สรุป เยเรมีย์ 11

ภาพรวม

  • เยเรมีย์ บทที่ 11 เพราะคนอิสราเอลไม่เชื่อฟังถ้อยคำในพระสัญญาของพระเจ้า ดังนั้นแทนที่พวกเขาจะได้รับพระพรตามพระสัญญา พวกเขากลับจะพบเหตุร้ายที่เตือนเอาไว้แล้วในพระสัญญานั้นแทน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เยเรมีย์ บทที่ 11

พระเจ้าทรงสั่งเย​เร​มีย์ ​ให้ไปบอก​แก่​คน​ยู​ดาห์​และ​ชาว​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม ว่า
​คนอิสราเอล​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​ถ้อย​คำ​ใน​พันธ​สัญ​ญา​ของพระเจ้า จะ​ถูก​แช่ง​เถิด
คือ​พันธ​สัญ​ญา​ที่​กล่าวกับคนอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์ ว่า
จงฟัง​เสียง​ของพระเจ้า และ​จง​ทำ​ทุก​อย่าง​ที่​พระเจ้า​บัญ​ชา​
แล้วพวกเขาจะ​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า และ​พระองค์​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของพวกเขา
เพื่อให้​สิ่งพระเจ้า​ปฏิ​ญาณ​ไว้​กับ​บรรพ​บุรุษ​ของ​พวกเขาสำเร็จ

แต่​คนอิสราเอลก็​ไม่​เชื่อ​ฟัง​หรือ​เงี่ย​หู​ฟัง
ทุก​คน​ดำ​เนิน​ตาม​ความ​ดื้อ​ด้าน​แห่ง​จิต​ใจ​อัน​ชั่ว​ร้าย​ของตน
ดัง​นั้นคำแช่งสาปที่อยู่ใน​พันธ​สัญ​ญา​นั้น จึงได้​ตกมา​เหนือ​พวกเขาเหล่านั้น

คน​ยู​ดาห์​และ​ชาว​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม ก็ได้หันไป​หา​ความ​ผิด​บาปแบบเดียวกันนั้น
โดยไม่​ยอม​ฟัง​ถ้อย​คำ​ของพระเจ้า หันไปติด​ตาม​พระ​อื่นๆ
ดังนั้นพระเจ้าจะ​นำ​เหตุ​ร้าย​มา​เหนือพวก​เขา
ถึง​เขา​จะ​ร้อง​ทุกข์​ต่อพระเจ้า พระองค์ก็​จะ​ไม่​ฟัง​เขา จนกว่าพวกเขาจะกลับใจอย่างแท้จริง

พวกเขา​จะ​ไป​ร้อง​ทุกข์​ต่อ​พระ แต่​พระ​เหล่า​นั้น​ช่วยอะไร​เขา​​ไม่​ได้เลย

อิสราเอลผู้​เป็น​ที่​รัก​ของพระเจ้า ได้​ทำ​การ​ชั่ว​ช้า​มากมาย
เครื่อง​สัก​การ​บูชาของพวกเขา​จะ​หัน​เห​โทษไปจากพวกเขา
เพราะ​ความ​ชั่ว​ช้า​ซึ่ง​พวกเขาได้​กระ​ทำ ได้​ยั่ว​ยุพระเจ้าด้วย​การ​เผา​เครื่อง​หอม​ถวาย​แก่​พระ​บา​อัล

ต่อมาพระเจ้าทรง​สำ​แดง​แก่เยเรมีย์ ว่า
คน​ตำ​บล​อา​นา​โธท บ้านเกิดของเยเรมีย์ ได้​​วาง​แผนทำร้าย ทำลายชื่อเสียง และหมายจะฆ่าเยเรมีย์เสีย
เพราะเยเรมีย์เผยพระวจนะในสิ่งที่พวกเขาไม่อยากได้ยิน
เยเรมีย์จึงร้องทุกข์ต่อพระเจ้า และ​มอบ​เรื่อง​นี้​ไว้​กับ​พระ​องค์

พระเจ้าตรัส​ว่า
พระเจ้าจะ​ลง​โทษพวก​เขา ​คน​หนุ่ม​จะ​ตาย​ด้วย​ดาบ บรร​ดา​บุตร​ชาย​หญิง​ของพวก​เขา​จะ​ตาย​ด้วย​การ​กัน​ดาร​อา​หาร จะ​ไม่​มี​ใคร​เหลือ​เลย เมื่อ​ปี​แห่ง​การ​ลง​โทษ​พวกเขามาถึง

1. พระเจ้าทรงสัญญากับบรรพบุรุษของอิสราเอล ว่าถ้าลูกหลานของพวกเขาเชื่อฟังจะได้รับพระพรอย่างเหลือล้น
เพื่อให้คำสัญญานี้สำเร็จพระเจ้าจึงทรงนำลูกหลานของพวกเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์
แล้วย้ำว่า พระองค์จะรักษาสัญญาที่มีไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา ขอเพียงพวกเขาเชื่อฟังพระองค์ก็พอ
แต่ถ้าไม่เชื่อฟังจะพบกับคำแช่งสาป
ปรากฏว่าคนเหล่านั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้า จนพบกับกับเหตุร้ายมากมาย

วันเวลาผ่านไปมาถึงในสมัยของเยเรมีย์
ลูกหลานของคนเหล่านั้น ก็ทำเหมือนปู่ย่าตาทวดของพวกเขา
ไม่เชื่อฟังพระเจ้า และลบหลู่พระองค์ด้วยการหันไปกราบไหว้รูปเคารพ
พระเจ้าจึงเตือนว่า สิ่งที่พระเจ้าเตือนปู่ย่าตาทวดของพวกเขา เป็นจริงทุกประการฉันใด
สิ่งที่พระเจ้าเตือนพวกเขาในวันนี้ เป็นจริงทุกประการฉันนั้น
ดังนั้นจงกลับใจก่อนจะสายเกินไป

วันนี้ก็เช่นกัน สิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ทุกประการจะเป็นจริงในชีวิตของเรา เมื่อเราเชื่อฟังดำเนินตามพระสัญญา
และสิ่งที่พระเจ้าเตือนไว้ จะเป็นจริงในชีวิตของเราเช่นกัน เมื่อเราไม่เชื่อฟังถ้อยคำในพระสัญญานั้น

2. คน​ตำ​บล​อา​นา​โธทวางแผนที่จะทำร้ายเยเรมีย์ เพราะไม่พอใจสิ่งที่เยเรมีย์ทำ ซึ่งเป็นการเชื่อฟังพระเจ้า
ดังนั้นพระเจ้าเองจึงเป็นผู้ปกป้องเยเรมีย์และจัดการกับศัตรูของเขา
เยเรมีย์ไม่ได้หาทางตอบโต้หรือแก้แค้นพวกเขา
สิ่งที่เยเรมีย์ทำก็คือ ร้องทุกข์ต่อพระเจ้า และ​มอบ​เรื่อง​นี้​ไว้​กับ​พระ​องค์

หากเราถูกเอาเปรียบ ถูกรังเกียจ หรือถูกทำสิ่งไม่ดีใดๆก็ตาม
เพราะเราเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ใช่ธุระของเราเลยที่จะจัดการกับเหตุการณ์นี้
ปล่อยให้เป็นธุระของพระเจ้า พระองค์จะจัดการอย่างยุติธรรมอย่่างแน่นอน

คำคม

“ ผู้ที่ไม่เชื่อพระสัญญา จะไม่มีสิทธิได้รับพระพรตามพระสัญญา ”