สรุป เยเรมีย์ 14

ภาพรวม

  • เยเรมีย์ บทที่ 14 พระเจ้าตรัสถึงความแห้งแล้งที่จะมาถึงอิสราเอล และพวกเขาจะตายด้วยดาบ การกันดารอาหาร และ​โรค​ระ​บาด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เยเรมีย์ บทที่ 14

พระเจ้าตรัสเกี่ยว​กับ​ความ​แห้ง​แล้ง​ว่า
ยู​ดาห์​จะไว้​ทุกข์ คร่ำ​ครวญ​ และ​อ่อน​กำ​ลัง​ลง
จะเกิดความแห้งแล้งทั่วแผ่น​ดิน​ เนื่อง​จาก​ไม่​มี​ฝน​ตก​

เยเรมีย์ทูลพระเจ้า ว่า
ขอ​พระ​องค์​ทรง​โปรด​เถิด เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
​ความ​ไม่​ซื่อ​สัตย์และความบาป​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ก็​มาก​มาย
ขอทรงช่วยด้วยเถิด ขอ​อย่า​ทรง​ละ​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย

พระเจ้าตรัส ว่า
เพราะ​พวก​เขา​รัก​จะ​พเน​จร​ไปในทางชั่วร้าย
พระ​องค์​จะ​ทรง​ลง​โทษ​พวกเขา

พระเจ้าตรัสกับเยเรมีย์ ​ว่า
อย่า​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​ความ​อยู่​เย็น​เป็น​สุข​ของ​ชน​ชาติ​นี้​เลย
เพราะพระเจ้าจะ​ไม่​ฟัง
พระเจ้าจะ​ผลาญ​เขา​เสีย​ด้วย​ดาบ ด้วย​การ​กัน​ดาร​อา​หาร​และ​ด้วย​โรค​ระ​บาด

พระเจ้าตรัส ว่า
พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะเท็จ​ใน​นาม​ของ​พระเจ้า
ที่พูดว่า จะ​ไม่​เห็น​ดาบ​หรือ​การ​กัน​ดาร​อา​หาร จะพบแต่​สันติ​ภาพ​ที่​แน่​นอน​
​เป็น​การ​ทำ​นาย​ที่​ไร้​ค่า เป็น​การ​ล่อ​ลวง​ของ​จิต​ใจ​เขา​เอง

ดังนั้นพวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​เหล่า​นั้น ​จะ​ตาย​ด้วย​ดาบ​และ​การ​กัน​ดาร​อา​หาร
และ​ประ​ชา​ชน​ที่เชื่อพวกเขา จะ​ก็เช่นกัน

ในอิสราเอลจะมีการร้องไห้ ทั้ง​กลาง​คืน​และ​กลาง​วัน
ตาม​ท้อง​ทุ่ง จะมีคน​ที่​ถูก​ฆ่า​ด้วย​ดาบ
​ใน​เมือง จะมี​คน​เจ็บ​ป่วย​เนื่อง​จาก​การ​กัน​ดาร​อา​หาร
​ทั้ง​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​และ​ปุโร​หิต จะถูกจับไปเป็นเชลยใน​ดิน​แดน​ที่​ตน​ไม่​รู้จัก

เยเรมีย์อธิษฐานต่อพระเจ้า ในนามของประชาชน ว่า
พระ​องค์​ทรง​ปฏิ​เสธและเกลียด​ยู​ดาห์​​แล้ว​หรือ?
ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย ​ถูกเฆี่ยน​ตี​จน​เกิน​กว่า​ที่​จะ​รัก​ษา​ให้​หาย​ได้
ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​มอง​หา​สวัสดิ​ภาพ แต่​ไม่​พบเลย
มอง​หา​การเยียว​ยา ก็พบ​แต่​ความ​สยด​สยอง
ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ขอ​สาร​ภาพ​ความ​ผิด ที่​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระ​องค์
เพราะ​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ ขอ​อย่า​ทรง​เกลียด​พวก​ข้า​พระ​องค์
ขออย่า​ทรง​หัก​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์​ซึ่ง​มี​ไว้​กับ​ข้า​พระ​องค์
ไม่​มี​พระ​ใด​ ​ที่​บัน​ดาล​ให้​เกิด​ฝน​ได้
มีแต่​พระ​เจ้า​ที่​ทรง​ทำ​อย่าง​นั้น​ได้​
พวก​ข้า​พระ​องค์​หวัง​ใน​พระ​องค์

1. พระเจ้าเตือนอิสราเอลว่าเพราะความบาปที่ไม่ยอมกลับใจของพวกเขา
จะเกิดสงครามและโรคระบาด
แต่พวกผู้เผยพระวจนะเท็จ ได้บอกว่า สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นหรอก
แล้วคนอิสราเอลก็เชื่อผู้เผยพระวจนะเท็จเหล่านั้น เพราะฟังแล้วสบายใจกว่าเยอะ
สุดท้ายทั้งพวกเผยพระวจนะเท็จและพวกที่เชื่อพวกเขา ก็พบกับความพินาศ

ความจริงอาจฟังแล้วไม่สบายใจ
แต่จะสามารถช่วยเราพ้นภัยได้
ส่วนความเท็จที่ฟังแล้วสบายใจ
กำลังจะนำหายนะยิ่งใหญ่มาสู่เรา

2. พระเจ้าบอกเยเรมีย์ไม่ต้องอธิษฐานเผื่อคนอิสราเอล
เพราะถ้าพวกเขาไม่ยอมกลับใจ พระเจ้าจะไม่ละเว้นโทษพวกเขาแน่นอน
เยเรมีย์จึงไม่ได้อธิษฐานเพื่อพวกเขา แต่เอาตัวเองเขาไปเป็นพวกเดียวกับพวกเขา
แล้วอธิษฐานอ้อนวอนพระเจ้า และสารภาพบาปกลับใจ
ในฐานะเป็นหนึ่งให้พวกเขา
เยเรมีย์ใช้คำว่า “พวกข้าพระองค์ทั้งหลาย”

เมื่อเราอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเรา คริสตจักรของเรา ชุมชนของเรา หรือประเทศชาติของเรา
เราสามารถอธิษฐานในฐานะเป็นตัวแทนของพวกเขา
อ้อนวอนต่อพระเจ้าและสารภาพความผิดบาปของพวกเรา(พวกเขา+เรา)

3. ในสภาวะแห้งแล้ง คนอิสราเอลควรรีบเข้ามาหาพระเจ้า ผู้ทรง​บัน​ดาล​ให้​เกิด​ฝน​ได้
แต่พวกเขากลับไปหารูปเคารพซึ่งช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้เลย

ในยามวิกฤตที่เราพบวิกฤต เราควรจะรีบเข้าหาพระเจ้า ผู้ทรงฤทธิ์ ผู้สามารถคลี่คลายวิกฤตนี้ได้
คุณเชื่อจริงๆหรือไม่ว่า พระเจ้าคลี่คลายวิกฤตของคุณได้ ?

คำคม

“ ไม่มีผู้ใดช่วยเราได้ เหมือนพระเจ้าของเรา ”