกันนมัสการเฉลิมฉลองในพิธี​มอบ​ถวาย​กำแพงเยรูซาล็มที่ถูกสร้างขึ้นใหม่

ใน​วัน​นั้น มี​การ​อ่าน​หนัง​สือ​ของ​โมเสส​ให้​ประชา​ชน​ฟัง
และ​ได้​พบ​ที่​มี​เขียน​ไว้​ว่า
ไม่​ควร​ให้​คน​อัม​โมน​หรือ​คน​โม​อับ​เข้า​ไป​ใน​ที่​ชุม​นุม​ของ​พระ​เจ้า​เป็น​นิตย์

​เมื่อ​ประชา​ชน​ได้​ยิน​ธรรม​บัญ​ญัติ
เขา​ก็​แยก​อิสรา​เอล​ออก​เสีย​จาก​คน​ต่าง​ชาติ​ทั้ง​สิ้น

เอ​ลี​ยา​ชีบ ​ปุโร​หิต​ ผู้​ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​ให้​ดูแล​ห้อง​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​
เขาซึ่ง​เกี่ยว​พัน​กับ​โท​บีอาห์
ได้​จัด​ห้อง​ใหญ่​ห้อง​หนึ่ง​ให้​โท​บี​อาห์ ซึ่งเดิมเป็น​ห้อง​เก็บ​เครื่อง​ถวาย​ต่างๆ

เมื่อเนหะมีย์​ทราบเรื่อง ก็โกรธ​มาก
และ​เนหะมีย์​ไปในห้องนั้น แล้วโยนของ​ของ​โทบีอาห์​ออก​เสีย​จาก​ห้อง
แล้ว​นำ​เครื่อง​ใช้​ประจำ​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า กลับ​มา​ไว้​ที่​นั่น​อีก

เนหะมีย์​ยังพบ​ว่า ​คน​เลวี​ต่าง​ก็​หนี​กลับ​ไป​ยัง​ไร่​นา​ของ​ตน
เพราะไม่มีแบ่งส่วนอาหารให้แก่พวกเขา
เนหะมีย์จึง​ต่อ​ว่า​เจ้า​หน้า​ที่​ ​ว่า
“ทำไม​จึง​ทอดทิ้ง​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​เสีย?”
แล้วเนหะมีย์จึงไปตามคนเลวีกลับมารับ​ตำแหน่ง​เหมือนเดิม
และ​คน​ยูดาห์​ทั้ง​ปวงก็​ได้​นำสิบลดมาถวายอีก

เนหะมีย์ได้เห็น​คนทำงาน​ใน​วัน​สะ​บา​โต
เนหะมีย์จึง​ได้​ตัก​เตือน​พวกเขา​

และมีการอนุญาตให้คนต่างชาติมาขายสินค้าต่างๆในวันสะบาโตด้วย
เนหะมีย์จึง​ต่อ​ว่า​พวก​ขุน​นาง ​ว่า
บรรพ​บุรุษ​ของพวกเขาละเมิดวันสะบาโต จนเกิด​เหตุ​ร้ายมากมาย
พวกเขายังจะละเมิดอีกหรือ?

เนหะมีย์จึงสั่งให้ปิดประตู​เมือง​เยรูซาเล็ม​ ในเวลาเย็นก่อน​วัน​สะ​บา​โต และให้​เปิด​อีกครั้งเมื่อ​วัน​สะ​บา​โต​ผ่านพ้นไปแล้ว
และเนหะมีย์​ได้​ตัก​เตือน​พวก​พ่อค้าต่างชาติ
จนพวกเขาไม่มา​ขายของ​อีก​ใน​วัน​สะบาโต

เนหะมีย์ได้เห็น​พวก​ยิวบางคน ผู้​แต่ง​งาน​กับ​หญิงต่างชาติ
เนหะมีย์จึงได้​โต้​แย้ง​กับ​พวก​เขา และ​แช่ง​พวกเขา และ​ตี​พวกเขา​บาง​คน และ​ดึง​ผม​ของ​เขา​ออก
และให้พวก​เขา​ปฏิ​ญาณ ​ว่า จะไม่ประ​พฤติ​ทรยศ​ต่อ​พระ​เจ้า​ ​ด้วย​การ​แต่ง​งาน​กับ​หญิง​ต่าง​ชาติ

หลานชาย​คน​หนึ่ง​ของ​ ​เอ​ลี​ยา​ชีบ​ปุโร​หิต​ใหญ่
ได้ไปเป็น​บุตร​เขย​ของ​สัน​บาล​ลัท​ (คนที่พยายามขัดขวางการก่อสร้างกำแพง)
เนหะมีย์​จึง​ขับ​ไล่​เขา​ไป​เสีย​

สิ่งที่เนหะมีย์ทำทั้งหมดนี้ จึง​เป็นการชำระคนอิสราเอลจาก​ทุก​สิ่ง​ที่​เป็น​ของ​คน​ต่าง​ชาติ
และ​เป็นการ​กำหนด​หน้า​ที่​ของ​บรรดา​ปุโร​หิต​และ​คน​เลวี
ให้พวกเขาได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมแด่พระเจ้า

1. เมื่อมีการอ่านพระคำของพระเจ้าให้ประชาชนฟัง
ประชาชนจึงกลับใจจากบาปที่ตนทำ

เมื่อเรากล่าวพระคำของของพระเจ้าออกไป
เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ได้ยินได้ฟัง ให้กลับใจเสียใหม่

อย่าอ่อนระอา ในการกล่าว บอก ส่งต่อ แชร์ พระคำของพระเจ้าออกไป

2. เมื่อผู้นำฝ่ายวิญญาณ ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
ประชาชนจึงเริ่มไม่ถวายสิบลด จนเป็นเหตุให้คนเลวีหนีกลับไปทำไร่ทำนาของตน

เมื่อผู้นำไม่เป็นแบบอย่างที่ดี จะก่อให้เกิดปัญหาที่ลุกลามใหญ่โตได้

3. การที่เจ้า​หน้า​ที่​ ​ได้ดูแลความเป็นอยู่ของคนเลวี
เนหะมีย์ชี้ให้เห็นว่า พวกเขากำลัง​ทอดทิ้ง​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า

การไม่ดูแล หรือสนับสนุน หรือให้กำลังใจ แก่คนที่มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า
เป็นการทอดทิ้งงานของพระเจ้า

4. เมื่อเนหะมีย์ทราบถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า ที่คนอิสราเอลกระทำ
เขาไม่ปล่อยปละละเลย แต่จะลงมือทำบางอย่างเพื่อแก้ไขในทันที
ซึ่งการทำเช่นนั้น แม้จะดูเด็ดขาดและรุนแรง
แต่นั่นเป็นการช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้นจากหายนะ

เมื่อพบสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตฝ่ายวิญญาณ
จงรีบจัดการให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด
เพื่อให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยพระพรเสมอไป

คำคม

“ เมื่อทำตามคำสั่งของพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยให้สำเร็จ ”