สรุป เยเรมีย์ 18

ภาพรวม

  • เยเรมีย์ บทที่ 18 พระเจ้าบอกคนอิสราเอลว่าพระองค์มีสิทธิทำอย่างไรกับเขาก็ได้ เหมือนช่างปั้นหม้อทำกับดินเหนียว ดังนั้นจงรีบกลับใจ แต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมกลับใจ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เยเรมีย์ บทที่ 18
พระเจ้าสั่ง​เย​เร​มีย์​ ให้ไป​ที่​บ้าน​ของ​ช่าง​หม้อ
เยเรมีย์ก็ไปและเห็น​เขา​กำ​ลัง​ทำ​งาน​อยู่​ที่​แป้น​หมุน
มี​ภาชนะ​ดิน​ซึ่ง​กำลัง​ทำ​นั้น​เสีย​อยู่​ใน​มือ​
เขา​จึง​ปั้น​ใหม่​ให้​เป็น​ภา​ชนะ​อันใหม่ ​ตาม​ที่​เขาเห็นสมควร​

แล้ว​พระเจ้าตรัสกับเยเรมีย์ ​ว่า
พระเจ้าจะ​ทำ​แก่อิสราเอล ​อย่าง​ที่​ช่าง​ปั้น​หม้อ​นี้​ทำ
ถ้าพระเจ้า​ประ​กาศ​แก่ประชาชาติใด ​ว่า พระเจ้า​จะ​ถอน​และ​พัง​และ​ทำ​ลาย​มัน​เสีย
แต่​ถ้า​ประ​ชา​ชาติ​นั้น หัน​เสีย​จาก​ความ​ชั่ว​ของ​ตน
พระเจ้า​ก็​จะ​กลับ​ใจ​จาก​การลงโทษนั้น

ถ้าพระเจ้า​ประ​กาศ​แก่ประชาชาติใด ​ว่า พระเจ้า​จะ​สร้าง​ขึ้น​และ​ปลูก​ฝัง​ไว้
แต่ชาติ​นั้น​ได้​ทำ​ชั่วและไม่​ฟัง​เสียง​ของ​พระเจ้า
พระเจ้า​ก็​จะ​กลับ​ใจ​จาก​ความ​ดี​ซึ่ง​ตั้ง​ใจ​จะ​ทำ​กับ​ชาติ​นั้น​เสีย

พระเจ้าเตือน​คน​ยู​ดาห์ว่า
พระองค์​​กำ​ลัง​ก่อ​สิ่ง​ร้าย​ไว้​สู้พวกเขา
ทุก​คน​จง​กลับ​เสีย​จาก​ทาง​ชั่ว​ของ​ตน
จง​ซ่อม​ทาง​และ​การ​กระ​ทำ​ของ​ตน

แต่​พวกเขา​ไม่ฟัง​ ต่างดำ​เนิน​ตาม​แผน​งาน​ของ​ตนเอง
ทำ​ตาม​ความ​ดื้อ​ดึง​แห่ง​จิต​ใจ​ชั่ว​ของ​ตน

อิส​รา​เอล​ได้​ทำ​สิ่ง​ที่​น่า​หวาด​เสียว​ยิ่ง​นัก
ด้วยการ​ลืมพระเจ้า​เสีย แล้ว​เผา​เครื่อง​บู​ชา​พระ​เท็จ
พวกเขากำลัง​ทำ​ให้​แผ่น​ดินร้าง​เปล่า และเป็น​สิ่ง​ที่​ถูก​เยาะ​เย้ย​อยู่​เป็น​นิตย์
พระเจ้าจะ​กระ​จาย​เขา​ออก​ไปต่อ​หน้า​ศัตรู
พระเจ้า​จะ​หัน​หลัง​ให้​พวกเขา​ ใน​วัน​แห่ง​ภัย​พิบัติ​ของ​เขา​นั้น

เมื่อคนอิสราเอลได้ยินคำเผยพระวจนะแล้ว
พวก​เขา​ก็​คิด​แผน​ปอง​ร้าย​เย​เร​มีย์ และใส่ร้ายป้ายสี​เยเรมีย์

เยเรมีย์จึงอธิษฐานทูลพระเจ้า ว่า
ขอ​ทรง​ฟัง​เสียงศัตรูของเยเรมีย์
พวกเขาทำความ​ชั่ว​ ​ตอบ​แทน​ความ​ดี​ที่เยเรมีย์ทำแก่พวกเขา
โดย​หมาย​เอา​ชีวิต​ของเยเรมีย์
ทั้งที่ เยเรมีย์ยืน​เฝ้า​อธิษฐาน อ้อนวอนพระเจ้า ทูล​ขอ​สิ่ง​ดี​เพื่อพวก​เขา
ดัง​นั้น ขอพระเจ้า​ทรงให้เหตุร้ายเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นที่ปองร้ายเยเรมีย์
ขอ​ทรงให้พวก​เขา​ถูก​คว่ำ​ลง​จำ​เพาะ​พระ​พักตร์​พระเจ้า
เยเรมีย์มอบพวกเขาให้พระเจ้า​ทรง​จัด​การ​

1. ช่างปั้นหม้อมีสิทธิปั้นดินเหนียวของตนเป็นรูปอะไร อย่างไรก็ได้
พระเจ้ามีสิทธิที่จะปั้นเราเป็นอะไร อย่างไรก็ได้ เป็นสิทธิขาดของพระองค์

ขอบคุณพระเจ้า เรารู้แน่ว่าพระองค์ทรงรักเรามาก จนไม่หวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
แต่ได้ประทานพระบุตรเพื่อช่วยชีวิตของเรา
เราจึงรู้แน่ว่า พระเจ้าทรงปั้นแต่งเราอย่างดีที่สุดแน่นอน
แม้คนอื่นอาจจะดูว่า ไม่สวย ไม่ดี ไม่เหมาะ แต่พระเจ้าทรงรู้ดีที่สุด
และพระองค์จะทรงปั้นเราอย่างดี

2. คนที่ถูกพระเจ้าเตือน แล้วกลับใจจะรอดปลอดภัย
คนที่พระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพร แต่กลับละทิ้งพระเจ้า จะไม่ได้รับพระพรนั้น

3. คนที่​กลับ​ใจ คือ คนที่หันกลับเสีย​จาก​ทาง​ชั่ว​ของ​ตน
กลับมาหาพระเจ้า​และ​เปลี่ยนแปลงการ​กระ​ทำ​ของ​ตน

คนที่ไม่กลับใจ คือ คนที่ไม่ฟังคำเตือนจากพระเจ้า​
ดำ​เนินชีวิตต่อไปในทางแห่งความ​ดื้อ​ดึงและชั่วร้าย​ของ​ตน

วันนี้ เรากลับใจอย่างแท้จริงหรือยัง?
การกลับใจที่แท้จริงจะไม่เกิดขึ้น จนกว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนการกระทำบางอย่างเสียก่อน

4. คนอิสราเอลตอบแทนความดีของเยเรมีย์ ด้วยความชั่วร้ายหมายเอาชีวิตของเยเรมีย์
สิ่งที่เยเรมีย์ทำ คือ ฟ้องพระเจ้า โดยไม่ได้ตอบโต้พวกเขากลับด้วยกำลังของตนเอง

คำคม

“ ​การกระทำที่​น่า​หวาด​เสียว​ที่สุดของประชากรของพระเจ้า คือ การ​ลืมพระเจ้า​ ”