สรุป เยเรมีย์ 8

ภาพรวม

  • เยเรมีย์ บทที่ 8 พระเจ้าประกาศถึงการพิพากษาที่จะมาเหนือเยรูซาเล็ม เพราะความบาปชั่วของพวกเขา เยเรมีย์จึงทุกข์ใจมากในเรื่องการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงนี้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เยเรมีย์ บทที่ 8

พระเจ้า​ตรัส ว่า
เมื่อการพิพากษามาถึง กระ​ดูก​ของ​ผู้นำและ​ของ​ชาว​เมือง​เย​รู​ซา​เล็ม จะ​มี​คน​เอา​ออก​มา​จาก​อุ​โมงค์​ฝัง​ศพ​
นำมากระ​จาย​ต่อ​หน้า​ดวง​อา​ทิตย์ ดวง​จันทร์ และดวงดาว ซึ่ง​พวก​เขา​รัก​และ​ปรน​นิบัตินั้น
บรร​ดา​คน​ที่​เหลือ​อยู่​ จะ​เลือก​ความ​ตาย​ดี​กว่า​มี​ชีวิต​อยู่

เมื่อ​มนุษย์​ล้ม​ลง เขา​จะ​ไม่​ลุก​ขึ้น​อีก​หรือ?
ถ้าคน​ใด​หัน​ไป เขา​จะ​ไม่​หัน​กลับ​มา​หรือ?
แต่ทำไม​ชน​ชาติ​นี้ ​ได้​หัน​ไป กลับ​สัตย์​ ไม่​ยอม​หัน​กลับมาสู่ทางที่ถูกต้องเลย?

พระเจ้า​ได้​ตั้ง​ใจ​และ​คอย​ฟัง
แต่​พวก​เขา​ก็​ไม่​ได้​พูด​สิ่ง​ที่​ถูก ไม่กลับ​ใจ​จาก​ความ​ชั่ว​ของ​ตน
ทุก​คน​หัน​ไป​ตาม​ทาง​ของ​เขา​เอง

แม้​แต่​นกยัง​รู้​จัก​กฏธรรมชาติ
แต่​ประ​ชา​กร​ของพระเจ้า กลับไม่​รู้​จัก​กฎ​หมาย​ของ​พระ​องค์

พวก​คนที่คิดว่าตน​มี​ปัญ​ญา​จะ​ต้อง​อับ​อาย ​จะ​คร้าม​กลัว​และ​ถูก​จับ​ตัว​ไป
เพราะพวก​เขา​ได้​ปฏิ​เสธ​พระ​วจนะ​ของ​พระเจ้า

ดังนั้น​ภรร​ยา และ​ไร่​นา​ของ​เขา จะ​ตก​แก่​ผู้​อื่น
เพราะ​ว่า​ตั้ง​แต่​คน​ต่ำ​ต้อย​ที่​สุด​ถึง​คน​ใหญ่​โต​ที่​สุด ทุก​คน​โลภ​และ​ฉ้อ​ฉล
เมื่อ​เขา​ทำ​การ​น่า​เกลียด​น่า​ชัง เขา​ไม่​อับ​อาย​เลย
ดังนั้นเขา​จะ​ล้ม​ลง​ท่าม​กลาง​พวก​ที่​ล้ม​แล้ว
เขาจะล้มลงและพบกับความ​พินาศ
เพราะเขา​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระเจ้า
แล้วพวกเขาจะ​มอง​หา​เวลา​แห่ง​การ​รักษา​ให้​หาย
พวกเขากลับพบแต่​ความ​สยด​สยอง
พระเจ้ากำลังส่งศัตรูมายังพวกเขา ซึ่งจะทำให้แผ่น​ดิน​สั่น​สะ​เทือน
และไม่มีใครหยุดยั้งพวกเขาทั้งหลายได้

เยเรมีย์กล่าวว่า
ความ​ทุกข์​ของ​เขา​นี้​เกิน​จะ​รักษา​ได้ จิต​ใจ​ของเขาก็​ป่วย​
เพราะเขารู้ถึง​ความ​เจ็บ​ปวดของคนอิสราเอล ที่กำลังจะมาถึง
เขาจึง​เจ็บ​ปวด เศร้า​หมอง และ​ความ​หวาด​หวั่น​ ยิ่งนัก

1. คนอิสราเอลละทิ้งพระเจ้า ไปกราบไหว้ปรนนิบัติดวงดาวต่างๆ
ปรากฏว่าดวงดาวเหล่านั้นช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้เลยแม้แต่น้อย
ในวันที่พวกเขาต้องพบกับความอับอายขายหน้า

วันนี้เราวางใจในสิ่งอื่นนอกจากพระเจ้าหรือเปล่า?
เราคิดหรือว่า สิ่งเหล่านั้นจะช่วยเราพ้นจากความอับอายได้จริงๆ เมื่อวันแห่งการพิพากษาของพระเจ้ามาถึง?

2. เมื่อ​คน​ล้ม​ลงไปที่พื้น สักพักเขา​คงพยายามจะ​​ลุก​ขึ้น​อีก
แต่ประชากรของพระเจ้าบางคน ที่ได้ลงล้มลงในบาป
กลับไม่คิดจะลุกขึ้นมา กลับมาหาพระเจ้าเพื่อเริ่มต้นใหม่

ขออย่าให้เราเป็นเช่นนั้น เมื่อล้มลงแล้ว
จงรีบลุกขึ้นกลับมาหาพระองค์
เพื่อพระองค์จะทรงซ่อมชีวิตของเราให้กลับคืนสู่สภาพดี

3. เยเรมีย์ไม่ได้สะใจ เมื่อรู้ว่าคนอิสราเอลที่ชั่วร้ายกำลังจะถูกลงโทษ
แต่เขาทุกข์ใจอย่างแสนสาหัส เพราะความปรารถนาให้พวกเขากลับใจ

วันนี้เมื่อเราเห็นพี่น้องทำผิด เรารู้แน่อยู่แล้วว่าอีกไม่นานเขาจะได้รับผลแห่งการกระทำนั้น
เราควรมีท่าทีเหมือนเยเรมีย์ ที่สงสารพวกเขา แทนที่จะโกรธพวกเขา
และอธิษฐานเพื่อพวกเขาจะกลับใจก่อนที่จะสายเกินไป

คำคม

“ เมื่อล้มลง จงรีบลุกกลับมาหาพระเจ้า ”