สรุป เยเรมีย์ 27

ภาพรวม

  • เยเรมีย์ บทที่ 27 พระเจ้าทรงใช้เยเรมีย์ให้ไปบอกแก่กษัตริย์ยูดาห์และกษัตริย์ชนชาติโดยรอบอิสราเอล ให้ยอมจำนนต่อเนบูคัดเนสซาร์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เยเรมีย์ บทที่ 27

ใน​ต้น​รัช​กาล​เศ​เด​คี​ยาห์ กษัตริย์​ยู​ดาห์ (เหตุการณ์นี้เกิดหลังบทที่ 25 และ 26 เกิดช่วงเวลาใกล้เคียงกับบทที่ 24 )
พระเจ้าสั่งให้เยเรมีย์​ทำ​สาย​รัด​และ​แอก​ แล้วเอาแอกมา​สวม​คอ​ของ​ตน
แล้ว​ไปหาบรรดาทูต​ที่​มา​เข้า​เฝ้า​เศ​เด​คี​ยาห์​กษัตริย์​แห่ง​ยู​ดาห์​ที่​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม
เพื่อส่ง​ข่าว​ไป​ยัง​กษัตริย์​​ของ เอ​โดม , ​โม​อับ , อัม​โมน , ไทระ และ ไซ​ดอน ​ว่า

พระเจ้า ผู้​ได้​สร้าง​โลก ทั้ง​มนุษย์​และ​สัตว์ ​ด้วย​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​ใหญ่​ยิ่ง​
พระองค์​จะ​ให้​สิ่งใดแก่​ใคร​ก็​ได้​แล้ว​แต่​พระองค์ทรง​เห็น​ชอบ
พระเจ้า​ได้​ให้​แผ่น​ดิน​ของพวกเขา​ไว้​ใน​มือ​ของ​เนบู​คัด​เนส​ซาร์ กษัตริย์​บา​บิ​โลน​แล้ว
พวกเขาจะ​ต้อง​ปรน​นิบัติ​ตัว​เนบู​คัด​เนส​ซาร์ ลูก​และ​หลาน​ของ​เขา
จน​กว่า​เวลา​กำ​หนด​แห่งบาบิโลน​จะ​มา​ถึง
แล้ว​หลาย​ประ​ชา​ชาติจะ​ทำ​ให้บาบิโลน​ตก​เป็น​ทาส​

ถ้า​ประ​ชา​ชาติ​ใด จะ​ไม่​ปรน​นิบัติ​เนบู​คัด​เนส​ซาร์​
และ​ไม่​ยอม​วาง​คอ​ไว้​ใต้​แอก​ของ​เขา
พระเจ้าจะ​ลง​โทษ​ประ​ชา​ชาติ​นั้น​ด้วย​ดาบ ด้วย​การ​กัน​ดาร​อา​หาร และ​ด้วย​โรค​ระบาด
จน​กว่า​จะถูก​ล้าง​ผลาญ​เสียสิ้น

ดังนั้น อย่า​ฟัง​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ หรือ​ผู้​ทำ​นาย ซึ่ง​กล่าว​​ว่า
“ท่าน​จะ​ไม่​ปรน​นิบัติ​กษัตริย์​แห่ง​บา​บิ​โลน”
เพราะ​พวก​เขา​เผย​พระ​วจนะ​เป็น​ความ​เท็จ

แต่​ประ​ชา​ชาติ​ใด​ซึ่งยอม​ปรน​นิบัติ​กษัตริย์​แห่ง​บา​บิ​โลน​
พระเจ้าจะ​ละ​พวกเขา​ไว้​บน​แผ่น​ดิน​ของ​เขา เพื่อ​ให้​​อา​ศัย​อยู่​ที่​นั่น

เยเรมีย์ก็​ได้​ทูล​เศ​เด​คี​ยาห์​ ​ในทำนองเดียวกันด้วย
เยเรมีย์เตือนว่า อย่าฟัง​เผย​พระ​วจนะ​เท็จ​ ที่อ้างนาม​ของ​พระเจ้า
มิฉะนั้นทั้ง​ตัว​เขา​และ​ผู้​เผย​พระ​วจนะเท็จเหล่านั้น จะพินาศไปด้วยกัน

เยเรมีย์ได้​พูด​กับ​ปุโร​หิต​และ​ประ​ชา​ชน​นี้ ​ว่า
พระเจ้าตรัสว่า อย่า​เชื่อ​ฟัง​​ผู้​เผย​พระ​วจนะเท็จ​ ที่บอก​ว่า
ไม่​ช้า​เขา​จะ​นำ​เครื่อง​ใช้​ของ​พระ​นิเวศของพระเจ้า​กลับ​มา​จาก​กรุง​บา​บิ​โลน’
อย่า​ฟัง​เขา​เลย แต่จง​ปรน​นิบัติ​กษัตริย์​แห่ง​บา​บิ​โลน​และ​มี​ชีวิต​อยู่

ถ้า​พระ​วจนะ​ของ​พระเจ้า​อยู่​กับ​เขา ก็​ขอ​ให้​เขา​ทูล​วิง​วอน​ต่อ​พระเจ้า
ขอ​ให้​เครื่อง​ใช้​ซึ่ง​เหลือ​อยู่​ใน​พระ​นิเวศ​ และ​ใน​พระ​ราช​วัง​ และ​ใน​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม ไม่ถูก​นำ​ไป​ยัง​บา​บิ​โลนเถิด
เพราะพระเจ้าตรัส​ว่า ​บรร​ดา​เสา อ่าง​สาคร และ​ขา​ตั้ง และ​เครื่อง​ใช้​อื่นๆ ที่​เหลือ​อยู่​ใน​เมือง​นี้
จะ​ถูก​ขน​ไป​ยัง​บา​บิ​โลน​และ​จะ​อยู่​ที่​นั่น​จน​ถึง​วัน​ที่พระเจ้า​เอา​ใจ​ใส่​มัน
แล้ว​พระเจ้า​จึง​จะ​นำ​มัน​กลับ​มา และ​ให้​กลับ​สู่​สถาน​ที่​นี้

1. เยเรมีย์กล้าหาญมากในการทำตามที่พระเจ้าสั่ง
ในบทที่ 26 เขาเกือบจะถูกฆาตายแล้วตอนไปประกาศโทษของเยรูซาเล็ม
ในบทนี้ หนักขึ้นไปอีก นอกจากจะพูดกับกษัตริย์ของยูดาห์แล้ว
ยังพูดกับกษัตริย์ชาติอื่นๆอีกด้วย โดยพูดผ่านทูตที่กำลังมาเฝ้ากษัตริย์ยูดาห์
ซึ่งคงจะสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งให้แก่กษัตริย์และเจ้านายของยูดาห์เป็นแน่

ผู้รับใช้พระเจ้า ต้องกล้าทำตามที่พระเจ้าสั่ง

2. พระเจ้ากำลังการลงโทษยูดาห์และชนชาติรอบข้างไว้แล้ว
แต่ถ้าพวกเขายอมจำนนต่อการตัดสินของพระเจ้า
พวกเขาจะพบสิ่งดีและความปลอดภัย ท่ามกลางการลงโทษนั้น
แต่ถ้าพวกเขาดื้อรั้น ไม่ยอมจำนนต่อการตัดสินของพระเจ้า
พวกเขาจะพบกับหายนะ

เมื่อพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับเรา
ให้เราถ่อมใจลงต่อพระเจ้า แสวงหาพระเจ้าว่า
พระองค์ประสงค์ต้องการ ให้เราตอบสนองอย่างไรในเหตุการณ์นี้
แล้วเชื่อฟังทำตามพระเจ้า
แล้วเราจะพบว่าเหตุการณ์เหล่านั้น ไม่ทำร้ายเรา แต่จะเกิดผลดีในชีวิตของเรา

3. คำแนะนำที่ถูกใจเรา บ่อยครั้งไม่ตรงกับใจของพระเจ้า
ให้เราค้นดูและตรวจสอบด้วยพระคำของพระเจ้าว่า
คำแนะนำนั้นสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่

4. เครื่องใช้ต่างๆของอิสราเอล ที่ถูกขนไปบาบิโลน
จะอยู่ที่นั่น จนถึงเวลาที่พระเจ้าเอาใจใส่มัน
แล้วมันจะถูกนำกลับมาย้งอิสราเอล

ตราบใดที่ยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้า ไม่ว่าใครจะพยายามแค่ไหน มันก็ยังจะไม่ได้กลับมาอยู่ดี
ถ้าเวลานี้ บางสิ่งที่เราปรารถนายังไม่ได้เกิดขึ้น
แสดงว่าจะไม่ถึงเวลาที่พระเจ้ากำหนด
เมื่อยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้า ไม่ว่าเราจะดิ้นรนแค่ไหน มันก็ยังจะไม่เกิดขึ้นในเวลานี้อยู่ดี
จงรอคอยพระเจ้า และทำตามคำแนะนำของพระองค์

คำคม

“ การยอมจำนนต่อพระเจ้า จะนำไปสู่ทางออกของทุกปัญหา ”