สรุป เศคาริยาห์ 8

ภาพรวม

  • เศคาริยาห์ บทที่ 8 พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะฟื้นฟูเยรูซาเล็ม ให้กลับร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์ และชนชาติทั้งหลายจะเข้ามาแสวงหาพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เศคาริยาห์ บทที่ 8

พระเจ้าตรัส ​ว่า
พระเจ้าหวง​แหน​ศิโยน​ด้วย​ความ​หวง​แหน​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​
พระองค์​จะ​กลับ​ไป​ยัง​ศิโยน(​เย​รู​ซา​เล็ม)
และ​เขา​จะ​เรียกที่นั่น​ว่า ​เมือง​ซื่อ​ตรง และ​ ภูเขา​บริ​สุทธิ์​ศักดิ์​สิทธิ์
บ้านเมืองจะสงบสุขอีกครั้ง

พระเจ้าตรัส​ว่า
ถ้า​เรื่อง​นี้​เป็น​เรื่อง​ประ​หลาด​ สำ​หรับ​ประ​ชา​ชน​ที่​เหลือ​อยู่​ใน​สมัย​นี้​แล้ว
ก็​ควร​จะ​ประ​หลาด​สำ​หรับพระเจ้า​ด้วย​หรือ?

พระเจ้า​จะ​ช่วย​ประ​ชา​กร​ของพระองค์​ให้​พ้น​จาก​ประ​เทศ​ตะวัน​ออก​และ​จาก​ประ​เทศ​ตะวัน​ตก
และ​​พา​พวก​เขา​มา​อา​ศัย​อยู่​ใน​เย​รู​ซา​เล็ม
พวกเขา​จะ​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า
และพระองค์​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​พวกเขา​

​ผู้ที่​ได้​ยิน​พระ​วจนะ​ ใน​วัน​ที่​ได้​วาง​ราก​ฐาน​พระ​นิเวศ​นั้น​
จง​ให้​ทำงานอย่างแข็ง​ขัน
เพราะ​ว่า​พระเจ้าจะ​ไม่​ทำ​ต่อ​ประ​ชา​ชน​ที่​เหลือ​อยู่​นี้ ​เหมือน​อย่าง​สมัย​ก่อน
แต่​จะ​มี​ความ​สม​บูรณ์​พูน​สุข และ​ท้อง​ฟ้า​จะ​ให้​น้ำ​ค้าง
และพระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​ประ​ชา​ชน​ที่​เหลือ​อยู่​นี้​ ถือ​กรรม​สิทธิ์​สิ่ง​เหล่า​นี้​ทั้ง​หมด

ต่อไปคน​อิส​รา​เอล​ จะไม่ถูก​ใช้​เป็น​คำ​แช่ง​สาป​อีก แต่จะ​ได้​เป็น​แหล่ง​พระ​พร​
อย่า​กลัว​เลย แต่​จงทำงานอย่างแข็งขัน​เถิด

เมื่อ​บรรพ​บุรุษ​ของอิสราเอล ​ยั่ว​เย้า​ให้พระเจ้า​โกรธ​นั้น
​ก็​ตั้ง​ใจ​ว่า​จะ​ลง​โทษพวกเขา แล้วก็ทรงทำตามนั้นจริงๆ
ใน​วัน​นี้ พระเจ้า​จึง​ตั้ง​ใจ จะ​ทำ​ดี​ต่อ​เย​รู​ซา​เล็ม​และ​ต่อ​พงศ์​พันธุ์​ยู​ดาห์
ก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆ อย่า​กลัว​เลย

ต่อ​ไป​นี้​เป็น​สิ่ง​ที่พวกเขา​ต้อง​ทำ คือ
– ​พูด​ความ​จริง​แก่​กัน​และ​กัน
– ให้​การ​พิพาก​ษาที่ยุติธรรมและ​นำ​ไป​สู่​สันติ​ภาพ
– ไม่​คิด​อุบาย​ชั่ว​ใน​ใจ​ต่อ​กัน​และ​กัน
– ไม่​​สา​บาน​เท็จ

การ​อด​อา​หาร​ใน​เดือน​ที่ 4 , 5 , 7 และ 10 นั้น
จะ​เป็น​ให้​ความ​บัน​เทิง​และ​ความ​ร่า​เริง ​แก่​พงศ์​พันธุ์​ยู​ดาห์

ผู้คนจากทุกแห่งหน จะพากันไปแสวง​หา​พระเจ้า
และ​ทูล​ขอ​พระ​กรุ​ณา​ต่อ​พระองค์

1. การที่เยรูซาเล็มจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย ในสายของคนอิสราเอล
แต่สิ่งนี้ไม่ยากเลยสำหรับพระเจ้า

สิ่งที่เรามองว่าเป็นไปไม่ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า
พระเจ้าของเราจะทำให้เกิดขึ้นไม่ได้

2. เมื่อพระเจ้าตั้งใจจะลงโทษ ก็ไม่มีใครสามารถหนีพ้นได้
เมื่อพระเจ้าตั้งใจจะอวยพระพร ก็ไม่มีใครสามารถขัดขวางได้

พระเจ้าทรงตั้งพระทัยแล้วที่จะลงโทษมนุษย์ทุกคนที่มีบาป
และตั้งพระทัยที่จะช่วยคนทั้งหลาย ที่วางใจในพระเยซูคริสต์ ให้รอดพ้นการพิพากษา
และสิ่งที่ทรงตั้งพระทัยนั้น จะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอน

3. การ​อด​อา​หาร​ใน​เดือน​ที่ 4 , 5 , 7 และ 10 เพื่ออาลัยอาวรณ์กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้น
พวกอิสราเอลคิดขึ้นมาเอง พระเจ้าไม่ได้สั่งให้ทำ
แต่เมื่อการอวยพระพรของพระเจ้ามาถึง
พระองค์ก็ทรงอวยพระพรมาถึงกิจกรรมในเดือนเหล่านั้นด้วย
โดยเปลี่ยนวันแห่งความโศกเศร้าให้เป็น​ความ​ร่า​เริงยินดี

เมื่อการอวยพระพรจากพระเจ้ามาถึงชีวิตของเรา
พระองค์จะทรงเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา จากความโศกเศร้า ให้กลายเป็นความยินดี

คำคม

“ สิ่งที่ยากเหลือเกินสำหรับมนุษย์ ไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับพระเจ้า ”