สรุป เอเฟซัส 1

ภาพรวม

  • พระธรรมเอเฟซัส เปาโลเขียนถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส เพื่อให้​​​พวกเขาเข้าใจ​​​ความล้ำลึก เกี่ยวกับแผนการ​​​แห่ง​​​ความ​รอด​ของพระเจ้า และเข้าใจผู้เชื่อควรดำเนินชีวิตอย่างไร
  • เอเฟซัส บทที่ 1 พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเพื่อให้เป็นบุตรของพระองค์ และทรงเตรียมมรดกและศักดิ์ศรีมากมายไว้สำหรับเรา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเฟซัส บทที่ 1

เปา​โล​ เขียนจดหมายถึง ​ธรร​มิก​ชน​ที่​อยู่​ที่​เมือง​เอ​เฟ​ซัส ว่า

สาธุ​การ​แด่​พระ​เจ้า​ พระ​บิดา​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​
พระบิดาทรง​ประ​ทาน​พร​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​ทุก​อย่าง​แก่​เรา ​ใน​สวรรค​สถาน​ โดย​ทางพระ​คริสต์

พระ​เจ้า​ทรง​เลือก​เรา​ตั้ง​แต่​ก่อน​ทรง​สร้าง​โลก
เพื่อ​ให้​เรา​บริ​สุทธิ์​ และ​ทรง​ให้เรา​เป็น​บุตร​ของ​พระ​องค์ ​โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์

พระองค์ทรงประทานพระ​คุณ​ให้​แก่​เรา​เปล่าๆ ใน​พระ​เยซู​
ทรงให้เรา​ได้​รับ​การ​ไถ่​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​องค์
คือ​ได้​รับ​การ​ยก​โทษ​จาก​การ​ละ​เมิดของเรา

พระ​เจ้า​ทรงประทานความเข้าใจให้แก่เรา ได้​รู้​ความ​ล้ำ​ลึก​แห่ง​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์
คือ ​ที่​จะ​ทรง​รวบ​รวม​ทุก​สิ่ง​ทั้ง​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์​ และ​ใน​แผ่น​ดิน​โลก ​ให้​อยู่​ใน​พระ​คริสต์

เรา​ก็​ได้​รับ​​เลือก จาก​พระ​องค์

เมื่อเราได้ยิน​ข่าว​ประ​เสริฐ ​เรื่อง​ความ​รอด และ​วาง​ใจ​ ในพระเยซูคริสต์​แล้ว
เรา​ก็​ได้​รับ​การ​ประ​ทับ​ตรา​ ​เป็น​มัด​จำ​ใน​การ​รับ​มร​ดก​ ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​

เปาโลดีใจและขอบพระคุณพระเจ้ามากมาย
เมื่อได้​ยิน​เกี่ยว​กับ ​ความ​เชื่อ​ และ ​ความ​รักของพวกเขา
เปาโล​อธิษ​ฐาน ขอต่อพระเจ้า ​ให้​พวกเขา
– ​มี​จิตใจ ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ปัญ​ญา​และ​การ​สำ​แดง เพื่อ​ท่าน​จะ​รู้​จัก​พระ​องค์
– ​ตา​ใจ​​สว่าง​ขึ้น เพื่อ​จะ
>>> ​​รู้​​ว่า อะไรคือ ความ​หวัง ​ใน​การ​ทรง​เรียก
>>> ​รู้​ว่า​ มร​ดก​สำ​หรับ​พวก​ธรร​มิก​ชน ​บริ​บูรณ์​เพียง​ไร
>>> ​รู้​ว่า​ ฤท​ธา​นุ​ภาพ​​ สำ​หรับ​เรา​ที่​เชื่อ​นั้น ​ยิ่ง​ใหญ่​มาก​มายเพียง​ไร​

พระ​คริสต์​ทรงเป็น​ขึ้น​จาก​ตาย และ​ทรง​ให้​ประ​ทับ​ที่​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระบิดา ​ใน​สวรรค​สถาน
สูง​ส่ง​เหนือ​กว่า ทุก​ภูต​ผี​ที่​มี​ฤทธิ์​เดช​ และ​เหนือ​กว่า​นาม​ทั้ง​หมด​ที่​ถูก​กล่าว​ถึง
ทั้งในยุค​นี้​และ​ยุค​หน้า
พระ​เจ้า​ทรง​ปราบ​ทุก​สิ่ง​ลง​ไว้​ใต้​พระ​บาท​ของ​พระ​คริสต์
คริสต​จักร​เป็น​พระ​กาย​ของ​พระ​คริสต์
พระคริสต์ทรง​เติม​ทุก​อย่าง​ ใน​ทุก​แห่ง​ ให้​เต็ม​บริ​บูรณ์

1. ชีวิตในพระเยซูคริสต์นั้น ช่างแสนดี เต็มไปด้วยพระพร ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า
ซึ่งการที่เราได้รับสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เพราะความดีใดๆในตัวเราเลย
แต่เป็นพระคุณของพระเจ้า ที่ทรงเลือกและกำหนดเราไว้ ให้เป็นผู้ที่จะได้รับพระพร

เราจึงควรดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ และซาบซึ้งในพระคุณอันเหลือล้น
ที่มีต่อเราผู้ไม่สมควรจะได้รับ

2. ความ​ล้ำ​ลึก​แห่ง​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์ คือ ​
ที่​จะ​ทรง​รวบ​รวม​ทุก​สิ่ง​ทั้ง​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์​ และ​ใน​แผ่น​ดิน​โลก ​ให้​อยู่​ใน​พระ​คริสต์

อันนี้ยังคงยากเกินความเข้าใจของอย่างเรา
เราทราบเพียงบางส่วน คือ ทราบว่า
โดยพระเยซูคริสต์นั้น ทุกสิ่งได้มาถึงความสมบูรณ์
และสิ่งสารพัดอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์

แม้เรายังไม่เข้าใจทั้งหมด แต่เราก็สามารถเข้าได้ว่า
เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ได้ถูกรวบรวมเข้าไว้เป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว

3. การประยุกต์ใช้ เอเฟซัส 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2ZByT2y

คำคม

“ เมื่อรับข่าวประเสริฐ ด้วยความเชื่อ จะพบกับพระพรอย่างเหลือล้นในข่าวประเสริฐนั้น ”