สรุป เยเรมีย์ 19

ภาพรวม

  • เยเรมีย์ บทที่ 19 เย​เร​มีย์​ประ​กาศ​​ถึง​การ​พิ​พาก​ษา​ของ​พระ​เจ้า ที่จะมาถึงคนอิสราเอล เพราะสิ่งชั่วร้ายที่พวกเขาได้กระทำ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เยเรมีย์ บทที่ 19

พระเจ้าสั่งเยเรมีย์ให้​ไป​ซื้อ​เหยือก​ดิน​ของ​ช่าง​หม้อ​มา​ลูก​หนึ่ง
แล้ว​พา​ผู้​ใหญ่​และ​ปุโร​หิต​อา​วุ​โส​บาง​คน ไป​ที่​หุบ​เขา​เบน​ฮิน​โนม
แล้วประกาศ ว่า

พระเจ้าจะ​นำ​เหตุ​ร้าย​มา​ถึง​สถาน​ที่​นี้
อย่าง​ที่​หู​ของ​ทุก​คน​ที่​ได้​ยิน​จะ​อื้อ​ไป
เพราะ​ว่า​พวก​เขา​ได้​ละ​ทิ้ง​พระเจ้า
และ​ได้​ทำ​ให้​สถาน​ที่​นี้​เป็น​มล​ทินและ​เต็ม​ด้วย​โล​หิต​ของ​ผู้​ไร้​ความ​ผิด
ด้วยการ​เผา​บุตร​ของ​เขา​เสีย​ใน​ไฟ เป็น​เครื่อง​บูชาแก่พระ​บา​อัล

วัน​เวลา​จะ​มา​ถึง เมื่อ ​โท​เฟท หรือ​หุบ​เขา​เบน​ฮิน​โนม จะถูกเรียก​ว่า หุบ​เขา​แห่ง​การ​ฆ่า
คนอิสราเอลจะล้ม​ลง​ด้วย​ดาบ ต่อ​หน้า​ศัตรู​ของ​พวก​เขา
​ศพ​ของ​พวก​เขาจะ​เป็น​อา​หาร​ของ​นก​ และ​สัตว์​
​เมือง​นี้​จะเป็น​ที่​น่า​หวาด​หวั่น และถูก​เยาะ​เย้ย
เมืองจะถูกล้อม และเกิดกันดารอาหาร จน​พวก​เขาต้อง​กิน​เนื้อ​ของ​บุตร​​ของ​ตน

แล้ว​พระเจ้าให้เยเรมีย์ทำ​เหยือก​ให้​แตก​ ต่อ​หน้า​ต่อ​ตา​คน​ที่​ไป​กับด้วย​นั้น
และกล่าว​ว่า

พระเจ้าจะ​ให้​ชน​ชาติ​นี้​และ​ชาว​เมือง​นี้​แตก ​จน​ซ่อม​แซม​ไม่​ได้​อีก แบบหม้อนี้
เขา​จะ​ฝัง​คน​ไว้​ใน​โท​เฟท จน​ไม่​มี​ที่​ให้​ฝัง​อีก

แล้ว​เย​เร​มีย์​ก็​ไป​ยืน​อยู่​ใน​ลาน​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า ในเยรูซาเล็ม และกล่าวว่า
พระเจ้าจะ​นำ​สิ่ง​ร้าย​ทั้ง​สิ้น​ซึ่งได้​บอก​กล่าว​ไว้​ ให้​ตก​อยู่​บน​เมือง​นี้​
เพราะ​พวก​เขา​ปฏิ​เสธ​ไม่​ฟัง​ถ้อย​คำ​ของพระเจ้า

1. โท​เฟท หรือ​หุบ​เขา​เบน​ฮิน​โนม เป็นหุบเขาอยู่ใกล้กับกรุงเยรูซาเล็ม
คนอิสราเอลใช้สถานที่นี้เป็นที่สำคัญในการเผาบูชายัญบุตรของตนถวายแก่รูปเคารพ

ณ สถานที่ที่พวกเขาทำชั่วร้ายนั้น
การพิพากษาของพระเจ้ามาถึงพวกเขาที่นั่น

บ่อยครั้งที่การลงโทษของพระเจ้าเกิดขึ้น ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบาปที่คนทำ
เพื่อพวกเขาจะระลึกได้ ถึงความผิดบาปที่พวกเขาได้ทำไปนั้น แล้วกลับใจใหม่เสียใหม่

วันนี้ หากการตีสอนจากพระเจ้ามาถึง
เป็นการดีที่เราจะสังเกตว่า พระองค์กำลังเตือนสอนอะไรแก่เรา
ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น

2. พระเจ้าเตือนอิสราเอลว่า เพราะบาปชั่วของพวกเขา
พวกเขาจะถูกทำลายเหมือนหม้อดินที่แตกละเอียดจนซ่อมไม่ได้อีก
แล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆ
เยรูซาเล็มถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง

แต่โดยพระเมตตาของพระเจ้า แม้หม้อที่แตกละเอียดแล้วอย่างเยรูซาเล็ม
ก็สามารถกลับมาเป็นเมืองที่งดงามได้อีกครั้ง

ในทำนองเดียวกันหากชีวิตของเราต้องแตกละเอียดเพราะเหตุบาปที่เรากระทำ
ถึงกระนั้นพระเมตตาของพระเจ้าก็มีมากเพียงพอสำหรับเรา
พระองค์สามารถซ่อมหม้อที่แตกละเอียดอย่างเรา ให้กลับคืนสู่ภาพดียิ่งกว่าเดิมได้
เพียงแต่เราจะกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดใจของเรา

คำคม

“ คนที่ปฏิเสธไม่ฟังคำเตือนจากพระเจ้า จะพบไม้เรียวจากพระเจ้าแทน ”