สรุป เอเสเคียล 4

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 4 พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียลทำแบบจำลองเมืองเยรูซาเล็มขึ้น เพื่อสื่อคำพยากรณ์ว่าเยรูซาเล็มจะถูกโจมตีเพราะบาปของคนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 4

พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียลเอา​ก้อน​อิฐ ​มาแกะ​รูป​เมือง​เย​รู​ซา​เล็ม
แล้วทำ​กำ​แพง​รอบ​เมืองนั้น​ด้วย
แล้วให้ ตั้งป้อมและ​ตั้ง​ค่าย​รอบ เพื่อต่อสู้กับเมืองนั้น
และให้เอาแผ่นเหล็ก​​มาทำเป็น​เหมือน​กำ​แพง​ ระ​หว่าง​เขา​กับเมือง​นั้น
แล้วเขานอน​ตะ​แคง​ข้าง​ซ้าย แล้ว​วาง​ความ​ผิด​บาป​ของคน​อิส​รา​เอล​ไว้​เหนือ​ตัว
ให้นอนเช่นนั้น 390 วัน ​ซึ่ง​จะเท่า​กับ​จำ​นวน​ปี​ของ​ความ​ผิด​บาป​ของคนอิสราเอล

เมื่อ​ครบ​​วัน​แล้ว ก็ให้นอน​นอน​ตะ​แคง​ข้าง​ขวา
​แล้ว​แบก​ความ​ผิด​บาปของ​​ยู​ดาห์ ไว้ 40 วัน
1 วัน​แทน 1 ปี

และ​พระเจ้าจะ​เอา​เชือก​มัดเขา​ไว้ ไม่ได้​พลิก​ได้​จน​กว่า​จะ​ครบ​ตาม​กำ​หนด​วัน
และให้เขานำธัญพืชมาทำเป็นขนมปัง เพื่อให้กิน​เป็นอา​หาร​ ​
ระหว่าง​ที่​นอน​ตะแคง​ตาม​กำ​หนด 390 วัน
และ​อา​หาร​ที่กิน​จะ​ต้อง​ชั่งวัน​ละ 230 กรัม และ​น้ำ​ที่​​ดื่ม​ก็​ต้อง​ตวง​ดื่ม วันละ​ครึ่ง​ลิตร
และ​​จะ​ต้อง​กิน​ดัง​ขนม​ปัง​ปิ้ง​บน​ไฟ ​ที่​ก่อ​จาก​อุจ​จาระ​มนุษย์​ต่อ​หน้า​คนอิสราเอล

พระเจ้า​ตรัส​ว่า
อิส​รา​เอล​จะ​ต้อง​กิน​ขนม​ปัง​​อย่าง​เป็น​มล​ทิน​เช่น​นี้
ท่าม​กลาง​บรรดา​ประ​ชา​ชาติ​ซึ่งพระเจ้าจะ​ขับ​ไล่พวก​เขา​ไป​อยู่นั้น

เอเสเคียลบอกกับพระเจ้า ว่า
เขาไม่​เคย​ทำ​ตัว​ให้​เป็น​มล​ทินหรือกินอาหารมลทิน​เลย ตั้ง​แต่​หนุ่มๆ มา​จน​บัด​นี้

พระเจ้าจึงอนุญาตให้เขาใช้​มูล​โค​แทน​อุจ​จาระ​มนุษย์ได้

พระเจ้าตรัสว่า
พระองค์จะ​ทำ​ลาย​อา​หาร​หลัก​ใน​เย​รู​ซา​เล็ม
พวก​เขา​จะ​ต้อง​ชั่ง​ขนม​ปัง​กิน และ​กิน​ด้วย​ความ​กลัว
พวก​เขา​จะ​ตวง​น้ำ​ดื่ม ทั้ง​ดื่ม​ด้วย​ความ​อก​สั่น​ขวัญ​หาย
เพราะ​ความ​ผิด​บาป​ของ​พวกเขา

1. พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียลทำ เขาก็เชื่อฟัง ถึงแม้จะดูเหมือนไม่เข้าท่า และยากลำบาก ก็ตาม
แล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาอุตส่าห์ทำ ในที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทำให้คนอิสราเอลกลับใจอยู่ดี

การรับใช้พระเจ้า คือ การทำตามคำสั่งของพระเจ้า ไม่ได้ทำเฉพาะที่ตนเองชอบหรือสบายใจ
และเมื่อเราทำตามคำสั่งของพระเจ้า พระเจ้าไม่จำเป็นต้องให้ผลที่เกิดขึ้นได้ผลลัพท์ที่เราพอใจเสมอไป

2. เมื่อพระเจ้าให้เอเสเคียลกินขนมปังที่มีมลทิน เขาทูลต่อพระองค์ว่า
ไม่เคยกินสิ่งที่เป็นมลทินมาก่อนเลย
พระเจ้าอนุโลมให้เขา ใช้มูลโคแทนอุจจาระคน
ซึ่งแตกต่างจากเปโตร ใน กจ. 10:14
เป​โตร​จึง​ทูล​ว่า “ไม่​ได้ องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะ​ว่า​สิ่ง​ไม่​บริ​สุทธิ์​หรือ​เป็น​มล​ทิน​นั้น
ข้า​พระ​องค์​ไม่​เคย​รับ​ประ​ทาน​เลย”
แต่พระเจ้าตรัสกับเปโตรว่า “สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ชำระ​แล้ว เจ้า​อย่า​ว่า​เป็น​สิ่ง​ไม่​บริ​สุทธิ์” (กจ. 10:15)

ในการรับใช้พระเจ้า เราสามารถร้องทูลสิ่งที่เราไม่สบายใจต่อพระเจ้าได้
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกครั้งที่พระองค์จะอนุญาตให้เราปรับเปลี่ยนได้

คำคม

“ การเชื่อฟังพระเจ้า เป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่
ซึ่งคุ้มค่าหากต้องแลกมาด้วยความสะดวกสบายของตน ”