สรุป เศคาริยาห์ 2

ภาพรวม

  • เศคาริยาห์ บทที่ 2 พระเจ้าทรงสำแดงนิมิต คน​ที่​มี​เชือก​วัด แก่เศคาริยาห์ และทรงสัญญาว่าจะฟื้นฟูอิสราเอลให้กลับมารุ่งเรือง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เศคาริยาห์ บทที่ 2

พระเจ้าทรงสำแดงนิมิตแก่เศคาริยาห์ อีก

มีชาย​คน​หนึ่ง​มี​เชือก​วัด​อยู่​ใน​มือ
เขาบอกเศคาริยาห์ว่า จะ​ไป​วัด​เย​รู​ซา​เล็ม​ดู​ว่า กว้าง​เท่า​ใด ยาว​เท่า​ใด
แล้วทูตสวรรค์ บอก​ชาย​หนุ่ม​คน​นั้น​ว่า
จะ​มี​คน​มา​อา​ศัย​อยู่​ใน​เย​รู​ซา​เล็ม​เหมือน​อย่าง​หมู่​บ้าน​ที่​ไม่​มี​กำแพง​ล้อม
เพราะ​ว่า​ประ​ชา​ชน​และ​สัตว์​เลี้ยง​ใน​นั้น​จะ​มี​มาก​มาย
พระเจ้าจะ​เป็น​ศักดิ์​ศรี​ใน​เมือง​นั้น

พระเจ้าตรัส ว่า
จง​หนี​ไป​ให้​พ้น​จาก​​บา​บิ​โลน ​หนี​ไป​ยัง​ศิโยน

พระเจ้าตรัส ว่า
ผู้​ใด​ได้​แตะ​ต้อง​อิสราเอล ก็​ได้​แตะ​ต้อง​แก้ว​พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์

พระองค์จะ​สั่น​มือ​ของ​พระองค์​เหนือ​บาบิโลน
และ​พวกเขา​จะ​เป็น​สิ่ง​ที่​ถูก​ปล้น​ให้​แก่​ทาส​ของตน

บุตรี​แห่ง​ศิโยน​เอ๋ย จง​โห่​ร้อง​และ​ร่า​เริง​เถิด
เพราะพระเจ้า​จะ​อยู่​ท่าม​กลาง​พวกเจ้า​

ประ​ชา​ชาติ​จำ​นวน​มาก​จะ​สม​ทบ​กัน​เข้า​เป็น​ฝ่ายพระเจ้า​ใน​วัน​นั้น
และ​จะ​เป็น​ประ​ชา​กร​ของพระองค์
และพระเจ้า​จะ​ทรง​รับ​ยู​ดาห์​เป็น​มร​ดก ของ​พระ​องค์​ใน​แผ่น​ดิน​บริ​สุทธิ์

จง​นิ่ง​สงบ​อยู่​ต่อ​พระเจ้า
เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​​เสด็จ​จาก​ที่​ประ​ทับ​อัน​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์​แล้ว

1. ผู้​ใด​ได้​แตะ​ต้อง​ประชากรของพระเจ้า ก็​ได้​แตะ​ต้อง​แก้ว​พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์
เราเป็นประชากรของพระเจ้า ดังนั้นเราไม่ต้องกลัว พระเจ้าจะทรงปกป้องเราอย่างแน่นอน
ส่วนคนที่กำลังทำร้ายเรา หรือคิดจะทำร้ายเรา
คนเหล่านั้นต่างหากที่ควรจะหวาดกลัวจนตัวสั่น ต่อพระพิโรธของพระเจ้า

2. พระเจ้าทรงสัญญาว่า ประ​ชา​ชาติ​จำ​นวน​มาก​จะ​สม​ทบ​กัน​เข้า​เป็นประ​ชา​กร​ของพระองค์
และจะได้อยู่ร่วมกัน​ใน​แผ่น​ดิน​บริ​สุทธิ์

ซึ่งหมายถึง เราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ก็จะกลายเป็นประชากรของพระเจ้า
และจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์

3. เมื่อเราทราบความจริงว่า
พระเจ้าห่วงใยเราดังแก้วตา และเราจะได้รับการช่วยกู้จากพระองค์
ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือ
“จง​นิ่ง​สงบ​อยู่​ต่อ​พระเจ้า” โดย รอคอยพระองค์อย่างวางใจ

คำคม

“ เราเป็นดังแก้วตาของพระเจ้า ”