สรุป เอเสเคียล 7

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 7 พระเจ้าทรงให้เอเสเคียลเตือนคนอิสราเอล เกี่ยวกับหาย​นะ​ที่​ใกล้​จะ​มา​ถึง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 7

พระเจ้าทรงตรัสเกี่ยว​กับ​แผ่น​ดิน​อิส​รา​เอล​ ว่า
อว​สาน​จะมา​ถึง ทั้ง​สี่​มุม​ของ​แผ่น​ดิน
พระเจ้า​จะ​ปล่อย​ให้​ความ​กริ้ว​ และการ​พิพาก​ษา ลงมาบนพวกเขา
พระเจ้าจะ​ลง​ทัณฑ์พวกเขาอย่างไม่ปรานี ตาม​วิถี​ชี​วิตของพวกเขา

วิบัติ​ที่​ไม่​เคย​มี ได้​มา​ถึง​แล้ว
อว​สาน​ และ ความ​หาย​นะ​ของ​พวกเขามา​ถึง​แล้ว

บัด​นี้ ใกล้​เวลา​ที่​พระเจ้าจะ​เท​ความ​โกรธ​ลงมาแล้ว

วัน​นั้น ความ​รุน​แรง​ได้​ทวีขึ้น​ จนความ​มั่ง​คั่ง​ของ​พวก​เขาทั้งหมดก็สูญไป
ทุกอย่างที่พวกเขามีก็หมดไป

​นิมิต​นั้น​​จะ​ไม่​หัน​กลับ ​
เพราะ​ความ​ผิด​บาป​ของพวก​เขานั้นมากมาย
จึง​ไม่​มี​ใคร​อาจ​รัก​ษา​ชีวิต​ไว้​ได้

ดาบ​จะอยู่​ข้าง​นอก
โรค​ระ​บาด​และ​ความ​อด​อยาก​อยู่​ข้าง​ใน
เพื่อสังหารพวกเขา

พวกเขาจะเศร้าโศกสลด และ​ความ​สั่นกลัวและความอับอายจะ​ครอบงำ​พวก​เขา
พวก​เขา​ขว้าง​เงิน และ​ทอง​คำ​ของ​เขา​ ทิ้งเสีย
เพราะพวกมัน​ไม่​อาจ​จะ​ช่วย​กู้​พวกเขา​ใน​วัน​แห่ง​พระ​พิโรธ​ของ​พระเจ้า

พระเจ้าจะ​หัน​หน้า​ออก​จาก​พวก​เขา
แล้วพวก​ปล้น​จะ​เข้า​มาปล้นพระวิหารของพระเจ้า
แล้ว​ทำ​ให้​มัน​เสื่อม​เกียรติ

พระเจ้า​จะ​นำ​ประ​ชา​ชาติ​ชั่ว​ร้าย​ที่​สุด​มา
และ​ให้​ถือ​กรรม​สิทธิ์​บ้าน​เรือน​ของพวก​เขา​
พระเจ้าจะ​ให้​ความ​หยิ่ง​ของ​คน​ทรงพลัง​นั้น​สิ้น​สุด​ลง
และ​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์​ของ​พวก​เขา​จะ​เป็น​ที่​ลบหลู่

​ความ​หวาด​กลัว​จะมา​ถึง
พวกเขาจะ​แสวง​หา​ความ​สงบสุข​ไม่​พบ​เลย
​ผู้​เผย​พระ​วจนะ และ​​ปุโร​หิต ก็ไม่มีถ้อยคำของพระเจ้า
กษัตริย์​ก็จะเป็น​ทุกข์โศก
เจ้า​นาย​ก็​จะอับอาย​ด้วย​ความ​สิ้นหวัง
ประชาชนก็หวาดกลัว

พระเจ้า​จะ​จัด​การ​กับพวก​เขา​ตาม​วิถี​ทาง​ของ​พวกเขา
และพระเจ้าจะ​พิพาก​ษาพวก​เขา​ตาม​หลัก​การ​พิพาก​ษา​ของ​พวกเขา

1. พระเจ้าเตือนอิสราเอลว่า หายนะ และการลงโทษมาถึงแล้วนะ จงรีบกลับใจ
จากนั้นพระเจ้าพูดอีกว่า ใกล้แล้วนะ หายนะน่ากลัวจริงๆนะ

เราเห็นท่าทีของพระเจ้าอย่างชัดเจน ว่า
พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะให้ประชากรของพระองค์กลับใจ
ทรงเตือนแล้วเตือนอีก แล้วก็เตือนอีกที
น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ยอมฟัง ไม่ยอมกลับใจใหม่

วันนี้ เมื่อพระเจ้าทรงเตือนเรา
ให้เรารีบถ่อมใจลง สารภาพความผิดต่อพระองค์ และกลับใจเสียใหม่
ก่อนที่จะสายเกินแก้

2. เมื่อการพิพากษามาถึง ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ ผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิต หรือประชาชน ก็ไม่สามารถหนีพ้นจากลงโทษจากพระเจ้าได้

ในคริสตจักรของพระเจ้าก็เช่นกัน หากไม่ยอมกลับใจใหม่
การตีสอนจากพระเจ้าจะมาถึงทั้งผู้นำ และ ผู้ตาม ผู้เชื่อเก่า และ ผู้เชื่อใหม่
อย่างไม่มีข้อยกเว้น

3. พระเจ้า​จะ​จัด​การ​กับคนอิสราเอล​ตาม​วิถี​ทาง​ของ​พวกเขา
และตาม​หลัก​การ​พิพาก​ษา​ของ​พวกเขา

ในเมื่อพวกเขาไม่มีความปรานีต่อผู้อื่น
ดังนั้นในการจัดการกับเขา พระเจ้าจะทำอย่างสาสม ไร้ความปรานี เช่นกัน

คำคม

“ การเตือนของพระเจ้า มาถึงเรา เพื่อให้เรากลับใจใหม่ ”