สรุป เอเสเคียล 48

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 48 พระเจ้าบอกเอเสเคียลถึงการแบ่งพื้นที่สำหรับคนอิสราเอลแต่ละเผ่า และที่ตั้งของนครของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 48

พระเจ้าบอกเอเสเคียล ถึงการแบ่งดินแดนให้แก่อิสราเอลเผ่าต่างๆ จากเหนือถึงใต้ ดังนี้

1. เผ่า​ดาน
2. ​เผ่า​อา​เชอร์
3. ​เผ่า​นัฟ​ทาลี
4. ​เผ่า​มนัส​เสห์
5. เผ่า​เอฟ​รา​อิม
6. ​เผ่า​รูเบน
7. ​เผ่า​ยู​ดาห์
8. พื้นที่บริสุทธิ์
ในพื้นที่นี้ ให้​แยกพื้นที่ไว้เป็น “พื้นที่พิเศษ”
> สำหรับพระวิหาร
> สำหรับมอบแด่ปุโรหิต และ​คน​เลวี
> สำหรับนคร ซึ่งตั้งอยู่​ตรง​กลาง ขนาดเป็น สี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ 2.25 กิโลเมตร
> สำหรับ​ใช้​สอย​ทั่ว​ไป​
> สำหรับเจ้านาย
โดยห้าม​พวก​เขา​ขาย หรือ​แลก​เปลี่ยนที่​ดิน​ส่วน​นี้
เพราะ​เป็น​ส่วน​บริ​สุทธิ์​แด่พระเจ้า

9. เผ่า​เบน​ยา​มิน
10. ​เผ่า​สิ​เม​โอน
11. เผ่า​อิส​สา​คาร์
12. ​เผ่า​เศ​บู​ลุน
13. เผ่า​กาด

ส่วนนครที่ตั้งอยู่กลางแผ่นดินนั้น มี​ทาง​ออก ทิศละ 3 ประตู คือ
– ​​ด้าน​เหนือ​ : ​ประ​ตู​รูเบน ประ​ตู​ยู​ดาห์ และ​ประ​ตู​เลวี
– ด้าน​ตะวัน​ออก : ​ประ​ตู​โยเซฟ ประ​ตู​เบน​ยา​มิน และ​ประ​ตู​ดาน
– ด้าน​ใต้ : ​ประ​ตู​สิ​เม​โอน ประ​ตู​อิส​สา​คาร์ และ​ประ​ตู​เศ​บู​ลุน
– ​ด้าน​ตะวัน​ตก​ : ประ​ตู​กาด ประ​ตู​อา​เชอร์ และ​ประ​ตู​นัฟ​ทาลี
นคร​นั้น​วัด​โดย​รอบ​ได้​ความ​ยาว​รวม 9 กิโล​เมตร
ตั้ง​แต่​นี้​ไป​นคร​นี้​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า ‘พระเจ้าสถิต​ที่​นั่น’ 

1. พระเจ้าทรงจัดเตรียมที่ไว้แล้วสำหรับประชากรของพระองค์
เราอาจยังไม่เข้าใจทั้งหมด เกี่ยวกับ สิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรา
แต่เรามั่นใจได้เลยว่า พระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้สำหรับเราแล้ว

ขณะที่เอเสเคียลเห็นนิมิตนี้
เวลานั้นอิสราเอลสิ้นชาติแล้ว ไม่เป็นประเทศอีกต่อไป
กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหาร ถูกทำลายลงอย่างไม่มีชิ้นดี มานานกว่า 14 ปีแล้ว

ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ จินตนาการไม่ออก ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
แต่เอเสเคียลยังคงมั่นใจในคำสัญญาของพระเจ้า ว่าจะเป็นจริงอย่างแน่นอน
จึงบันทึกพระธรรมเอเสเคียลเล่มนี้ออกมา

2. สิ่งที่เป็นส่วนบริสุทธิ์แด่พระเจ้า เมื่อพระเจ้าประทานให้แล้ว ห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน
สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เรา รูปร่าง หน้าตา เพศ ลักษณะต่างๆ ความสามารถ ฯลฯ
เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา
ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นที่เราอยากเป็น
ให้เรายังคงภาคภูมิใจ และใช้สิ่งที่เรามีนี้ ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานสิ่งเหล่านี้แก่เรา

คำคม

“ ไม่ว่าเราเข้าใจ หรือไม่เข้าใจพระคำของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ก็ยังจะเป็นจริงอยู่ ”

สรุป เอเสเคียล 47

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 47 เอเสเคียลเห็นนิมิตมีน้ำไหลออกมาจากพระวิหารหลังใหม่จนกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ และพระเจ้าบอกกับเขาว่า นั่นจะเป็นแผ่นดินมรดกแก่ประชากรของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 47

แล้วชายที่ปรากฏในนิมิต ในบทที่ 40 ก็​นำ​เอเสเคียล​ ​กลับ​มา​ที่​ทาง​เข้า​พระ​วิหาร
มี​น้ำ​ไหล​ออก​มา​จาก​ใต้​ธรณี​ประ​ตู​พระ​วิหารตรง​ไป​ทาง​ทิศ​ตะวัน​ออก

ชาย​ผู้​นั้นนำเอเสเคียลลุยน้ำไป ​ทาง​ตะวัน​ออก​ ​
และวัด​ระ​ยะ​ทุก 500 เมตร
น้ำ​ก็ลึกขึ้นเรื่อยๆ จาก​เพียง​ตา​ตุ่ม เป็น​ลึก​ถึง​เข่า เป็นลึกถึง​เอว
พอถึงระยะ 2 กิโลเมตร ก็กลาย​เป็น​แม่​น้ำ​ที่​ลุย​ข้าม​ไม่​ได้

แล้ว​ชายนั้น​ก็​พา​เอเสเคียล ​กลับ​มา​ตาม​ฝั่ง​แม่​น้ำ
ตาม​สองฝั่ง​ของ​แม่​น้ำ มีต้นไม้มากมาย
และมีต้น​ไม้​ที่​ใช้​เป็น​อา​หาร​ปลูก​ไว้ ใบ​ของ​มัน​ก็​ไม่​เหี่ยว​ ผล​ก็​ไม่​วาย
ผล​ไม้​นั้น​ใช้​เป็น​อา​หาร​ และ​ใบ​ก็​ใช้​รักษา​โรค

น้ำนั้นที่​ไหลลง​ทะเล​ ก็จะ​ทำ​น้ำ​ทะเลให้​จืด
แม่​น้ำ​นั้น​ไป​ถึง​ที่​ไหน สัตว์​ทุก​ชนิด​​ก็​จะ​มี​ชีวิต​อยู่ได้ และ​​มี​ปลา​มาก​มาย

พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียล ว่า
นี่​เป็น​เขต​แดน​ซึ่งแบ่ง​​ให้​เป็น​มรดก​ของอิส​รา​เอล​ทั้ง​สิบ​สองเผ่า
ให้แบ่ง​ส่วน​เป็น​มร​ดก​ให้​กับคนอิสราเอล และ​ให้​กับ​คน​ต่าง​ด้าว​ ผู้​มา​อาศัย​อยู่​ท่าม​กลาง​คนอิสราเอล
พวกเขาจะ​มี​สัญ​ชาติ​อิส​รา​เอล
ให้พวกเขา​ได้​รับ​ส่วน​มร​ดก​พร้อม​กับ​คน​อิส​รา​เอล

1. น้ำที่ไหลจากพระวิหารไหลไปถึงที่ใด ที่นั่นมีชีวิต
ดังพระวิญญาณของพระเจ้า อยู่ที่ใด ที่นั่นก็มีชีวิตขึ้น

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา ผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
จึงทำให้เรากลายเป็นผู้มีชีวิต ได้รับชีวิตนิรันดร์
และเกิดผลดีมากมายถวายเกียรติแด่พระเจ้า

2. พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียล ว่า ในอนาคตการแบ่งมรดกแก่ประชากรของพระเจ้า
ทั้งคนอิสราเอล และคนต่างชาติที่มาอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอล (คือพวกเราทั้งหลาย)
จะได้รับมรดกตามพระสัญญา ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้

โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
จึงทำให้เรา ผู้เป็นคนต่างชาติ กลายเป็นประชากรของพระเจ้า
และกลายเป็นผู้รับมรดกร่วมกับประชากรของพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้า

คำคม

“ พระวิญญาณของพระเจ้า ทรงสถิตกับเรา เราจึงเป็นผู้มีชีวิต
จงใช้ชีวิตอย่างคนที่มีชีวิตเถิด ”

สรุป เอเสเคียล 46

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 46 พระเจ้าทรงบอกเอเสเคียลถึงกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่จะให้คนอิสราเอลทำในวิหารหลังใหม่

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 46

พระเจ้า​ตรัสกับเอเสเคียล เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ต่าง ​ว่า

ประ​ตู​ลาน​ชั้น​ใน​ ทาง​ตะวัน​ออก​นั้น​ให้​เปิด เฉพาะใน​วัน​สะ​บา​โต​ และ​ใน​วัน​ขึ้น 1 ค่ำ​
ให้เจ้า​นาย ​เข้า​มาทาง​มุข​ของ​หอ​ประ​ตู
และ​ให้​ปุโร​หิต ​ถวาย​เครื่อง​บูชา และ​นมัส​การ​อยู่​ที่​ธรณี​ประ​ตู
ประ​ชา​ชน​จะ​นมัส​การ​เพระเจ้า​ตรง​ทาง​เข้า​ประ​ตู​นั้น ทั้ง​ใน​วัน​สะ​บา​โต​และ​ใน​วัน​ขึ้น 1 ​ค่ำ

และพระเจ้าได้บอกถึง รายละเอียดเครื่อง​บูชา​​ที่​เจ้า​นาย​จะ​ต้อง​ถวาย​แด่​พระเจ้าใน​วัน​สะ​บา​โต​ และ
ใน​วัน​ขึ้น​ 1 ค่ำ​

และพระเจ้ากำหนดว่า
เมื่อ​ประ​ชา​ชน ​เข้า​มา​ เทศ​กาล​เลี้ยง​ตาม​กำ​หนด
ให้ผู้​ที่​เข้า​มา​ทาง​ประ​ตู​เหนือ​ กลับ​ออก​ไป​ทาง​ประ​ตู​ใต้
ผู้​ที่​เข้า​มา​ทาง​ประ​ตู​ใต้​ กลับ​ออก​ไป​ทาง​ประ​ตู​เหนือ
และให้​ประ​ชา​ชน​และเจ้า​นาย​ เข้าออก​พร้อม​กัน

เมื่อ​เจ้า​นาย​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ตาม​ใจ​สมัคร ให้​เปิด​ประ​ตู​ทาง​ตะวัน​ออก​แก่​เขา
และเมื่อเสร็จ​แล้ว ​เขา​จะ​ออก​ไปแล้ว​ ก็​ให้​ปิด​ประ​ตู​นั้น​เสีย

เจ้า​นาย​จะ​ต้อง​จัด​หา​ลูก​แกะ​และ​เครื่อง​ธัญ​บูชา​พร้อม​กับ​น้ำ​มัน​ทุกๆ เช้า
แล้วถวาย​เป็น​เครื่อง​บูชา​ ทุกวัน​ตลอดไป

ถ้า​เจ้า​นาย​จะ​มอบ​ของ​ขวัญ​ให้​แก่​บุตร​ชาย​คน​ใด​คน​หนึ่ง
ก็​ให้​ส่วน​นั้น​ตก​เป็น​มรดกของ​บุตร​ชาย​ของ​เขา

แต่​ถ้า​​มอบ​ให้​คน​ใช้​​ของ​เขา​เป็น​ของ​ขวัญ
ส่วน​นั้น​จะ​เป็น​ของ​คน​ใช้​นั้น​จน​ถึง​ปี​อิสร​ภาพ
แล้ว​ส่วน​นั้น​จะ​กลับ​มา​เป็น​ของ​เจ้า​นาย

เจ้า​นาย​จะ​ต้อง​ไม่​ยึด​สิ่ง​ใด​จาก​มร​ดก​ของ​ประ​ชา​ชน

แล้วชายที่ปรากฏในนิมิต ในบทที่ 40 ก็​นำ​เอเสเคียล​ มา​ยัง​ห้อง​บริ​สุทธิ์​ของ​ปุโร​หิต​
และ​บอก​ว่า นั่น​เป็น​สถาน​ที่​ซึ่ง​ปุโร​หิต​จะ​ใช้​ต้ม​เครื่อง​บูชา และ​​ปิ้ง​ธัญ​บูชา​

แล้ว​เขา​จึง​นำ​เอเสเคียล ​ออก​มา​ที่​ลาน​ชั้น​นอก
และ​บอก​ว่า ที่​เหล่า​นี้​เป็น​ครัว ซึ่ง​ผู้​ปรน​นิบัติ​อยู่​ใน​พระวิหาร​จะ​ใช้​ต้ม​เครื่อง​สัตว​บูชา​ของ​ประ​ชา​ชน

1. เจ้านายของอิสราเอล จะเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องบูชาทุกเช้าถวายแด่พระเจ้า เพื่อประชาชน ตลอดไป
พระเยซูทรงจัดเตรียมเครื่องบูชา คือพระโลหิตของพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชา​ไถ่​บาป​ชั่ว​นิรันดร์ (ฮบ. 9:12)
เพื่อเราทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระองค์

2. ถ้า​เจ้า​นาย​จะ​มอบ​ของ​ขวัญ​ให้​แก่​บุตร​ ส่วนนั้นก็จะ​ตก​เป็นของ​บุตร​​ของ​เขา ตลอดไป
แต่​ถ้า​​มอบ​ให้​คน​ใช้ ส่วน​นั้น​จะ​เป็น​ของ​คน​ใช้​นั้น​จน​ถึง​ปี​อิสร​ภาพ
แล้ว​​จะ​กลับ​มา​เป็น​ของ​เจ้า​นาย ดังเดิม

ขอบคุณพระเจ้า เราเป็นบุตรพระเจ้า
มรดกที่พระเยซูทรงประทานแก่เราตามพระสัญญานั้น
จึงจะเป็นของเราตลอดไปชั่วนิรันดร์

วันนี้ เรากำลังเป็นบุตร หรือเป็นเพียงคนรับใช้ ของพระเจ้า?

คำคม

สิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ แม้เราไม่เข้าใจ แต่ก็มั่นใจได้ว่า จะเป็นประโยชน์แก่เราแน่นอน ” 

สรุป เอเสเคียล 45

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 45 พระเจ้าบอกเอเสเคียลถึง การแบ่งพื้นที่สำหรับวิหารหลังใหม่ และการฉลองในเทศกาลต่างๆ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 45

พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียล ขณะที่เขาเห็นนิมิตของพระวิหารหลังใหม่ ว่า

เมื่อในการ​แบ่ง​แผ่น​ดิน​ให้​เป็น​กรรม​สิทธิ์​นั้น สำหรับวิหารหลังใหม่นั้น
ให้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
1. ​พื้นที่​บริ​สุทธิ์​ศักดิ์​สิทธิ์ ​ยาว 12.5 กิโล​เมตร และ​กว้าง 10 กิโล​เมตร
ภายในพื้นที่นั้น ให้​มี​พื้นที่​สี่​เหลี่ยม​จัตุรัส​แปลง ประมาณ 56 ไร่ ใช้สำ​หรับ​สถาน​นมัส​การ
2. พื้นที่สำหรับปุโรหิต ยาว 12.5 กิโล​เมตร และ​กว้าง 5 กิโล​เมตร
ให้​บรร​ดา​ปุโร​หิต ผู้เข้า​ใกล้​​เพื่อ​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์ ปลูก​บ้าน​เรือน​ของ​พวก​เขา
3. พื้นที่สำหรับเลวี ​ยาว 12.5 กิโล​เมตร​และ​กว้าง 5 กิโล​เมตร​
ให้คน​เลวี​ผู้​ปรน​นิบัติ​อยู่​ที่​พระวิหาร ​สร้าง​เมือง​เพื่อ​อาศัย
4. พื้นที่ที่เหลือ สำหรับบรรดาเจ้านาย และคนอิสราเอล สร้างบ้านเรือน

บรร​ดา​เจ้า​นาย​ของ​อิส​รา​เอล​เอ๋ย
– จง​ทิ้ง​การ​ทา​รุณ​และ​การ​บีบ​คั้น​เสีย แล้ว​ทำ​สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม​และ​ชอบ​ธรรม
– จง​เลิก​ขับ​ไล่​ประ​ชา​ชน จาก​ที่​ดิน​อัน​เป็น​กรรม​สิทธิ์​ของ​เขา
– ​จง​มี​ตา​ชั่ง เครื่อง​ตวง​​ที่​เที่ยง​ตรง

พระเจ้าได้บอกเอเสเคียล ถึงปริมาณ​เครื่อง​ถวาย​ ที่​คนอิสราเอล​จะ​ต้อง​ถวายแด่พระเจ้า
​เป็น​ของ​ถวาย​สำ​หรับ​ธัญ​บูชา เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว และ​เครื่อง​ศานติ​บูชา
เพื่อ​ทำ​การ​ลบ​มล​ทิน​ให้พวกเขา
ให้​ประ​ชา​ชน​ทุกคน ​​มอบ​เครื่อง​ถวาย แก่​เจ้า​นาย​ของ​อิส​รา​เอล
ให้​เป็น​หน้า​ที่​ของ​เจ้า​นาย​ ที่​จะ​จัด​เครื่อง​บูชา​ ณ งาน​เทศ​กาล​ทั้ง​หลาย
เพื่อ​ทำ​การ​ลบ​มล​ทิน​ให้​แก่คน​อิส​รา​เอล

พระเจ้าได้บอกเอเสเคียล ถึงเทศกาลทั้งหลาย และสิ่งที่ต้องทำในเทศกาลเหล่านั้น
ใน​วัน​ที่ 1 และ วันที่ 7 ของ​เดือน​ที่ 1 ฉลองเทศกาลปีใหม่
ใน​วัน​ที่ 14 ของ​เดือน​ที่ 1 ​ฉลอง​เทศ​กาล​ปัส​กา
ใน​วัน​ที่ 15 ของ​เดือน​ที่ 7 ฉลองเทศกาลอยู่เพิง

1. ประชากรของพระเจ้าจะได้รับพระพร
แต่ดูเหมือนผู้ที่ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า จะได้รับพระพรเป็นพิเศษ

วันนี้ เราได้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า มากเพียงใด เมื่อเทียบใช้เพื่อหาสิ่งของอนิจจังในโลกนี้?

2. เดิมผู้นำของอิสราเอล ต่างเอาเปรียบ ข่มเหงประชาชน และทำสิ่งชั่วร้าย
แต่เจ้านายใหม่ ที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขานั้น
จะทำสิ่งชอบธรรม และเที่ยงธรรม
และจะเป็นตัวแทนนำเครื่องบูชาที่เขาถวายนั้น ถวายแด่พระเจ้า

วันนี้ เราให้พระเยซูคริสต์ เป็นเจ้านายในชีวิตของเรา อย่างแท้จริงแล้วหรือยัง?

3. ดูเหมือนพระเจ้าให้ความสำคัญกับการฉลองเทศกาลของอิสราเอลอย่างมาก
และเทศกาลเหล่านั้น ล้วนเป็นเทศกาลเฉลิมฉลอง ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อพวกเขา

สิ่งที่พระเจ้าปรารถนา คือ
ให้เราระลึกถึงสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา
เราเสียดายที่หลายครั้ง เรามัวแต่คิดถึงแต่สิ่งที่พระองค์ยังไม่ได้ทำให้แก่เรา
และคิดถึงสิ่งที่เราทำเพื่อพระองค์(ซึ่งจริงๆแล้วเล็กน้อยเหลือเกิน)

คำคม

“การระลึกพระพรที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราแล้ว
จะนำพระพรมาสู่ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นอีก”

สรุป เอเสเคียล 44

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 44 พระเจ้าบอกเอเสเคียลถึงกฏเกณฑ์ต่างๆของพระวิหาร และของปุโรหิต แล้วทรงสั่งให้เอเสเคียลนำสิ่งเหล่านี้ไปบอกแก่คนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 44

แล้วชายที่ปรากฏในนิมิต ในบทที่ 40 ก็​นำ​เอเสเคียล​
กลับ​มา​ที่​ประ​ตู​ด้าน​นอก​ ของ​สถาน​บริ​สุทธิ์ ทาง​ตะวัน​ออก และ​ประ​ตู​นั้น​ปิด​อยู่

แล้ว​พระเจ้าตรัส​กับเอเสเคียล ​ว่า
ประ​ตู​นี้​จะ​ปิด​อยู่​เรื่อย​ไป ไม่​ให้​ใคร​เข้า​ไป​ทาง​นี้ เพราะ​พระเจ้าได้​เสด็จ​เข้า​ไป​ทาง​นี้
ผู้ที่จะเข้ามา จะ​ต้อง​เข้า​ออก​ทาง​มุข​ของ​หอ​ประ​ตู​

แล้ว​ชายนั้นก็​นำ​เอเสเคียล มา​ที่​ข้าง​หน้า​พระ​วิหาร
พระ​สิริ​ของพระเจ้าก็​เต็ม​พระวิหาร
แล้วเอเสเคียล​ก็​ซบ​หน้า​ลง

พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียล ​ตั้ง​ใจ ​ดู​และ​ฟัง​ ในทุก​สิ่ง​ที่​พระองค์จะ​บอก​
เกี่ยว​กับ​กฎ​เกณฑ์​ทั้ง​หมด​ของ​พระ​วิหารและ​ธรรม​บัญ​ญัติ​ทั้ง​หมด​ของ​พระ​วิหารนั้น
แล้วให้ไป​บอก​คนอิส​รา​เอล
ให้เลิกทำการ​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน ซึ่ง​เป็น​การ​ลบ​หลู่​พระวิหาร
พวก​เขา​ได้​ทำ​ลาย​พันธ​สัญ​ญา​ของพระเจ้า
​ด้วย​การ​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน​ ที่พระเจ้าห้าม

​คน​เลวี​เอง ก็​ได้​หลง​จาก​พระเจ้า​ไป​ติด​ตาม​รูป​เคา​รพ
จนกลาย​เป็น​สิ่ง​สะดุด​ ให้คน​อิส​รา​เอลทำ​ความ​ผิด​บาป
ดังนั้น พวกเขา​จะ​ต้อง​ได้​รับ​โทษ​

ห้าม​พวก​เขา​เข้า​มา​รับ​ใช้พระเจ้าใน​ตำ​แหน่ง​ปุโร​หิต หรือ​เข้า​มา​ใกล้​ของ​บริ​สุทธิ์​
พวกเขาต้อง​ทน​รับ​ความ​อับ​อาย​ขาย​หน้า
เพราะ​การ​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน​ที่ได้​ทำ
ถึง​กระ​นั้น​ให้​เขา​ทำ​หน้า​ที่​การ​บริ​การ​ ในพระวิหารได้

ส่วน​ปุโร​หิต​คน​เลวี ผู้​ที่​ยังคง​รักษา​หน้า​ที่​ใน​สถาน​นมัส​การ ​เมื่อ​คน​อิส​รา​เอล​หลง​ไป​จาก​พระเจ้า​นั้น
ให้​พวก​เขา​เข้า​มา​ใกล้​เพื่อ​ปรน​นิบัติพระเจ้าได้
เมื่อ​พวก​เขา​เข้า​มา ให้​เขา​สวม​เสื้อ​ผ้า​ป่าน สำหรับปุโรหิต ขณะ​เมื่อ​ปรน​นิบัติ​อยู่​
และ​เมื่อ​​ออก​ไป​ยัง​ลาน​ชั้น​นอก ก็ให้​เขา​ถอด​ชุด​นั้น​ออก​เสีย
พวกเขา
– ต้องทำตามกฏเกณฑ์ของปุโรหิต ตามที่ธรรมบัญญัติได้ระบุไว้
– ต้อง​สั่ง​สอน​ประ​ชา​ชน เกี่ยวกับเรื่องของ​บริ​สุทธิ์​และ​ของ​สามัญ และของที่​เป็น​มล​ทิน
– ต้อง​ทำ​หน้า​ที่​ผู้​พิพาก​ษา ตาม​กฎ​หมาย​ของ​พระเจ้า
– ต้องรักษางาน​เทศ​กาล​ตาม​กำ​หนด​ของพระเจ้า​นั้น
– ต้อง​รัก​ษา​วัน​สะ​บา​โต​ของ​เรา​ให้​บริ​สุทธิ์
– ต้องรักษาตัวให้บริสุทธิ์
พระเจ้าเอง​จะเป็น​มรดก​ของ​พวก​ปุโรหิต
ดังนั้น​ไม่​ต้อง​ให้พวกเขาถือ​กรรม​สิทธิ์​ใดๆ ใน​อิส​รา​เอล
ให้​พวก​เขา​ ได้รับส่วนจากเครื่องบูชา และทุก​สิ่ง ​ที่​คนอิสราเอลนำมาถวาย

ให้คนอิสราเอล​มอบ​แป้ง​อย่าง​ดี​ที่​สุด ​ให้​แก่​ปุโร​หิต
เพื่อ​ว่า​การ​อวย​พร​จะ​อยู่​เหนือ​ครัว​เรือน​ของคนนั้น

1. ประตูตะวันออก ปิดไว้ตลอด เปิดให้พระเจ้าเข้ามาเท่านั้น
บางคน แม้มีสิทธิเข้ามาได้ ก็ต้องเข้าออกทางอื่น
พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
มายังพระวิหารของพระองค์
ประตูนั้นเตรียมไว้สำหรับพระเยซูคริสต์เท่านั้น
ผู้เชื่อทั้งหลายจะได้มีส่วนเข้ามาร่วมรับประทานต่อพระพักตร์พระเจ้า
ถึงกระนั้น สิทธิในการเข้ามาทางประตูตะวันออก เป็นของพระเจ้าเท่านั้น

สิทธิบางอย่าง เตรียมไว้สำหรับพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับผู้อื่น

2. คน​เลวี​ได้​หลง​จาก​พระเจ้า​ไป​ติด​ตาม​รูป​เคา​รพ
จนทำให้คน​อิส​รา​เอลทำ​ความ​ผิดตาม
พระเจ้าจึงทรงลงโทษคนเลวี

การกระทำของผู้นำฝ่ายวิญญาณ จะส่งผลกระทบต่อผู้ตาม
และผู้นั้นต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นกับผู้ตามด้วย

3. เมื่อปุโรหิตทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง จำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า
ปุโรหิตนั้นจะได้รับพระพรจากพระเจ้า
และคนที่ทำสิ่งใดๆแก่ปุโรหิตนั้น ก็จะได้รับพระพรเช่นกัน

ผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
พระองค์จะทรงดูแลชีวิตของเขาเอง และเขาจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพร
และทุกคนที่ทำสิ่งดีใดๆแก่เขา พระเจ้าเองจะเป็นผู้ตอบแทนแก่ผู้นั้น

คำคม

“ การรับใช้พระเจ้า จำเป็นต้องทำตามวิธีของพระเจ้าเท่านั้น ”

สรุป เอเสเคียล 43

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 43 พระสิริของพระเจ้าปกคลุมเต็มพระวิหาร และพระองค์ทรงบอกเอเสเคียล เกี่ยวกับแท่นบูชาและการถวายบูชา เพื่อให้เอเสเคียลนำไปบอกแก่คนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 43

แล้วชายที่ปรากฏในนิมิต ในบทที่ 40 ก็นำเอเสเคียล ยัง​ประ​ตู​ทิศ​ตะวัน​ออก ของพระวิหาร

พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า ก็​มา​จาก​ทิศ​ตะวัน​ออก
และ​พระ​สุร​เสียง​มี​เหมือน​เสียง​น้ำ​ไหล​แรง
และ​แผ่น​ดิน​ก็​สว่าง​ด้วย​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์

ลักษ​ณะ​ที่เอเสเคียลเห็นนี้ เหมือน​นิมิต​ซึ่งเขา​เห็น
ตอนพระเจ้าเสด็จ​มา​ทำ​ลายเยรูซาเล็ม​(ในบทที่ 9)
และ​ตอนที่​เห็น​ที่​ริม​แม่​น้ำ​เค​บาร์(ในบทที่ )
แล้ว​เอเสเคียล​ก็​ซบ​หน้า​ลง​ถึง​ดิน

พระ​วิญ​ญาณ​ก็​ยกเอเสเคียล​ขึ้น และ​นำ​​มา​ที่​ลาน​ชั้น​ใน
พระ​สิริ​ของ​พระเจ้า​ก็​เต็ม​พระวิหาร

พระเจ้าตรัส​กับเอเสเคียล​ว่า
พระเจ้าจะ​อยู่​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล​เป็น​นิตย์
และพวกเขา​จะ​ไม่​ทำ​ให้​นาม​บริ​สุทธิ์​ของพระองค์​เป็น​ที่​ลบ​หลู่​อีก
ที่ผ่านมาพวกเขาทำเช่นนั้น ​พวกเขาจึง​เผา​ผลาญ​ด้วย​ความ​กริ้ว​ของ​พระเจ้า
บัด​นี้​ให้​พวก​เขา​ทิ้ง​การ​เล่น​ชู้​ทั้ง​หลาย​ของ​พวกเขา
แล้ว​พระเจ้าจะ​อยู่​ท่าม​กลาง​พวกเขาเป็น​นิตย์

พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียล ​บรร​ยายและเขียน ให้คนอิสราเอล ​รับรู้​ถึง​พระวิหาร และแบบ​แผน​​ของ​พระ​วิหาร
เพื่อ​ว่า​พวก​เขา​จะ​ได้​ละ​อาย​ใน​เรื่อง​บาป​ชั่ว​ของ​ตน
เพื่อ​พวกเขา​จะ​ได้​รัก​ษา​และ​ทำ​ตาม​นั้น

พระเจ้าได้บอกเอเสเคียลถึง ​ขนาด​และลักษณะของ​แท่น​บูชาอย่างละเอียด
และทรงบอกถึง​กฎ​เกณฑ์​ของ​แท่น​บูชาและการถวายเครื่องบูชาต่างๆไว้อย่างเจาะจงและชัดเจน

1. พระสิริของพระเจ้าที่สำแดงแก่เอเสเคียล
ในยามที่จะทำลายเยรูซาเล็ม และ ในยามที่ฟื้นฟูเยรูซาเล็ม
เป็นลักษณะแบบเดียวกัน

พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งในยามที่ทรงสำแดงพระพิโรธ และ ในยามที่ทรงสำแดงพระเมตตา

วันนี้ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา ยังอยู่ในความเข้มงวด และ พระเมตตาของพระเจ้า
ในความเข้มงวดนั้น มีพระเมตตา
ในพระเมตตานั้น พระองค์ก็ทรงเข้มงวดไม่หย่อนยาน ที่จะทำให้ลูกของพระองค์ ดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระองค์

2. พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียล บอกให้คนอิสราเอล รู้ถึงกฏเกณฑ์ต่างๆของการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
เพื่อพวกเขาจะละอายในเรื่องบาปของตน แล้วกลับใจหันมาทำสิ่งที่ถูกต้อง
กฏเกณฑ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่ บอกไว้แล้วในบัญญัติของโมเสส
แต่ที่ผ่านมาคนอิสราเอลไม่ได้ทำเช่นนั้นเลย
ดังนั้นเมื่อเอเสเคียลย้ำ ให้พวกเขารู้ สิ่งที่พระเจ้าอยากให้พวกเขาทำ
ซึ่งที่ผ่านมาพวกเขาไม่ทำนั้น จึงนำไปสู่การกลับใจใหม่ การแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง

การสอนหรือกล่าวพระวจนะของพระเจ้า ให้ผู้คนรู้ความจริงว่า
อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้พวกเขากระทำ
จะมีส่วนทำให้คนเหล่านั้น บางคนกลับใจจากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หันกลับมาทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
ดังนั้นอย่าให้เราอ่อนระอาใจ ในการสอนหรือกล่าวพระวจนะของพระเจ้าแก่ผู้อื่น

คำคม

“ เมื่อการครอบครองของพระเจ้า มีอยู่เต็มหัวใจของเรา
จะนำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ มาสู่ชีวิตของเราเสมอ ”

สรุป เอเสเคียล 42

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 42 พระเจ้าสำแดงนิมิตให้เอเสเคียลเห็นห้องต่างๆในพระวิหารหลังใหม่

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 42

ชายที่ปรากฏในนิมิต ในบทที่ 40 พา​เอเสเคียล มา​ถึง​ลาน​ชั้น​นอก​ด้าน​ทิศ​เหนือ
​มา​ถึง​ห้องต่างๆ ซึ่ง​อยู่​ขนาน​กับ​ลาน​ชั้น​ใน ​และ​ด้าน​เหนือ​ของ​ตึก

ห้องเหล่านั้น เป็น 3 ​ชั้น และ​ไม่​มี​เสา​รับ​น้ำ​หนัก​เหมือน​เสา​ที่​ลาน
ห้อง​ชั้น​บน​จึง​ร่น​เข้า​ไป​มาก​กว่า​ห้อง​ชั้น​ล่าง​และ​ชั้น​กลาง
และ​มี​กำ​แพง​อยู่​ข้าง​นอก ชิด​กับ​ห้องเหล่านั้น

แล้วชายนั้นบอกกับเอเสเคียล ​ว่า
ห้องต่างๆ ทาง​ด้าน​เหนือ​และ​ด้าน​ใต้ แถวที่​อยู่​หน้า​ลาน​ชั้น​ใน​นั้น
เป็น​ห้อง​บริ​สุทธิ์​ ที่​ปุโร​หิต​ผู้​เข้า​ใกล้​พระเจ้า จะ​ใช้​รับ​ประ​ทาน​ของ​ถวาย​อัน​บริ​สุทธิ์​ที่​สุด
เขา​จะ​วาง ธัญ​บูชา เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป เครื่อง​บูชา​ชด​ใช้​บาป ​ที่​นั่น​

เมื่อ​ปุโร​หิต​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​บริ​สุทธิ์​แล้ว
เขา​ห้าม​ออก​ไป​ยัง​ลาน​ชั้น​นอก ก่อนที่​จะ​ถอด​เครื่อง​แต่ง​กาย​ปุโรหิตออกเสียก่อน

เมื่อ​ชายนั้นวัด​ข้าง​ใน​บริ​เวณ​พระ​วิหาร​เสร็จ​แล้ว
ก็​นำ​เอเสเคียล​ออก​มา​ทาง​ประ​ตู ​ทิศ​ตะ​วัน​ออก
และ​วัด​กำแพงโดย​รอบ ได้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้านละ 250 เมตร​

1. ในพระวิหารมีต้องต่างๆจำนวนมาก แต่มีบางห้องที่เป็น​ห้อง​บริ​สุทธิ์​
ลักษณะของห้องอาจจะเหมือนกับห้องอื่นๆทั้งหมด
แต่ที่แตกต่างคือ
​ห้อง​บริ​สุทธิ์​ เป็นห้องสำหรับปุโรหิตผู้บริสุทธิ์ ไว้เก็บของบริสุทธิ์ที่ถวายแด่พระเจ้า

ชีวิตของเราก็เช่นกัน เราบริสุทธิ์ เพราะพระองค์ทรงทำให้เราบริสุทธิ์
และเพราะพระองค์ทรงสถิตกับเรา
ด้วยเหตุนี้ ชีวิตของเราควรดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ ให้สมกับที่พระเจ้าทรงทำให้เราบริสุทธิ์

เหมือนห้องบริสุทธิ์ในพระวิหารนั้น ควรจะใช้เก็บของบริสุทธิ์เท่านั้น

2. ​เครื่อง​แต่ง​กาย​ปุโรหิตสำหรับเข้าเฝ้าพระเจ้านั้น ใช้สำหรับการเข้าเฝ้าและปรนนิบัติพระเจ้าเท่านั้น
เมื่อจะออกไปลานชั้นนอกต้องถอดชุดนั้นเก็บไว้ก่อน

เล็งถึงสิ่งที่ใช้ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้านั้น ต้องแยกออก เพื่อใช้สำหรับพระเจ้าเท่านั้น
ไม่ปะปนไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ชีวิตของเรา ควรจะใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น
ไม่ควรใช้เพื่อแสวงหาเกียรคิให้กับตนเอง หรือแสวงหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การถวายพระเกียรติแด่พระองค์

คำคม

“ ชีวิตที่บริสุทธิ์ คือ ชีวิตแยกตัวจากการทำตามโลกนี้ มาทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ”

สรุป เอเสเคียล 41

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 41 พระเจ้านำเอเสเคียลโดยนิมิต ให้เห็นถึงห้องวิสุทธิสถานและอภิสุทธิสถาน ในพระนิเวศหลังใหม่

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 41

แล้วชายที่ปรากฏในนิมิต ในบทที่ 40 ก็​นำ​เอเสเคียลมา​ยัง​ห้อง​วิ​สุทธิ​สถาน

แล้วเขาก็
– ​วัด​เสา​
– วัดทาง​เข้า​
– วัดกำ​แพง​ข้าง​ทาง​เข้า​
– วัด​ความ​ยาว​ ความ​กว้าง ของ​ห้อง​วิ​สุทธิ​สถาน​
– ​วัด​ห้องอภิ​สุทธิ​สถาน
– วัด​ความหนาของกำ​แพง​พระ​นิเวศ
– วัดความกว้างของห้อง​ระ​เบียง​ ด้าน​นอก​ของ​พระ​นิเวศ ซึ่งมี 3 ชั้น​ซ้อน​กัน แต่​ละ​ชั้น​มี 30 ห้อง
– วัดฐาน​ของ​ห้อง​ระ​เบียง
– วัดกำแพง​ด้าน​นอก​ของ​ห้อง​ระเบียง
– ​วัด​ความ​ยาว​พระ​นิเวศ
– วัด​ลาน​ชั้น​ใน​
– วัดตึก​ที่​อยู่​ด้าน​หลัง​ลาน​ชั้น​ใน​ด้าน​ตะวัน​ตก​ของ​พระ​นิเวศ
– วัดผนัง​ตึก

ห้อง​วิ​สุทธิ​สถาน​และ​ห้อง​ชั้น​ใน​นั้น ทั้ง​มุข​ข้าง​นอก
และ​ธรณี​ประ​ตู ​รวม​ทั้ง​ช่อง​หน้า​ต่าง และ​เฉลียง​ที่​อยู่​รอบ​ทั้ง​สาม​ด้าน​จาก​หน้า​ธรณี​ประ​ตู​
ล้วน​บุ​ด้วย​ไม้ ​ตั้ง​แต่​พื้น​ถึง​ช่อง​หน้า​ต่าง

มี​รูป​แกะ​สลักของ​เค​รูบ​และ​​ต้น​อินท​ผลัม​ ไว้​ตาม​ผนัง​ทุกด้าน ​โดย​รอบ​ที่​ห้อง​ชั้น​ใน​และ​ข้าง​นอก

แท่น​บูชาซึ่งเป็นโต๊ะที่อยู่​เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ​​ทำ​ด้วย​ไม้
มุม​ของ​มัน​และ​ฐาน ทั้ง​ผนัง ล้วน​ทำ​ด้วย​ไม้

ทั้ง​ห้อง​วิ​สุทธิ​สถาน ​และ​ห้อง​อภิ​สุทธิ​สถาน​นั้น​ ล้วน​มี​ประ​ตู​คู่
มี​ช่อง​หน้า​ต่าง​และ​มี​ต้น​อินท​ผลัม​อยู่​บน​ผนัง​ด้าน​ข้าง​มุขทั้ง​สอง​ข้าง

1. ในการบรรยายถึงพระวิหารหลังแรก ที่กษัตริย์ซาโลมอนสร้างถวายแด่พระเจ้านั้น
เต็มไปด้วยการบรรยายถึงทองคำ และสิ่งมีค่า ที่ใช้ในการสร้างพระวิหารนั้น
แต่ในนิมิตที่เอเสเคียล พูดถึงพระวิหารหลังใหม่ ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น
ไม่มีกล่าวถึงทองคำเลยแม้แต่ครั้งเดียว
หนำซ้ำยังระบุอย่างชัดเจนว่า หลายส่วนบุด้วยไม้
แม้แต่ โต๊ะแท่น​บูชา ที่อยู่​เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ​​ก็ยังทำ​ด้วย​ไม้
ซึ่งแตกต่างจากแท่นบูชาในพระวิหารที่กษัตริย์ซาโลมอนสร้าง
ที่ระบุไว้อย่างขัดเจนว่า ทำด้วยไม้สนสีดาห์ แล้วบุด้วยทองคำ
(1พกษ. 6:22 …พระ​องค์​ก็​ทรง​บุ​แท่น​บูชา​ทั้ง​แท่น​ที่​เป็น​ของ​ห้อง​ชั้น​ใน​สุด​ด้วย​ทอง​คำ)

ในสายตาของมนุษย์ทองคำเป็นสิ่งล้ำค่า ทำให้พระวิหารดูมีคุณค่ายิ่ง
แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นในพระวิหารมีค่ายิ่งกว่าตัวพระวิหาร
พระวิหารหลังใหม่นี้เป็นสิ่งที่สะท้อนว่า
พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมวิหารสำหรับการถวายเครื่องบูชานิรันดร์
เพื่อการไถ่บาป ชั่วนิรันดร์ โดยทางพระเยซูคริสต์

สิ่งที่พระเจ้าใส่ใจมากกว่าพิธีกรรมอันสง่างาม
คือ ท่าทีของหัวใจที่จริงใจต่อพระองค์

2. ในพระวิหาร มี​รูป​แกะ​สลักของ​เค​รูบ​และ​​ต้น​อินท​ผลัม​ ไว้​ตาม​ผนัง​ทุกด้าน
น่าสะท้อนให้เห็นว่า ประชากรของพระเจ้า
ควรดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ เหมือนทูตสวรรค์ที่บริสุทธิ์
และควรมีความอดทน เหมือนต้นอินผลัมที่ยังเกิดผลมากมาย ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุ

คำคม

“ เราควรใช้ตัวเรา ซึ่งเป็นพระวิหารของพระเจ้า ในการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ”

สรุป เอเสเคียล 40

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 40 พระเจ้าสำแดงให้เอเสเคียลเห็นนิมิตพระวิหารหลังใหม่ โดยมีคนนำเอเสเคียลพาชมโดยรอบ และคนนั้นก็วัดขนาดของสิ่งต่างๆไว้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 40

ณ วัน​ที่ 10 ของ​ต้น​ปี​​ที่ 25 ที่​เอเสเคียล​ถูก​กวาด​ไป​เป็น​เชลย
คือ ​ใน​ปี​ที่ 14 หลัง​จาก​ที่​กรุง​นั้น​ถูก​ทำ​ลาย
(เหตุการณ์นี้ห่างจากบทที่ 1 เป็นเวลา 20 ปี)

พระเจ้าทรง​นำเอเสเคียลโดย​นิมิต ​มา​ถึง​แผ่น​ดิน​อิส​รา​เอล ​บน​ภูเขา​สูง​มากๆ
ซึ่ง​มี​สิ่ง​ก่อ​สร้าง​​เหมือน​เมือง​ อยู่​ทาง​ทิศ​ใต้

ที่​นั่น มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ที่​มี​ลักษ​ณะ​คล้าย​ทอง​สัม​ฤทธิ์
และมี​เชือก​ป่าน ​กับ​ไม้​วัด​ อยู่​ใน​มือ​ ยืน​อยู่​ที่​หอ​ประตู

ชาย​ผู้​นั้นบอกให้เอเสเคียล ​เอา​ใจ​ใส่​ทุกสิ่ง​ที่​เห็นและได้ยิน
แล้วให้นำไปบอก​ ​แก่​คน​อิส​รา​เอล

ที่นั่น มี​กำ​แพง​ล้อม​อยู่​รอบๆ บริ​เวณ​ด้าน​นอก​พระ​นิเวศ
แล้ว​ชาย​ผู้​นั้น​ ​ก็
– วัดความ​หนา และ​​ความ​สูงของกำแพง
– วัด​ธรณี​ประตู​
– วัด​ห้อง​ยาม และ​ที่​ว่าง​ระหว่าง​ห้อง​ยาม
– วัด​มุข​ประตู​ด้าน​พระ​นิเวศ
– ​วัด​ความ​กว้าง​ของ​ช่อง​ทาง​เข้า​หอ​ประ​ตู​
– วัด​หอ​ประ​ตู​
– วัด​เสา​

แล้ว​เมื่อชายนั้น​นำ​เอเสเคียล​เข้าไป​ที่​ลาน​ชั้น​นอก
เอเสเคียลก็เห็นมี​ห้อง​หลาย​ห้อง และ​มี​พื้นทำด้วย​หิน​
แล้ว​ชายนั้น​ก็​
– วัด​ระยะ​จาก​ด้าน​ใน​ของ​หอ​ประ​ตู ไป​ถึง​ด้าน​นอก​ของ​ลาน​ชั้นใน
– วัด​ความ​ยาว​และ​ความ​กว้าง​ของ​หอ​ประ​ตู​ลาน​ชั้น​นอก​
– ​วัด​ระยะ​จาก​ประ​ตู​นอก​ไป​ถึง​อีก​ประ​ตู

แล้ว​ชายนั้นก็นำเอเสเคียลมายัง​ทิศ​ใต้ แล้วเขาก็​
– ​วัด​เสา​และ​​มุข
– ​วัด​ระยะ​จาก​ประ​ตู​หนึ่ง​ไป​ยัง​อีก​ประ​ตู​หนึ่ง​

แล้ว​ชายนั้นก็นำเอเสเคียลมายัง​ลาน​ชั้นใน​ แล้วเขาก็​
– วัด​ประ​ตู
– วัดหอ​ประ​ตู​และ​มุข​

ที่​มุข​ของ​หอ​ประ​ตู ​​มี​ทาง​เข้า​ห้อง​ล้าง​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว
และ​มี​โต๊ะ​ทำ​ด้วย​หิน​สกัด ที่​มุข​ของ​หอ​ประ​ตู
ใช้​สำ​หรับ​ฆ่า​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป และ​เครื่อง​บูชา​ชด​ใช้​บาป
มี​ขอ​ติด​อยู่​ตาม​กำ​แพง​โดย​รอบ

มี​ห้อง​ตรง​ลาน​ชั้น​ใน สำ​หรับ​นัก​ร้อง
มีห้อง​ สำ​หรับ​ปุโร​หิต​ผู้​ดูแล​พระ​นิเวศ
ปุโร​หิต​เหล่า​นี้​เป็น​วงศ์​วาน​ของ​ศา​โดก ใน​บรร​ดา​วงศ์​วาน​ของ​เลวี​
ซึ่งพวก​เขา​เท่า​นั้น​ที่​เข้า​มา​ใกล้พระเจ้า​เพื่อ​จะ​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์

แล้ว​ชายนั้น​ก็
– ​วัด​ลาน​ชั้น​ใน ที่เป็น​สี่​เหลี่ยม​จัตุรัส
– วัด​เสา​ของ​มุข
– วัดประ​ตู​
-วัดกำ​แพง
– วัดมุข
มี​แท่น​บูชา​อยู่​ข้าง​หน้า​พระ​นิเวศ
และ​มี​เสา​หาน​อยู่​ข้าง​เสา​ทั้ง​สอง​ข้าง

1. ในเวลานั้นวิหารถูกทำลายมา 14 ปี แล้ว
และภายในการปกครองของบาบิโลน มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่
เป็นไปไม่ได้เลยที่พระวิหาร ที่พวกเขาทำลายลง จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้

นิมิตที่เอเสเคียลเห็นนั้น จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในสายตาของมนุษย์
แต่สิ่งที่พระเจ้าตรัสจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

วันนี้สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเรา อาจจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ในสายตาของมนุษย์
แต่พระเจ้าทรงสามารถทำให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

2. จากนิมิตที่เอเสเคียล เห็นนี้​มี​โต๊ะ​​สำ​หรับ​ฆ่า​เครื่อง​บูชา​เผา​ต่างๆ
ชี้ให้เห็นว่า จะมีการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอีกครั้ง

เมื่อพระเจ้าทรงฟื้นฟูสถานการณ์ของเรา พระองค์จะทรงรื้อฟื้นสิ่งดีที่หายไป ให้กลับมาอีกครั้ง

3. ผู้ที่นำเอเสเคียล ชมพระวิหารหลังใหม่นี้ เขาได้วัด แล้วบอกระยะที่วัดได้แก่เอเสเคียล
ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่พระเจ้าจะทำนั้น กำหนดไว้อย่างเจาะจงและแม่นยำแล้ว

เหตุการณ์ในอนาคตของเราก็เช่นกัน พระเจ้าทรงกำหนดไว้อย่างปราณีตแล้วว่า
สิ่งใดบ้างที่จะเกิดขึ้นกับเรา ผู้ที่พระองค์ทรงรัก

คำคม

“ สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำนั้น เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ ”

สรุป เอเสเคียล 39

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 39 เอเสเคียลพยากรณ์ว่า อิสราเอลจะได้รับการช่วยกู้ และกอง​ทัพ​ของ​โกก​จะถูก​ทำ​ลาย และศพถูกทิ้งไว้มากมายในอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 39

พระเจ้าให้เอเสเคียล ​เผย​พระ​วจนะ​ต่อ​สู้​โกก ​ว่า
พระเจ้านำ​เจ้า​ขึ้น​มา​จาก​ที่​เหนือ​สุด แล้ว​ให้​เจ้า​เข้า​ไป​ต่อ​สู้​กับ​อิส​รา​เอล
และพระเจ้า​จะทำลายอาวุธและกำลังพลของเจ้าเสีย
เจ้า​และ​กอง​ทัพ​ทั้ง​หมด จะ​ล้ม​ลง​บน​ภู​เขา​ทั้ง​หลาย​ของ​อิส​รา​เอล
พระเจ้าจะ​มอบ​เจ้า​ให้​เป็น​อา​หาร​แก่​สัตว์​
และ​พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​นาม​บริ​สุทธิ์​ของพระองค์ ​เป็น​ที่​รู้​จัก​ท่าม​กลาง​อิส​รา​เอล​ และ​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย​

แล้วคน​ที่​​อยู่​ใน​เมือง​ต่างๆ ของ​อิส​รา​เอล​จะ​ออก​ไป
แล้ว​จะ​จุด​ไฟ​เผา​เครื่อง​อา​วุธ​ของศัตรูเสีย เขา​จะ​จุดไฟ​เผา​เป็น​เวลา 7 ปี
และ​พวกเขา​จะ​ริบ​ข้าว​ของพวก​ที่​จะมาปล้น​เขา

โกกจะ​มี​สุ​สาน​อยู่​ใน​อิส​รา​เอล คือ​หุบ​เขา​​ทาง​ตะวัน​ออก​ของ​ทะเล
คน​อิส​รา​เอล​จะ​ฝัง​เขา​ทั้ง​หลาย​อยู่​ถึง 7 เดือน
เพื่อ​จะ​ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​นั้น​สะ​อาด

นก​และ​​สัตว์​ป่า​ จะมา​ชุม​นุม​กัน​กิน​เนื้อ​และ​ดื่ม​เลือดของคนเหล่านั้น จนอิ่มหน่ำ
แล้ว​บรรดา​ประ​ชา​ชาติ​จะ​รู้​ว่า​คน​อิส​รา​เอล ​ถูก​กวาด​ไป​เป็น​เชลย​
เพราะ​ความ​ผิด​บาป​และความ​อสัตย์ ของพวกเขา
พระเจ้า​มอบพวก​เขา​ไว้​ใน​มือ​ศัตรู​
แต่บัด​นี้พระองค์นำพวกเขา​กลับ​จาก​การ​เป็น​เชลย
พระองค์​จะ​ไม่​ปล่อย​ให้​สัก​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​เขา​หลง​เหลือ​อยู่​ที่​นั่น​อีก​เลย
และ​​มี​ความ​กรุณา​ต่อ​พวกเขา
ทรงให้​พวกเขามา​อาศัย​อยู่​อย่าง​ปลอด​ภัย​
และพวกเขาก็​ความ​อับ​อาย​ขาย​หน้า​ ในสิ่งที่ได้​เคย​ประ​พฤติ​ต่อ​พระเจ้า
และพระองค์​จะ​เท​วิญ​ญาณ​ของพระองค์ลงมาเหนือ​พวกเขา

แล้วคนทั้งปวงจะรู้ว่า พระองค์คือ​ พระยาห์​เวห์

1. ​ตามคำพยากรณ์ ชนชาติมากมายจะยกทัพมาต่อสูกับอิสราเอล
และพระเจ้าจะทรงช่วยอิสราเอล ทำให้คนเหล่านั้นล้มตายกันอย่างมากมาย
ศพถูกทิ้งเกลี่อนกลาด จนนกและสัตว์ป่ามากัดกิน (เหมือนใน วว. 19:18)

คำพยากรณ์นี้ ณ วันนี้ คงยากที่จะเข้าใจได้ ว่าเป็นเช่นไร
แต่เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้ว คนมากมายที่ได้อ่านพระคำบทนี้ ก็จะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่

2. ในพระธรรมเอเสเคียล มีวลีว่า “จะ​รู้​ว่า​เรา​คือ​ยาห์​เวห์ ” อยู่ถึง 41 ครั้ง
ในบทนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ที่มีวลีนี้
ผมจึงถือโอกาส มาสรุปไว้ในบทนี้

ทุกสิ่งที่พระเจ้าทำ สาระสำคัญอยู่ที่ วลีนี้ “จะ​รู้​ว่า​เรา​คือ​ยาห์​เวห์ ”
พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองให้มนุษย์ได้รู้จักและเข้าใจ
ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ ไม่มีทางรู้จักพระเจ้าได้
แต่พระเจ้าทรงสำแดงพระลักษณะของพระองค์ให้มนุษย์รู้จัก
ผ่านสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงทำ
เราจึงรู้จัก ความรัก พระเมตตา ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความเข้มงวด และความชอบธรรมของพระเจ้าได้
โดยอ่านและศึกษาจากพระคำของพระองค์ ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ แก่ประชากรของพระองค์และแก่มนุษย์ทั้งหลาย

คำคม

“ ยิ่งรู้จักพระเจ้าจริงๆ จะยิ่งรักและยิ่งยำเกรงพระองค์ ”

สรุป เอเสเคียล 38

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 38 เอเสเคียลพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่กองทัพของโกกและพันธมิตร จะบุกมาทำลายอิสราเอล แต่พระเจ้าจะทรงช่วยอิสราเอลไว้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 38

พระเจ้าให้เอเสเคียลเผยพระวจนะ กล่าวโทษ ​โกก​แห่ง​แผ่น​ดิน​มา​โกก ว่า

โอ โกก พระเจ้า​เป็น​ปฏิ​ปักษ์​กับ​เจ้า​
พระเจ้า​จะ​ให้​เจ้า​หัน​กลับ
พระเจ้า​จะ​นำ​เจ้า​ออก​มา​พร้อม​กับ​กอง​ทัพ​ทั้ง​หมด​ของ​เจ้า ซึ่งมี​ชน​ชาติ​มาก​มาย​อยู่​กับ​เจ้า
เจ้า​จะ​ยก​เข้า​ไป​ต่อ​สู้​กับ​แผ่น​ดินอิส​รา​เอล ซึ่ง​ประ​ชา​ชน​อา​ศัย​อยู่​อย่าง​ปลอด​ภัย​
เจ้า​จะ​รุก​คืบ​ไป​เหมือน​พายุ ปก​คลุม​แผ่น​ดิน​นั้น​

ใน​วัน​นั้น ​เจ้า​จะ​คิด​แผน​การ​ชั่ว ที่จะ​ยก​ทัพ​ไป​ยัง​แผ่น​ดิน​ที่สงบ​สุข​และ​ปลอด​ภัย
เพื่อ​ปล้น​และริบ​ข้าวของ จากผู้​อา​ศัย​อยู่ที่นั่น

ใน​วัน​นั้น เจ้า​จะ​เร้า​ใจตนเอง ​ยกทัพมา​จาก ทาง​เหนือ​สุด
พร้อมกับ​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​จำ​นวน​มาก​
เป็น​กอง​ทัพ​ที่ทรงพลัง จำนวนมหึ​มา
เพื่อ​มา​ต่อ​สู้​กับอิส​รา​เอล​
แล้วประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย​จะ​รู้​จัก​พระเจ้า
เมื่อพระองค์ทรง​สำ​แดง​ความ​บริ​สุทธิ์​ของพระองค์ ผ่าน​ตัว​เจ้า

​ใน​วัน​นั้น​เมื่อ​โกก​ยก​มา​ต่อ​สู้​กับ​ดิน​แดน​อิส​รา​เอล
ความ​โกรธ​รุน​แรง​ของ​พระเจ้าจะ​พลุ่ง​ขึ้น ด้วย​ความ​หวง​แหน และ​ด้วย​ไฟ​แห่ง​ความ​พิ​โรธ​

ใน​วัน​นั้น​จะ​มี​การ​สั่น​ไหว​อย่าง​รุน​แรง ​ใน​แผ่น​ดิน​อิส​รา​เอล
ภูเขา​ทั้ง​หลาย และ​กำ​แพง​ทุก​แห่ง​ จะ​พังลง​
แล้ว​พระเจ้า​จะ​เรียก​ดาบ​มา​ต่อ​สู้​กับ​โกก​ บน​ภูเขา​ของพระเจ้า

พระเจ้า​จะ​พิพาก​ษา​โทษ​เขา​ด้วย​โรค​ระ​บาด​ ด้วย​โล​หิต​ตก ด้วยก้อน​ลูก​เห็บ ไฟ และ​กำ​มะ​ถัน​
พระเจ้าจะ​สำ​แดง​ความ​ยิ่งใหญ่​และ​ความ​บริ​สุทธิ์​ของ​พระองค์
ให้เป็น​ที่​รู้​จัก​ใน​สาย​ตา​ของ​ประ​ชา​ชาติ​มาก​มาย

1. ในบทนี้ พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เมื่ออิสราเอล กลับเป็นประเทศ และพบกับความสงบสุข
แล้วจะมีชนชาติโกก หัวหน้าใหญ่ของชาวแผ่นดินมาโกก รวบรวมชนชาติมากมาย บุกเพื่อทำลายอิสราเอล
(เหมือนกับเหตุการณ์ ใน วว. 20:8-9)
แล้วพระเจ้าจะทรงทำลายกองทัพมหึมาของโกกและพรรคพวกเสีย

อิสราเอลไม่มีชาติมา 1,800 กว่าปี ตั้งแต่ ค.ศ.70 เพิ่งมากลับเป็นชาติอีกครั้ง ค.ศ.1948
สัญญาณเหล่านี้ เตือนให้เรารู้อย่างชัดเจนว่า
วันแห่งการพิพากษาของพระเจ้า สำหรับโลกนี้ ใกล้เข้าทุกทีแล้ว

เราควรตื่นตัว และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่าและมีความหมาย ต่อแผ่นดินของพระเจ้า
เพื่อเราจะไม่เสียใจ เมื่อวันนั้นมาถึง

2. กองทัพมหึมาที่ยกมาเพื่อทำลายประชากรของพระเจ้า
ดูเหมือนเป็นสิ่งร้าย และเป็นอันตรายต่อประชากรของพระองค์
แต่ในที่สุดแล้ว กองทัพเหล่านั้นจะทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
เมื่อพระองค์ทรงทำลายพวกเขาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์

ความทุกข์ยากที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับพวกเขา ผู้เป็นประชากรของพระองค์
แม้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของเรา
แต่ในที่สุด จะนำพระพรมากมายมาสู่ชีวิตของเรา
และจะทำให้ชีวิตของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงปกป้อง ดูแล รักษา เราผู้เป็นประชากรของพระองค์อย่างดี ”

สรุป เอเสเคียล 37

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 37 พระเจ้าให้เอเสเคียลเผยพระวจนะแก่กระดูกแห้ง จนกระดูกเหล่านั้นกลับมีชีวิต เหมือนอิสราเอลที่จะกลับเป็นชาติอีกครั้ง และกลับรวมเป็นชาติเดียวกัน ไม่ใช่ สองอาณาจักรอีกต่อไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 37

​พระ​วิญ​ญาณ​ของพระเจ้า ทรงนำเอเสเคียล ไปอยู่​กลาง​หุบ​เขา​ที่​มี​กระ​ดูก​เต็ม​ไป​หมด
(น่าจะเป็นนิมิต เหมือนใน อสค.8:3)
​กระ​ดูก​เหล่านั้นแห้ง​มากๆ
ไม่​มี​ร่องรอยของชีวิตเลย ในกระดูกเหล่านั้น

พระเจ้าจึงให้เอเสเคียล​เผย​พระ​วจนะ​ต่อ​กระ​ดูก​เหล่า​นั้น ​ว่า
กระ​ดูก​แห้ง​เอ๋ย พระเจ้าจะ​นำ​ลม​หาย​ใจ​เข้า​ไป​ใน​พวก​เจ้า และ​เจ้า​จะ​มี​ชีวิต
พระเจ้า​จะ​ใส่​เส้น​เอ็น​ ​และเนื้อ​ และหนัง​ บนเจ้า
และ​จะบรรจุ​ลม​หาย​ใจ​ใน​เจ้า แล้ว​เจ้า​จะ​มี​ชีวิต

เอเสเคียล​ก็​เผย​พระ​วจนะ​ตาม​นั้น
พวก​กระ​ดูก​นั้น​เข้า​มา​หา​กัน ​มี​เอ็น เนื้อ และ​หนัง​ เกิดขึ้น แต่​ไม่​มี​ลม​หาย​ใจ​ใน​นั้น

แล้ว​เอเสเคียล ​เผย​พระ​วจนะ​แก่​ลม​หาย​ใจ ​ว่า
ลม​หาย​ใจ​เอ๋ย จง​​เข้า​ไป​ใน​คน​ที่​ถูก​ฆ่า​พวก​นี้

แล้ว​ลม​หาย​ใจ​ก็​เข้า​มา​ใน​ร่าง​เหล่านั้น
พวก​เขา​ก็​มี​ชีวิต แล้ว​ก็​ยืน​ขึ้น​เป็น​กอง​ทัพ​ใหญ่​โต​มาก​จริงๆ

พระเจ้าตรัส​กับ​เอเสเคียล ​ว่า
กระ​ดูก​เหล่า​นี้​ คือ​ คนอิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด
พวกเขา ​กล่าว​ว่า “กระ​ดูก​ของ​เรา​แห้ง และ​ความ​หวัง​ของ​เรา​ก็​หมดสิ้นไปแล้ว”

ดังนั้น พระเจ้าให้เอเสเคียล​เผย​พระ​วจนะแก่​พวก​เขา ​ว่า
พระเจ้า​จะ​เปิด​หลุม​ฝัง​ศพ และ​เอาพวกเขา​ออก​มา​จาก​หลุม​ศพ​
และ​จะ​นำ​กลับ​มา​ยัง​แผ่น​ดิน​อิส​รา​เอล
และพระเจ้าจะ​ใส่​วิญ​ญาณ​ของ​พระองค์ไว้​ในพวกเขา
แล้ว​พวกเขา​จะ​มี​ชีวิต

พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียล ​เอา​ไม้​มา​อัน​หนึ่ง​เขียน​ลง​ว่า “สำ​หรับ​ยู​ดาห์”
และ​เอา​ไม้​มา​อีก​อัน​หนึ่ง​เขียน​ลง​ว่า “สำ​หรับ​โย​เซฟ (ไม้​ของ​เอฟ​รา​อิม)”
แล้ว​นำ​ไม้​ทั้ง​สอง​รวม​เข้า​เป็น​อัน​เดียว

แล้วบอกกับคนอิสราเอล ว่า
พระเจ้า​กำ​ลัง​จะ​นำ​เผ่า​ต่างๆ ของ​อิส​รา​เอล​ มาให้​เป็น​อัน​เดียว​ใน​มือ​ของพระองค์
แล้ว​นำพวกเขามา​ยัง​แผ่น​ดิน​ของตน
และ​จะ​มี​กษัตริย์​องค์​เดียว อยู่​เหนือพวก​เขา​
และ​พวก​เขา​จะ​ไม่​ทำ​ตัว​ให้​เป็น​มล​ทิน​ด้วย​รูป​เคา​รพ หรือ​ด้วย​สิ่ง​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน อีกต่อ​ไป
แล้ว​พวก​เขา​จะ​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระองค์ และพระองค์​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของพวกเขา

พวกเขาจะ​มี​ผู้​เลี้ยง​เดียว​กัน จะ​ดำ​เนิน​ตาม​กฎ​เกณฑ์​ของพระองค์
พวกเขา​จะ​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​ที่​พระเจ้าประทานให้ ​เป็น​นิตย์
พระเจ้าจะทำ​พันธ​สัญ​ญา​นิรันดร์​แก่พวกเขา
และ​จะให้​พวกเขา​ทวี​มาก​ขึ้น
และ​​จะ​ตั้ง​สถาน​นมัส​การ​ของ​พระองค์​ไว้​ท่าม​กลาง​พวกเขา​เป็น​นิตย์
แล้ว​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย​จะ​รู้​ว่า​ พระเจ้า​ทำ​ให้ประชากรของพระองค์บริ​สุทธิ์

1. อิสราเอลคิดว่า ตนเองสิ้นหวังแล้ว เป็นเหมือนกระดูกแห้งที่ไร้ชีวิต
แต่เมื่อพระเจ้าตรัส กระดูกแห้งกลับมีชีวิตได้ฉันใด
เมื่อพระเจ้าตรัส คนอิสราเอลที่สิ้นหวัง ก็กลับเป็นประเทศได้อีกครั้ง
และเมื่อพระเจ้าตรัส ชีวิตของเราที่ดูเหมือนหมดหวัง หมดหนทาง ก็พบกับความหวัง และกลับรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งได้เช่นกัน

พระเจ้าได้ตรัสพระสัญญาของพระองค์มากมาย แก่เราทั้งหลายผู้เป็นประขากรของพระองค์
เชิญค้นดูในพระคำของพระเจ้า แล้วยึดมั่น รับเอาด้วยความเชื่อ
แล้วสถานการณ์ที่หมดหวังนั้น จะกลับมีหวังอันรุ่งโรจน์อีกครั้ง

2. ก่อนหน้านี้ อิสราเอลแตกแยกเป็น สองอาณาจักร
แต่เมื่อพระเจ้าทรงลงโทษพวกเขา เพราะบาปของพวกเขา
ทำให้พวกเขาตกไปเป็นเชลย ในแดนไกล
แล้วพอพระเจ้าทรงนำพวกเขากลับมาอีกครั้ง
พวกเขากลายเป็นชาติเดียวกัน ไปแตกแยกอีกต่อไป

ในการลงโทษของพระเจ้า พระองค์ก็ยังทรงเตรียมพระพรไว้ให้แก่ประชากรของพระองค์อยู่ดี
วันนี้หากเราต้องพบกับความทุกข์ยาก เพราะเหตุบาปที่เราทำที่ผ่านมา
หากเรากลับใจ เราจะประหลาดใจเมื่อพบว่า ท่ามกลางเหตุการณ์เหล่านี้
พระเจ้าทรงเตรียมพระพรไว้ให้แก่เราล่วงหน้าแล้ว

คำคม

“ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์นั้น เป็นไปได้สำหรับพระเจ้า ”

สรุป เอเสเคียล 36

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 36 เอเสเคียลพยากรณ์ถึงการที่พระเจ้าจะอวยพระพรเหนือแผ่นดินอิสราเอลอีกครั้ง และคนอิสราเอลจะถูกนำกลับมายังแผ่นดินของตน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 36

พระเจ้าให้เอเสเคียล​เผย​พระ​วจนะ​ต่อแผ่นดินอิส​รา​เอล ​ว่า

เพราะแผ่นดินอิสราเอลได้​กลาย​เป็น​ของริบ​และ​เป็น​ที่​เย้ย​หยัน​ของ​ประ​ชา​ชาติ ที่อยู่​รอบๆ

ดังนั้น สำหรับ​ประ​ชา​ชาติ​เหล่านั้น ผู้ยึด​แผ่น​ดิน​ของพระเจ้า​ไป​เป็น​กรรม​สิทธิ์​
ด้วย​ความ​ร่า​เริง​และ​ด้วย​ความ​มุ่ง​ร้าย
พระเจ้าจะต่อสู้กับพวกเขา ด้วย​ความ​หวง​แหน อย่าง​เดือด​ดาล​
พวกเขาจะ​ต้อง​รับ​ความ​อับ​อาย เพราะพวกเขาทำให้แผ่นดินนั้นอับอาย

แต่แผ่นดินอิสราเอล​จะ​ออก​ผล​ให้​แก่​อิส​รา​เอล​
เพราะ​ว่า​พวก​เขา​จะ​กลับ​มา​ใน​ไม่​ช้า
พระเจ้าจะ​หัน​มา​หา​อวยพรแผ่นดินนี้อีก
และแผ่นดินนี้​จะ​ได้​รับ​การ​ไถ่​และ​การ​หว่าน ​จะ​มี​คน​อาศัย​อยู่มากมาย
​พระเจ้าจะ​ให้แผ่นดินนี้​รุ่ง​เรือง​มาก​กว่า​ก่อน
แผ่นดินนี้ไม่​ต้อง​ทน​รับ​ความ​ขาย​หน้า​​อีกต่อไป

พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียล ว่า
คน​อิส​รา​เอล​ได้ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​เป็น​มล​ทิน​ ด้วย​การ​กระทำ​ของพวก​เขา
ซึ่งเป็นเหมือน​มล​ทิน​อัน​เกิด​จาก​ประ​จำ​เดือน

พระเจ้าจึง​ระ​บาย​ความ​โกรธออก​เหนือ​พวกเขา
เพราะ​โล​หิต​ซึ่งพวก​เขา​ได้​ทำ​ให้​ตก​บน​แผ่น​ดิน
และเพราะ​รูป​เคา​รพ​ของพวกเขา
พระเจ้า​จึง​กระ​จาย​พวก​เขาไป​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ

แต่​คนทั้งหลายก็เยาะเย้ยว่า
​ประ​ชา​กร​ของพระเจ้า ​ต้อง​ออก​ไป​จาก​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​องค์
ซึ่งเป็นการ​ทำ​ให้พระ​นามพระเจ้าเสื่อม​เกียรติ

ดังนั้น ​เพื่อเห็น​แก่​พระนาม​บริ​สุทธิ์​ของพระองค์ ไม่​ใช่​เพราะ​เห็น​แก่​พวกเขา
พระเจ้าจะ​นำ​พวก​เขากลับ​เข้า​มา​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​ตนเอง
พระเจ้า​จะ​เอา​น้ำ​สะ​อาดชำระพวกเขา
ให้พ้น​จาก​มล​ทิน​ และ​จาก​รูป​เคา​รพ​ ​ของ​พวกเขา

พระเจ้า​จะ​ให้​ใจ​ใหม่และ​วิญ​ญาณ​ใหม่​แก่​พวก​เขา
พระองค์​จะ​นำ​ใจ​หิน​ออก​จาก​เนื้อ​ และ​ให้​ใจ​เนื้อ​แก่​พวกเขา
พระองค์จะ​ใส่​วิญ​ญาณ​ของพระองค์​ไว้ ​ภาย​ใน​ของพวกเขา
แล้ว​ทำ​ให้พวกเขาดำ​เนิน​ตาม​กฎ​เกณฑ์​ของพระองค์

พวกเขา​จะ​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​ที่​พระเจ้าประทานให้
และ​พวกเขาจะ​เป็น​ประ​ชา​กร​ของพระองค์
และพระองค์​เอง​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของพวกเขา
พระเจ้าจะทรงอวยพระพรพวกเขา
พวกเขาจะ​ไม่​ต้อง​ทน​รับ​ความ​ขาย​หน้า​ และอด​อยาก​ อีก​ต่อ​ไป

แล้ว​พวกเขา​จะ​ระลึก​ถึง​วิถี​ชั่ว​ของตน
แล้ว​จะ​เกลียด​ตัว​เอง​เพราะ​ความ​ผิด​บาป​ และ​สิ่ง​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน​ของตน

ที่​พระเจ้า​ทำ​นั้น ไม่​ใช่​เพราะ​เห็น​แก่​พวกเขา
ดังนั้นพวกเขาสมควร​อับ​อายในสิ่งที่ตนทำไป

พระเจ้าจะ​ทำ​ให้เมืองที่เป็น​ซาก​ปรัก​หัก​พัง ​ถูก​สร้าง​ขึ้น​ใหม่
แผ่น​ดินที่​เคย​รก​ร้าง​ จะได้​กลาย​เป็น​อย่าง​สวน​เอเดน
แล้ว​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​ ที่​อยู่​รอบๆ ​จะ​รู้​ว่า
พระเจ้าได้​สร้าง​เมือง​หัก​พัง​เหล่า​นี้​ขึ้น​ใหม่

1. จากบทนี้ทำให้เรารู้ว่า แผ่นดินที่ได้รับพระพร จะทำให้ผู้ที่ครอบครองแผ่นดินนั้นอย่างถูกต้อง
ได้รับพระพรไปด้วย
แต่แผ่นดินที่เต็มไปด้วยมลทิน จะทำให้ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนั้น พบกับเหตุการณ์ร้าย

2. ในบทนี้ ชี้ให้เราเห็นถึงพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระเจ้า
เนื่องจากพระเจ้าทรงสัพพัญญู ทรงรู้ทุกสิ่ง รู้ตอนจบตั้งแต่เริ่มต้น
พระองค์ทรงทราบแล้วว่า
ถ้าพระองค์ทรงให้อิสราเอลไปเป็นเชลยในบาบิโลน
แผ่นดินของพระเจ้าจะถูกชนชาติอื่น เหยียดหยามและยึดครอง
และคนทั้งหลายจะเยาะเย้ยคนอิสราเอลว่า
พวกเขาเป็นประชากรของพระเจ้า แต่ก็ยังไม่สามารถอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าได้
อันจะทำให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเกียรติ
ซึ่งพระเจ้าจะยอมไม่ได้ จึงต้องนำพวกเขากลับมาสู่แผ่นดิน
และอวยพระพรพวกเขาและแผ่นดินนั้นอีกครั้ง

ทั้งที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าแล้ว
พระองค์ก็ยังเลือกให้คนอิสราเอลไปเป็นเชลย แทนที่จะทำลายพวกเขาให้สิ้นซากไป
นั่นก็พราะว่า พระองค์มีแผนที่จะเมตตาพวกเขาอยู่ในพระทัยตั้งแต่แรกแล้วนั่นเอง

ทุกอย่างที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเราผู้เป้นประชากรของพระองค์นั้น
เต็มไปด้วยพระเมตตาของพระเจ้า ทั้งที่เราเข้าใจและที่ยังไม่เข้าใจ

3. พระเจ้าทรงเมตตาต่ออิสราเอล เพราะเห็นแก่พระองค์เอง
เนื่องจากถ้าเอาการกระทำของอิสราเอลมาพิจารณาเพื่อรับพระเมตตา
พวกเขาคงไม่มีวันสมควรได้รับพระเมตตาอย่างแน่นอน

เหมือนกับเราในทุกวันนี้ ที่เรารับพระเมตตาจากพระเจ้า
ไม่ใช่เพราะคุณงามความดี หรือความเก่งกาจใดๆของเราเลย
พระองค์ทรงเมตตาเรา ก็เพราะทรงเป็นพระลักษณะของพระองค์

ให้เราควรถ่อมใจลง หันกลับจากทางที่ไม่ถูกต้อง
หันมาดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ทรงเมตตาเราอย่างที่สุด

คำคม

“ ขอพระเจ้าทรงนำใจ ที่ไวต่อการตอบสนองพระองค์
เข้ามาแทนที่ ใจที่แข็งกระด้างของเราเถิด ”

สรุป เอเสเคียล 35

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 35 เอเสเคียลยากรณ์ถึงการพิพากษาที่จะมาถึงเอโดม ผู้ฉวยโอกาสซ้ำเติมเมื่ออิสราเอลล้มลง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 35

พระเจ้าให้เอเสเคียลเผยพระวจนะ เกี่ยวกับเอโดม ว่า
พระเจ้า​เป็น​ปฏิ​ปักษ์​กับ​​ภูเขา​เส​อีร์(เอโดม)
พระเจ้าจะ​ทำ​ให้​เอโดม​ร้าง​เปล่า กลายเป็น​ซาก​ปรัก​หัก​พัง

เพราะเอโดมแก้​แค้น​อิส​รา​เอล​ โดยจับคนอิสราเอลที่หนีตาย กลับไปส่งคืนให้ศัตรู
พวกเขาไล่ตาม เพื่อให้คนอื่นโล​หิต​ตก ดังนั้นเรื่อง​โล​หิต​ตก​จะ​ไล่​ตาม​พวกเขา
พวกเขา​ไม่​เกลียด​การ​ทำ​ให้​โล​หิต​ตก ดังนั้นพวกเขาจะพบกับการถูกทำให้โล​หิต​ตก

พระเจ้าจะ​ให้​ภูเขา หุบเขา และห้วย​ของ​เอโดม​เต็ม​ด้วย​ผู้​ถูก​ฆ่า
พระเจ้าจะให้เอโดม​เป็น​ที่​ร้าง​เปล่า​ตลอด​ไป

เพราะ​เอโดมพยายามฉวยโอกาสเข้ายึดครองอิสราเอล ในวันที่อิสราเอลพบการลงโทษ
พระเจ้าจึงจะ​ทำ​ต่อพวกเขา ​ตาม​ความ​โกรธ​แค้น​และ​ความ​อิจ​ฉา​ของ​พวก​เขา​

เพราะเอโดมได้​เหยียด​หยาม​อิส​รา​เอล
แล้วยัง คุย​ข่ม และ​ว่า​กล่าว​พระเจ้า ​อีก​มาก​มาย
ซึ่งพระองค์​ได้​ยิน​หมด​แล้ว

ขณะ​ที่​ทั้ง​พิภพ​ร่า​เริง พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​เอโดมร้าง​เปล่า
เหมือนกับ​ที่พวกเขา​ร่า​เริง ​เมื่อ​อิสราเอลต้อง​ถูก​ทำ​ให้​ร้าง​เปล่า​ไป

1. เอโดมไล่ตาม เพื่อจะทำสิ่งชั่วร้ายกับคนอื่น
ดังนั้นสิ่งชั่วร้ายจึงจะไล่ตามมาทำลายพวกเขา
เอโดม​ไม่​เกลียด​การ​ทำชั่ว
ดังนั้นจึงมีคนทำการชั่วนั้นแก่เขา

วันนี้เรากระตือรือล้นที่จะทำสิ่งใด ผลของสิ่งนั้นจะตกมาสู่เรา
เช่น ถ้ารักและไล่จับเงินทอง ก็จะหลงไปจากความเชื่อตรอมตรมด้วยความทุกข์(1ทธ. 6:10)
ถ้ารักและแสวงหาพระเจ้า ก็จะพบกับพระเจ้าที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้

และการไม่เกลียดความชั่วร้าย กำลังดึงดูดความชั่วร้ายให้ลงมาสู่ตนเอง
เราควรที่จะรังเกียจสิ่งชั่วร้าย ที่พระเจ้าทรงรังเกียจเหล่านั้น

2. เอโดม ซ้ำเติมด้วยการทำร้าย เหยียดหยาม และหัวเราะเยาะ คนอิสราเอลในยามที่อิสราเอลประสบภัย
ดังนั้น พวกเขาจึงจะถูกทำเช่นนั้น และในขณะทุกคนกำลังยินดีในการอวยพรจากพระเจ้า
พวกเขากลับกำลังพบความพินาศ

คนที่ซ้ำเติมคนอื่น ยามที่คนอื่นประสบภัย
ในยามที่คนอื่นได้รับการช่วยกู้ คนนั้นจะประสบภัยเสียเอง

คำคม

“ จงรังเกียจการกระทำที่ชั่วร้าย เพื่อท่านจะไม่ต้องพบกับสิ่งชั่วร้ายนั้นเสียเอง ”

สรุป เอเสเคียล 34

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 34 ผู้เลี้ยงแกะ(ผุ้นำ)ของอิสราเอล ไม่เอาใจใส่ฝูงแกะของพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์เอง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 34

พระเจ้าให้เอเสเคียล​เผยพระวจนะ​ กล่าว​โทษ​ พวก​ผู้​นำของ​อิส​รา​เอล ว่า
พวกเขาเป็นดัง​ผู้​เลี้ยง​แกะของ​อิส​รา​เอล​ ที่​เลี้ยง​แต่​ตัว​เอง
พวกเขาหาประโยชน์จากฝูงแกะ และข่มเหงฝูงแกะ ​ไม่​ได้​เลี้ยง​ดู​แกะ
พวกเขา​ไม่สนใจแกะที่บาดเจ็บ หรือ​หลง​ทาง​
แต่​พวกเขาได้​ควบ​คุม​แกะ​ด้วย​การ​บัง​คับ และ​​ความ​เกรี้ยว​กราด

ดัง​นั้น​ฝูงแกะจึง​กระ​จัด​กระ​จาย​ไป​หมด และกลายเป็น​อา​หาร​ของ​สัตว์​ป่า​

ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจะ​เป็น​ศัตรู​กับ​พวก​ผู้​เลี้ยง​แกะเหล่านั้น
พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝูงแกะ
และพวกเขาจะไม่ได้เลี้ยง​แกะอีก​ต่อ​ไป

พระเจ้า​จะ​ช่วย​แกะ​ของพระองค์เอง
พระองค์เอง​จะ​ค้น​หา​แกะ​ของ​พระองค์
พระองค์จะรวบรวมพวกแกะกลับมา​จาก​ประ​เทศ​ต่างๆ กลับสู่​แผ่น​ดิน​ของตน
พระองค์​จะ​เลี้ยงแกะเหล่านั้นเอง ​ใน​ทุ่ง​หญ้า​ที่​ดี ​บน​ภูเขา​ของ​อิส​รา​เอล​
พระองค์จะ​เสาะ​หา​แกะ​ที่​หาย ให้กลับ​มา
พระองค์จะ​พัน​ผ้า​ให้​แกะ​ที่​กระ​ดูก​หัก
พระองค์จะ​เสริม​กำ​ลัง​แกะ​ที่​อ่อน​เพลีย
แต่​พระองค์​จะ​ทำ​ลาย​แกะ​ที่​อ้วน​และ​แข็ง​แรง
พระองค์​จะ​เลี้ยงดู​เขา​ด้วย​ความ​ยุติ​ธรรม

พระองค์​จะ​พิพาก​ษา​ระ​หว่าง​แกะ​กับ​แกะ ระหว่าง​แกะ​ผู้​กับ​แพะ​ผู้
ตัวที่อ่อนแอกว่า ที่ถูกรังแก พระเจ้าจะ​ช่วย​พวกเขา​ให้​รอด
พระองค์จะ​ตั้ง​ผู้​เลี้ยง​คน​หนึ่ง​ไว้​เหนือ​พวกเขา​
ผู้เลี้ยงนั้นจะ​เป็น​เจ้า​นาย​ท่าม​กลาง​พวก​เขา
พวกเขาจะ​ปลอด​ภัย ไม่ต้องหวาดกลัว​ แต่เต็มไปด้วยพระ​พร
และ​จะ​เกิด​ผลดีมากมาย
พวกเขาจะไม่ต้อง​อด​อยาก​ หรือต้องทน​รับ​ความ​อับ​อาย​จาก​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ อีกต่อไป

พวกเขา​เป็น​แกะ​ใน​ทุ่ง​หญ้า​ของพระองค์ เป็น​คนของพระองค์
และพระองค์ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​พวก​เขา

1. ผู้เลี้ยงที่พระเจ้ามอบหมายให้ดูแล ฝูงแกะของพระเจ้า
ต้องเอาใจใส่ เลี้ยงดู ปกป้อง เยียวยารักษา และออกติดตามหา ลูกแกะของพระองค์

หากพวกเขาไม่ทำ เกิดอะไรขึ้นกับลูกแกะเหล่านั้น พวกเขาต้องรับผิดชอบ

อย่างไรก็ดี แม้พวกเขาไม่ทำหน้าที่ พระเจ้าจะทำหน้าที่เลี้ยงดูฝูงแกะเหล่านั้นเอง
โดยวิธีการของพระองค์

วันนี้ จงสัตย์ซื่อในหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้แก่เรา ในการดูแลลูกแกะของพระองค์เถิด

2. พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม จะทรงตัดสินระหว่างแกะด้วยกัน
แกะที่ข่มเหง รังแก ตัวที่อ่อนแอกว่า จะถูกพระเจ้าจัดการเช่นกัน

วันนี้หากเราถูกรังแก ถูกดูถูก พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมจะเป็นผู้ประทานความยุติธรรมแก่เรา
และพระองค์จะทรงเสริมกำลังเรา และทำให้เราไม่พบกับความอับอายอีกต่อไป

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงดูแลเอาใจใส่ เราผู้เป็นแกะของพระองค์อย่างดี ”

สรุป เอเสเคียล 33

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 33 พระเจ้าบอกเอเสเคียลและคนอิสราเอล ว่าคนยามต้องรับผิดชอบ หากไม่เตือนประชาชน และบอกถึงวิธีการตัดสินอันยุติธรรมของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 33

พระเจ้าให้เอเสเคียล พูดกับคนอิสราเอล ว่า

ถ้า​​ชาย​คน​หนึ่ง​ถูก​ตั้ง​ให้​เป็น​ยาม​ เพื่อเป่า​แตร​เตือน​ประ​ชา​ชน

คนที่ได้​ยิน​เสียง​แตร แต่​ไม่​สน​ใจ​เสียง​เตือน คนนั้นจะตายด้วยดาบ​
และ​โลหิต​ของ​เขา​จะ​ตก​บน​ศีรษะ​ของ​เขาเอง
แต่​ถ้า​เขา​สน​ใจ​เสียง​เตือน เขา​ก็​จะ​รอดตาย

แต่ถ้า​คน​ยาม​เห็น​ดาบ​มา​แล้ว​ แต่​ไม่ได้​เป่า​แตร
และมีคนหนึ่งถูกฆ่าตายด้วย​ดาบ​นั้น
คน​นั้น​ตาย​เนื่องจาก​ความ​ผิด​บาป​ของ​เขา
แต่​พระเจ้า​จะ​ลง​โทษ ​คน​ยาม​ เรื่อง​โลหิต​ของ​คน​นั้น

พระเจ้า​ได้ตรัสกับเอเสเคียล ว่า
พระองค์ทรง​ตั้ง​เขา ​ให้​เป็น​คน​ยาม​สำ​หรับ​คนอิส​รา​เอล
ดังนั้นเอเสเคียล​ต้องเตือน​พวก​เขา​แทน​พระเจ้า
ถ้า​ไม่​ได้​​เตือน คนนั้น​จะ​ต้อง​ตาย
แต่พระเจ้า​จะ​ลง​โทษเอเสเคียล

แต่​ถ้า​เตือนแล้ว เขา​ไม่​กลับใจ
เขา​จะ​ต้อง​ตาย​ แต่เอเสเคียล​จะ​รอด

แล้วพระเจ้าให้เอเสเคียลพูดกับคนอิส​รา​เอล ​ว่า

พวก​เขา​คิดว่า ตนเองคงต้องวอดวายไปเพราะ​บาป​ที่ได้ทำ

ความจริงแล้ว พระเจ้า​ไม่​พอ​ใจ​ใน​ความ​ตาย​ของ​คน​อธรรม
แต่​พอ​ใจ​ใน​การ​ที่​คน​อธรรม​กลับใจใหม่ หัน​กลับ​จาก​ทาง​ชั่ว​ของตน
ดังนั้นพวกเขาควรรีบกลับใจ อย่า​ยอมตาย

ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​ผู้​ชอบ​ธรรม จะ​ไม่​ช่วย​เขา​ให้​รอด เมื่อ​เขา​ทำ​การ​ละ​เมิด
​ความ​อธรรม​ของ​คน​อธรรม​ จะ​ไม่​ทำ​ให้​เขา​ล้ม​ลง​ เมื่อ​เขา​กลับใจ

คนชอบ​ธรรม​ที่หันไปทำ​บาป
ความ​ชอบ​ธรรมที่เขาเคยทำมา จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​จด​จำ​อีก​เลย
และ​เขา​จะ​ต้อง​ตาย​เพราะ​บาป​ที่ทำนั้น

คน​อธรรม​ ที่กลับใจ​จาก​บาป มา​ทำ​​ความ​ชอบ​ธรรม
เขาจะรอดตาย บาป​ทั้ง​หมด​ของเขา​ จะ​ไม่​ถูก​จด​จำ​ไว้​กล่าว​โทษ​เขา

วิธี​การ​ของพระเจ้านั้น ​ถูก​ต้องและยุติธรรม
พระเจ้าจะ​พิพาก​ษาแต่ละคน ตาม​การ​ประพฤติ​ของเขา

ต่อ​มา​เมื่อ​วัน​ที่ 5 เดือน​ที่ 10 ใน​ปี​ที่ 12 ที่​กษัตริย์​เย​โฮ​ยา​คีน​ตก​เป็น​เชลย
(เหตุการณ์นี้เกิดก่อน อสค. บทที่ 32)
มีคน​หนึ่ง​ที่​หนี​มา​จาก​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​ มาบอก​ว่า “เยรูซาเล็ม​แตก​เสีย​แล้ว”
ก่อนวันนั้น หนึ่งวัน พระเจ้าก็ทรง​เปิด​ปาก​เอเสเคียล และ​ไม่​ได้​เป็น​ใบ้​อีกต่อ​ไป

พระเจ้าให้เอเสเคียล กล่าวว่า
ชาวเยรูซาเล็ม พูด​ว่า พวกเขามี​จำนวน​มาก ดังนั้นเขาย่อมมีกรรม​สิทธิ์ในแผ่นดิน
แต่พระเจ้าตรัสว่า
พวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า และกราบไหว้​รูป​เคา​รพ และทำ​สิ่ง​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน
​และ​ทำ​ให้​โล​หิต​ไร้ความผิดตก และล่วงเกินภรร​ยา​ของ​เพื่อน​บ้าน
แล้ว​ยัง​จะมีหน้ามา​ ถือ​กรรม​สิทธิ์​ที่​ดิน​นี้​อีก​หรือ?

ดังนั้นพวกเขา​จะ​ต้อง​ล้ม​ลง​ด้วย​ดาบ บ้างก็ถูกสัตว์​ป่า​กัด​กิน บ้าง​ก็จะ​ตาย​ด้วย​โรค​ระ​บาด
พระเจ้าจะ​ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​นั้น​ร้าง​เปล่า

ส่วนคนเหล่านั้น ที่มาหาเอเสเคียล เพื่อมา​ฟัง​พระ​วจนะ​พระเจ้า
พวก​เขา​จะฟัง​สิ่ง​ที่​เอเสเคียล​พูด แต่​ไม่​ยอม​ทำ​ตาม
เพราะ​พวก​เขา​แสดง​ความ​รัก​ด้วย​ปาก
แต่​จิต​ใจ​ มุ่ง​อยู่​ที่​ผล​กำ​ไร​มิ​ชอบ​ ของ​พวกเขา
พวกเขาจะฟังเอเสเคียล เหมือนฟัง​เพลง
พวก​เขา​จะ​ฟัง​ แต่​เขา​จะไม่​ทำ​ตาม

1. เมื่อการพิพากษาจากพระเจ้ามาถึงคนบาป จะมี 2 อย่างมาถึง คือ
1.) การลงโทษเพราะบาป คนที่ทำบาปรับไป
2.) การลงโทษเรื่อง​โลหิต​ที่ตก อันนี้ อาจเป็นคนนั้นรับไปเอง หรือคนที่ฆ่าเขา(แต่กรณีพระเจ้าใช้คนนั้นมา คนฆ่าไม่ต้องรับผิดชอบ) หรือคนที่เป็นเหตุให้คนนั้นถูกฆ่า
>> เหมือนตอนที่ ปีลาตสั่งตรึงพระเยซู แล้วพวกยิวบอกว่า
“ให้​ความ​ผิด​เรื่อง​ความ​ตาย​ของ​เขา​ตก​อยู่​กับ​เรา​และ​ลูกๆ ของ​เรา” (มธ. 27:25)

ใน เอเสเคียลบทนี้ พูดถึง คนที่รู้แล้วไม่เตือนภัยคนอื่น จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องโลหิตที่ตก

ดูเหมือนเราทั้งหลาย ที่ได้รับข่าวประเสริฐแล้ว
มีหน้าที่ที่จะต้องเตือนคนอื่นถึงการพิพากษาที่จะมาถึงในวันสุดท้าย
เราควรทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง

เมื่อทำอย่างเต็มที่แล้ว เราจึงมั่นใจว่า เราจะพ้นจากการถูกตำหนิ ในวันแห่งกาพิพากษา
(เพราะ รม. 8:1 “ไม่​มี​การ​ลง​โทษ​คน​ที่​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์” ไม่มีการลงโทษ แต่อาจถูกตำหนิได้ หากใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัว ขณะอยู่ในโลกนี้)

เหมือนที่เปาโล พูดกับ ผู้นำคริสตจักรเอเฟซัส ใน กจ. 20:26
เปาโลได้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อให้พวกเขาอยู่ในทางของพระเจ้า
เปาโลจึงกล่าวได้อย่างเต็มปาก ว่า
“เพราะ​ฉะนั้น​ใน​วัน​นี้​ข้าพ​เจ้า​ขอ​ยืน​ยัน​ต่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า
แม้​ท่าน​ทุก​คน​จะ​หลง​หาย​ไป ข้าพ​เจ้า​ก็​พ้น​โทษ​แล้ว”
(พ้นโทษในที่นี้ หมายถึง พ้นจากการถูกตำหนิ)

2. วิธีการของพระเจ้ายุติธรรม
พระองค์ตัดสินคน ในสภาพที่เขาเป็นวันนี้ ไม่ใช่ในอดีต
อดีตเคยชั่ว วันนี้ กลับใจก็รับการอภัย
อดีตเคยดี วันนี้ ทำชั่วก็รับการลงโทษ

ในอดีตเรารักพระเจ้ามากแค่ไหนนั้น
ไม่สำคัญเท่ากับ
วันนี้เรายังคงรักพระเจ้ามากเพียงใด

คำคม

“ คนที่มาฟังพระคำของพระเจ้า แต่ไม่ทำตาม
พระเจ้าเรียกคนเหล่านั้นว่า ผู้ที่รักพระองค์แต่ปาก ”

สรุป เอเสเคียล 32

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 32 พระเจ้าให้เอเสเคียล คร่ำครวญเรื่อง ความพินาศของฟาโรห์และอียิปต์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 32

เมื่อ​วัน​ที่ 1 เดือน​ที่ 12 ใน​ปี​ที่ 12 ที่​กษัตริย์​เย​โฮ​ยา​คีน​ตก​เป็น​เชลย

พระเจ้าให้เอเสเคียล กล่าว​บท​คร่ำ​ครวญ ​เรื่อง​ฟา​โรห์​ กษัตริย์​แห่ง​อี​ยิปต์ ​ว่า
เขาเป็น​เหมือน​สิงห์​หนุ่ม ​ท่าม​กลาง​ประ​ชา​ชาติ
และ​เป็น​เหมือน​จระ​เข้​ยักษ์​ใน​น้ำ​ทั้ง​หลาย ที่กวน​น้ำ​ให้​ขุ่น​สกปรกด้วย​เท้า​ของ​ตน

พระเจ้าจะ​กาง​ข่ายคลุม​ตัว​เขาไว้ แล้ว​ลากขึ้น​มา​ด้วย​อวน
และ​จะ​ทิ้ง​​ลง​บน​แผ่น​ดิน ให้เป็นอาหารของนกและ​สัตว์​​ทั้งหลาย

เมื่อ​พระเจ้ากำ​จัด​เขา ท้องฟ้าจะมืดมัว
​ใจ​ของ​ชน​ชาติ​มาก​มาย​จะทุกข์​โศก และกลัว​​ตัว​สั่น​ เพราะ​ห่วง​ชีวิต​ของ​ตนเอง

ดาบ​ของ​กษัตริย์​แห่ง​บา​บิ​โลน​จะ​มา​ยัง​เขา
ไพร่​พล​ของ​ฟาโรห์จะ​ล้ม​ลง ด้วย​ดาบ​
พระเจ้าจะ​นำ​หาย​นะ​มา​ยัง​ความ​จอง​หอง​ของ​อียิปต์ และ​มัน​จะ​ถูก​ทำ​ลาย
พระเจ้าจะทำ​ให้​แผ่น​ดิน​อียิปต์​ร้าง​เปล่า

​วัน​ที่ 15 เดือน​นั้น ใน​ปี​ที่ 12
พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียลร้องไห้​เพื่อ​ไพร่​พล​ของ​อี​ยิปต์
เพราะพวกเขา​จะ​ล้ม​ลง​ด้วย​ดาบ
พวกเขาจะพินาศเหมือนอัส​ซี​เรีย เอลาม เม​เชค​ ​ทูบัล​ เอโดม และไซดอน ซึ่งชนชาติเหล่านี้เคย​ทำให้คนทั้งหลาย​ครั่น​คร้าม
แต่บัดนี้พวก​เขา​ต้อง​ทน​รับ​ความ​อับ​อาย​ใน​แดน​คน​ตาย

1. ฟาโรห์เป็นเหมือนจรเข้ยักษ์ ที่กวนน้ำให้สกปรก
คือ เป็นผู้มีอำนาจ ที่ทำสิ่งชั่วร้าย ด้วยอำนาจของตน
พระเจ้าลากเขาขึ้นมาทิ้งในทุ่ง ทำให้หมดพิษสง อำนาจของเขาหมดไป
แต่กลับกลายเป็นอาหารของสัตว์ที่อ่อนแอกว่า

คนที่ชั่วร้ายที่มีอำนาจในวันนี้
เมื่อถึงเวลาของพระเจ้า จะทรงทำลายอำนาจของเขา และทำให้เขาต้องพบกับหายนะและความอับอาย
ดังนั้นเราไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจไป เมื่อเห็นคนมีอำนาจทำสิ่งชั่วร้าย
เพราะพระเจ้ามีเวลา และวิธีการ สำหรับจัดการกับพวกเขา

2. อียิปต์ อัสซีเรีย และอีกหลายชนชาติ ที่เคยทำให้ผู้อื่นหวาดกลัว และอับอาย
ในที่สุด พวกเขาจะพบกับจุดจบที่น่าหวาดกลัวยิ่งกว่า และความอับอายตลอดกาล

คนที่ข่มเหงผู้อื่นอย่างไร พระเจ้าจะจัดการเขาด้วยสิ่งเดียวกัน แต่หนักหน่วงยิ่งกว่า

คำคม

“ คนที่ทำร้ายคนอื่น กำลังขุดหลุมพรางทำร้ายตนเอง ”

สรุป เอเสเคียล 31

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 31 พระเจ้าเปรียบอัสซีเรียเหมือนต้นสนสีดาร์ที่ถูกโค่นลงเพราะความเย่อหยิ่ง ซึ่งอียิปต์ผู้เย่อหยิ่งก็จะพบกับการลงโทษแบบเดียวกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 31

​เมื่อ​วัน​ที่ 1 เดือน​ที่ 3 ใน​ปี​ที่ 11 ที่​กษัตริย์​เย​โฮ​ยา​คีน​ตก​เป็น​เชลย
พระเจ้าให้เอเสเคียลเผยพระวจนะ แก่ฟา​โรห์​กษัตริย์ ​แห่ง​อียิปต์​และ​​ไพร่​พล​ของ​เขา​ ว่า

ความยิ่ง​ใหญ่​ของอียิปต์​นั้น ก็เหมือนกับของอัสซีเรีย

อัส​ซี​เรีย​เหมือน​ไม้​สน​สีดาร์​ ใน​เล​บา​นอน
มี​กิ่ง​งด​งาม​และ​มี​ใบ​ดก​ ร่ม​รื่น และยอดสูง​เทียม​เมฆ
มี​น้ำบ​าดาลมากมายคอยหล่อ​เลี้ยง ​ให้​เติบ​โต
มัน​สูง​กว่า​ต้น​ไม้​ทุก​ต้น​ใน​ป่า
นก​และสัตว์​ป่า​ทั้ง​หมด ได้มา​อา​ศัย​อยู่​ใต้​ร่ม​ของ​มัน
มัน​งด​งาม กิ่งก้านก็มากมาย ​รากก็หยั่ง​ลึก
ต้น​สน​สีดาร์​ที่​อยู่​ใน​อุท​ยาน​ของ​พระ​เจ้า​ยัง​สู้​ไม่​ได้

​จิต​ใจ​มัน​ก็​เย่อ​หยิ่ง​เพราะ​ความ​สูง​ของ​มัน
พระเจ้าจึง​มอบ​มัน​ไว้​ใน​มือคน​ต่าง​ด้าว
เขา​จะ​ทำ​กับ​มัน​ให้​สา​สม​กับ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​มัน​
เขาจะ​โค่น​มัน​ลง​และ​ทิ้ง​มัน​ไว้
นก​ และ​สัตว์​ป่า​ทุ่ง​ทั้ง​หมด ก็ละทิ้งมัน
และมันจะ​ถูก​มอบ​ให้​แก่​ความ​ตาย พร้อมกับพรรคพวกของมัน
แล้วเล​บา​นอน​จะ​โศก​เศร้าเพื่อ​มัน
ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย​สั่น​เทา​ ด้วย​เสียง​ที่​มัน​ล้ม​ลง
แล้ว​ต้น​ไม้​​ใน​เอเดน ที่​คัด​แล้ว​ ​ต่าง​ก็​จะ​ดีใจ

ดัง​นั้น อียิปต์จะพบกับเหตุการณ์เดียวกัน
อียิปต์จะ​ถูก​นำ​ลง​มา​พร้อม​กับ​ต้น​ไม้​ของ​เอเดน ​
ไป​ยัง​เบื้อง​ล่าง​สุด​ของ​แผ่น​ดิน

1. พระเจ้าเปรียบอาณาจักรอัสซีเรีย อันยิ่งใหญ่ เป็นเหมือนต้นสนสีดาร์
ที่มีแหล่งน้ำอุดม ใหญ่โตแข็งแรง คือมีทรัพยากรเหลือเฟือ และมีกำลังมากมาย
จนใครๆก็ต้องมาขอพึ่งพิง
แต่เพราะความเย่อหยิ่ง ต้นสนสีดาร์นี้จึงต้องถูกโค่นทำลายลง
และเพราะอียิปต์เย่อหยิ่งแบบอัสซีเรีย จึงจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบเดียวกัน

ให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับอัสซีเรียและอียิปต์ เป็นบทเรียนสำหรับเรา
เพื่อเราจะถ่อมใจลงต่อจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า เชื่อฟังและพึ่งพาพระองค์ตลอดไป

2. เมื่อต้นสนสีดาร์กำลังยิ่งใหญ่นั้น ก็งดงามยิ่งกว่าต้นไม้ในสวนเอเดน
หมายถึง ช่วงนั้นอัสซีเรีย ยิ่งใหญ่ และดูงดงามในสายตาของชาวโลก มากยิ่งกว่าอิสราเอลเสียอีก
(ครั้งหนึ่ง ในช่วงของกษัตริย์ซาโลมอน อิสราเอลเคยงดงามยิ่งกว่าชนชาติใดๆ)

บางครั้งพระเจ้าให้อนุญาตให้คนชั่วร้าย เจริญก้าวหน้ากว่าคนชอบธรรม
ซึ่งไม่ต้องประหลาดใจในเรื่องนี้
แต่ในที่สุดแล้ว คนชอบธรรม (​ต้น​ไม้​​ใน​เอเดน ที่​คัด​แล้ว) จะมั่นคงอยู่ และจำเริญขึ้น
แต่คนอธรรม จะพินาศไป และทุกสิ่งที่เขาทำมา ก็จะเสื่อมสูญไป

คำคม

“ ความมั่นคงของคนชั่ว จะไม่ยั่งยืน ”

สรุป เอเสเคียล 30

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 30 เอเสเคียลพยากรณ์ถึงการพิพากษาที่จะมาถึงอียิปต์และพันธมิตรของอียิปต์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 30

พระเจ้าให้เอเสเคียล ​เผย​พระ​วจนะ เกี่ยวกับอียิปต์ ว่า

วัน​แห่ง​พระ​ยาห์​เวห์​ใกล้​เข้า​มาแล้ว จะ​เป็น​เวลา​แห่ง​ความ​หาย​นะ​ของ​ประ​ชา​ชาติ
ดาบ​เล่ม​หนึ่ง​จะ​มา​เหนือ​อียิปต์ ​คน​มากมายจะถูก​ฆ่า​
และ​​ทรัพย์​สมบัติจะถูกขนไป
และ​ราก​ฐาน​ของ​อียิปต์​ก็​ถูก​ทลาย​ลง
พันธมิตรทั้งหลายของอียิปต์ก็จะ​ล้ม​ลง​​ด้วย​ดาบ เช่นกัน
เมือง​ต่างๆ จะ​ถูก​ทิ้ง​ร้าง
คน​คูช​ที่​มั่นใจ​ จะ​คร้าม​กลัวและ​ความ​ทุกข์​ระทม​ ใน​วัน​หายนะ​ของ​อี​ยิปต์

พระเจ้าจะ​ทำ​ให้​ไพร่​พล​ของ​อี​ยิปต์​สิ้น​สุด​ลง
ด้วย​มือ​ของ​เนบู​คัด​เนส​ซาร์ ​กษัตริย์​บา​บิ​โลน
พระเจ้าจะทำ​ให้​แผ่น​ดิน​และ​สาร​พัด​ที่​อยู่​ใน​นั้น​ร้าง​เปล่า
พระเจ้า​จะ​ทำ​ลาย​รูป​เคา​รพ​ทั้ง​หลาย และ​เจ้า​นาย​ ของ​อี​ยิปต์เสีย
และ​​จะ​ใส่​ความ​หวาด​กลัว​ใน​แผ่น​ดิน​อี​ยิปต์
พระเจ้า​จะ​เท​ความ​โกรธ​​ลง​เหนือ​อี​ยิปต์ และ​จะ​ขจัด​ไพร่​พล​ไปเสีย
พระเจ้าจะ​ให้​ไฟ​เผา​อียิปต์ ชาย​ฉกรรจ์​​จะ​ล้ม​ลง​ด้วย​ดาบ
พระเจ้าจะทำ​ลาย​แอก​ของ​อียิปต์ และ​อานุ​ภาพ​อัน​ผยอง​ของอียิปต์จะ​สิ้น​สุด​ลง
และคนอียิปต์จะ​ตก​ไป​เป็น​เชลย

วัน​ที่ 7 เดือน​ที่ 1 ใน​ปี​ที่ 11 ที่​กษัตริย์​เย​โฮ​ยา​คีน​ตก​เป็น​เชลย
พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียล ​ว่า

พระเจ้า​ได้​หัก​แขน​ที่แข็งแรงของ​ฟา​โรห์ ​กษัตริย์​แห่ง​อียิปต์
และดาบจะ​หลุด​จาก​มือ​ของ​เขา
พระองค์จะทรง​เป็น​ปฏิ​ปักษ์​กับ​เขา
พระเจ้าจะ​ให้​คน​อียิปต์​กระ​จัด​กระจาย​ไป​อยู่​ท่าม​กลาง​ประ​ชา​ชาติ

พระเจ้าจะ​เสริม​กำ​ลัง​แขน​ของ​กษัตริย์​แห่ง​บา​บิ​โลน และ​เอา​ดาบ​ใส่​มือ​เขา
แต่พระเจ้าจะ​หัก​แขน​ของ​ฟา​โรห์ และ​ฟา​โรห์​จะ​คร่ำ​ครวญ​ต่อ​หน้า​เขา​

1. พระเจ้าจะทำ​ลาย​แอก​และ​อานุ​ภาพ​อัน​ผยอง​ ของอียิปต์
อียิปต์กดขี่ข่มเหง ชนชาติอื่นมาเป็นเวลานาน
บัดนี้ตนเอง จึงถูกกดขี่ข่มเหงอย่างเหี้ยมโหด โดยบาบิโลน

การพิพากษาของพระเจ้า ยุติธรรม และน่าสะพรึงกลัว

2. พระเจ้า​หัก​แขนของ​ฟา​โรห์ ​และดาบจะ​หลุด​จาก​มือ​ของ​เขา
หมายถึง พระเจ้าได้ทำลายอำนาจของเขา กองทัพของเขา จนเขาไม่อาจทำร้ายใครได้อีก

แต่พระเจ้าเสริม​กำ​ลัง​แขน​ของ​กษัตริย์​บา​บิ​โลน และ​เอา​ดาบ​ใส่​มือ​เขา
พระองค์ทำให้เขาเข้มแข็ง และเต็มด้วยอำนาจในการทำลายร้าง

พระเจ้าจะทำให้ผู้ใดอ่อนแอลง คนนั้นก็จะอ่อนแอ
จะให้ใครเข้มแข็งขึ้น เขาก็จะเข้มแข็ง
ทั้งหมดสุดแล้วแต่การตัดสินใจของพระเจ้า

ในยามที่เราอ่อนแอ จงเข้ามาหาพระองค์ ขอประทานกำลังแก่เรา
ในยามที่เราเข้มแข็ง จงเข้ามาหาพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานกำลังนั้นแก่เรา

คำคม

“ ความเข้มแข็งที่แท้จริงของเรา มีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้น ”

สรุป เอเสเคียล 29

ภาพรวม

 • เอเสเคียล บทที่ 29 เอเสเคียลพยากรณ์ถึงการพิพากษาที่จะมาถึงอียิปต์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 29

ใน​วัน​ที่ 12 เดือน​ที่ 10 ปี​ที่ 10 ที่​กษัตริย์​เย​โฮ​ยา​คีน​ตก​เป็น​เชลย( อ้างอิงจาก อสค. 1:2)
พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียล เผยพระวจนะ ​ต่อ​สู้​ฟา​โรห์​ และ​อี​ยิปต์​ทั้ง​หมด ว่า

พระเจ้า​เป็น​ปฏิ​ปักษ์​กับ​ ฟา​โรห์​กษัตริย์​แห่ง​อียิปต์
ผู้​เป็น​จระ​เข้​ยักษ์​ที่​ยิ่ง​ใหญ่ นอน​อยู่​กลาง​ลำ​ธาร​ทั้ง​หลาย​
ผู้กล่าวว่า “แม่​น้ำ​ไนล์ ​เป็น​ของ​ข้าเอง ข้า​สร้าง​มัน​ขึ้น​เพื่อ​ตัว​เอง”

พระเจ้าจะ​เอา​เบ็ด​เกี่ยว​ขา​กรร​ไกร​เจ้า
แล้ว​จะ​ลาก​เจ้า​ขึ้น​มา​ พร้อม​กับ​ปลา​ใน​ลำ​ธาร​ทั้ง​หลาย​ของ​เจ้า
และ​จะ​เหวี่ยงเข้า​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร ​ให้​เป็น​อา​หารของ​สัตว์

อียิปต์​เป็น​ไม้​เท้า​จาก​ต้น​อ้อ สำ​หรับ​คนอิส​รา​เอล
เมื่อ​พวก​เขา​​ยึด​ไว้ มัน​แตก​ออก และ​บาด​บ่า​พวก​เขา

พระเจ้า​จะ​นำ​ดาบ​มา​เหนือ​อียิปต์
และ​​อียิปต์​จะ​เป็น​ที่​ร้าง​เปล่า​และ​ซาก​ปรัก​หัก​พัง
พระเจ้าจะ​ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​อียิปต์​ย่อย​ยับ​หมด​
และจะ​ไม่​มี​ใคร​อา​ศัย​อยู่​ถึง 40 ปี

พระเจ้า​จะ​ให้​คน​อียิปต์​กระ​จัด​กระ​จาย​ไป​ท่าม​กลาง​ประ​ชา​ชาติ
เมื่อ​สิ้น 40 ปี​แล้ว พระเจ้าจะ​รวบ​รวม​พวกเขา​ กลับ​มา​
และ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​ที่อา​ณา​จักร​ต่ำ​ต้อย​​ที่​สุด​ ใน​อา​ณา​จักร​ทั้ง​หลาย
และ​จะ​ไม่​อาจ​ยก​ตน​ขึ้น​เหนือ​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย​อีก​เลย จะ​ไม่​สา​มารถ​ปก​ครอง​ประ​ชา​ชาติ​อื่น​ได้อีก
และ​จะ​ไม่​เป็น​ที่​วาง​ใจ​ของ​คนอิส​รา​เอล​อีก
ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​คนอิสราเอลสำ​นึก​ถึง​ความ​ผิด​บาป​ของ​พวก​เขา ​ที่​หัน​ไป​พึ่ง​พา​อี​ยิปต์

เมื่อ​วัน​ที่ 1 เดือน​ที่ 1 ใน​ปี​ที่ 27 ที่​กษัตริย์​เย​โฮ​ยา​คีน​ตก​เป็น​เชลย
(17 ปี ต่อมา จากข้อความก่อนหน้านี้)
พระเจ้าให้เอเสเคียลพยากรณ์ ว่า
เนบู​คัด​เนส​ซาร์​กษัตริย์​แห่ง​บา​บิ​โลน จะยก​กอง​ทัพ​มา​ต่อ​สู้​กับ​ไทระ​อย่าง​หนัก
แต่​ก็​ไม่​ได้​อะไร​ไป​จาก​ไทระ เป็น​ค่า​แรง
ดังนั้น พระเจ้าจะ​มอบ​แผ่น​ดิน​อี​ยิปต์​แก่​เนบู​คัด​เนส​ซาร์​
แล้ว​เขา​จะ​ขน​ทรัพย์​สม​บัติ​ไป ปล้น​ของ​ปล้น เป็น​ค่า​แรง​กอง​ทัพ​ของ​เขา
พระเจ้า​ได้​มอบ​แผ่น​ดิน​อี​ยิปต์​แก่​เขา​ เพื่อ​เป็น​ค่า​จ้าง​ใน​การ​ต่อ​สู้​ซึ่ง​เขา​ได้​ทำ​ให้​พระเจ้า

1. อียิปต์ยโสในความมั่งคั่งและยิ่งใหญ่ของตน
จึงถูกทำให้ตกต่ำลง
อียิปต์ปล้นชนชาติอื่น
ของที่ถูกปล้นมานั้นจึงถูกปล้นต่อ

การพิพากษาของพระเจ้านั้น รอบคอบและยุติธรรมเสมอ

2. พระเจ้าทรงลงโทษอียิปต์เพราะความบาปชั่วของพวกเขา
ขณะเดียวกันก็ทำให้คำพยากรณ์ที่ อิสยาห์ได้เตือนคนอิสราเอล ไว้สำเร็จ

อสย. 36:6 “ดู​สิ เวลา​นี้​เจ้า​พึ่ง​อียิปต์​ซึ่ง​เป็น​ไม้​เท้า​อ้อ​ช้ำ
คน​ที่​ใช้​ไม้​เท้า​นี้​ยัน​ตัว​ก็​จะ​ถูก​ตำ​มือ
ฟา​โรห์​พระ​รา​ชา​อียิปต์​ก็​จะ​เป็น​เช่น​นี้​ต่อ​ทุกคน​ที่​พึ่ง​ใน​ตัว​เขา”

รวมทั้งคำพยากรณ์ของเยเรมีย์ด้วย
ยรม. 2:36 “ทำไม​เจ้า​เร่​ร่อน​ไป​อย่าง​นั้น โดย​เปลี่ยน​เส้น​ทาง​ของ​เจ้า?
อียิปต์​จะ​ทำ​ให้​เจ้า​อับ​อาย เหมือน​ที่​อัส​ซี​เรีย​ทำ​ให้​เจ้า​อับ​อาย​มา​แล้ว​นั้น”

พระเจ้าทรงใช้การลงโทษอียิปต์ เป็นสิ่งจะเตือนสอนคนอิสราเอลไปพร้อมๆกันด้วย

วิธีการและพระสติปัญญาของพระเจ้านั้น เหลือที่จะหยั่งรู้ได้
คนที่ไว้วางใจในพระองค์ จะไม่พบกับความผิดหวัง 

3. คำพยากรณ์เกี่ยวกับอียิปต์ แม้ไม่ได้เกิดขึ้นทันที เพราะเหตุผลบางอย่าง
แต่ในที่สุดก็เกิดขึ้นเป็นจริง ในเวลาต่อมา

เหตุผลเท่าที่สังเกตได้ คือ 

เมื่อเยรูซาเล็มถูกทำลาย คนอิสราเอลไม่เชื่อคำเตือนของเยเรมีย์ หนีไปพึ่งอียิปต์ 
แล้วพระเจ้าบอกว่า บาบิโลนจะตามมาฆ่าพวกเขาเสีย
ต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อน
และ
ไทระต้องถูกทำลายตามคำพยากรณ์ ก่อน
แล้วจึงตามมาด้วยอียิปต์ เพื่อพระเจ้าจะให้สมบัติของอียิปต์เป็นค่าจ้างแก่บาบิโลน

บางอย่างไม่ได้เกิดขึ้น อย่างทันทีตามที่เราคาดหมาย
ก็พราะพระเจ้าทรงมีแผนการและพระประสงค์บางอย่าง ที่เราไม่เข้าใจ
แต่ในที่สุด สิ่งที่ทรงตรัสไว้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

คำคม

“ เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจ ในแผนการของพระเจ้าก็ได้
แต่จำเป็นต้องไว้ใจ ในแผนการของพระองค์ ”