สรุป เศคาริยาห์ 7

ภาพรวม

  • เศคาริยาห์ บทที่ 7 พระเจ้าบอกคนอิสราเอลว่า สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากพวกเขาไม่ใช่การทำพิธีกรรม แต่เป็นการเชื่อฟัง ด้วยการสำแดงความเมตตาต่อผู้อื่น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เศคาริยาห์ บทที่ 7

ใน​วัน​ที่ 4 เดือน​ที่ 9 (​เดือน​คิส​เลฟ) ใน​ปี​ที่ 4 ของ​รัช​กาล​พระ​รา​ชา​ดา​ริ​อัส (ปี 518 ก่อน ค.ศ.)
พระ​วจนะ​ของพระเจ้ามา​ยัง​เศ​คา​ริ​ยาห์​
เพื่อตอบคำถามของ ชาว​เมือง​เบธ​เอล​ ที่ถามว่า
“ควร​ที่พวกเขา​จะ​ไว้​ทุกข์​และ​อด​อา​หาร​ใน​เดือน​ที่ 5 อย่าง​ที่​ได้​ทำ​มา​แล้ว​เป็น​เวลา​หลาย​ปี​นั้น​หรือ​ไม่?”

พระเจ้าตรัส​ว่า
เมื่อพวกเขาอด​อา​หาร​และ​ไว้​ทุกข์​ใน​เดือน​ที่ 5 และ​ใน​เดือน​ที่ 7 ตั้ง 70 ปี​นั้น
พวกเขา​ได้​อด​อา​หาร​เพื่อ​พระเจ้าหรือ?
เมื่อ​พวกเขา​รับประ​ทาน​และ​​ดื่ม ก็​เพื่อ​ตัว​เอง​ไม่​ใช่​หรือ?

พระเจ้าตรัสว่า
พระองค์สั่งให้พวกเขา
– พิพาก​ษา​ตาม​ความ​จริง
– แสดง​ความ​กรุณา​และ​ความ​ปรานี ​ต่อ​พี่​น้อง​ของ​ตน
– อย่า​บีบ​บัง​คับ​คนไร้ที่พึ่ง คน​ต่าง​ด้าว​หรือ​คน​ยาก​จน
– ​อย่า​คิด​อุบาย​ชั่ว​ใน​ใจ ​ต่อ​พี่​น้อง​ของ​ตน
แต่​พวก​เขา​ปฏิ​เสธ​ที่​จะ​ฟัง ​ดื้อ​และ​หัน​หลัง​ให้พระองค์
พวก​เขา​ได้​ทำ​ใจ​ให้​แข็ง​เหมือน​เพชร เกรง​ว่า​จะ​ได้​ยิน​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์

ดังนั้น​พระ​พิโรธ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่ ​จึง​ได้​มา​​ถึงพวกเขา

พระเจ้าตรัส​ว่า
เมื่อ​พระเจ้าร้อง พวกเขา​ไม่​ฟัง​อย่าง​ไร
เมื่อพวกเขาร้อง​ทูล พระองค์ก็​ไม่​ฟัง​อย่าง​นั้น

และพระองค์ก็​ให้พวกเขา​กระ​จัด​กระ​จาย​ไป ท่าม​กลาง​ประ​ชา​ชาติ ​ซึ่งพวกเขา​ไม่​รู้​จัก
ดัง​นั้น​แผ่น​ดิน​ที่​น่า​อยู่​ของพวกเขาก็​เป็น​ที่​ร้าง​เปล่า

1. พวก​ยิว​ถือ​อด​อาหาร​ทุกๆ ปี​ ตลอด​ 70 ​ปี​​ เพื่อ​ไว้​อาลัย​ถึง​เหตุการณ์​ที่เกิดขึ้น
เดือน​ที่​ 4 รำลึก​ถึง ​กรุง​เยรูซาเล็ม​​แตก (ยรม. 39:2)
เดือน​ที่​ 5 ​รำลึก​ถึง​ พระ​วิหาร​ถูก​ทำลาย (2พกษ. 25:8)
เดือน​ที่​ 7 ​รำลึก​ถึง​ การ​ลอบ​สังหาร​เกดาลิยาห์​เจ้า​เมือง​ยิว​ที่​พวก​บาบิโลน​แต่ง​ตั้ง (2พกษ. 25:25)
เดือน​ที่​ 10 ระลึก​ถึง​ การ​เริ่ม​ต้น​ปิด​ล้อม​กรุง​เยรูซาเล็ม​ของ​เนบู‍คัด‍เนสซาร์​​ (2พกษ. 25:1-2)

ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระเจ้าไม่ได้บอกให้ทำ แต่พวกเขากำหนดขึ้นมาเอง
ทำๆไป พวกเขาคิดไปเองว่า นั่นเป็นการทำเพื่อพระเจ้า

บางสิ่งที่เราคิดว่าทำเพื่อพระเจ้า อาจจะไม่ใช่เพื่อพระองค์จริงๆก็ได้
เราควรสำรวจตนเองอยู่เสมอว่า วันนี้สิ่งที่เรากำลังทำนั้นเพื่อใครกันแน่

2. พระเจ้าปรารถนาให้ประชากรของพระองค์
รักษาความยุติธรรม แสดง​ความ​กรุณา​ต่อ​ผู้อื่น และ ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น
การกระทำเหล่านี้ มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า ยิ่งกว่าพิธีกรรมทางศาสนาเสียอีก

คำคม

“ เมื่อ​พระเจ้าร้องเรียก เรา​ไม่​ฟัง​
เมื่อเราร้อง​ทูล พระองค์ก็​จะไม่​ฟัง​ ”