สรุป เยเรมีย์ 42

ภาพรวม

  • เยเรมีย์ บทที่ 42 คนอิสราเอลมาขอให้เยเรมีย์ถามพระเจ้าว่าควรทำอย่างไรต่อไป
    พระเจ้าบอกให้พวกเขาอยู่ต่อไปในแผ่นดิน พระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาเอง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เยเรมีย์ บทที่ 42

หลังจากที่โย​ฮา​นัน​ได้ช่วย​ประ​ชา​ชน​จากมือของอิชมาเอลแล้ว(บทที่ 41)
เขาและประขาชน ก็ได้​มา​หา​เย​เร​มีย์​
เพื่อขอให้เยเรมีย์อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​เจ้า​ของ​เยเรมีย์ เพื่อ​พวก​เขา
ขอให้​พระ​เจ้า​ของเยเรมีย์ ​สำ​แดง​หน​ทาง​แก่​พวกเขา ว่า​
​ควร​จะ​ไป​ทาง​ไหน และ​ควร​จะ​ทำอะไร

เยเรมีย์พูดกับ​พวก​เขา​ ว่า
เยเรมีย์จะ​อธิษ​ฐาน​ต่อพระ​เจ้า​ของ​พวกเขา ตาม​คำ​ขอของพวกเขา
และพระเจ้า​​ทรง​ตอบ​อย่างไร ก็จะ​บอก​ให้พวกเขาทราบ

แล้ว​พวก​เขา​ก็ปฏิญาณ ​ว่า
จะเชื่อฟัง ทำ​ตามที่พระเจ้าบอก ไม่​ว่า​จะ​ดี​หรือ​ร้าย
ถ้า​พวกเขาไม่​ได้​ทำ​ตาม ก็ขอพระเจ้าลงโทษ​พวกเขา

10 วัน ต่อมา พระเจ้าให้เยเรมีย์ ไปบอกพวกเขา ว่า
ถ้า​พวก​เขา​จะ​อยู่​ต่อ​ไป​ใน​แผ่น​ดิน​นี้ พระเจ้า​จะ​สร้างพวกเขา​ขึ้น​และ​ไม่​ทำ​ลาย​ลง
​เพราะพระเจ้า​ได้​กลับ​ใจ​จาก​เหตุ​ร้าย​ซึ่ง​ได้​ทำ​แก่พ​วกเขาแล้ว
พระเจ้าจะอยู่​กับพวกเขา​ เพื่อ​ช่วย​พวกเขาให้พ้นจากมือของกษัตริย์​บา​บิ​โลน​
พระองค์จะ​ทำให้กษัตริย์​บา​บิ​โลน​พวกเขา ​และ​ยอม​ให้​พวกเขา​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​ต่อไป

แต่​ถ้า​พวก​เขา​ ไม่​เชื่อ​ฟัง​
แล้วหนี​เข้า​ไป​ใน​แผ่น​ดิน​อียิปต์ ที่​ซึ่ง​คิดว่าจะปลอดภัย
แล้ว​พวกเขาจะ​ตาย​ที่นั่น ​ด้วย​ดาบ ด้วย​การ​กัน​ดาร​อา​หาร และ​ด้วยโรค​ระ​บาด
พระเจ้า​จะ​เท​ความ​โกรธ​เหนือ​พวก​เขา เหมือนอย่างที่เทลงบนเยรูซาเล็มแล้ว

1. โย​ฮา​นัน​และประขาชน เริ่มต้นการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
คือ หันมาแสวงหาการนำจากพระเจ้า แล้วตั้งใจที่จะเชื่อฟังกระทำตาม
น่าเสียดายที่พวกเขาเริ่มถูก แต่ไม่เดินต่อ เพราะไม่ไว้วางใจในพระเจ้า

การที่เราเริ่มต้นด้วยการแสวงหาพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดี
แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าการเชื่อฟัง เมื่อพระเจ้าทรงนำเรา ถึงแม้ว่าการนำนั้นจะไม่ถูกใจของเราก็ตาม

2. พระเจ้าตรัสว่า พระเจ้าจะไม่ทำลายพวกเขา เพราะบาปที่พวกเขาเคยทำมาแล้ว
ให้พวกเขาเชื่อวางใจในพระองค์ อาศัยอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ต่อไป
แต่พวกเขากลับปฏิเสธ จึงถูกทำลายในที่สุด

วันนี้ พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอภัยความผิดบาปของมนุษย์
เพียงแต่เขาเชื่อวางใจในพระคำของพระองค์ ที่บอกว่า
ผู้ใดเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ก็จะมีชีวิตนิรันดร์ รอดพ้นนรก เข้าสู่สวรรค์
แต่คนเหล่านั้นที่ปฏิเสธ จะพบกับความพินาศชั่วนิรันดร์

คำคม

“ น้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อรู้ แต่เพื่อทำตาม ”