สรุป เศคาริยาห์ 9

ภาพรวม

  • เศคาริยาห์ บทที่ 9 พระเจ้าทรงประกาศการพิพาก​ษา​ต่อศัตรู​ของ​อิส​รา​เอล และบอกถึงพระมาซีฮา ที่จะมาเป็นกษัตริย์​ ปกครอง​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​เจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เศคาริยาห์ บทที่ 9

พระเจ้าทรงประกาศการพิพากษา ต่อ ซีเรีย และเมืองต่างๆของซีเรีย
คือ เมือง​หัด​ราก กรุง​ดา​มัส​กัส และ เมือง​ฮา​มัท​
และประกาศการพิพากษา ต่อ ไทระ​กับ​ไซ​ดอน ด้วย

เมืองเหล่านี้จะถูกปล้น และถูกไฟเผา

ฟิลิสเตียก็เช่นกัน เมือง​ไทระ เมือง​อัช​เค​โลน เมือง​อัช​โดด และ​เมือง​กา​ซา​ ก็จะถูกทำลายจน​ไม่​มี​คน​อา​ศัย​อยู่
พระเจ้าจะ​ทำ​ให้​ความ​หยิ่ง​ผยอง​ของ​ฟีลิส​เตีย​​สูญ​สิ้น​ไป
ส่วนคน​ที่​เหลือ​อยู่​ใน​เมือง​เหล่านี้​จะ​เป็น​ของ​พระ​เจ้า​

ธิดา​แห่ง​ศิโยน​เอ๋ย จง​ร่า​เริง​อย่าง​ยิ่ง​เถิด
กษัตริย์​ของ​เธอ​เสด็จ​มา​หา​เธอ
พระองค์ ทรง​ความ​ยุติ​ธรรม​และ​ความ​รอด
พระ​องค์ ทรง​อ่อน​สุภาพ​และ​ทรง​ลา ทรง​ลูก​ลา
พระ​องค์​ จะ​ทรง​กำ​จัด​สงครามเสีย​จาก​เย​รู​ซา​เล็ม
​พระ​องค์​ จะ​ทรงทำให้มีสันติภาพ​​แก่​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย
พระองค์ จะทรงครอบครอง​ถึง​สุด​ปลาย​พิภพ

ส่วนคนอิสราเอล ​โล​หิต​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา จะ​ปลด​ปล่อย​พวกเขาให้​เป็น​อิสระ​
ให้พวกเขา​กลับ​ไป​ยัง​ที่​กำ​บัง​เข้ม​แข็งของพวกเขา
พระเจ้า​จะ​คืน​แก่​พวกเขา​สอง​เท่า

แล้วพระเจ้าจะ​ทรง​ปรา​กฏ​เหนือพวกเขา
พระองค์จะทรงช่วย​และพิทักษ์​รัก​ษา​พวก​เขา​ไว้
เพราะ​พวกเขา​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​
พวกเขาจะ​ส่อง​แสง​ใน​แผ่น​ดิน อย่าง​กับ​เพชร​ที่​อยู่​ใน​มง​กุฎ

1. เมืองที่ชั่วร้ายและหยิ่งผยอง จะถูกทำลาย
สิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจ คือ การทำสิ่งชั่วร้าย และ ความเย่อหยิ่งยโส

2. คำพยากรณ์ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จ​มาเยรูซาเล็ม
อย่างอ่อน​สุภาพ​ และ​ทรง​ลูก​ลา
และจะทรงทำให้เกิดสันติสุขแก่ชนทุกชาติ
และจะทรงครอบครอง​ถึง​สุด​ปลาย​พิภพ
ได้เกิดขึ้นแล้ว
และวันนี้ประชาชาติทั่วโลกที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
ได้พบกับการครอบครองของพระคริสต์ และพบสันติสุขในพระองค์

3. พระเจ้าทรงสัญญาว่าประชากรของพระองค์
จะได้รับการปลดปล่อย โดย​โล​หิต​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา
พระเจ้าจะเป็นที่​กำ​บัง​เข้ม​แข็งของพวกเขา
พระองค์จะช่วย​และพิทักษ์​รัก​ษาพวกเขา
และพระองค์​จะ​คืน​เป็น​สอง​เท่า
ในสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไป เพราะความบาปของเขา

สรรเสริญพระเจ้า
เพราะบาปของเรา ทำให้เราต้องสูญเสียสิ่งดีและโอกาสดีๆไปมากมาย
แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะคืนให้แก่เราสองเท่า เมื่อเรากลับมาหาพระองค์
เราจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ได้สูญเสียไปเพราะบาปนั้น

คำคม

“ บาปได้ทำลายชีวิตที่ดีของเราไป แต่พระเจ้าจะทรงสร้างขึ้นใหม่ให้ดียิ่งกว่าเดิม ”