สรุป เอเฟซัส 3

ภาพรวม

  • เอเฟซัส บทที่ 3 ตามแผนการนิรันดร์ที่ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า พระเจ้าทรงให้คนต่างชาติ ได้เข้ามีส่วนได้รับพระพรตามพระสัญญาของพระเจ้า โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเฟซัส บทที่ 3

เปาโลพูดกับคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส ว่า

พระเจ้าทรง​เปิด​เผย​ให้​เปาโล ​รู้​ความ​ล้ำ​ลึก​ แล้วเปาโลก็บอกให้พวกเขาทราบแล้ว
​ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​คริสต์ นี้ ​ใน​สมัย​​ก่อน ไม่​ทรงโปรด​ให้​มนุษย์​รู้​
แต่บัดนี้ได้เปิดเผยแก่มนุษย์แล้ว

​คือ​ คน​ต่าง​ชาติ​ได้​เป็น​ผู้​ร่วม​รับ​มร​ดก เป็น​อวัยวะ​ของ​กาย​เดียว​กัน
และ​เป็น​ผู้​มี​ส่วน​ร่วม​ ใน​พระ​สัญ​ญา ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
โดย​ทาง​ข่าว​ประ​เสริฐ

เปาโลได้รับภารกิจ ให้ประ​กาศ​แก่​คน​ต่าง​ชาติ ​
ถึง​ความ​บริ​บูรณ์​ของ​พระ​คริสต์​ ที่​สุด​จะ​หยั่ง​ถึง​ได้
และให้รู้ถึง ​แผนงาน​ของ​ความ​ล้ำ​ลึก ​ที่​พระ​เจ้า ทรง​ปิด​บัง​ไว้​ตลอด​​มา

เพื่อ​ว่า​พวก​ภูต​ผี​ทั้งหมด จะ​ได้​รู้จัก​พระ​ปัญญา​อัน​มาก​ล้น ​หลาย​ด้าน​ของ​พระ​เจ้า​
โดย​ทาง​คริสต​จักร​ ใน​เวลา​นี้
ซึ่งเป็น​ไป​ตาม​ พระ​ประ​สงค์​นิรันดร์​ของพระเจ้า

โดยทางพระเยซูคริสต์ เราจึง​มี​ความ​กล้า​ และ​ความ​มั่นใจ ​ที่​จะ​เข้า​เฝ้า​พระ​เจ้า ​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ​ ใน​พระ​คริสต์
ดังนั้น อย่า​ท้อ​ถอย ​เพราะ​ความ​ยาก​ลำ​บากที่เกิดขึ้นกับเปาโล

เปาโลอธิษฐานเผื่อพวกเขา ​ขอ​
– ให้พระเจ้าทรง​ประ​ทาน​ ความ​เข้ม​แข็ง​ภาย​ใน​จิตใจ​ ด้วย​​พระวิญญาณบริสุทธิ์
– ให้​พระ​คริสต์​ประ​ทับ​ใน​ใจ​ของพวกเขา​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ
– ให้​พวกเขา​ได้​หยั่ง​ราก​ และ​ตั้ง​มั่น​อยู่ ​ใน​ความ​รัก
– ให้พวกเขา​สา​มารถ​เข้าใจ​ และ​ซาบ​ซึ้ง​ ใน​ความ​รัก​ของ​พระ​คริสต์ ​ซึ่ง​เกิน​ความ​รู้ เพื่อ​พวกเขา​จะ​ได้​รับ​ความ​บริ​บูรณ์​ของ​พระ​เจ้า​อย่าง​เต็ม​เปี่ยม

ขอ​ให้​พระ​เกียรติ ​มี​แด่​พระเจ้า ผู้​ทรง​สา​มารถ​ทำ​ทุก​สิ่ง​ได้ ​มาก​ยิ่ง​กว่า​ที่​เรา​ทูล​ขอ ​หรือ​คิด
โดย​ฤทธา​นุภาพ​ที่​ทำ​กิจ​อยู่​ภาย​ใน​เรา

1. แผนการนิรันดร์ของพระเจ้า ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้านานแล้ว
ก่อนที่มนุษย์จะล้มลงในบาปเสียอีก
ดังนั้นการล้มลงในบาปของมนุษย์ แม้มนุษย์เป็นผู้เลือกเดินทางผิดเอง
แต่พระเจ้าก็ได้เตรียมหนทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าแล้ว
เพื่อจะเปลี่ยนความผิดพลาดของมนุษย์ ให้กลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่
ซึ่งแผนการนี้ซับซ้อน จนกระทั่งเหล่าทูตสวรรค์ และเหล่าวิญญาณชั่ว ทั้งหลาย
ก็ไม่อาจจะเข้าใจ หรือคาดเดาได้เลย

พระเจ้าทรงรักเราก่อนที่เราจะเกิดมา
และเมื่อเราเกิดมาแล้ว พระองค์ก็ยังคงสำแดงความรักต่อเราอยู่

2. สิ่งที่เปาโลทำ เพื่อเสริมสร้างคริสตจักรให้จำเริญขึ้น
นอกจากจะประกาศ และสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกเขาแล้ว
เปาโลอธิษฐานเผื่อพวกเขา อยู่เสมอ

หากเราต้องการให้ใคร เจริญเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ
สิ่งดีเลิศที่เราสามารถทำแก่เขาได้ คือ อธิษฐานเผื่อเขาอยู่เสมอ
ให้พวกเขาซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน

3. การประยุกต์ใช้ เอเฟซัส 3 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2rKYUjH

คำคม

“ พระคริสต์ทรงสถิตในเรา เมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์ ”