สรุป เยเรมีย์ 28

ภาพรวม

  • เยเรมีย์ บทที่ 28 ฮา​นัน​ยาห์​พูดต่อ​ต้าน​ถ้อยคำของเย​เร​มีย์​ พระเจ้าจึงทำให้เขา​เสีย​ชีวิต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เยเรมีย์ บทที่ 28

ใน​ปี​เดียว​กัน กับบทที่ 27 ​เมื่อ​ต้น​รัช​กาล​เศ​เด​คี​ยาห์ ​กษัตริย์​แห่ง​ยู​ดาห์
(่ก่อนหน้านั้น เนบูคัสเนสซาร์ได้บุกมารบชนะเยรูซาเล็ม
และได้จับ กษัตริย์​เย​โค​นิ​ยาห์​ ไป​ยัง​บา​บิ​โลน​
และได้ขน​เครื่อง​ใช้​ใน​พระ​นิเวศของพระเจ้าไปเป็นจำนวนมาก
แล้วแต่งตั้งเศเดคียาห์ อาของเยโคนิยาห์ ขึ้นเป็นกษัตริย์ของยูดาห์แทน)

ใน​เดือน​ที่ 5 ปี​ที่ 4 ฮา​นัน​ยาห์​ ผู้​เผย​พระ​วจนะ​จาก​กิเบ​โอน
ได้​พูด​กับ​เยเรมีย์​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า ต่อ​หน้า​บรร​ดา​ปุโร​หิต​และ​ประ​ชา​ชน ว่า
พระเจ้า​ได้​หัก​แอก​ของ​กษัตริย์​แห่ง​บา​บิ​โลน​แล้ว
ภาย​ใน 2 ปี พระเจ้าจะ​นำ​เครื่อง​ใช้​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​นิเวศ​​กลับ​มา​ที่​นี่
พร้อมทั้ง​เย​โค​นิ​ยาห์​ และ​บรร​ดา​ผู้​ถูก​กวาด​จาก​ยู​ดาห์​ไป​ยัง​บา​บิ​โลน​

แล้ว​เย​เร​มีย์​ ​ก็​พูด​กับ​ฮา​นัน​ยาห์ ว่า
อา​เมน ขอพระเจ้าทรง​ทำ​เช่น​นั้น​เถิด
อย่างไร​ก็​ตาม บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะในอดีตที่ผ่านมา ​
มัก​เผย​พระ​วจนะ​ถึง​สง​คราม เหตุ​ร้าย และ​โรค​ระ​บาด​และ​ใน​หลาย​ประ​เทศ
ส่วน​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ผู้​เผย​ว่า​ จะ​มี​สันติ​ภาพ
ถ้าพระเจ้าทรงใช้เขามา มันก็จะเกิดขึ้นจริง

แล้ว​ฮา​นัน​ยาห์ ​ก็​ปลด​แอก​ออกจาก​คอ​ของ​เย​เร​มีย์​ และ​หัก​มัน​เสีย แล้วกล่าว​​ว่า
พระเจ้า​ตรัส​ดัง​นี้​ว่า พระเจ้าจะ​หัก​แอก​ของ​เนบู​คัด​เนส​ซาร์​จาก​คอ​ของ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​สิ้น​ภาย​ใน 2 ปี
แต่​เย​เร​มีย์​ ก็​ออก​ไป​เสีย

ต่อมาพระเจ้าทรงใช้เยเรมีย์ให้ไป​บอก​ฮา​นัน​ยาห์​ว่า
เขาได้​หัก​แอก​ไม้ แต่​เขา​จะ​มี​แอก​เหล็ก​มา​แทน
พระเจ้าได้​วาง​แอก​เหล็ก​ไว้​บน​คอ​ประ​ชา​ชาติ​เหล่า​นี้​ทั้ง​สิ้น
ให้​เป็น​ทาส​​ปรน​นิบัติเนบู​คัด​เนส​ซาร์​

ส่วนฮา​นัน​ยาห์ เนื่องจากเขาได้อ้างพระเจ้าทั้งที่พระเจ้าไม่​ได้​ทรง​ใช้​เขาให้พูด
​และเขา​ได้​ทำ​ให้​ชน​ชาติ​นี้​วาง​ใจ​ใน​ความ​เท็จ
ดังนั้น ใน​ปี​นี้​เอง​เขา​จะ​ต้อง​ตาย เพราะ​ได้​กล่าว​ถ้อย​คำ​เป็น​การ​กบฏ​ต่อ​พระเจ้า

ใน​ปี​เดียว​กัน​นั้น ใน​เดือน​ที่ 7 ฮา​นัน​ยาห์​ก็​ตาย

1. ฮานันยาห์ เผยพระวจนะเท็จ แต่เยเรมีย์เผยความจริง
ประชาชนชื่นชอบและยอมรับ ถ้อยคำของของฮานันยาห์ แต่ปฏิเสธของเยเรมีย์
ผลที่เกิดขึ้นก็คือ
ฮานันยาห์ตาย
ประชาชนโดนลงโทษหนักกว่าเดิม
เยเรมีย์รอดตาย

การบิดเบือนพระคำของพระเจ้า เป็นการกบฏต่อพระเจ้า
และคนที่เห็นด้วยคล้อยตาม เป็นการร่วมกบฏต่อพระเจ้า
สำหรับคนที่ยืนหยัดในพระคำของพระเจ้า
แม้ว่าคนจะรังเกียจ แต่พระเจ้าจะอวยพระพรเขา

2. วิธีสังเกตแยกแยะคำเผยพระวจนะเท็จ คือ
มักตรงใจเรา ถูกใจเรา ไม่ขัดใจเรา แต่จะขัดกับพระคำของพระเจ้า
มักไม่ได้เรียกร้องให้กลับใจ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีใดๆ

คำคม

“ ถ้อยคำที่มาจากพระเจ้า จะเกิดผลเป็นจริงเสมอ