สรุป เอเสเคียล 18

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 18 พระเจ้าเปิดเผยวิธีการตัดสินอันยุติธรรมของพระเจ้า ที่จะลงโทษตามการกระทำของนั้นโดยตรง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 18

พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียล ว่า
คน​อิส​รา​เอล​ กล่าว​ว่า ‘พ่อ​กิน​องุ่น​เปรี้ยว และ​ลูก​ก็​เข็ด​ฟัน’ ”
แต่พระเจ้า​ตรัส​ว่า จะ​ไม่​เป็นเช่นนี้อีกใน​อิส​รา​เอล​

ชีวิต​ทั้ง​หมด​ เป็น​ของ​พระเจ้า
ชีวิต​ใด​ที่​ทำ​บาป​ ก็​จะ​ต้อง​ตาย

ถ้า​ใครเป็นคน​ชอบ​ธรรม และ​ทำ​ความ​ยุติ​ธรรม​และ​ความ​ชอบ​ธรรม
– ไม่กราบไหว้​รูป​เคา​รพ​ของ​​อิส​รา​เอล
– ​ไม่​ได้ล่วงประเวณี หรือทำตัวเป็นมลทิน
– ​ไม่​ได้​ข่มเหงคนขัดสน แต่​เมตตา​พวกเขา
– ไม่ได้เอาเปรียบคนเดือดร้อน ด้วย​ดอก​เบี้ย​
– ​หัน​มือ​จาก​ความ​อยุติ​ธรรม แต่​ทำ​ความ​ยุติ​ธรรม​อย่าง​สัตย์​จริง
– ดำ​เนิน​ตาม​กฎ​เกณฑ์​ของพระเจ้า​อย่าง​ซื่อ​สัตย์
เขา​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​อย่าง​แน่​นอน

ถ้า​เขา​มี​ บุตร​เลว​ร้าย​ ผู้​ทำ​สิ่งชั่วร้าย
บุตรนั้นจะ​ต้อง​ตาย​แน่​นอน

แต่​ถ้า​บุตร​ผู้​มอง​เห็น​บาป​ทั้ง​หมด​ ที่​บิดา​ของ​เขา​ได้​ทำ แต่​ไม่​ได้​ทำ​ชั่วตาม​บิดา
บุตรนั้น​จะ​ไม่​ตาย​เพราะ​ความ​ผิด​บาป​ของ​บิดา
เขา​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​อย่าง​แน่​นอน

แต่​บิดา​ของ​เขา​จะ​ต้อง​ตาย​เพราะ​ความ​ผิด​บาป​ของ​ตัวเอง

ตัว​คน​ที่​ทำ​บาป​จะ​ต้อง​ตาย
บุตร​ไม่​ต้อง​รับ​โทษ​ความ​ผิด​บาป​ของ​บิดา
บิดา​ก็​ไม่​ต้อง​รับ​โทษ​ความ​ผิด​บาป​ของ​บุตร
คน​ชอบ​ธรรม​จะ​รับ​ผล​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​ตน
และ​คน​อธรรม​จะ​รับ​ผล​การ​อธรรม​ของ​ตน

แต่​ถ้า​คน​อธรรม ​หัน​กลับ​จาก​บาป​ทั้ง​หมด​ซึ่ง​เขา​ได้​ทำ​ไป
และ​รัก​ษา​กฎ​เกณฑ์​ทั้ง​หมด​ของพระเจ้า
การ​ละ​เมิด​ทุก​อย่าง​ซึ่ง​เขา​ได้​ทำ​แล้ว​นั้น​ จะ​ไม่​ถูก​จด​จำ​ไว้​เพื่อ​เอา​โทษ​เขา
เขา​จะ​มี​ชีวิต​อยู่ ​ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม​ที่​เขา​ได้​ทำ​ไป

เพราะพระเจ้าไม่พอ​ใจ​ใน​ความ​ตาย​ของ​คน​อธรรม​
แต่​พระเจ้า​พอ​ใจ​ให้​เขา​หันกลับ​จาก​ทาง​ของ​เขา​และ​มี​ชีวิต​อยู่​

แต่​เมื่อ​คน​ชอบ​ธรรม​หัน​จาก​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​เขา และ​ทำ​บาป
ความ​ชอบ​ธรรม​ซึ่ง​เขา​ได้​ทำ​มา​แล้ว​นั้น ​จะ​ไม่​ถูก​จด​จำ​ไว้​อีก
เขา​จะ​ต้อง​ตาย ​เนื่อง​ด้วย​​บาป​ซึ่ง​เขา​ทำ​ไป

ทาง​ของพระเจ้านั้นยุติ​ธรรมเสมอ
พระเจ้าจะ​พิพาก​ษา​​แต่​ละ​คน​ตาม​ทาง​ของ​เขา
จง​หัน​กลับ​และ​หัน​เสีย​จาก​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ทั้ง​หมด​ของ​ตน
แล้ว​จะ​ไม่​สะดุด​ล้ม​เพราะ​ความ​ผิด​บาป
จง​ทำ​ตัว​ให้​มี​ใจ​ใหม่​และ​วิญ​ญาณ​ใหม่ เพื่อ​จะไม่​ต้อง​ตาย​

พระเจ้าไม่​มี​ความ​พอใจ​ใน​ความ​ตาย​ของ​ผู้​ใด
จง​หัน​กลับ​และ​มี​ชีวิต​อยู่

1. กฏเกณฑ์ของพระเจ้า ตามบัญญัติของโมเสส
อพย. 20:5 “… ให้​โทษ​ของ​บิดา​ตก​ทอด​ไป​ถึง​ลูก​หลาน​ของ​ผู้​ที่​ชัง​เรา​จน​ถึง​สาม​ชั่ว​สี่​ชั่ว​อายุ​คน”
แต่ตามกฏเกณฑ์ใหม่ของพระเจ้า (โดยทางพระเยซูคริสต์)
เมื่อพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย ทำบาป ลูกหลานไม่ต้องรับโทษของบาปนั้นอีกต่อไป
แต่ละคนจะรับผลตามการกระทำของตน

โดยทางพระเยซูคริสต์ ทำให้เราพ้นคำแช่งสาปที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา

คนที่เคยชอบธรรม แล้วหันไปทำบาป จะได้รับการลงโทษแบบคนอธรรม
ซึ่ง ไม่มีคนชอบธรรมคนไหนเลย ที่ไม่เคยไม่ผิดพลาดพลั้งบาป
รม.3:23 “เพราะทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”
แสดงว่า ทุกคนจะต้องถูกลงโทษแบบคนอธรรม

แต่คนอธรรม ที่กลับใจใหม่ จะได้รับการอภัยบาปทั้งสิ้น
นั่นแสดงว่า ทุกคนเช่นกัน มีสิทธิที่กลับใจใหม่ หันมาหาพระเยซูคริสต์ ให้พระองค์ชำระบาป
แล้วคนเหล่านั้นจะได้รับการอภัยบาปทั้งสิ้น

สรุปคือ ถ้ากลับใจ นอกจากบาปของบรรพบุรุษที่ไม่ต้องรับโทษแล้ว บาปของตนก้ได้รับการอภัย พ้นการลงโทษเช่นกัน

2. พระเจ้าไม่ประสงค์ให้ ใครต้องถูกลงโทษ
พระเจ้าสนับสนุนเต็มที่ สำหรับคนเหล่านั้นที่ปรารถนาจะกลับใจใหม่ เริ่มต้นชีวิตใหม่

วันนี้ หากเราปรารถนาที่จะกลับใจใหม่อย่างแท้จริง
พระเจ้าจะทรงช่วยเราอย่างเต็มที่ให้กลับใจได้สำเร็จ
และพระองค์ทรงพร้อมที่จะให้อภัยแก่เราอย่างสมบูรณ์

คำคม

“ จงหันกลับจากบาป แล้วดำเนินชีวิตต่อไปอย่างปลอดภัย เต็มด้วยพระพร ”