สรุป เอเสเคียล 6

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 6 เอเสเคียลเผยพระวจนะเกี่ยวกับการลงโทษคนอิสราเอล เพราะสิ่งน่าสะอิดสะเอียนที่พวกเขาได้ทำ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 6

พระเจ้าทรงสั่งให้เอเสเคียล เผย​พระ​วจนะ​กล่าว​โทษดินแดนอิสราเอล ดังนี้

พระเจ้าจะ​นำ​ดาบ​มา​เหนือ​ดินแดนนี้
และพระองค์จะ​ทำ​ลาย​ปูช​นีย​สถาน​สูง แท่นบูชารูปเคารพ และรูปเคารพ ที่นั่นเสีย
และพระองค์ให้ประชาชนที่นั่นถูกฆ่าอย่างมากมาย

แต่​พระเจ้าจะ​ให้​บาง​คน​เหลือ​อยู่ และ​ถูก​กระ​จาย​ไป​ใน​ดิน​แดน​ต่างๆ
พวกเขาจะ​รู้​ว่า​ พระเจ้า​ปวด​ร้าว​ เพราะ​ใจ​แพศ​ยา​ของ​พวก​เขามากเพียงใด
แล้ว​พวกเขาจะ​เกลียด​ตัว​เอง ​เนื่อง​จาก​ความ​ชั่ว​และ​สิ่ง​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียนซึ่งพวก​เขา​ได้​ทำ

คนอิสราเอลได้ทำ​สิ่ง​น่าสะ​อิด​สะ​เอียน ​อัน​ชั่ว​ช้า​
พวกเขา​​จึง​ล้ม​ลง​ด้วย​ดาบ ด้วย​ความ​อด​อยาก​และ​ด้วย​โรค​ระ​บาด
ผู้​ที่​อยู่​ห่าง​ไกล​จะ​ตาย​ด้วย​โรค​ระ​บาด
ผู้​ที่​อยู่​ใกล้​ก็​จะ​ตาย​ด้วย​ดาบ
และ​ผู้​ที่​เหลือ​อยู่​จะ​ตาย​ด้วย​ความ​อด​อยาก
​จึง​ระ​บาย​ความ​โกรธ​ของ​เรา​ต่อ​พวก​เขา​ได้​หมด​สิ้น

แล้วพวกเขาจะ​รู้​ว่า​ พระองค์ คือ พระเจ้า
และพระองค์​จะ​ยื่น​มือ​ของพระองค์ออก​ต่อ​สู้​พวก​เขา
แล้ว​ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​ที่พวก​เขา​อา​ศัย​ทุก​แห่ง​ร้าง​เปล่า​

1. คนอิสราเอลนำเอาลูกๆของตนมาเผาบูชายันต์รูปเคารพที่แท่นบูชา
เมื่อการพิพากษาของพระเจ้ามาถึง พวกเขาจึงถูกฆ่าที่บริเวณแท่นบูชาเหล่านั้น

พระเจ้าตัดสินอย่างยุติธรรม ในเวลาของพระองค์

2. พระเจ้า​ทรงปวด​ร้าว เมื่อประชากรของพระเจ้าทำ​ความ​ชั่ว​และทำ​สิ่ง​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน

วันนี้เรากำลังทำให้พระเจ้าปวดร้าวใจ โดยเราไม่คิดจะกลับใจอยู่หรือเปล่า?

3. เมื่อการพิพากษาของพระเจ้ามาถึง ข้าศึกมาล้อมเมือง
คนที่อยู่ห่างไกลเมืองก็ตายด้วยโรคระบาด
คนที่ออกไปรบก็ตายด้วยดาบ
คนที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองก็ตายด้วยความอดอยาก

เมื่อการพิพากษามาถึง ไม่ว่าเราเป็นใคร อยู่ที่ไหน กล้าหาญสักเพียงใด
ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าได้
นอกจากผู้นั้นจะซ่อนตัวในพระเยซูคริสต์ มอบให้พระคริสต์รับหน้าที่รับโทษแทนเขา

คำคม

“ พระเจ้าทรงปวดร้าว เมื่อประชากรของพระองค์ จงใจเดินไปในทางชั่วร้าย ”