สรุป เยเรมีย์ 33

ภาพรวม

  • เยเรมีย์ บทที่ 33 พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะรักษาคนอิสราเอลให้หายเป็นปกติ หลังจากการถูกลงโทษ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เยเรมีย์ บทที่ 33

พระเจ้าตรัสกับ​เย​เร​มีย์​ เป็น​ครั้ง​ที่​สอง ในช่วงที่เขา​​ถูก​กัก​ตัว​อยู่​ใน​บริ​เวณ​ของ​ทหาร​รัก​ษา​ ​ว่า

จง​ทูลพระเจ้า และพระองค์จะ​ตอบ​เขา
และ​จะ​บอก​สิ่ง​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​ซ่อน​อยู่ ซึ่ง​เขา​ไม่​รู้​นั้น​แก่​เขา

คนอิสราเอล​จะ​ไป​รบ​กับ​คน​เคล​เดีย​ แต่จะแพ้และถูกฆ่ามากมาย เพราะการ​อธรรม​ของ​พวก​เขา
แล้วพระเจ้า​จะ​นำ​การ​เยียว​ยา​รักษา​มา​ให้พวกเขา

พระเจ้า​จะ​ให้​​อิส​รา​เอล​กลับ​สู่​สภาพ​เดิม
และ​พบ​สวัสดิ​ภาพ​และ​ความ​มั่น​คง​อย่าง​อุดม
พระเจ้าจะ​ชำระ​พวกเขา​จาก​ความ​ผิด​บาป​ทั้ง​สิ้น
และ​กรุง​นี้​จะ​เป็น​เป็น​ศักดิ์​ศรี​ต่อ​หน้า​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​สิ้น
​เสียง​รื่น​เริงจะกลับมาที่เมืองนี้อีกครั้ง
และจะมีการถวายเครื่อง​บูชา​ขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้าอีก

วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง คือ​เมื่อ​พระเจ้า​จะ​ให้​สิ่ง​ดี​ที่พระเจ้า​สัญ​ญา​ไว้​ต่อ​พงศ์​พันธุ์​อิส​รา​เอล​สำ​เร็จ
พระเจ้า​จะ​ให้​กิ่ง​ชอบ​ธรรม​เกิด​มา​เพื่อ​ดา​วิด
และ​ท่าน​จะ​ให้​ความ​ยุติ​ธรรม​และ​ความ​ชอบ​ธรรม​แก่​แผ่น​ดิน​นั้น

ยู​ดาห์​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด และ​เย​รู​ซา​เล็ม​จะ​อา​ศัย​อยู่​อย่าง​มั่น​คง
และถูกเรียกว่า ‘พระเจ้า​ทรง​เป็น​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​เรา’ 
จะมีกษัตริย์เชื้อสายดาวิดปกครองตลอดไป
และ​จะมีปุโร​หิต​ ​ถวาย​เครื่อง​บูชาแด่พระเจ้าเป็น​นิตย์

พระเจ้าจะไม่มีวัน​ล้ม​เลิก​พันธ​สัญ​ญา​ของ​เรา​ต่อ​ดา​วิด​และต่อ​ปุโร​หิต​
พระเจ้าไม่มีวันจะ​ทอด​ทิ้ง​ประชากรของพระองค์
เพราะพระองค์​จะ​ให้​พวก​เขา​กลับ​สู่​สภาพ​เดิม และ​จะ​เมต​ตา​พวก​เขา

1. ในขณะที่เยเรมีย์กำลังเดือดร้อน เพราะเชื่อฟังพระเจ้า
พระองค์ได้ส่งการหนุนใจและสิทธิพิเศษมาให้เขา
ให้เขาทูลถามพระเจ้าได้ แล้วพระองค์จะเปิดเผยความลับให้เขาฟัง

หากเราตกที่นั่งลำบาก เพราะความยำเกรงพระเจ้า
จงรู้ตัวเถิดว่า เรากำลังตกอยู่ในสถานะที่กำลังได้รับพระพรเป็นพิเศษ

2.ถึงแม้ว่าคนอิสราเอลจะทำความผิดบาปมากมาย และสมควรถูกลงโทษ
แต่พระเจ้ายังคงสำแดงพระเมตตาแก่พวกเขา
และทรงสัญญาจะช่วยเหลือและอวยพรแก่พวกเขา

พระเมตตานั้นมาโดยทางพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นทั้งกษัตริย์และปุโรหิต สำหรับพวกเขา
และโดยทางพระเยซูคริสต์นั้น ประชากรของพระเจ้าจะไม่มีวันถูก​ทอด​ทิ้ง​
พวกเขาจะพบพระเมต​ตา​ของพระเจ้าตลอดไป

วันนี้ให้เรามาซ่อนตัวอยู่ในพระเยซูคริสต์
ได้รับการอภัย ได้รับพระเมตตา และได้รับความปลอดภัย

คำคม

“ จง​ทูล​เรา และ​เรา​จะ​ตอบ​เจ้า และ​จะ​บอก​สิ่ง​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​ซ่อน​อยู่ ซึ่ง​เจ้า​ไม่​รู้​นั้น​แก่​เจ้า ”