สรุป เยเรมีย์ 17

ภาพรวม

  • เยเรมีย์ บทที่ 17 พระเจ้าให้เยเรมีย์เตือนคนอิสราเอลว่า ถ้าพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้า จะได้อยู่ในแผ่นดินของตนตลอดไป ถ้าไม่เชื่อฟังจะถูกจับไปเป็นเชลย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เยเรมีย์ บทที่ 17

พระเจ้าตรัสว่า
บาป​ของ​ยู​ดาห์​นั้น​ฝังลึกและปรากฏอย่างชัดเจน​บน​แท่น​บูชา​รูปเคารพของพวก​เขา
และตามที่ต่างๆ​ตลอด​ทั่ว​แผ่น​ดิน​ของพวกเขา

พวกเขาจะ​ต้อง​สละ​มร​ดก​ซึ่งพระเจ้าได้​ยก​ให้​
แล้วไป​ปรน​นิบัติ​ศัตรู​ใน​แผ่น​ดิน​ที่​ไม่​รู้​จัก
เพราะพระเจ้าทรง​โกรธ​พวกเขา เนื่องด้วยบาปของพวกเขา

คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​มนุษย์ และ​ใจ​ของ​เขา​หัน​ออก​จาก​พระเจ้า
คน​นั้น​ก็​เป็น​ที่​แช่ง​สาป
เขา​จะ​เป็นเหมือนต้นไม้ในทะเลทราย ไม่พบ​สิ่ง​ดี​ใดๆเลย

คน​ที่​วาง​ใจ​ในพระเจ้า ​ย่อม​ได้​รับ​พระ​พร
เขาจะ​เป็น​เหมือน​ต้น​ไม้​ที่​ปลูก​ไว้​ริม​น้ำ ใบ​​เขียว​อยู่​เสมอ
และ​ไม่​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​ปี​ที่​แห้ง​แล้ง

จิต​ใจ​ก็​เป็น​ตัว​ล่อ​ลวง​เหนือ​กว่า​สิ่ง​ใด​ทั้ง​หมด
มัน​เสื่อม​ทราม​อย่าง​ร้าย​ที​เดียว ใคร​จะ​รู้​จัก​ใจ​นั้น​เล่า?

แต่ตรวจ​ค้น​ดู​จิต และ​ทด​สอบ​ดู​ใจ
เพื่อ​ให้​แก่​ทุก​คน​ตาม​การ​กระ​ทำ​ของ​เขา

คน​ที่​ได้​ความ​มั่ง​มี​มา​อย่าง​ไม่​เป็น​ธรรม
พอ​ถึง​วัย​กลาง​คน ความมั่งมี​ก็​พราก​จาก​เขา​ไป
พอตอน​ปลาย​ของ​เขา เขา​จะ​เป็น​คน​โฉด​เขลา

​คน​ที่​ละ​ทิ้ง​พระเจ้า​จะ​ต้อง​อับ​อาย
เพราะ​เขา​ได้​ละ​ทิ้งพระเจ้า ผู้​เป็น​แหล่ง​น้ำ​แห่ง​ชีวิต​เสีย

เย​เร​มีย์​อธิษ​ฐาน​ ว่า
ขอ​ทรง​รัก​ษา​และทรง​ช่วยเขา แล้วเขาจะหายและได้รับความช่วยเหลืออย่างแน่นอน
เขา​ไม่​ได้​หนี​ไป​จาก​การ​เป็น​ผู้​เลี้ยง​ที่​ติด​ตาม​พระ​องค์ แม้ศัตรูจะข่มขู่เขาก็ตาม
พระเจ้า​ทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​ของเขาใน​วัน​ร้าย
​ขอ​อย่า​ให้​เขา​ต้อง​อับ​อาย หรือหวาดกลัว
แต่​ขอ​ให้​ผู้​ที่​ข่ม​เหงเขา​ต้อง​อับ​อาย และหวาดกลัวแทน

พระเจ้า​ตรัส​กับ​เยเรมีย์ ​ว่า
ให้​ไป​ยืน​ที่​ประตู​เมืองทั้งหลายของ​เย​รู​ซา​เล็ม แล้วประกาศแก่กษัตริย์และชาวเมือง ว่า
จงรักษา​วัน​สะ​บา​โต ให้​บริ​สุทธิ์​ดัง​ที่พระเจ้า​ได้​บัญ​ชา​บรรพ​บุรุษ​ของพวกเขาไว้
ถ้า​พวก​เขา​เชื่อ​ฟังพระเจ้า
​จะ​มี​บรร​ดา​กษัตริย์​ใน​เมือง​นี้ตลอดไป และ​เมือง​นี้​จะ​มี​คน​อา​ศัย​อยู่​เป็น​นิตย์

แต่​ถ้า​พวกเขา​ไม่​ฟัง
พระเจ้า​จะ​ก่อ​ไฟ​ไว้​ใน​ประตู​เมือง​เหล่า​นั้น และ​ไฟ​นั้น​จะ​เผา​ผลาญ​ราช​วัง​ทั้ง​หลาย และ​จะ​ดับ​ก็​ไม่​ได้

1. พระเจ้าประทานมรดกแก่อิสราเอล แต่พวกเขาต้องสูญเสียมันไป
เพราะพวกเขาละทิ้งพระเจ้า ไปปรนนิบัติรูปเคารพ และหันไปทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่พระเจ้าทรงห้ามไว้

วันนี้พระเจ้าทรงเตรียมพระพรมากมายไว้สำหรับเรา
วิธีที่จะคงรักษาพระพรนั้นไว้ตลอดไป คือ
การดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าอยู่เสมอ

2. คนที่​หัน​ออก​จากการวางใจใน​พระเจ้า ​จะ​เป็นเหมือนต้นไม้ในทะเลทราย
คน​ที่​วาง​ใจ​ในพระเจ้า จะ​เป็น​เหมือน​ต้น​ไม้​​ริม​น้ำ

ความอุดมสมบูรณ์ หรือ ความแห้งแล้งในชีวิต ขึ้นอยู่กับว่า เราเลือกวางใจในสิ่งใด

3. จิต​ใจของเรา มันหลอกเราได้ ทำให้เราเข้าใจผิดว่า เราดีกว่าที่เราเป็นจริงๆ
แต่ทรงทราบจิตใจของเรา
ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำต่อเรานั้น จึงยุติธรรม ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยพระเมตตา

4. เมื่อเยเรมีย์พบกับการถูกข่มเหงและความยากลำบาก ในการรับใช้พระเจ้า
เขาไม่ได้เลิกรับใช้
แต่เขานำเรื่องราวทั้งหมดมาทูลต่อพระเจ้า และฝากไว้กับพระองค์ผู้ทรงยุติธรรม

คำคม

“ ​คน​ที่​ละ​ทิ้ง​พระเจ้า​จะ​ต้อง​อับ​อาย คนที่ยึดมั่นในพระเจ้าจะได้รับพระพร ”