สรุป เยเรมีย์ 30

ภาพรวม

  • เยเรมีย์ บทที่ 30 พระเจ้าให้เยเรมีย์เขียนคำพยากรณ์ว่าอิสราเอลจะได้กลับสู่สภาพดี และพระมาซีฮาจะมาปกครอง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เยเรมีย์ บทที่ 30

พระเจ้าสั่งให้เยเรมีย์เขียน​ข้อความลงใน​หนัง​สือ​ม้วน​หนึ่ง ว่า

วัน​เวลา​จะ​มา​ถึง เมื่อพระเจ้า​จะ​ให้​ประ​ชา​กร​ของ​พระองค์
คือ​ อิส​รา​เอล​และ​ยู​ดาห์​กลับ​คืน​สู่​สภาพ​เดิม
และ​​จะ​นำพวกเขา​มา​ได้​ถือ​กรรม​สิทธิ์ในแผ่นดินอิสราเอลอีกครั้ง

พระเจ้า​ได้​ยิน​เสียง​ร้อง​เพราะ​ความ​หวาด​กลัว
วัน​นั้น​ใหญ่​โต​เหลือ​เกิน เป็น​เวลา​ทุกข์​ใจ​ของ​อิสราเอล
แต่พวก​เขา​ก็​ยัง​จะ​รอด​วัน​นั้น​ไป​ได้

แล้วพระเจ้า​จะ​หัก​แอก​จาก​คอ​พวก​เขา​
พวกเขา​จะ​ไม่​​เป็น​คน​รับ​ใช้ของคนต่างชาติ​อีก
แต่​พวก​เขา​จะ​ปรน​นิบัติ​พระเจ้า และ​พระมาซีฮาผู้มาจากเชื้อสายของดาวิด

อิสราเอล ​ผู้​รับ​ใช้​ของพระเจ้าเอ๋ย อย่า​กลัว​เลย
เพราะ​พระเจ้า​จะ​ช่วยพวกเขา​ให้​รอด
พวกเขา​จะ​กลับ​มาจากการเป็นเชลย
และ​มี​ความ​สงบ​และ​ความ​สบาย
และ​จะ​ไม่​มี​ใคร​ทำ​ให้​เขา​กลัว

ชนชาติที่ข่มเหงอิสราเอลจะถึง​อว​สาน
แต่​อิสราเอล​จะ​ไม่​ทำ​ให้​ถึง​อว​สาน
พระเจ้า​จะ​ตี​สอนพวกเขา​ตาม​ขนาด และ​จะ​ไม่​ปล่อย​พวกเขา​โดย​ไม่​ลง​โทษ
พระเจ้าจะตี​พวกเขา​อย่าง​การ​โบย​ตี​ของ​ศัตรู
เพราะ​ว่า​ความ​ผิดบาป​ของ​พวกเขา​ใหญ่​โตมาก

แต่คนที่ทำร้ายอิสราเอล ก็จะถูกลงโทษ
และพระเจ้าจะ​คืน​สุข​ภาพ​ดี​แก่​อิสราเอล และ​จะ​รัก​ษา​บาด​แผล​ของ​พวกเขาให้​หาย
ให้พวกเขากลับ​สู่​สภาพ​เดิม และพวกเขา​จะ​สร้าง​เมือง​นั้น​ขึ้น​ใหม่​บน​กอง​ซาก​ของ​มัน
จะ​มี​เพลง​ขอบ​พระ​คุณ​ออก​มา​จาก​ที่​เหล่า​นั้น
และ​มี​เสียง​รื่น​เริง พระเจ้า​จะ​ทวีพวก​เขา​ให้มีจำนวนมากขึ้น
และ​จะ​ทำ​ให้พวก​เขา​มี​เกียรติ

เจ้า​นายองค์​หนึ่ง​ จะ​ออก​มา​จาก​ท่าม​กลาง​พวกเขา
​ท่าน​นั้น​เข้า​มา​ใกล้พระเจ้า
และ​พวก​เขา​จะ​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระองค์ และ​พระองค์​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของพวกเขา

และพระ​พิโรธ​​อัน​แรง​กล้า​ของ​พระเจ้าจะตกลงบนคนอธรรม
และตาม​พระ​ประ​สงค์​ใน​พระ​ทัย​พระเจ้าจะสำเร็จ
ใน​วาระ​สุด​ท้าย พวก​เขา​จะ​เข้า​ใจ​ข้อ​ความ​นี้

1. เมื่อประชากรของพระเจ้าทำผิดแบบไม่ยอมกลับใจ
พระเจ้าจะไม่ยอมปล่อยให้เขาลอยนวลแบบไม่ลงโทษ
พระองค์จะตีสอนเขา จนกว่าเขาจะกลับใจ
แล้วพระองค์ก็จะเยียวยารักษา และนำพระพรกลับมาสู่ชีวิตของเขา

ทุกสถานการณ์ที่ย่ำแย่ เปลี่ยนเป็นดีได้ด้วยการสำรวจชีวิต แล้วกลับใจ

2. แม้คนอิสราเอลจะทำผิดบาปจนถูกโจมตี
แต่ผู้ที่โจมตีนั้น หากทำผิดบาปและไม่ยอมกลับใจ ก็จะโดนลงโทษเช่นกัน

วันนี้ หากเราเห็นบางคนที่พบกับสิ่งร้าย เพราะการกระทำบาปของเขา
อย่าให้เราซ้ำเติมเขา ด้วยคำพูดหรือการกระทำ
แต่ให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขา แล้วสำรวจชีวิตของเราเอง
และหากพบว่า เราก็กำลังเดินไปในหนทางคล้ายๆกับเขา
จงรีบกลับใจเสียใหม่

3. ในคำพยากรณ์นี้ กล่าวถึงพระมาซีฮา ที่จะ​ออก​มา​จาก​ท่าม​กลางคนอิสราเอล
พระองค์​นั้น​เข้า​มา​ใกล้พระเจ้า และทำให้คนของพระองค์​​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า

พระเยซู มาบังเกิดท่ามกลางคนอิสราเอล
พระองค์นำพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา ถวายจำเพาะพระพักตร์พระบิดา
จึงทำให้เราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระองค์ ได้รับการชำระบาป
และได้เป็นประชากรของพระเจ้า

คำคม

“ พระเจ้าทรงสถิตกับเรา เพื่อช่วยเรา ”