สรุป เยเรมีย์ 35

ภาพรวม

  • เยเรมีย์ บทที่ 35 ​พระเจ้าให้เยเรมีย์ไปบอกคนอิสราเอลว่า คน​ตระ​กูล​เร​คาบเชื่อฟังคำสั่งของบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด แต่คนอิสราเอลไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเอาเสียเลย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เยเรมีย์ บทที่ 35

ในสมัยของเย​โฮ​ยา​คิม โอ​รส​ของ​โย​สิ​ยาห์​กษัตริย์​แห่ง​ยู​ดาห์ (เหตุการณ์นี้เกิดก่อน บทที่ 27-34 )

พระเจ้าสั่งให้เยเรมีย์ไปเชิญ​คน​ตระ​กูล​เร​คาบ ​มา​ที่ห้องเฉลียงในพระ​นิเวศ​ของพระเจ้า แล้ว​เชิญ​ให้​พวก​เขา​ดื่ม​เหล้า​องุ่น

แล้วเยเรมีย์ก็ทำตาม เมื่อพวกเขาเข้ามา
เยเรมีย์​วาง​เหยือก​เหล้า​องุ่น​กับ​ถ้วย​หลาย​ใบ​ไว้
แล้วเชิญ​พวกเขาดื่ม​เหล้า​องุ่น

แต่​พวกเขาไม่ยอมดื่ม โดยอธิบายว่า
เพราะ​โย​นา​ดับ​บุตร​เร​คาบ บรรพบุรุษของพวกเขา สั่งไว้ว่า
ลูกหลานของเขา อย่า​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​เป็น​นิตย์
และ อย่า​สร้าง​บ้าน อย่า​หว่าน​พืช
แต่​ให้อาศัย​อยู่​ใน​เต็นท์​ตลอด​ชีวิต

พวก​เขา​ได้​เชื่อ​ฟัง​ใน​ทุก​สิ่ง​ซึ่ง​ท่าน​ได้​สั่ง​ไว้เสมอมา
แต่​ที่พวกเขาเข้ามาที่เยรูซาเล็มนี้ ก็เพราะกลัวกอง​ทัพ​คน​เคล​เดีย​และ​คน​ซีเรีย ที่กำลังบุกมานั้น

แล้ว​ให้เย​เร​มีย์​ ไปบอกคนอิสราเอล ว่า
พวกลูกหลานของ​โย​นา​ดับ​บุตร​เร​คาบ ยังได้​เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​ของ​บิดา​ของพวกเขา จนถึงทุกวันนี้
แต่พระเจ้าเอง​ได้​พูด​กับคนอิสราเอลครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า พวก​เขา​ก็​ไม่​ฟัง​
พระเจ้าส่งผู้​เผย​พระ​วจนะ​ มา​ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า
เพื่อเรียกให้พวกเขา ​หัน​กลับ​จาก​ทาง​ชั่ว​และ​แก้​ไข​การ​กระ​ทำ​ของ​ตนเสีย
พวกเขาก็ไม่​ได้​เงี่ย​หู​​ฟัง​พระเจ้า

ดัง​นั้นพระเจ้าจะ​นำ​โทษ​ทั้ง​สิ้น​ซึ่ง​ได้ประ​กาศ​ไว้​มา​เหนือ​ยู​ดาห์ และ​ชาว​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม
เพราะ​ว่าพระเจ้า​พูด​กับ​พวก​เขา​ แต่พวก​เขา​ไม่​ฟัง
พระเจ้าได้​เรียกพ​วกเขา ​แต่​พวกเขา​ไม่​ตอบ

ส่วน​คน​ตระ​กูล​เร​คาบ
เพราะ​ว่า​พวกเขา​ได้​เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​ของ​โย​นา​ดับ​บรรพบุรุษของพวกเขา
ดังนั้นตระกูลของพวกเขา จะได้รับพระพรจาก​พระเจ้า​ตลอด​ไป

1. เชื่อฟังพระเจ้า เสียตังอีกละ
พระเจ้าให้เยเรมีย์ไปเตรียมเหล้าองุ่นมาเลี้ยงพวกคนเรคาบ
หนำซ้ำ อุตส่าห์ไปหามาให้พวกเขาตั้งเยอะ พวกเขาไม่ยอมดื่มอีกต่างหาก
เสียเวลา เสียของเปล่าๆ

การเชื่อฟังพระเจ้า มักจะมีการเรียกร้องให้เราจ่ายราคาบางอย่าง
และผลที่เกิดขึ้น ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผล ตามที่เราคาดการณ์ไว้
แต่เมื่อเราเชื่อฟังแล้ว น้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จผ่านชีวิตของเรา

2. เราไม่ทราบรายละเอียดว่า ทำไมบรรพบุรุษของคนเรคาบ จึงสั่งลูกหลานเช่นนั้น
แต่เราสังเกตได้ว่า พระเจ้าทรงใช้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
เพื่อให้แผนการของพระองค์สำเจ

วันนี้พระเจ้าอาจจะมอบหมายภารกิจบางอย่างให้เราทำ
แต่เราก็มองไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่อะไร อย่างไร
ขอให้เราเชื่อฟัง และทำตาม
เพราะแผนการอันดีเลิศของพระเจ้านั้นเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้

3. คนเรคาบนับถือโย​นา​ดับ​บุตร​เร​คาบ ว่าเป็นบรรพบุรุษผู้ทรงเกียรติของพวกเขา
พวกเขาจึงเชื่อฟัง
การที่คนอิสราเอลไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า ครั้งแล้วครั้งเล่า
เป็นเหมือนการไม่เคารพนับถือว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขา

วันนี้ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจริงๆ หรือเป็นแค่เพียงในนาม?

คำคม

“ เราจะเชื่อฟัง ผู้ที่เรายำเกรง ”