สรุป เศคาริยาห์ 3

ภาพรวม

  • เศคาริยาห์ บทที่ 3 เศคาริยาห์เห็นนิมิต โยชูวา มหาปุโรหิต ได้รับการเปลี่ยนชุดตำแหน่งเป็นชุดที่สะอาด เล็งถึงพระเจ้าจะทรงชำระบาปของอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เศคาริยาห์ บทที่ 3

พระเจ้าทรงนิมิตแก่เศคาริยาห์
เศคาริยาห์เห็น ​โย​ชู​วา​มหา​ปุโร​หิต ยืน​อยู่​หน้า​ทูต​สวรรค์​
และ​ซา​ตาน​ยืน​อยู่​ข้าง​ขวา​มือ​ของ​เขา เพื่อจะ​ฟ้องเขา

แต่พระเจ้าทรงตำหนิซาตาน
ไม่ให้ตำหนิ เพราะ​พระเจ้า​ทรง​เมตตา​ช่วย​คน​อิสราเอล​ผู้​ตก​เป็น​เชลย​ที่​บาบิโลน
ไม่ให้​ถูก​ทำลาย​จน​หมด​สิ้น เหมือนดุ้น​ฟืน​ที่​ฉวย​ออก​มา​จาก​ไฟ​

โย​ชู​วา​สวม​เสื้อ​ตำ​แหน่ง​ที่สก​ปรก​ ยืน​อยู่​หน้า​ทูต​สวรรค์
แล้วทูตสวรรค์ก็​เปลื้อง​เสื้อ​ตำ​แหน่ง​ที่​สก​ปรก​ออก​จาก​เขา​เสีย
และกล่าวว่า ​ความ​ผิด​บาป​ได้ถูกนำออก​ไป​เสีย​จาก​เขา​แล้ว
และ​จะ​ประ​ดับ​ตัว​เขา​ด้วย​เสื้อ​ผ้า​ดีๆ
แล้วก็เอาชุดตำแหน่งที่​สะอาด​​สวม​ให้เขา

และเตือนเขาว่า
ถ้า​เขา​ดำ​เนิน​ตาม​ทางของพระเจ้า
เขา​จะ​ได้​ปก​ครอง และ​ดูแล​นิเวศของพระองค์
และมี​สิทธิ​ที่​จะ​เข้า​ไป​ท่าม​กลาง​ผู้​ที่​ยืน​อยู่​ที่​นี่

พระเจ้า​จะ​นำ​ผู้​รับ​ใช้​ของพระองค์​มา คือ​พระ​อัง​กูร
พระองค์​จะ​สลัก​ข้อ​ความ​บน​ศิลา​​ที่​มี​เจ็ด​หน้า​
และจะทรง​เปลื้อง​ความ​ผิด​บาป​ของ​เมือง​นี้​ออก​ไป​เสีย​ใน​วัน​เดียว

ใน​วัน​นั้นพวกเขาทุก​คน​จะ​เชิญ​เพื่อน​บ้าน​ ​ให้​มา​นั่ง​ใต้​เถา​องุ่น​และ​ใต้​ต้น​มะเดื่อ​ของ​ตน

1. โย​ชู​วา​ ผู้รับใช้ของพระเจ้าเอง ก็ยังมีชุดที่สกปรก มีความบาป
แต่สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแก่เขา ก็คือ
เปลี่ยนชุดให้เขาใหม่ และให้เขารับใช้พระเจ้าได้ต่อไป

พระองค์ทรงทำเช่นนั้นกับเราด้วย
ทรงอภัยบาปผิดของเราทั้งสิ้น ถอดเสื้อผ้าที่สกปรกของเราออกไป
แล้วสวมชุดแห่งความชอบธรรมให้แก่เรา
เราจึงกลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์
ไม่ใช่โดยการกระทำของเราเอง แต่โดยพระคุณของพระเจ้า

2. เมื่อพระเจ้าทรงเปลี่ยนชุดให้แก่โยชูวาแล้ว
สิ่งที่เขาต้องทำหลังจากนั้นก็คือ ​ดำ​เนิน​ตาม​ทางของพระเจ้า
แล้วเขาก็ยังจะคงได้รับสิทธิพิเศษแห่งพระพรต่อไป

เราก็เช่นกัน บีดนี้ พระเยซูคริสต์ทรงชำระบาปของเราทั้งสิ้นแล้ว
จากนี้ไปเราควรดำเนินชีวิต ให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ให้สมกับเป็นคนชอบธรรม
และทุกครั้งที่ผิดพลาดพลั้งไป ก็ควรรีบกลับใจ สารภาพรับการอภัย
แล้วลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตในความชอบธรรมอีกครั้ง เสมอไป

คำคม

“ พระเจ้าทรงปลดเปลื้องบาปออกจากชีวิตของเรา แล้วทรงสวมความชอบธรรมให้แก่เรา ”