สรุป เอเสเคียล 10

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 10 เอเสเคียลเห็นนิมิต พระเจ้าทรงสั่งให้ชายใส่ชุดป่าน ไปนำไหมาโปรยเหนือเยรูซาเล็ม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 10

​เอเสเคียลมองเห็นนิมิต เห็นเหล่า​เค​รูบ และมี​สิ่ง​ที่​มี​ลักษ​ณะ​คล้าย​พระ​ที่​นั่ง​
เป็น​เหมือน​ไพ​ลิน​ปรา​กฏ​ขึ้น​เหนือ​เค​รูบ​เหล่า​นั้น

พระเจ้าสั่งให้ชาย​สวม​เสื้อผ้าป่าน (ในบทที่ 9)​ ให้​เข้า​ไป​ใน​ที่​ระ​หว่าง​วง​ล้อ​ซึ่ง​อยู่​ใต้​เค​รูบ(อสค. 1:13)
แล้ว​กอบ​ถ่านร้อน​เต็ม​อุ้ง​มือ​ทั้งสอง​​นำ​ไป​โปรย​เหนือ​เยรูซาเล็ม

แล้ว​พระ​สิริ​ของพระเจ้า​ก็เคลื่อนมาเต็ม​พระ​นิเวศ
ส่วน​พวก​เค​รูบ​ก็กระพือปีกจน​ได้​ยิน​ไป​ถึง​ลาน​ชั้น​นอก
เหมือนดัง​พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​เจ้า​

แล้วเครูบหยิบ​ไฟ​ขึ้น​มา ​ใส่​อุ้ง​มือ​ของ​ชาย​ที่​สวม​เสื้อ​ผ้า​ป่าน แล้วเขาก็​นำ​ออก​ไป
แล้ว​พวก​เค​รูบ​ก็​เหาะ​ขึ้น และวง​ล้อ​ก็​ตาม​ไป​ข้างๆ เพราะ​ว่า​วิญ​ญาณ​ของ​สิ่ง​มี​ชีวิต​นั้น​อยู่​ใน​วง​ล้อ

แล้ว​พวก​เค​รูบ​ก็​บิน​ขึ้นไป​จาก​พิภพ
และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​ ก็​อยู่​เหนือ​เค​รูบ​พวก​นั้น

1. นิมิตที่เอเสเคียลเห็นนี้ คือ พระพิโรธของพระเจ้า (ถ่านร้อนๆ) จะถูกนำออกมาจากจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า
นำมาสู่ชาวเยรูซาเล็ม ผู้ไม่ยอมกลับใจ

เมื่อมนุษย์ทำบาป ทำสิ่งชั่วร้าย ทำร้ายผู้อื่น พระพิโรธของพระเจ้าได้ถูกจุดขึ้น
เพียงแค่รอเวลา ที่จะมาถึงคนนั้น หากเขาไม่ยอมกลับใจเสียใหม่

2. เครูบ เหล่าทูตสวรรค์ที่รับใช้ปรนนับิติพระเจ้า
ในขณะที่กำลังตามคำสั่งของพระเจ้า
พระสิริของพระเจ้า ก็ปกคลุมเหนือพวกเขาเป็นพิเศษ

เมื่อเราเชื่อฟัง ทำตามคำสั่งของพระเจ้า
บรรยากาศแห่งการทรงสถิต และการเจิมของพระเจ้า
จะมีอย่างเต็มบริบูรณ์ในชีวิตของเรา

คำคม

“ ผู้รับใช้พระเจ้า ย่อมทำตามคำสั่งของพระเจ้า ไม่ใช่ตามใจปรารถนาของตนเอง ”