สรุป เศคาริยาห์ 13

ภาพรวม

  • เศคาริยาห์ บทที่ 13 พระเจ้าจะทรงชำระอิสราเอลให้สะอาด พ้นขากบาปและรูปเคารพ และพระมาซีฮาจะรับการพิพากษา แล้วคนอิสราเอลจะรับการทดสอบ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เศคาริยาห์ บทที่ 13

พระเจ้าตรัสว่า
ใน​วัน​นั้น จะ​มี​น้ำ​พุ​พลุ่ง​ขึ้น​สำ​หรับ​ราช​วงศ์​ของ​ดา​วิด​และ​ชาว​เย​รู​ซา​เล็ม
เพื่อ​จะ​ชำระ​เขา​ให้​พ้น​จาก​บาป​และ​มลทิน
พระเจ้า​จะ​กำ​จัดรูป​เคา​รพ​ และผู้เผยพระวจนะเท็จ เสีย​จาก​แผ่น​ดิน

และจะไม่ใครกล้าเป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะเท็จ​อีก
หากใครกล้าเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จ เขาจะถูกครอบครัวของตนปฏิเสธ

จะ​ไม่มีใครพยายามแสดงตัวเป็นผู้เผยพระวจนะ ด้วยการ​สวม​ผ้า​มี​ขน​เพื่อ​ล่อ​ลวง​อีก​ต่อ​ไป
จะไม่มีใครแสร้งทำ​แผล​ที่​อก เพื่อมำให้คนคิดว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะอีกต่อไป

แล้วการพิพากษาลงโทษ จะตกลงบน​ผู้​เลี้ยง​แกะ​ ผู้​ที่​สนิท​กับพระเจ้า(พระเยซู)
และ​ฝูง​แกะของท่าน​จะ​กระ​จัด​กระ​จาย​ไป
ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน จะ​ต้อง​กำ​จัด​ เหลือ​ไว้​หนึ่ง​ใน​สาม
แล้วพวกเขาจะถูก​ถลุง ​เหมือน​ถลุง​เงิน และ​ทอง​คำ
พวกเขา​จะ​ร้อง​ทูล​ออก​นาม​ของพระเจ้า
และพระองค์​จะ​ตอบ​พวกเขา
และเรียกพวกเขาว่า ​ชน​ชาติ​ของ​พระองค์
และ​พวกเขา​จะ​กล่าว​ว่า พระองค์​คือ​พระ​เจ้า​ของพวกเขา

1. พระเจ้าทรงสัญญาว่า พระมาซีฮาจะนำการชำระอย่างสมบูรณ์มาสู่ประชากรของพระองค์
วันนี้ เราเป็นประชากรของพระเจ้า โดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์
เราจึงได้รับการอภัยบาปอย่างสมบูรณ์

2. การพิพากษาลงโทษ ได้ตกลงบน​ผู้​เลี้ยง​แกะ​ ผู้​ที่​สนิท​กับพระเจ้า
นั่นก็คือ พระเยซู ผู้ลงมารับการถูกลงโทษแทนเรา
และ​อิสรา‍เอล​ส่วน​ใหญ่​จะ​ถูก​ทำลาย​ คือ ​อิสรา‍เอล​​ที่​ปฏิเสธ​พระเยซู
แต่คนที่​จะ​ร้อง​ทูล​ออก​นาม​ของพระเยซูคริสต์
และพระองค์​จะ​ตอบ​พวกเขา
และพวกเขาจะเป็นชน​ชาติ​ของ​พระองค์

วันนี้ เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เป็นอิสราเอลแท้ อิสราเอลฝ่ายวิญญาณ
ซึ่งจะได้รับการช่วยกู้และการปกป้องจากพระเจ้า ให้พ้นจากการพิพากษา

คำคม

“ การพิพากษาที่ตกลงบนพระเยซู ก็เพื่อให้เราพ้นจากการพิพากษา ”