สรุป เศคาริยาห์ 1

ภาพรวม

  • เศคาริยาห์ บทที่ 1 เศคาริยาห์เห็นนิมิต คน​ขี่​ม้า และ เขา​สัตว์กับ​ช่าง​เหล็ก อันแสดงถึงการฟื้นฟูอิสราเอลและการลงโทษชนชาติที่ข่มเหงอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เศคาริยาห์ บทที่ 1

ใน​เดือน​ที่ 8 ปี​ที่ 2 แห่ง​รัช​กาล​ดา​ริ​อัส (ปี 520 ก่อน ค.ศ.)
พระเจ้าตรัสกับ​คนอิสราเอล ทางเศ​คา​ริ​ยาห์ ​ว่า

พระเจ้าทรง​กริ้ว​ต่อ​บรรพ​บุรุษ​ของอิสราเอล​เป็น​อย่าง​ยิ่ง
ดังนั้น อย่า​เป็น​เหมือน​บรรพ​บุรุษ​ของ​พวกเขา ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
แต่จง​กลับ​มา​หา​พระเจ้า แล้วพระองค์​จะ​กลับ​มา​หาพวกเขา

เมื่อ​วัน​ที่ 24 เดือน​ที่ 11 ปีเดียวกันนั้น
พระเจ้าทรงสำแดงนิมิตแก่ ​เศ​คา​ริ​ยาห์​ ​
มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ขี่​ม้า​สี​แดงยืน​อยู่​ท่าม​กลาง​ต้น​น้ำ​มัน​เขียว
มี​ม้า​สี​แดง สี​แสด และ​สี​ขาว​อยู่​ข้าง​หลัง​คน​นั้น

แล้วทูต​สวรรค์​ก็อธิบายให้เศคาริยาห์ ฟังว่า
เหล่า​นี้​คือ​ผู้​ที่​พระเจ้าทรง​ใช้​ให้​ไป​เที่ยว​ตรวจ​แผ่น​ดิน​โลก

แล้ว​ทูต​สวรรค์ก็ถามพระเจ้า ว่า
อีก​นาน​เท่า​ใด พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​เมต​ตา​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​และ​เมือง​อื่นๆ ?

แล้วพระเจ้าทรง​ตอบ​เขา เป็น​ถ้อย​คำ​ที่​แสดง​ความ​เมตตา​และ​ชูใจ

แล้วก็ทูต​สวรรค์​บอกให้เศคาริยาห์
​ร้อง​ประ​กาศ​ว่า พระเจ้า​มี​ความ​หวง​แหน​กรุง​เย​รู​ซา​เล็มเป็น​อย่าง​ยิ่ง
พระองค์​โกรธ​ประ​ชา​ชาติ​มาก​ที่​ข่มเหงอิสราเอล
ดังนั้นพระเจ้า​จะ​กลับ​มา​ยัง​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​ด้วย​ความ​กรุณา
​จะ​มี​การ​สร้าง​นิเวศ​ของ​พระเจ้า​ขึ้น​มาใหม่
เมือง​ของพระเจ้าจะ​ไพ​บูลย์​ท่วม​ท้น​ไป​ด้วย​ความ​มั่ง​คั่ง​อีก
พระเจ้าจะ​ปลอบเย​รู​ซา​เล็ม​อีก​ครั้ง​

แล้วเศคาริยาห์ก็​เห็น เขา​สัตว์ 4 เขา
ทูต​สวรรค์ก็อธิบายว่า
เหล่า​นี้​คือ​เขา​สัตว์​ที่​ขวิด​ยู​ดาห์ และอิส​รา​เอล ​ให้​กระ​จัด​กระ​จาย​ไป

แล้วเศคาริยาห์ก็​เห็น​ช่าง​เหล็ก 4 ​คน
​ช่าง​เหล่า​นี้​มา​ทำ​ให้​เขา​สัตว์​หวาด​กลัว
เพื่อ​จะ​เหวี่ยง​เขา​แห่ง​ประ​ชา​ชาติ​ลง

1. พระเจ้าเตือนคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ ว่า อย่าดื้อรั้น เหมือนบรรพบุรุษ
จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขา แล้วอย่าทำตามอย่างพวกเขา

เราก็ควรเรียนรู้จากความผิดพลาดของอิสราเอล
ที่ถอยห่างจากพระเจ้า ไม่เชื่อฟังพระองค์ จึงขาดพระพรจากพระเจ้า
จนชีวิตพวกเขาต้องตกระกำลำบากอย่างยิ่ง
ดังนั้นเราควรใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้า พึ่งพาพระองค์ในทุกสิ่ง
และเชื่อฟังพระองค์เสมอ
แล้วเราจะเต็มล้นไปด้วยพระพรจากพระองค์

2. เขาสัตว์ 4 เขา ที่ข่มเหงอิสราเอล หมายถึง อัส‍ซีเรีย อียิปต์ บา‍บิโลน​และ​เปอร์‍เซีย
ช่างเหล็ก 4 คน เล็ง​ถึง
​- อียิปต์​ ซึ่ง​ทำลาย​อัสซีเรีย
– บาบิโลน​ ซึ่ง​ทำลาย​อียิปต์
– เปอร์เซีย​ ซึ่ง​ทำลาย​บาบิโลน
– ​กรีก ​ซึ่ง​ทำลาย​เปอร์เซีย
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้เกิดขึ้นจริงตามนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เศคาริยาห์

สิ่งที่พระเจ้าตรัสจะเกิดขึ้นเป็นจริงเสมอ เพียงแค่มักจะเกินความเข้าใจของมนุษย์
จนกว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแล้ว จากนั้นมนุษย์จึงจะเข้าใจได้

คำคม

“ จงให้การทำผิดพลาดของคนในอดีต เป็นบทเรียนที่จะให้เราทำอย่างถูกต้องในปัจจุบัน ”