สรุป เอสรา 1

ภาพรวม

  • พระธรรมเอสรากล่าวถึงการที่คนอิสราเอลกลับจากการเป็นเชลยในบาบิโลน แล้วมาสร้างพระวิหารของพระเจ้า และเอสรากลับมาสอนธรรมบัญญัติของพระเจ้าแก่ประชาชนอิสราเอล
  • บทที่ 1 พระเจ้าทรงเร้าใจให้กษัตริย์ไซรัส และคนที่อยู่แวดล้อมคนอิสราเอล สนับสนุนคนอิสราเอลให้กลับมายังเยรูซาเล็มเพื่อสร้างพระวิหารและสร้างเมืองขึ้นมาใหม่

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอสรา บทที่ 1 ใน​ปี​แรก​แห่ง​รัช​กาล​ไซ​รัส​ กษัตริย์​แห่ง​เปอร์​เซีย
พระเจ้า​ทรง​เร้า​จิต​ใจ​ของ​ไซ​รัส​ ให้​ประ​กาศ​ทั่วราช​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​องค์ ว่า
​พระ​เจ้า​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์​ได้​สั่ง​ให้​เขา
สร้าง​พระ​นิเวศ​ให้​พระ​องค์​ที่​เย​รู​ซา​เล็ม​ซึ่ง​อยู่​ใน​ยู​ดาห์
ใครที่​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า ​ให้​กลับ​ไป​ยัง​เย​รู​ซา​เล็ม
​และ​สร้าง​พระ​นิเวศ​ของพระเจ้าขึ้นมาใหม่
ให้คนทั้งหลายช่วยคนเหล่านั้น
​ด้วย​เงิน​และ​ด้วย​ทอง​คำ ด้วย​ข้าว​ของ​และ​สัตว์​เลี้ยง

แล้ว​​พระ​เจ้า​ทรง​เร้า​จิต​ใจ​ของ​หัว​หน้า​ของ​ตระ​กูล​ยู​ดาห์​และ​เบน​ยา​มิน​ ทั้ง​พวก​ปุ​โร​หิต​และ​คน​เลวี
​ให้​ไป​สร้าง​พระ​นิเวศ​ของพระเจ้า
และ​ทุก​คน​ที่​อยู่​แวด​ล้อมพวก​เขา​ก็​ได้​ช่วย​พวกเขา​ด้วยสิ่งของต่างๆ

กษัตริย์​ไซ​รัส​ก็​ทรง​นำ​เครื่อง​ใช้​ของ​พระ​นิเวศ​ของพระเจ้า
ซึ่ง​เนบู​คัด​เนส​ซาร์​ได้​ทรง​กวาด​มา​จาก​เย​รู​ซา​เล็ม
​ทรง​นำ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ออก​มา​ใน​ความ​ดูแล​ของ​มิท​เร​ดาท สมุห​พระ​คลัง
ผู้​นับ​ออก​ให้​แก่​เชช​บัส​ซาร์​ เจ้า​นาย​ของ​ยู​ดาห์
ได้แก่ อ่าง​ทอง​คำ อ่าง​เงิน มีด ชาม​ทอง​คำ ชาม​เงิน และ​ภาช​นะ​อย่าง​อื่น
รวม​ทั้ง​สิ้น 5,400 ใบ

1. เมื่อถึงกำหนดกลับจากการเป็นเชลยในบาบิโลน พระเจ้าเป็นผู้จัดการเองทั้งหมด
ถึงแม้ว่าในสายตาของมนุษย์คงเป็นไปไม่ได้เลย
แต่พระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ ในเวลาของพระองค์

สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ ถึงแม้ว่าวันนี้ ดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
แต่เมื่อถีงเวลาของพระเจ้า พระองค์จะลงมือทำเอง
แล้วสิ่งที่ทรงสัญญาจะเกิดขึ้นเป็นจริง

ในทางตรงกันข้าม หากยังไม่ใช่เวลาของพระเจ้า
ไม่ว่ามนุษย์จะดิ้นรนสักเพียงใด มันก็ยังจะไม่เกิดขึ้นอยู่ดี

2. คนอิสราเอลอยู่ในบาบิโลนมากว่า 70 ปี สร้างบ้านเรือน มีครอบครัวที่นั่น
เรื่องอะไรจะเดินกลับไปไกลแสนไกล ยังเมืองที่ตนไม่ได้เกิดที่นั่นด้วยซ้ำไป
เมืองที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง กำแพงก็ไม่มี ศัตรูก็มีมากมาย

แต่พระเจ้าทรงเร้าใจพวกเขาให้กลับมาสร้างพระวิหารและเยรูซาเล็มขึ้นใหม่
แล้วพวกเขาก็กลับมา
ซึ่งการกลับนั้นก็ได้รับการสนับสนุนทั้งจากกษัตริย์และคนต่างชาติที่อยู่แวดล้อมพวกเขา

เมื่อพระเจ้าจะทรงทำกิจของพระองค์
พระองค์จะทำงานในจิตใจของคนทั้งหลาย ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จ

เมื่อพระเจ้าทรงใช้ให้เราทำสิ่งใด
ไม่ต้องห่วงกังวลไป เพราะพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างที่จำเป็น
เพื่อให้การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นสำเร็จลุล่วง

3. ในการกลับมาสร้างพระวิหารและเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ และขนสิ่งของในพระวิหารกลับมาจากบาบิโลนนั้น
จำเป็นต้องมีคนที่ไว้วางใจได้เป็นผู้นำ ในงานครั้งนี้
พระเจ้าทรงจัดเตรียม ​เชช​บัส​ซาร์​ (อสร. 5:16 เศรุบบาเบล) เพื่องานเป็นการของพระเจ้าสำเร็จ

พระเจ้าไม่เคยขาดคนของพระองค์เลย
เวลานี้พระองค์ก็กำลังเตรียมคนของพระองค์ เพื่อแผนการของพระองค์จะสำเร็จ
วันนี้พระเจ้าก็กำลังเตรียมเราไว้ สำหรับภารกิจบางอย่างในอนาคต

คำคม

“ พระเจ้าทรงกำหนดเวลาไว้แล้ว เพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จ ”