สรุป เศคาริยาห์ 6

ภาพรวม

  • เศคาริยาห์ บทที่ 6 เศคาริยาห์เห็นนิมิต​ รถ​รบ4 คัน​ และพระเจ้าทรงใช้ให้เขาไปสั่งให้คนทำมงกุฏทองคำสำหรับโยชูวา มหาปุโรหิต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เศคาริยาห์ บทที่ 6

พระเจ้าทรงสำแดงนิมิตแก่เศคาริยาห์อีก
เศคาริยาห์เห็น มี​รถ​รบ4 คัน​ออก​มา​ระหว่าง​ภูเขาทอง​สัม​ฤทธิ์ 2 ลูก
คัน​ที่ 1 ​เทียม​ด้วย​ พวก​ม้า​สี​แดง
คัน​ที่ 2 ​​เทียม​ด้วย พวก​ม้า​สี​ดำ
คัน​ที่ 3 ​​เทียม​ด้วย พวก​ม้า​สี​ขาว
คัน​ที่ 4 ​​เทียม​ด้วย พวก​ม้า​ด่าง​สี​เทา

ทูต​สวรรค์บอกเศคาริยาห์ ​ว่า
พวก​นี้​คือ​ ลม​ทั้ง​สี่​ทิศ​ของ​ฟ้า​สวรรค์​ กำลัง​ออกไปยังดินแดนต่างๆ
​ม้า​สี​ดำ ไป​ยัง​ดิน​แดน​ทาง​เหนือ
ม้า​สี​ขาว ไป​ยัง​แดน​ตะวัน​ตก
ม้า​สี​ด่าง ​ไป​ยัง​แดน​ใต้

แล้วทูตสวรรค์ก็​บอกเศคาริยาห์ ​ว่า
ม้า​ที่​ไป​ยัง​ประ​เทศ​เหนือ​ ทำ​ให้​วิญ​ญาณ​ของ​เรา​ สงบ​นิ่ง​ใน​ประ​เทศ​เหนือ​นั้น

แล้ว​ว่าพระเจ้าสั่งให้เศคาริยาห์ ให้​เอา​เงิน​และ​ทอง​คำ
จาก​เฮล​ดัย โท​บียาห์ และ​เย​ดา​ยาห์
ซึ่ง​เป็น​เชลย​ที่​กลับ​จาก​บา​บิ​โลน
แล้วนำไปให้​โย​สิ​ยาห์ บุตร​เศ​ฟัน​ยาห์ เพื่อ​ทำ​เป็น​มง​กุฎ ​โย​ชู​วา ​มหา​ปุ​โร​หิต

และ​กล่าว ว่า
ชาย​ผู้​ที่​มี​ชื่อ​ว่า​พระ​อัง​กูร ​ท่าน​จะ​แผ่​กิ่ง​ก้าน​ใน​สถาน​ที่​ของ​ท่าน
และ​จะ​สร้าง​พระ​วิหาร​ของ​พระเจ้า
และ​จะ​รับ​เกียรติ​ศักดิ์ และ​จะ​​ปก​ครอง​อยู่​บน​ราช​บัล​ลังก์​ของ​ท่าน​
และจะ​มี​ปุโร​หิต​ผู้​หนึ่ง​อยู่​ข้าง​บัล​ลังก์​ของ​ท่าน
และ​จะ​มี​การ​ประ​สาน​งาน​อย่าง​ดี​ระ​หว่าง​ท่าน​ทั้ง​สอง

และ​มง​กุฎ​นั้น​จะ​อยู่​ใน​พระ​วิหาร​ของ​พระเจ้า
เพื่อ​ให้​เป็น​อนุ​สรณ์​
บรรดา​ผู้​ที่​อยู่​ห่าง​ไกล​จะ​มา​ช่วย​สร้าง​พระ​วิหาร​ของ​พระเจ้า
ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุรเสียง​ของ​พระเจ้าอย่าง​เคร่ง​ครัด
สิ่ง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​แน่​นอน

1. ม้าทั้ง 4 เล็งถึงอาณาจักรทั้ง 4 คือ บาบิโลน เปอร์เซีย กรีก และโรม
ทูตสวรรค์ไม่ได้พูดถึงม้าสีแดงตัวแรก เพราะอาณาจักรบาบิโลนล่มสลายไปแล้ว
และบอกว่า ม้าดำที่ยังไปประเทศเหนือ(เปอร์เซีย) ทำให้วิญญาณของเขาสงบนิ่ง
เพราะเปอร์เซีย ได้ปล่อยให้คนอิสราเอลกลับมาจากการเป็นเชลย

ม้าขาวไปทางตะวันตก ที่ตั้งของเอเธนส์ ของกรีก
ม้าด่างไปทางใต้ หมายถึง การก่อตัวขึ้นของอำนาจของโรม เริ่มจากทางใต้ของอิสราเอล
ใน ดนล. 11:5 กล่าวว่า
“แล้ว​พระ​ราชา​แห่ง​ถิ่น​ใต้​จะ​เข้ม​แข็ง แต่​แม่​ทัพ​ของ​ท่าน​คน​หนึ่ง​จะ​เข้ม​แข็ง​กว่า​ท่าน และ​ขยาย​อำ​นาจ​ครอบ​ครอง​มาก​กว่า​ท่าน”

การสำแดงของพระเจ้าลึกซึ้งเกินเข้าใจ
เรามักจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นแล้ว

เราอาจจะไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้า
แต่เรารู้และแน่ใจได้ว่า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญา และทรงยุติธรรม

2. พระอังกูร หรือ พระเยซูคริสต์ จะเป็นกษัตริย์ ที่มีมหาปุโรหิต ทำงานประสานร่วมกันเป็นอย่างดี
หมายถึง พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นทั้งจอมกษัตริย์และมหาปุโรหิต
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเราและเป็นผู้ไถ่บาปของเรา

วันนี้พระเยซูคริสต์ทรงชำระบาปให้แก่เราแล้ว
เราไม่เพียงแต่ให้พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเรา
แต่เราสมควรให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ เป็นจอมเจ้านายของเราด้วย

คำคม

“ ผู้ที่เป็นของพระคริสต์ คือ ผู้ที่ให้พระคริสต์เป็นเจ้านายและ เป็นผู้ไถ่ในชีวิตของเขา ”