สรุป เอเสเคียล 11

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 11 พระเจ้าให้เอเสเคียลเห็นนิมิตการลงโทษที่จะมาถึงเหล่าที่ปรึกษาที่ชั่วร้ายของอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 11

เหตุการณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่บทที่ 8 พระเจ้าทรงสำแดงนิมิตแก่เอเสเคียล

แล้ว​พระ​วิญ​ญาณ​ทรงนำ​เอเสเคียล​มา​ยัง​ประ​ตู​ด้าน​ตะวัน​ออก​ของ​พระ​นิเวศ​
ตรง​ทาง​เข้า​ประ​ตู​มี​ผู้​ชาย​อยู่ 25 คน พวกเขาเป็น​ผู้​วาง​แผน​ทำ​ความ​ผิด​บาป
และ​เป็น​ผู้​ให้​คำ​ปรึก​ษา​ชั่ว​ร้าย​ใน​เยรูซาเล็ม
พวกเขาเยาะเย้ย คำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า

แล้ว​พระ​วิญ​ญาณก็​ลง​มา​บน​เอเสเคียล และ​ให้เขากล่าวว่า

เพราะคน​อิส​รา​เอล​ได้​​ฆ่าคนมากมาย​ในเยรูซาเล็ม และ​ทิ้ง​คน​ถูก​ฆ่า​ไว้​เต็ม​ถนน
ดังนั้น พวก​เขา​จะ​ถูก​นำ​ออก​มา​จาก​นคร
แล้ว​มอบพวกเขาไว้​ใน​มือ​คน​ต่าง​ด้าว​และ​ถูก​พิพาก​ษา​โทษ​
พวก​เขา​กลัว​ดาบ พระเจ้า​จะ​นำ​ดาบ​มา​เหนือ​พวก​เขา
พวก​เขา​จะ​ล้ม​ลง​ด้วยดาบ ​ที่​พรม​แดน​อิส​รา​เอล

พวก​เขา​ไม่​ได้​ดำ​เนิน​ตาม​กฎ​เกณฑ์​ของพระเจ้า
แต่​ได้​ทำ​ตาม​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​รอบๆ

​ขณะที่เอเสเคียล​กำ​ลัง​เผย​พระ​วจนะ ในนิมิตอยู่นั้น
ช่วงเวลาเดียวกันนั้น ปา​ลิ​ติ​ยาห์​บุตร​เบ​ไน​ยาห์
(เจ้า​นาย​คนหนึ่ง ที่ยืนอยู่กับชาย 25 คน ใน อสค.11:1) ​ก็​เสีย​ชี​วิต

แล้ว​เอเสเคียลก็​ซบ​หน้า​ลง​ถึง​ดิน​ร้อง​เสียง​ดัง เพื่อคนอิสราเอล
แล้ว​พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียล ​ว่า
คน​อิส​รา​เอล​ที่ถูก​กระ​จาย​ไป​อยู่​ท่าม​กลาง​ประ​เทศ​ทั้ง​หมด
พระเจ้า​ยังคง​เป็น​สถาน​นมัส​การ​ชั่ว​คราว​ของ​เขา​ใน​ประ​เทศ​ที่​เขา​ได้​ไป​อยู่นั้น
– พระเจ้า​จะ​รวบ​รวมพวกเขากลับมา
– พระเจ้าจะ​มอบ​แผ่น​ดิน​อิส​รา​เอล​ให้​พวก​เขา
– พวกเขา​จะ​รื้อ​สิ่ง​น่า​ขยะ​แขยง​​ทั้ง​หมด​ออก​ไป​
– พระเจ้า​จะ​ให้​พวกเขามีใจ​เดียว​กัน
– ​พระเจ้า​จะ​ใส่​วิญ​ญาณ​ใหม่​ไว้​ภายใน​พวก​เขา
– พระเจ้า​จะ​นำใจเนื้อมาแทน​ใจ​หินของพวกเขา​ เพื่อ​พวกเขา​จะ​ดำ​เนิน​ตาม​กฎ​เกณฑ์​ของพระเจ้า
– พวกเขา​จะ​เป็น​ประ​ชา​ชน​ของ​พระเจ้า
– พระเจ้าเอง​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของพวก​เขา​

แต่​พวก​ที่​ใจ​ของ​เขา​ดำ​เนิน​ตาม​สิ่ง​น่า​ขยะ​แขยง​
พระเจ้าจะ​ลง​โทษ​

แล้ว​พวก​เค​รูบ​ก็​กาง​ปีก​ออก
พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​อยู่​เหนือ​เหล่า​เค​รูบ
พระ​สิริ​เคลื่อนจากเยรูซาเล็ม ไป​สถิต​อยู่​บน​ภูเขา ทาง​ด้าน​ตะวัน​ออก

แล้ว​พระ​วิญ​ญาณ​ทรง​นำ​เอเสเคียล​มา​ด้วย​นิมิต ​ถึง​เมือง​เคล​เดีย
มา​ยัง​พวก​เชลย
แล้ว​เอเสเคียลจึง​ได้​บอก​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ที่ได้รับการ​สำ​แดง​แก่​​พวก​เชลย​ได้รู้

1. ที่ปรึกษาที่ชั่วร้าย ทำให้คนถูกฆ่าตายมากมายในเยรูซาเล็ม
พวกเขาจึงถูกฆ่าตาย ด้วยสิ่งที่พวกเขาหวาดกลัว นอกเยรูซาเล็ม

ผู้นำที่ชั่วร้าย ไม่ว่าจะมีอำนาจมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถรอดพ้นการพิพากษาจากพระเจ้าได้

2. เมื่อพระเจ้าทรงนำการฟื้นฟูมาสู่อิสราเอล
พวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลย เพื่อให้การฟื้นฟูนั้นเกิดขึ้น
พวกเขาเพียงแต่ตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ เท่านั้นเอง

แล้วพวกเขาก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
และเกิดหัวใจใหม่ ที่อยากจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

ให้เราเตรียมตัวให้พร้อม และรอเวลาของพระเจ้า
เมื่อพระเจ้าทรงทำงานของพระองค์ ก็ให้เราตอบสนองต่อพระองค์อย่างเหมาะสม
แล้วเราจะพบกับการฟื้นฟูที่แท้จริง

คำคม

“ พระเจ้าทรงสร้างใจใหม่ขึ้นในเรา เพื่อเราจะดำเนินชีวิตใหม่ ”