สรุป เศฟันยาห์ 2

ภาพรวม

  • เศฟันยาห์ บทที่ 2 พระเจ้าประกาศการพิพากษาที่จะมาถึง ฟิลิสเตีย โมอับ อัมโมน และอัสซีเรีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เศฟันยาห์ บทที่ 2
พระเจ้าตรัสว่า
ก่อนที่พระ​พิโรธ​อัน​รุน​แรง​ของพระเจ้า จะ​มา​เหนือ​ชนชาติทั้งหลาย
ทุก​คน​ที่​ถ่อม​ใจ​บน​แผ่น​ดิน จง​แสวง​หาพระเจ้า ​ความ​ชอบ​ธรรม และ​ความ​ถ่อม​ใจ
บางที​พวก​เจ้า​จะ​ได้​รับ​การ​กำ​บัง ใน​วัน​แห่ง​พระ​พิโรธ​ของ​พระเจ้า

วันนั้น​เมือง​ต่างๆของฟิลิสเตีย​จะ​เป็น​เมือง​ร้าง
พวก​เขา​จะถูกโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัว
พวกเขาจะถูก​ทำ​ลายจน​ไร้​คน​อาศัย
เมืองของพวกเขา​จะ​เป็น​กรรม​สิทธิ์ ของ​พงศ์​พันธุ์​ยู​ดาห์​ที่​เหลือ​อยู่
เพราะพระ​เจ้า​จะ​ให้​คนอิสราเอลกลับ​สู่​สภาพ​เดิม

​โม​อับ และ คน​อัม​โมน ได้​เย้ยหยัน​ประ​ชา​กร​ของพระเจ้า
ดังนั้น โม​อับและ​คน​อัม​โมน​จะ​เหมือน​เมือง​โสโดม เมืองโก​โม​ราห์
​เป็น​ที่​ร้าง​เปล่า​ตลอด​ไป
ประ​ชา​กรของพระเจ้า​จะ​เข้า​ครอบ​ครอง
พระเจ้า​จะ​ทรง​เป็น​ที่​หวาด​กลัว​ของ​พวก​เขา
แล้ว​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​ปวง​ตาม​ชาย​ทะเล จะ​ก้ม​กราบ​พระ​องค์

​ชาว​คูช ก็จะ​ถูก​ประ​หาร​ด้วย​ดาบ​ของ​พระเจ้า

อัส​ซี​เรีย จะถูกทำลาย และ​เมือง​นีนะ​เวห์​จะเป็น​ที่​ร้าง​เปล่า
เป็น​ที่​แห้ง​แล้ง​เหมือน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
เมืองที่เคย​อยู่​อย่าง​ปลอด​ภัย แต่​มัน​กลาย​เป็น​เมือง​ร้างเปล่า​แล้ว​หนอ
เป็น​ที่​พักผ่อน​ของ​สัตว์​ป่า

1. ที่กำบังสำหรับมนุษย์ทั้งหลาย ใน​วัน​แห่งการพิพากษา​ของ​พระเจ้า คือ
การ​ถ่อม​ใจลงในวันนี้ แสวง​หาพระเจ้าและ ​ความ​ชอบ​ธรรมของพระองค์

วันแห่งการพิพากษาใกล้เข้ามาแล้ว อย่ารอช้าที่จะกลับใจใหม่ กลับมาหาพระองค์

2. ​โม​อับ และ คน​อัม​โมน ได้​เย้ยหยัน​ประ​ชา​กร​ของพระเจ้า
พวกเขาจึงถูกเย้ยหยันอย่างที่สุด

วันนี้หากมีใครเยาะเย้ยเรา เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเอง หรือแก้แค้นพวกเขา
เพราะเมื่อวันของพระเจ้ามาถึง พวกเขาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาได้หว่านลงไปนั้นอย่างสาสม

คำคม

“ การกลับใจจะมีประโยชน์เฉพาะ เมื่อทำก่อน ที่การพิพากษาของพระเจ้าจะมาถึงเท่านั้น ”